HiDPI, Support för retina-skärmar | Acrobat, Reader

Renderingsproblem på Windows HiDPI- och Mac Retina-skärmar

Windows 8.1 64-bitars HiDPI- och Mac Retina-skärmar skalar programmens användargränssnitt annorlunda än skärmar med lägre upplösning. Om du har en tidigare version än 11.0.07 av Acrobat och Adobe Reader på dessa datorer kan det hända att kanterna på dialogrutor hamna utanför skärmen, objekt förskjuts samt att ikoner, texter och kontroller blir suddiga.

Dessa problem är betydligt mindre i 11.0.07-uppdateringen.

Mer information finns i Versionsinformation. 10.x-produkter stöder inte Retina-skärmen på Mac.

Inställningar för skalning på 11.0.07

Acrobat och Reader drar nu nytta av HiDPI-bildskärmar och kan skala användargränssnittet till 200 procent. Skalningen aktiveras automatiskt via systeminställningar och kan anpassas med Inställningar > Allmänt > Skala för bildskärmupplösning. Värdet är som standard inställt på Automatiskt, men du kan tvinga fram värdena 100 eller 200 procent. Användarens systemkontrollpanel hanterar alternativ såsom teckenstorlek, menyalternativ och listrutor snarare än programmets inställningar.

 

Inställningsalternativen för skalning i 11.0.07 är följande:

 • Automatisk
  • Inställningar upp till 150 procent visar användargränssnittet som 100 procent.
  • Visa användargränssnittet som 200 procent för att möjliggöra inställningar på upp till 150 procent.
 • 100 %
 • 200 %

Konfiguration av registret

Om du behöver andra skalningsinställningar än 100 eller 200 procent finjusterar du konfigurationen genom att redigera en registerinställning.

Obs! Redigering av registret ska utföras av avancerade användare och kräver administratörsbehörighet. Misstag kan medföra allvarliga problem och att du måste installera om Windows. Alla ändringar i registret sker på egen risk.

Användargränssnittets ikoner är optimerade för inställningar på 100 eller 200 procent. Om andra inställningar används kan vissa ikoner bli utsträckta.

Så här konfigurerar du inställningarna för skalning:

 1. Klicka på Start.
 2. Ange regedit.exe och tryck på Retur för att öppna registerredigeraren.
 3. Navigera till något av följande:

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Om dDPIScaling inte finns i den högra rutan, högerklickar du och väljer Nytt > Strängvärde.
 2. Högerklicka på dDPIScaling och välj Ändra.
 3. Ange värdet efter behov. Till exempel 1,2 = 120 %, 1,5 = 150 % eller 1,7 = 170 %. Ett värde på 0,0 betyder att programmet väljer den inställning som ska användas.
 4. Starta om produkten.
Huvuddialogruta

Datorinställningar för användare av 11.x Mac

Vissa installationer av tidigare versioner än 11.0.07 har låg upplösning som standard. Bekräfta inställningen genom att markera Acrobat- eller Reader-programmet och gå till Arkiv/Hämta information och kontrollera om inställningen Öppna med låg upplösning visas.

Lösning 1

 1. Öppna Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Hitta NSHighResolutionCapable.
 3. Om värdet är False ska du ändra det till True.
 4. Starta om produkten.

Lösning 2

 1. Öppna ett terminalfönster. 
 2. Ange touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Avmarkera Öppna med låg upplösning så att programmet öppnas med hög upplösning. 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto