Dela ett enskilt avtal med en annan part

Som avsändare av dokument kan du dela dina enskilda avtal med andra e-postadresser, förutsatt att parten som tilldelades inte redan är associerad med avtalet.

Den här funktionen är användbar för att dela ett avtal när någon måste se en enskild transaktion, men inte kräver en beständig visning i användarens hela lista över avtal. (Se Kontodelning om du behöver skapa en beständig visning i en användares- eller en grupps kompletta utbud av avtal.)

När ett avtal delas skickas ett e-postmeddelande till mottagaren med en PDF-kopia av avtalet i dess aktuella tillstånd (ett pågående avtal kommer t.ex. att leverera en PDF-fil med allt innehåll från tidigare mottagare).

Om du delar ett avtal med interna användare fylls även avtalet i på sidan Hantera hos användaren som tilldelades, där de kan granska och övervaka avtalet allt eftersom det fortlöper.

Obs!
 • Du kan inte ta bort delningen av ett avtal.
 • Avtal kan bara delas i följande Status:
  • Pågående
  • Väntar på dig
  • Slutfört
 • Delningen kvarstår även om du döljer transaktionen på sidvisningen Hantera.
 • Om du försöker dela ett avtal med ett e-postmeddelande som redan är deltagare i avtalet skapas ett felmeddelande som anger att en eller flera av de som tilldelades redan är deltagare i avtalet och att det därför inte går att dela med dem.

Så här delar du ett individuellt avtal:

 1. Som avsändare av avtalet går du till sidan Hantera och väljer det avtal som du vill dela.

  Detta öppnar snabbmenyn Åtgärder på höger sida av fönstret.

 2. Välj åtgärden Dela.

  Om du inte ser alternativet att Dela kan ditt konto eller din grupp nekas behörighet. Kontakta din konto- eller gruppchef för att utvärdera kontrollerna.

 3. Ange e-postadressen till den person som du vill dela avtalet med.

  Lägg till ett valfritt meddelande som ska inkluderas i e-postmeddelandet.

  Klicka på knappen Dela.

  Dela avtalet

  Ett bekräftelsemeddelande visas när delningen är klar:

  Bekräftelsemeddelande

När ett avtal delas:

 • Mottagaren får en PDF-fil med avtalet i dess nuvarande tillstånd via e-post.
 • Avtalsvisningen på sidan Hantera uppdateras för att visa listan över parter som avtalet har delats med.
 • Posten Aktivitet och Granskningsrapport uppdateras med information om delningarna. 
 • Åtgärden Dela visar ett tal som återspeglar det totala antalet gånger som avtalet har delats (internt och externt). 
Slutförda delningsposter

Obs!

Externa mottagare av en delning registreras med endast med sin e-postadress.

Interna mottagare visar både sitt profilnamn och sin e-postadress.

Dela ett avtal med en extern e-postadress

En extern e-postadress definieras som en e-postadress som inte finns inom ditt eget Adobe Acrobat Sign-konto. Detta kan omfatta andra personer på företaget som antingen finns på ett annat Acrobat Sign-konto eller som inte har något konto alls.

 • Antalet gånger som du kan dela ett avtal med externa e-postadresser begränsas baserat på den tjänstenivå som delaren befinner sig i:
  • Testnivåer: 5
  • Individuell nivå: 10
  • Småföretagsnivå: 10
  • Företagsnivå: 20
  • Affärsnivå: 20
 • Det totala antalet delningar till externa e-postadresser är per avtal.
 • Att dela ett avtal med interna användare är obegränsat och räknas inte av mot det totala antalet delningar till externa adresser.
 • Ett fel utlöses när ett avtal har nått sitt högsta antal externa delningar:
Fel gällande för många delningar

Dela ett avtal med en intern användare

När ett avtal delas med en intern e-postadress (alla e-postadresser i ditt eget Acrobat Sign-konto) fylls avtalet i på användarens sida Hantera (utöver PDF-kopian via e-post). Detta ger realtidsåtkomst till transaktionen för granskning.

Ljusgrå text under avtalstiteln indikerar för användaren att avtalet är en delad transaktion.

Delad av på hanteringssidan

Sidvisningen Hantera i ett delat avtal ger skrivskyddad åtkomst. Ingen behörighet att redigera eller avbryta avtalet ges via delning av ett enskilt avtal.

Användaren som tilldelades har behörighet att:

 • Öppna och granska avtalet i dess nuvarande tillstånd.
 • Hämta en PDF-kopia av avtalet i dess nuvarande tillstånd.
 • Hämta revideringsrapporten i dess nuvarande tillstånd.
 • Dölj avtalet från sidvisningen Hantera.
 • Dela avtalet med andra parter.
 • Lägga till egna anteckningar.
 • Granska mottagarna med avseende på mottagarroller och autentiseringsmetod.
 • Öppna posten Aktivitet.

Användaren som tilldelades kan inte ändra transaktionen för att ändra status, dokument, mottagare eller autentiseringsmetoder. Den enda meningsfulla behörigheten som en användare som tilldelades har är att ytterligare dela avtalet.

Delning med en intern användare påverkar inte den gräns som tillämpas på externa delningar.

Sidan Hantera för användare som tilldelades

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto