Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom

Läs om hur du migrerar dina foton från ett Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom, Adobes allt-i-ett-tjänst som är särskilt framtagen för fotoentusiaster.

Förbereda Apple Photos Library-biblioteket för migrering

Konfigurera det Apple Photos Library-bibliotek du vill migrera som systemfotobibliotek. Så här anger du ditt bibliotek som systemfotobibliotek:

 1. Öppna Apple Photos och välj Inställningar på menyraden.

 2. Klicka på fliken Allmänt och välj Använd som systembildbibliotek under Biblioteksplats.

  Migrera Apple Photos Library. Välj Använd som systembildbibliotek.
  Välj Använd som systembildbibliotek. Om det alternativet är nedtonat är biblioteket redan angett som systemfotobibliotek.

  Obs!
  • Om Använd som systembildbibliotek är avaktiverat är biblioteket redan angett som systemfotobibliotek.
  • Om du vill migrera de resurser som synkroniseras med ditt iCloud-bibliotek klickar du på fliken iCloud och väljer iCloud-fotobibliotek.
  • Se till att Hämta ursprungliga foton till den här datorn är valt, eftersom du kan använda fotomigreringsverktyget till att migrera foton där de ursprungliga fotona är lagrade lokalt. Vänta tills alla ursprungliga foton har hämtats innan du påbörjar migreringen.
  Migrera ursprungliga foton
  Om du vill migrera de resurser som synkroniseras med iCloud-biblioteket väljer du iCloud-fotobibliotek. Om du vill tillåta att ursprungliga foton migreras väljer du Hämta ursprungliga foton till den här datorn.

Innan du påbörjar migreringen

Det går endast att migrera ett fotobibliotek till Lightroom en gång, men du kan migrera ytterligare bibliotek. Tänk även på följande innan du påbörjar migreringen till Lightroom:

Det går att migrera Apple Photos Library till Lightroom i följande operativsystem:

 • macOS 10.14 (Mojave)
 • macOS 10.15 (Catalina)
 • macOS 11.0 (Big Sur)
 • Mappar och album
  • Mapp- och albumhierarkier i Apple Photos Library migreras till Lightroom. Du kan migrera delade album med motsvarande resurser till Lightroom. Om du vill ta emot data för delade album i fotobiblioteket markerar du iCloud-fotodelning.
 • Fotoserier
  • Endast nyckelbilden migreras.
  • Om du vill migrera alla bilder i fotoserien måste du dela upp serierna i Apple Photos innan du kan migrera dem. Mer information om hur du delar upp högar och väljer fotoserier för migrering finns i avsnittet "View photo bursts and select shots to work with" (Visa fotoserier och välja foton att arbeta med) i det här Apple-dokumentet. När du har gjort det visas de fotoseriefotona i fotobiblioteket och du kan migrera dem.
 • Direktfoton
  • Återgivningen av stillnyckelrutan migreras
  • Videofilmen migreras 
 • Raw
  • Endast det obearbetade ursprungliga fotot migreras
 • Effekten Porträtt
  • Det obearbetade ursprungliga fotot migreras
 • Personer
  • Taggade personer migreras till Lightroom
Obs!
 • För direktfoton är antal foton i Lightroom högre än vad som visas i Apple Photos eftersom både videofilms- och fotokomponenterna migreras.
 • Redigeringar som du har gjort i foton migreras inte
 • Följande resurser migreras inte till Lightroom:
  • Delat album
  • resurser i dolda album
  • resurser i mappen för nyligen borttagna objekt
  • resurser i iCloud som inte har sparats lokalt
 • Effekten Porträtt
  • Bilden för foton med effekten Porträtt migreras inte
 • Personer
  • Ansiktsdata för beskurna eller roterade foton migreras inte, men det obearbetade ursprungliga fotot migreras.
 • Effekter för animerade direktfoton
  • Effekterna Slinga, Studsa och Lång exponering migreras inte.

Om du använder macOS 10.12 (Sierra) och det finns HEIC-resurser i ditt bibliotek migreras inte de till Lightroom. Det beror på att det inte finns stöd för HEIC-filer i macOS 10.12.

Om du använder macOS 10.13 eller senare och det finns HEIC-resurser i ditt bibliotek körs en bakgrundsaktivitet för att bearbeta fotona för migrering. När bearbetningen har avslutats är alla HEIC-resurser klara för migrering.

 • Om du utför migreringen innan bearbetningen av alla resurser har slutförts migreras inte vissa resurser till Lightroom.
 • Om inte alla resurser är klara för migrering visas en dialogruta om att vissa resurser inte är klara för migrering.

I Starta migrering kan du läsa om hur du migrerar HEIC-resurser.

HEIC-medietyp Migreringsbeteende

Direktfoton

HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild) och H.265 MOV (videofilm) migreras.

Animerade direktfoton - slinga och studsa

HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild utan effekter) migreras. Effekten Animerad (slinga och studsa) migreras inte. 

Animerade direktfoton - lång exponering

HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild utan effekter) migreras. Fotoåtergivningen av effekten Lång exponering migreras inte.

Redigerade direktfoton (där nyckelbilden har ändrats)

HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild) och H.265 MOV (videofilm) migreras.

Effekten Porträtt

HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild utan effekter) migreras. JPG-återgivningen av effekten Porträtt migreras inte.
Effekten Porträtt med redigeringar HEIC (oförändrad ursprunglig stillbild utan effekter) migreras. JPG-återgivningen av effekten Porträtt migreras inte.

Fotoserier

Endast nyckelbilden migreras. Fotoseriesekvenser migreras inte.

Stillbilder (inte direktfoton)

Stillbilder migreras.
Panoramor

Panoramor migreras.

Kvadratiska foton Kvadratiska foton migreras.

Starta migreringen

Obs!
 • Ange inställningen Lokal lagring > Ursprungliga foton lagras på en anpassad plats till den plats du vill lagra det migrerade Apple Photos Library-biblioteket på. Mer information finns i Inställningar för lokal lagring.
 • Det går endast att migrera ett Apple Photos Library-bibliotek en gång, men du kan migrera ytterligare bibliotek.
 1. Öppna Lightroom och välj Arkiv på menyraden. På menyn Arkiv väljer du Migrera Apple Photos Library och klickar på Fortsätt.

 2. Du kan visa dialogrutan Innan du börjar. Läs igenom följande innan du klickar på Fortsätt.

  • Det går endast att migrera ett Apple Photos Library-bibliotek en gång.
  • Foton där de ursprungliga fotona endast finns i iCloud och dolda foton migreras inte.
  • Konfigurera det Apple Photos Library-bibliotek du vill migrera som systemfotobibliotek.
  Migreringsbeteende för Apple Photos Library till Lightroom
  Läs informationen innan du påbörjar migreringen av ditt Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom.

 3. Katalogen kontrolleras, migreringsverktyget startas och en förloppsindikator för migreringen visas. Det kan ta ett tag att slutföra det här steget.

  (Ibland) Kontrollera eventuella undantag som rapporteras i migreringsverktyget. Ett undantag kan till exempel rapporteras om det inte går att hitta vissa foton som finns i källkatalogen. I så fall klickar du på Avbryt och startar om processen igen när du har löst problemen i Apple Photos Library-biblioteket. Om du vill ignorera undantagen och fortsätta migreringen klickar du på Starta migreringen.

  Granska informationen i dialogrutan Katalogen är klar för migrering. Om det behövs visar du detaljerna genom att klicka på Öppna loggfil. När du är klar klickar du på Starta migreringen.

  Migreringsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visas. Beroende på storleken på katalogen och resurserna på datorn kan det ta ett tag att slutföra det här steget.

  Förbereda katalogen och påbörja migreringen
  Klicka på Öppna loggfil för att visa loggfilen. Klicka på Starta migreringen för att påbörja migreringen.

 4. När migreringen har slutförts visas en dialogruta med statusen. Om det finns undantag granskar du detaljerna genom att klicka på Öppna loggfil.

  Migreringen har slutfört
  Klicka på Öppna loggfil för att visa eventuella migreringsfel. Klicka på Stäng för att slutföra migreringen.

 5. Klicka på Stäng.