Skriva ut PDF-filer

Saknas knappen Skriv ut?

Om du inte kan se knapparna Skriv ut och Avbryt är bildskärmen inställd på låg upplösning. Reader har inte utformats för skärmar med låg upplösning (minsta rekommenderade upplösning är 1 024 x 768). Du kan undvika begränsningen provisoriskt. Gör något av följande när du vill skriva ut dokumentet:

 • Tryck på Enter eller Retur.
 • Om en rullningslist visas till höger i dialogrutan drar du reglaget nedåt för att komma åt knapparna.
Obs!

(Windows) På vissa bildskärmar täcker Windows-aktivitetsfältet över knappen Skriv ut. Du kan dölja aktivitetsfältet så att det bara visas när du rör musen längst ned på skärmen. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Egenskaper. Välj Dölj aktivitetsfältet automatiskt i dialogrutan Egenskaper och klicka på OK.

För att komma åt knappen Skriv ut måste du ställa in egenskaperna för aktivitetsfältet så att det döljs

Information om en relaterad registerkorrigering finns i: Stöd för HiDPI Retina-skärmar

Skriva ut en PDF

 1. Välj Arkiv > Skriv ut eller klicka på -ikonen på verktygsfältet.

 2. Välj en skrivare och antalet kopior som ska skrivas ut.

 3. (Valfritt) Klicka på Egenskaper om du vill öppna skrivarens egenskaper. Mer information finns i skrivardokumentationen.

 4. Välj ett alternativ under Sidor som ska skrivas ut:

  • Alla – skriver ut alla sidor i PDF-filen.
  • Aktuell sida – skriver ut den aktuella sidan i PDF-filen.
  • Sidor – anger en delmängd av sidor som ska skrivas ut. Du kan ange enskilda sidnummer, ett intervall eller en kombination. Exempel: 1, 6–18, 33, 98.
  • Fler alternativ – anger ytterligare alternativ som jämna eller udda sidor och omvänd sidordning.

 5. Ange andra alternativ efter behov:

  • Anpassning av sidstorlek och sidhantering
  • Orientering
  • Kommentarer och formulär
  Obs!

  När du ändrar inställningarna öppnas förhandsvisningen. Klicka på pilknapparna längst ned om du vill förhandsgranska de övriga sidorna.

 6. Klicka på Utskriftsformat om du vill ändra pappersstorlek, papperskälla eller orientering.

 7. Klicka på Skriv ut.

Vanliga utskriftsåtgärder

Skriva ut på båda sidorna

Du kan skriva ut dubbelsidigt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift (duplex).  

Obs! Dubbelsidig utskrift kallas också duplex, fram- och baksida eller tvåsidig utskrift.

Skrivardrivrutinen styr alternativen, inte Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Information om vilka funktioner som skrivaren har stöd för finns i dokumentationen till skrivaren.

 • I dialogrutan Skriv ut ska du aktivera Skriv ut på båda sidorna av papperet och välja den kant som ska vändas.
Obs!

Det kan finnas tillfällen då skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift, men alternativet inte visas i dialogrutan Skriv ut. I så fall kan du öppna skrivaregenskaperna för att komma åt det här alternativet direkt från skrivarinställningarna.

Mer information finns i artikeln Dubbelsidig utskrift.

Skriva ut i svartvitt

Du kan skriva ut en PDF-fil i gråtoner (kallas även gråskala eller sammansatt gråskala).

 • Aktivera Skriv ut i gråskala i dialogrutan Skriv ut.

Skriv ut i en annan storlek

Du kan skala sidan för att förminska eller förstora sidor när du skriver ut. Du kan skala automatiskt så att det passar papperet eller manuellt i procent.

 • Klicka på Storlek i dialogrutan Skriv ut och ange skalningsalternativen.

Skriva ut stora dokument

Du kan skriva ut stora dokument som affischer eller banderoller genom att dela upp sidan på flera pappersark (kallas ”sidindelning”). Med alternativet Filmminiatyr beräknas hur många pappersark som behövs. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur mycket varje del ska överlappa. Sedan kan du sätta ihop delarna.

 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Filmminiatyr och anger layoutalternativ.

Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut mer än en sida av en PDF på ett enda pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också för n-upp-utskrift (t.ex. 2-upp eller 6-upp). Du kan ange hur sidorna ska ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.

 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Flera och anger sidorna som ska skrivas ut på ett ark och andra relaterade alternativ.

Skriva ut häften

Du kan skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte. Två sidor placeras per ark. När du sorterar, viker och häftar ihop dubbelsidiga ark blir resultatet en bok med rätt sidordning.

 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Häfte och anger alternativ för häftet.

Skriva ut kommentarer

Du kan skriva ut kommentarer på plats (som häftisar på en sida) eller i en lista eller sammanfattning.

Gör något av följande i området Kommentarer & formulär:

 • Välj ett alternativ i listrutan.
 • Klicka på Sammanfatta kommentarer.

Skriva ut en del av en sida

Du kan skriva ut en del av en sida i en PDF-fil. Markera området som du vill skriva ut med verktyget Ögonblicksbild. Området kan vara text, grafik eller både och. Du kan skriva ut det markerade området i full storlek eller ändra storleken så att det passar papperet.

 1. Välj Redigera > Ta en ögonblicksbild.
 2. Rita en rektangel för att välja en del av en sida.
 3. Välj Arkiv > Skriv ut.
 4. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Vald grafik.

Varför kan jag inte skriva ut mitt dokument?

Börja med dessa felsökningstips

Utskriftsproblem kan ha olika orsaker. Börja med att läsa den här artikeln för att identifiera problemet: Felsöka problem vid utskrift av PDF-filer | Acrobat Reader

Om PDF-filen är lösenordsskyddad och utskrift inte tillåts

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil måste du ange rätt lösenord för att kunna skriva ut dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som förhindrar att du skriver ut, redigerar eller kopierar innehåll i dokumentet. Om ett dokument har utskriftsbegränsningar kontaktar du PDF-författaren.

(Endast Windows) Problem med skyddat läge

Standardläget Skyddat läge förbättrar säkerheten i Acrobat Reader avsevärt. Du kan inaktivera skyddat läge tillfälligt om du tror att det orsakar problem med utskriften. Högerklicka på dokumentet och välj Dokumentegenskaper. Klicka på Avancerat för att se om skyddat läge är aktiverat.

Om du vill inaktivera skyddat läge väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Skydd (förbättrat) till vänster. Avmarkera Aktivera skyddat läge vid start. Stäng Reader, starta om programmet och försök skriva ut dokumentet igen.

Obs!

Försäkra dig om maximal säkerhet genom att markera Aktivera skyddat läge vid start igen när du är klar med utskriften.

Simulera övertryck av tryckfärger

Övertryckssimulering uppskattar hur blandning och övertryck av färgad grafik ser ut vid offsettryckning. Du kan simulera effekten av övertryck på en färgskrivare genom att välja Simulera övertryck i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Övertryckssimulering konverterar dekorfärger till processfärger för utskrift. Om du tänker använda en fil för slutliga utdata ska du inte välja Simulera övertryck.

Obs!

Färgskrivare har mycket olika kvalitet när det gäller färgåtergivning. Av den anledningen kan korrektur från en tjänsteleverantör vara det bästa sättet att kontrollera slutresultatet.

Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger).

Vad gör jag om Acrobat Reader frågar om jag vill spara en fil när ett dokument skrivs ut?

Om Acrobat Reader uppmanar dig att spara en fil när du klickar på Skriv ut ska du klicka på dialogrutan Avancerat och avmarkera alternativet Skriv ut till fil.

Obs! 

 • Kontrollera att du har valt en fysisk skrivare, inte Adobe PDF/XPS/Send note eller en virtuell skrivare.
 • Alternativet Skriv ut till fil fanns i dialogrutan Skriv ut fram till Acrobat 10.X.

Hur gör jag för att skriva ut kommentarer i PDF-dokument?

Det finns vissa anteckningar (till exempel popup-anteckningar) i PDF-dokument och sådana anteckningar skrivs inte ut som standard om du inte anger att de ska skrivas ut.

Det är avsiktligt för att sådana anteckningar inte ska dölja innehållet bakom dem.

Det kan dock finnas tillfällen då du vill att de ska skrivas ut. Skriva ut popup-anteckningar och andra kommentarer:

 1. Gå till Redigera > Inställningar.
 2. Välj Kommentarer i listan Kategorier.
 3. Aktivera alternativet Skriv ut anteckningar och popup-fönster.

Acrobat Reader kraschar vid utskrift / Acrobat Reader skriver inte ut när jag klickar på knappen Skriv ut

Det kan bero på att installationsfilen för Adobe Acrobat är skadad. För att åtgärda problemet ska du kontrollera att du har den senaste versionen av programmet Adobe Reader/Acrobat.

Om problemet uppstår med den senaste versionen:

 1. Avinstallera Acrobat Reader med rengöringsverktyget för Acrobat.
 2. Installera om Acrobat Reader.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?