Obs!

Mönsterverktyg är ett valfritt tilläggsprogram som du kan hämta för Windows eller Mac OS.

Filtret Mönsterverktyg skapar ett mönster genom att segmentera och sätta ihop en bild igen. Mönsterverktyg fungerar på två sätt:

 • Fyller ett lager eller en markering med ett mönster. Mönstret kan bestå av en stor platta eller av många duplicerade plattor.

 • Skapar plattor som du kan spara som en mönsterförinställning och använda med andra bilder.

  Du kan generera flera mönster från samma prov tills du hittar ett som du tycker om.

 1. Pattern Maker är ett valfritt plugin-program. Hämta och installera det för Windows eller Mac OS.
 2. Gör något av följande:
  • Välj lagret som innehåller det område som du vill generera mönstret från. Det lager som du väljer ersätts av det genererade mönstret, så det kan vara lämpligt att kopiera lagret först.

  • Om du vill generera ett mönster i ett nytt lager eller en ny fil skapar du en rektangulär markering av bilden som du använder för att generera mönstret, och sedan väljer du Redigera > Kopiera. Lägg sedan till ett lager i bilden, eller skapa en ny fil med de mått som du vill att den färdiga bilden ska ha.

 3. Välj Filter > Mönsterverktyg.
 4. Ange mönstrets källa.
  • Välj Använd Urklipp som exempel om du kopierade en bild innan du öppnade mönsterverktyget, och nu vill använda innehållet i Urklipp.

  • Skapa en markering i förhandsvisningsområdet med mönsterverktygets markeringsram . Om du vill flytta markeringsramen drar du den till en annan plats.

  Obs!

  Du kan använda verktygen Zooma och Hand om du vill navigera i förhandsvisningsområdet. Om du vill zooma ut håller du ned Alt när du använder zoomningsverktyget. Förstoringen visas längst ned i dialogrutan.

 5. Ange plattstorleken.
  • Ange pixelmåtten i rutorna Bredd och Höjd.

  • Klicka på Använd bildstorlek om du vill generera ett mönster med en platta som fyller lagret.

 6. Klicka på Generera. Tryck på Esc om du vill avbryta genereringen.

  Förhandsvisningsområdet visas med de genererade mönsterplattorna sida vid sida.

  • Om du vill växla mellan den genererade förhandsvisningen och källbilden väljer du ett alternativ på menyn Visa.

  • Om du vill visa gränsen för enskilda plattor klickar du på Plattkanter.

  • Om du vill förskjuta plattorna i det genererade mönstret väljer du en riktning på snabbmenyn Förskjutning och anger ett förskjutningsvärde i textrutan Mängd. Förskjutningsvärdet är en procentandel av plattans mått i den angivna riktningen. Förskjutningen påverkar inte förinställda plattor i sparade mönster.

 7. Klicka på Generera igen om du vill generera ytterligare mönster med samma alternativ, eller justera alternativen och klicka sedan på Generera igen.

  Släthet

  Justerar skarpa kanter i mönstret. Ökar jämnheten och minskar kanter.

  Provdetalj

  Anger storleken på mönstersegment i plattan. Med ett högt värde behålls mer av de ursprungliga detaljerna i mönstret. Med ett lågt värde används mindre segment i plattan. Det tar längre tid att generera plattor om du använder ett högt värde.

 8. Navigera genom de genererade plattorna i panelen Platthändelser och välj den platta som du vill fylla lagret med eller spara som en mönsterförinställning.
  • Du flyttar genom de plattor som du har genererat genom att klicka på knapparna Första plattan, Föregående platta, Nästa platta och Sista plattan. Du kan också ange numret på det förhandsvisningsmönster som du vill visa och trycka på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Om du vill visa hur plattan ser ut som ett upprepat mönster i förhandsvisningsområdet ser du till att Uppdatera förhandsvisning av mönster är markerat. Om förhandsvisningen är långsam avmarkerar du det här alternativet. Sedan letar du rätt på plattan som du vill ha och markerar alternativet.

  • Om du vill ta bort en förhandsvisning av platta och mönster navigerar du till plattan som du vill ta bort och klickar på ikonen Ta bort.

  • Om du vill spara en platta som ett förinställt mönster navigerar du till plattan som du vill spara och klickar på Spara förinställt mönster. Ange ett namn på förinställningen och klicka på OK. När du sparar en platta som ett förinställt mönster sparas endast en platta, inte det fullständiga mönstret.

  Photoshop: Historikknappar
  Knapparna Platthändelse

  A. Spara förinställt mönster B. Första plattan C. Föregående platta D. Nästa platta E. Sista plattan F. Ta bort, ikon 
 9. När du är klar med förhandsvisningen av mönstret och har sparat plattor som du vill använda senare klickar du på OK och fyller lagret eller markeringen.

  Om du bara skapar förinställda mönster klickar du på Avbryt och stänger dialogrutan utan att fylla lagret.