Saknas knappen Skriv ut?

Om du inte ser knapparna Skriv ut och Avbryt är bildskärmen inställd på en låg skärmupplösning. Reader är inte utformat för bildskärmar med låg upplösning (minsta rekommenderade upplösning är 1 024 x 768). Du kan dock komma runt den här begränsningen. Gör något av följande när du vill skriva ut dokumentet:

 • Tryck på Retur.
 • Om det visas en rullningslist till höger i dialogrutan drar du reglaget nedåt för att komma åt knapparna.

Obs!

(Windows) På vissa bildskärmar döljer aktivitetsfältet i Windows knappen Skriv ut. Du kan dölja aktivitetsfältet så att det bara visas när du rör musen längs skärmens nederkant. Högerklicka på Aktivitetsfältet och välj Egenskaper. Välj Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i dialogrutan Egenskaper och klicka sedan på OK.

För att komma åt knappen Skriv ut måste du ställa in egenskaperna för aktivitetsfältet så att det döljs.
För att komma åt knappen Skriv ut måste du ställa in egenskaperna för aktivitetsfältet så att det döljs

Information om en relaterad registerkorrigering finns i: Stöd för HiDPI Retina-skärmar

Skriva ut en PDF-fil

 1. Välj Arkiv > Skriv ut eller klicka på -ikonen på verktygsfältet.

 2. Välj en Skrivare och det antal Kopior som ska skrivas ut.

 3. (Valfritt) Klicka på Egenskaper för att öppna skrivaregenskaperna. Mer information finns i dokumentationen till skrivaren.

 4. Välj ett alternativ under Sidor som ska skrivas ut:

  • Alla – skriver ut alla sidor i PDF-filen.
  • Aktuell sida – skriver ut den aktuella sidan i PDF-filen.
  • Sidor – anger en delmängd av sidor som ska skrivas ut. Du kan ange enskilda sidnummer, ett intervall eller en kombination. Exempel: 1, 6–18, 33, 98.
  • Fler alternativ – anger ytterligare alternativ, som jämna eller udda sidor och omvänd ordning.
  Sidor som ska skrivas ut
 5. Ange andra alternativ enligt dina önskemål:

  • Anpassning av sidstorlek och sidhantering
  • Orientering
  • Kommentarer och formulär

  Obs!

  När du ändrar inställningarna, visas en förhandsgranskning. Klicka på pilknapparna längst ned om du vill förhandsgranska de andra sidorna.

 6. Klicka på Utskriftsformat för att ändra pappersstorlek, papperskälla eller sidorientering, om det behövs.

 7. Klicka på Skriv ut.

Vanliga utskriftsåtgärder

Skriva ut på båda sidorna

Print_double-sided

Du kan skriva ut dubbelsidigt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift (duplex).  

Obs! Dubbelsidig utskrift kallas också duplex, fram- och baksida eller tvåsidig utskrift.

Det är skrivarens drivrutin som styr alternativen, inte Adobe Acrobat DC eller Adobe Reader DC. Information om vilka funktioner som skrivaren har stöd för finns i dokumentationen till skrivaren.


 • I dialogrutan Skriv ut ska du aktivera Skriv ut på båda sidorna av papperet och välja den kant som ska vändas.

Obs!

Det kan finnas tillfällen då skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift, men alternativet inte visas i dialogrutan Skriv ut. I sådana fall ska du öppna skrivaregenskaperna för att komma åt alternativet direkt i skrivarinställningarna.

Vanliga utskriftsåtgärder

Mer information finns i artikeln Dubbelsidig utskrift.

Skriva ut i svartvitt

Print_color-in-shades-of-grey

Du kan skriva ut en färg-PDF i grå nyanser (kallas även gråskala eller sammansatt gråskala).


 • Aktivera Skriv ut i gråskala i dialogrutan Skriv ut.
Skriva ut i svartvitt

Skriva ut med en annan storlek

Resize_pages

Du kan skala sidan för att förminska eller förstora sidor när du skriver ut. Du kan skala automatiskt så att det passar papperet eller manuellt i procent.


 • Klicka på Storlek i dialogrutan Skriv ut och ange skalningsalternativen.
print_resize

Skriva ut dokument med stora format

Print_posters-as-banners

Du kan skriva ut stora dokument som affischer eller banderoller genom att dela upp sidan på flera pappersark (kallas ”sidindelning”). Med alternativet Filmminiatyr beräknas hur många pappersark som behövs. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur mycket varje del ska överlappa. Du kan sedan foga samman delarna.


 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Filmminiatyr och anger layoutalternativ.
Skriva ut dokument med stora format

Skriva ut flera sidor på ett ark

Print_multiple-pages-per-sheet

Du kan skriva ut mer än en sida i en PDF på ett pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida). Du kan ange hur sidorna ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.


 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Flera och anger sidorna som ska skrivas ut på ett ark och andra relaterade alternativ.
Skriva ut flera sidor på ett ark

Skriva ut häften

Print_a-booklet

Du kan skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte. Sidorna läggs ut två per ark. När du sorterar, viker och häftar de dubbelsidiga arken får du ett häfte med sidorna i rätt ordning.


 • I dialogrutan Skriv ut klickar du på Häfte och anger alternativ för häftet.
Skriva ut häften

Skriva ut kommentarer

Print_comments

Du kan skriva ut kommentarer på plats (som häftisar på en sida) eller i en lista eller sammanfattning.

Gör något av följande i området Kommentarer & formulär:


 • Välj ett alternativ i listrutan.
 • Klicka på Sammanfatta kommentarer.
Skriva ut kommentarer

Skriva ut ett område på en sida

Print_a-portion-of-a-page

Du kan skriva ut en del av en sida i en PDF-fil. Markera området som du vill skriva ut med verktyget Ögonblicksbild. Området kan bestå av text, grafik eller bådadera. Du kan skriva ut det markerade området i full storlek eller ändra storleken efter papperet.


 1. Välj Redigera > Ta en ögonblicksbild.
 2. Rita en rektangel för att välja en del av en sida.
 3. Välj Arkiv > Skriv ut.
 4. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Vald grafik.
Skriva ut ett område på en sida

Varför kan jag inte skriva ut dokumentet?

Börja med dessa felsökningstips

Problem med utskrift kan ha olika orsaker. Börja med att läsa den här artikeln för att identifiera problemet: Felsöka problem vid utskrift av PDF-filer | Acrobat Reader

Om PDF-filen är lösenordsskyddad och utskrift inte tillåts

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange rätt lösenord för att kunna skriva ut dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i dokumentet. Om dokumentet har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut kontaktar du PDF-filens författare.

(Endast Windows) Skyddat läge påverkar

Med Skyddat läge (standardinställning) är säkerheten i Acrobat Reader DC förhöjd. Inaktivera skyddat läge tillfälligt för att avgöra om det stör utskriften. Högerklicka i dokumentet och välj Dokumentegenskaper. Klicka på Avancerat för att se om skyddat läge är aktiverat.

Om du vill inaktivera skyddat läge väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Skydd (förbättrat) till vänster. Avmarkera Aktivera skyddat läge vid start. Stäng Reader, starta om programmet och försök skriva ut dokumentet igen.

Obs!

Försäkra dig om maximal säkerhet genom att markera Aktivera skyddat läge vid start igen när du är klar med utskriften.

Simulera övertryck av tryckfärger

Övertryckssimulering ger ett ungefärligt intryck av hur blandning och övertryckning av färgbilder ser ut vid offsettryck. Du kan simulera övertryckseffekter på en kontorsfärgskrivare genom att välja Simulera övertryck i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Övertryckssimulering konverterar dekorfärger till processfärger för utskrift. Om du ska använda filen till slutgiltig utskrift ska du inte markera Simulera övertryck.

Obs!

Kvaliteten på färgreproduktionen varierar stort mellan olika färgskrivare. Av den anledningen kan korrektur från en tjänsteleverantör vara det bästa sättet att kontrollera slutresultatet.

Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger)
Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger).

Vad gör jag om Acrobat Reader DC frågar om jag vill spara en fil när ett dokument skrivs ut?

Om Acrobat Reader DC uppmanar dig att spara en fil när du klickar på Skriv ut ska du klicka på dialogrutan Avancerat och avmarkera alternativet Skriv ut till fil.

Obs!

 • Kontrollera att du har valt en fysisk skrivare, inte Adobe PDF/XPS/Send note eller en virtuell skrivare.
 • Alternativet Skriv ut till fil fanns i dialogrutan Skriv ut fram till Acrobat 10.X.

Hur gör jag för att skriva ut kommentarer i PDF-dokument?

Det finns vissa anteckningar (till exempel popup-anteckningar) i PDF-dokument och sådana anteckningar skrivs inte ut som standard om du inte anger att de ska skrivas ut.

Det är avsiktligt för att sådana anteckningar inte ska dölja innehållet bakom dem.

Men det kan finnas fall då du vill att de ska skrivas ut. Skriva ut popup-anteckningar och andra kommentarer:

 1. Gå till Redigera > Inställningar.
 2. Välj Kommentarer i listan Kategorier.
 3. Aktivera alternativet Skriv ut anteckningar och popup-fönster.

Acrobat Reader DC kraschar vid utskrift / Acrobat Reader DC skriver inte ut när jag klickar på knappen Skriv ut

Det kan hända om en installationsfil för Adobe Acrobat DC är skadad. För att åtgärda problemet ska du kontrollera att du har den senaste versionen av programmet Adobe Reader DC/Acrobat DC.

Om problemet uppstår med den senaste versionen:

 1. Avinstallera Acrobat Reader DC med rengöringsverktyget för Acrobat.
 2. Installera om Acrobat Reader DC.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy