Det här kan du göra om du inte kan logga in till Creative Cloud-program, om du oväntat loggas ut från Creative Cloud, eller du ombeds att logga in flera gånger.

För 2018 och tidigare versioner av Creative Cloud-program, se Creative Cloud-programmet uppmanar dig att logga in upprepade gånger | 2018 och tidigare versioner.

 1. Klicka på ikonen för Creative Cloud i aktivitetsfältet (Windows) eller Apple-menyfältet (macOS) så att Creative Cloud-programmet öppnas.

 2. Klicka på Logga ut i profilmenyn.

 3. Logga in på Adobe-kontot igen.

 4. En uppmaning visas på skärmen om du inte använder den senaste versionen av datorprogrammet Creative Cloud. Klicka på Uppdatera.

Om du använder Internet Explorer på en Windows-dator kan du ha ett nätverksproblem. Automatisk identifiering av LAN-inställningar kan lösa detta

 1. Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. I Internet Explorer väljer du Inställningar och sedan Internetalternativ.

 3. I panelen Anslutning klickar du på LAN-inställningar.

  LAN Settings
 4. Välj alternativet Automatiskt identifiering av inställningar och avmarkera alternativen Använd skript för automatiskt konfigurering och Använd en proxyserver för nätverket. Klicka på OK.

  Automatisk LAN-konfiguration
 5. Starta om datorn och upprepa därefter steg 1 till 4 för att se till att ändringarna av LAN-inställningarna behölls.

 6. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och logga in på Adobe-kontot.

Creative Cloud-datorprogrammet hanterar kontoinformationen med WMI-tjänsten (Windows Management Instrumentation). Om tjänsten inte är igång blir dina inloggningsuppgifter ogiltiga efter en tid. Om du kontrollerar att tjänsten winmgmt är igång, kommer din programinloggning att fungera utan avbrott. 

Mer information om hur du startar WMI-tjänsten finns i följande Microsoft-dokumentation: 

Starta och stoppa WMI-tjänsten

Adobe-programmen måste lagra och hämta licensinformation på din dator. Ibland klarar inte programmet att lagra eller hämta denna information på grund av problem med licenslagringen på din dator.
Följ dessa anvisningar för att åtgärda felet.

macOS

 1. Gå till Program > Verktyg > Nyckelhanteraren.

 2. I det övre vänstra hörnet, under Nyckelhanteraren ska du klicka på inloggning.

 3. Ta bort följande poster. För att ta bort dem, högerklicka och välj Ta bort.
   
  • Adobe-användares profilinformation
  • Adobe-användares OS-information
  Åtkomst till Nyckelhanteraren
 4. Starta Creative Cloud-datorprogrammet på nytt.

Windows

 1. Öppna Tjänster hanteraren (tryck på knappen Start och skriv in Tjänster).

 2. I listan över Tjänster ska du högerklicka på Autentiseringshanteraren.

 3. Klicka på Starta om.

  Starta om
 4. Starta Creative Cloud-datorprogrammet på nytt.

Creative Cloud-datorprogrammet är viktigt för att arbeta med Adobe-program, men om du har problem med att installera appar, eftersom det har skadats, ska du avinstallera och installera om det igen om du vill åtgärda problemet.

 1. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet med hjälp av avinstallationsprogrammet för Creative Cloud-datorprogram.