Kombinera 3D-objekt

Genom att lägga samman 3D-objekt kan du kombinera flera 3D-modeller på en scen. När de har kombinerats kan varje 3D-modell manipuleras separat, eller så kan du använda positions- och kameraverktyget på alla modeller samtidigt.

 1. Öppna två dokumentfönster, där vart och ett innehåller ett 3D-lager.

 2. Se till att källdokumentet (filen som du kopierar 3D-lagret från) är aktivt.

 3. Markera 3D-lagret i panelen Lager och dra det till måldokumentets fönster (filen som ska innehålla de kombinerade 3D-objekten).

  3D-lagret läggs till som ett nytt 3D-lager i måldokumentet. Det blir det aktiva lagret på måldokumentets lagerpanel.

 4. Välj ett 3D-kameraverktyg i panelen Verktyg.

 5. Gå till alternativfältet från menyn Position och markera namnet på det ursprungliga 3D-lagret i målfilen.

  När du har matchat kamerapositionen för de två 3D-lagren, visas de två 3D-objekten tillsammans på scenen. Använd 3D-objektverktygen om du vill flytta objekten innan du lägger samman dem.

 6. Välj Lägg samman nedåt på alternativmenyn  i panelen Lager.

  De två 3D-lagaren kombineras till ett 3D-lager. Nollpunkten i respektive modell anpassas efter varandra.

  Obs!

  Beroende på hur stora de olika 3D-modellerna är, kanske en modell bara visas delvis eller är helt inbäddad i den andra modellen efter att du har lagt samman 3D-lagren.

När du har lagt samman två 3D-modeller finns alla nät och material från respektive 3D-fil i målfilen och visas i panelen 3D. I panelen Nät kan du markera och flytta enskilda nät med 3D-positionsverktygen i panelen. Mer information finns i 3D-nätinställningar.

Obs!

Om du vill skifta mellan att flytta alla modeller samtidigt och flytta enskilda modeller i lagret, växlar du mellan 3D-positionsverktygen i panelen Verktyg och verktygen i panelen Nät.

Kombinera 3D- och 2D-lager

Du kan kombinera 3D-lager med ett eller flera 2D-lager om du vill skapa sammansättningseffekter. Du kan till exempel montera en modell mot en bakgrundsbild och anpassa placeringen eller betraktningsvinkeln efter bakgrunden.

 1. Gör något av följande:

  • Välj 3D > Nytt lager från 3D-fil när 2D-filen är öppen och öppna en 3D-fil.

  • När både en 2D-fil och en 3D-fil är öppen drar du antingen 2D- eller 3D-lagret från en fil till det öppna dokumentfönstret för den andra filen. Lagret som du lägger till placeras högst upp i panelen Lager.

  När du arbetar med en fil med kombinerade 2D- och 3D-lager kan du tillfälligt dölja 2D-lagren medan du arbetar med 3D-lagret.

Dölja lager för bättre prestanda

I ett dokument med flera lager där 2D-lagren har placerats ovanpå ett 3D-lager kan du tillfälligt flytta 3D-lagret och placera det högst upp i stapeln så att skärmrenderingen går snabbare.

 1. Välj 3D > Dölj lager automatiskt för att öka prestandan

 2. Välj ett 3D-positions- eller kameraverktyg.

När du håller ned musknappen med något av verktygen, döljs alla 2D-lager tillfälligt. När du släpper upp musknappen visas alla 2D-lager igen. När du flyttar någon del av 3D-axeln döljs också alla 2D-lager.

Konvertera ett 3D-lager till ett 2D-lager

När du konverterar ett 3D-lager till ett 2D-lager rastreras 3D-innehållet i det aktuella skicket. Du ska bara konvertera ett 3D-lager till ett vanligt lager om du inte längre vill redigera 3D-modellens position, renderingsläge, texturer eller ljus. Den rastrerade bilden behåller sitt utseende från 3D-scenen, men i ett platt 2D-format.

 1. Markera 3D-lagret i panelen Lager och välj 3D > Rastrera.

Konvertera ett 3D-lager till ett smart objekt

Genom att konvertera ett 3D-lager till ett smart objekt kan du bevara 3D-informationen som finns i 3D-lagret. Efter konverteringen kan du använda omvandlingar eller andra justeringar som smarta filter på det smarta objektet. Du kan öppna lagret Smart objekt igen om du vill redigera den ursprungliga 3D-scenen. Alla omvandlingar eller justeringar som görs på det smarta objektet används sedan på det uppdaterade 3D-innehållet.

 1. Markera 3D-lagret i panelen Lager.

 2. Välj Konvertera till smart objekt på alternativmenyn i panelen Lager.

 3. (Valfritt) Om du vill redigera om 3D-innehållet dubbelklickar du på lagret Smart objekt i panelen Lager.