Hantera avtal och få specifik information om transaktioner

När ett avtal har skickats kan du ändra aspekter på eller hämta information om transaktionen.

Du hittar alla åtgärder och alternativ genom att på sidan Hantera klicka på en transaktion en gång.

Ersätt den nuvarande signeraren

Använd den här proceduren om en felaktig e-postadress användes eller om du vill ändra den person som ska signera.

Obs!

Den här åtgärden ersätter bara den aktuella signeraren av avtalet. Om du måste ändra en signerare som är längre fram i processen, ska du vänta tills det är hans/hennes tur att signera.

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på fliken Historik till höger på sidan.
 4. Klicka på Ersätt signerare.
 5. Ange e-postadressen för den nya signeraren.
 6. Skriv ett meddelande till den nya signeraren.
 7. Klicka på Ersätt signerare.

Obs!

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

Avbryta en transaktion

Om du avbryter ett avtal stoppas transaktionen i det aktuella läget. Transaktionen kan inte slutföras och den flyttas till kategorin Avbrutet/avvisat på sidan Hantera.

Obs!

När du avbryter en transaktion är det en permanent åtgärd som inte kan ångras. Avtalet måste skickas på nytt, om det skulle behövas.

 1. Klicka på sidan Hantera.
 2. Klicka en gång på transaktionen som du vill avbryta.
 3. Klicka på Avbryt i det övre högra hörnet.
 4. Välj om du vill att meddela andra via e-post.
 5. Skriv en anteckning eller ange en orsak.
 6. Klicka på Avbryt.

Obs!

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

Påminnelser: Ange eller ta bort automatiska "knuffar" med e-post

Påminnelser innebär att ett e-postmeddelande skickas till nästa signerare för att påminna honom/henne om att avtalet väntar på att signeras. De kan ställas in för alla steg i transaktionsprocessen och de skickas till de personer som du anger.

Ställa in en påminnelse

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på fliken Påminn till höger på sidan.
 4. Välj vilka deltagare som du vill ska erhålla en påminnelse.
 5. Ange om påminnelsen ska skickas med en viss frekvens eller på ett visst datum.
 6. Skriv en anteckning som ska visas i e-postmeddelandet med påminnelsen.
 7. Klicka på Ange påminnelse.

Avbryta en påminnelse

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på fliken Påminn till höger på sidan.
 4. Klicka på papperskorgsikonen intill påminnelsen.

Obs!

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

Förfallodatum: Ställa in eller utöka slutdatum

Om du anger ett förfallodatum för ett avtal kommer transaktionen automatiskt att avbryts efter det angivna antalet dagar. Detta datum kan ändras för att ge utökad tid för att signera dokumentet.

Obs!

När ett avtal upphör, avbryts transaktionen. När du avbryter en transaktion är det en permanent åtgärd som inte kan ångras. Avtalet måste skickas på nytt, om det skulle behövas.

Ställa in ett förfallodatum

 1. På sidan Skicka väljer du Tidsgräns för slutförande eller Ange ett förfallodatum för det här dokumentet under Alternativ eller Skickaalternativ.
 2. Ange antalet dagar för förfallotidpunkten.
 3. Kontrollera om det visade, beräknade datumet är korrekt.
 4. Fortsätt med skicka-processen som vanligt.

Ändra eller annullera förfallodatum

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på länken Redigera intill förfallodatumet i det övre högra fönstret.
 4. Välj om du vill ändra eller ta bort den aktuella tidsgränsen.
  • Ange det nya förfallodatumet om du ändrar.
 5. Välj om du vill meddela de aktuella mottagarna.
 6. Klicka på Spara.

Obs!

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

Historik och revideringsrapporter

Händelser för transaktionen kan visas på fliken Historik. Det här är ett konto för alla steg i processen, från när avtalet skapades tills idag. Revideringsrapporten är en version av den här informationen som kan sparas i ett PDF-formulär.

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på fliken Historik till höger på sidan.
 4. Granska händelserna för avtalet.
 5. Klicka på länken Revideringsrapport för att öppna en PDF-version av den här informationen.

Obs!

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

Dela åtkomst till en transaktion

Som avsändaren av ett dokument kan du dela ett avtal med andra personer, förutsatt att de har en e-postadress. Den här funktionen är användbar för chefspersoner eller personer som måste se vilka transaktioner som har skickats ut.

 1. Gå till sidan Hantera om du är avsändaren av avtalet.
 2. Klicka en gång på avtalet.
 3. Klicka på fliken Dela till höger på sidan.
 4. Ange en e-postadress till den du vill dela avtalet med.
 5. Skriv ett meddelande.
 6. Klicka på knappen Dela avtal.

     Obs!

     Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om proceduren hittar du den i de fullständiga stegvisa kommentarerna här!

     Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

     Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy