Redigeraren startar inte när den installeras på en anpassad plats | Mac OS

Problem: Adobe Premiere Elements startar inte

Adobe Premiere Elements startar inte från välkomstskärmen eller när du använder editor.app när den är installerad på en anpassad plats med ett namn som har mer än 255 tecken.

Lösning: Namn för anpassad installationsplats får inte vara längre än 255 tecken

Namnet på den anpassade platsen där Adobe Premiere Elements installerats måste innehålla färre än 255 tecken. Avinstallera Adobe Premiere Elements och återinstallera sedan programvaran på en plats som har ett namn som inte är längre än 255 tecken.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto