Uppdaterades i Photoshop 21.0-versionen (november 2019)

Markera ett mönster i panelen Mönster

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop
Lär dig allt om hur du tillämpar de nya och förbättrade panelerna Förinställningar i Photoshop. Julieanne Kost utforskar allt från färgrutor till mönster, och från övertoningar till format och former.
Julieanne Kost

Använda mönster på lager

Om du vill använda ett mönster på textlager som en lagereffekt gör du något av följande:

 • Välj ett eller flera textlager i panelen Lager och klicka sedan på ett mönster i panelen Mönster för att använda det.
 • Dra ett mönster från panelen Mönster till textinnehållet på arbetsytan.
 • Dra ett mönster från panelen Mönster till ett lager i panelen Lager.  

I dialogrutan Lagerformat (Lager > Nytt fyllningslager > Mönster) eller dialogrutan mönsterfyllning (Lager > Lagerformat > Mönsterövertäckning) kan du ställa in vinkelväljaren på en viss grad eller manuellt ange ett vinkelvärde för att rotera mönstret.

Om du vill använda ett mönster på pixellager gör du följande:

 1. Dra ett mönster från panelen Mönster till ett pixellager i panelen Lager.
 2. Photoshop skapar automatiskt ett fyllningslager ovanpå pixellagret.

Om du vill använda en övertoning på ett formlager som formfyllning gör du något av följande:

 • Välj ett eller flera textlager i panelen Lager och klicka sedan på ett mönster i panelen Mönster för att använda det.
 • Dra ett mönster från panelen Mönster till textinnehållet på arbetsytan.
 • Dra ett mönster från panelen Mönster till ett lager i panelen Lager.  

Om du vill använda en övertoning på textlager eller formlager som ett fyllningslager gör du något av följande:

 • Håll ned Kommando (macOS)/Alt (Windows) och dra ett mönster från panelen Mönster till textinnehållet på arbetsytan.
 • Håll ned Kommando (macOS)/Alt (Windows) och dra ett mönster från panelen Mönster till ett lager i panelen Lager. 

Ordna mönster i grupper

Ordna mönster i en ny grupp:

 1. I panelen Mönster (Fönster > Mönster) klickar du på ikonen Skapa grupp. 
 2. Ange ett gruppnamn och klicka på OK. 
 3. Dra ett mönster eller använd Skift-tangenten till att markera flera mönster för att dra dem till gruppen.

Skapa kapslade grupper:

 1. Markera en grupp i panelen Mönster.
 2. Dra och släpp den gruppen i en annan grupp.

Visa äldre mönster

På menyn i panelen Mönster väljer du Äldre mönster med mera.

 

Återgå till standardbiblioteket med mönster

Välj Återställ standardmönster på snabbmenyn i panelen Mönster. 

Ändra namn på ett förinställt mönster

 1. Välj det mönster du vill ändra namn på och välj Ändra namn på mönster på menyn i panelen Mönster.

 2. Ge mönstret ett nytt namn och klicka på OK.

Ta bort ett förinställt mönster

Välj det mönster som du vill ta bort och välj Ta bort mönster på menyn i panelen Mönster.