Du kan använda verktyget Mönsterstämpel till att få dina foton att se ut som om de var målade för hand.

Måla med ett mönster

Med verktyget Mönsterstämpel kan du måla med ett mönster. Du kan välja ett mönster från mönsterbiblioteken eller skapa egna mönster.

  1. Välj verktyget Mönsterstämpel .

  2. Välj en pensel från panelen Penselförinställningar. Se Välja en förinställd pensel.

  3. Ange verktygsalternativ för läge, opacitet etc. i alternativfältet. Se Alternativ för målarverktyg.
  4. Markera Justerad i alternativfältet om du vill behålla kontinuiteten i mönstret med din ursprungliga startpunkt, även om du släpper musknappen och sedan fortsätter att måla. Avmarkera Justerad om du vill starta om mönstret varje gång du slutar och börjar måla.
  5. Välj ett mönster i snabbpanelen Mönster i alternativfältet.
  6. Markera Impressionistisk om du vill använda mönstret med en impressionistisk effekt.
  7. Måla med mönstret genom att dra i bilden.