Panelen Specialtecken

Översikt över panelen Specialtecken

Du kan använda panelen Specialtecken till att infoga interpunktion, upphöjda och nedsänkta tecken, valutasymboler, siffror, specialtecken och tecken från andra språk i Photoshop.

Om du vill öppna panelen väljer du panelen Text > Paneler > Specialtecken eller Fönster > Specialtecken.

Photoshop: Panelen Specialtecken
Panelen Specialtecken

A. Nyligen använda specialtecken | B. Ange teckensnittsfamilj | C. Ange teckensnittsformat | D. Ange teckensnittskategori | E. Specialtecken | F. Zooma ut | G. Zoomskjutreglage | H. Zooma in | I. Skalförändra specialtecken nedåt | J. Skalförändra specialtecken uppåt | 

Arbeta med panelen Specialtecken

 • Så här infogar du ett specialtecken i ett aktivt textlager:
  1. Använd verktyget Text till att skapa en insättningspunkt där specialtecknet ska placeras.
  2. Dubbelklicka på ett tecken i panelen Specialtecken.
 • Panelen Specialtecken stöder latinska, grekiska och kyrilliska skript. Det finns begränsat stöd för hebreiska, arabiska och andra komplexa skript, som indiska skript.
 • För varje teckensnitt ordnas specialtecknen i olika kategorier, som Grundläggande Latin, Latin A, Latin B, Siffror, Valutor, Symboler osv.
 • Specialtecken ordnas även efter de OpenType-funktioner som teckensnittet stöder, som Alternativa tecken, Utsmyckningar, Dekortecken, Täljare, Nämnare, Eleganta tecken, Versalsiffror, Ordningstal osv.
Photoshop: Specialteckenkategori, skript och OpenType-funktioner
Specialteckenkategori, skript och OpenType-funktioner som stöds av teckensnittet Adobe Garamond Pro

A. Teckensnittskategori | B. Skript | C. OpenType-funktioner 

 • En sökning efter alternativa tecken till det första markerade tecknet i en text utförs automatiskt i panelen Specialtecken.
 • Specialtecken med en fylld svart rektangel i det undre högra hörnet anger att det finns tillgängliga alternativa tecken för det specialtecknet. Du kan få åtkomst till de alternativa tecknen på en meny genom att klicka länge på tecknet eller genom att Alt-klicka på tecknet. Om du drar pekaren till ett alternativt specialtecken och släpper knappen anges specialtecknet i det aktiva textlagret.
Photoshop: Specialtecken
Specialtecken med en fylld svart rektangel i det undre högra hörnet

Photoshop: Alternativa tecken för specialtecknet
Alternativa tecken för specialtecknet

 • Om du vill visa detaljer som specialtecken-id, Unicode-värde, OpenType-funktion och Unicode-namn för ett specialtecken håller du pekaren över specialtecknet.
Photoshop: Information om specialtecken
Specialteckendetaljer

 • Du kan använda skjutreglaget längst ned i dialogrutan till att skalförändra storleken på specialtecknen i panelen uppåt eller nedåt.
 • Teckensnittsmenyn är en normal teckensnittsmeny med samma alternativ som finns i panelen Tecken och i alternativfältet. Det går inte att söka efter teckensnitt.
 • När det finns flera teckensnitt i textmarkeringen i textlagret visas inget teckensnitt i panelen Tecken, i alternativfältet eller i panelen Specialtecken.
 • Du kan använda panelen Specialtecken utan att initiera något textlager.

Alternativa specialtecken på ritytan

När du arbetar i ett textlager kan du välja ett specialtecken och snabbt visa alternativ för det på arbetsytan. När du klickar på ikonen i rutnätet med alternativa tecken öppnas panelen Specialtecken.

Alternativa specialtecken på ritytan

Om du vill kan du avaktivera det beteendet. Om du vill göra det avmarkerar du Egenskaper > Text > Aktivera alternativa tecken för textlager.

Inställning för aktivering/avaktivering av specialteckenalternativ på arbetsytan

Nyligen använda specialtecken

När du lägger till specialtecken i ditt dokument läggs de automatiskt till i fältet med nyligen använda specialtecken överst i panelen Specialtecken. Fältet med nyligen använda specialtecken:

 • kan innehålla upp till 25 olika tecken. När gränsen på 25 tecken har nåtts läggs nya specialtecken till på vänster sida, och äldre specialtecken tas bort från höger 
 • har beständigt innehåll. Innehållet förblir detsamma varje gång du startar programmet
 • bevarar ett specialteckens teckensnitt och påverkas inte av teckensnittet i alternativfältet, panelen Tecken eller Specialtecken
 • definierar punktstorlek, färg och andra värden för ett specialtecken enligt värdena i panelen Tecken eller alternativfältet 

Arbeta med SVG-teckensnitt

Illustrator har nu stöd för SVG-teckensnitt som har flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken. Photoshop levereras med teckensnittet EmojiOne SVG. Teckensnittet Apple Color Emoji stöds även i macOS.

Så här använder du SVG-teckensnitt:

 1. Öppna panelen Specialtecken (Fönster > Specialtecken).
 2. Välj EmojiOne eller Apple Color Emoji (endast MacOS) i teckensnittslistan.
 3. Dubbelklicka på ett specialtecken i SVG-teckensnitt om du vill lägga till det i ett textlager i dokumentet.

Du kan skapa nya specialtecken genom att sätta ihop flera tecken från SVG-teckensnitt. Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa gula enpersonsstandardtecken. Det går även att dela upp många sammansatta specialtecken i de tecken de består av genom att trycka på Backsteg.

Mer information finns i SVG-teckensnitt.

Panelen Specialtecken med tecken från teckensnittet EmojiOne, ett OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto