Ersätta mottagaren på ett avtal

Funktionen Ersätt mottagare är utformad för att uppdatera alla mottagare (e-postadress) som ännu inte har slutfört sin åtgärd för avtalet. Denna åtgärd är användbar när en e-postadress anges felaktigt eller om en mottagare inte är tillgänglig och mottagaren måste ändras till en annan part.

Ersätta en mottagare

Att ersätta en mottagare i kundgränssnittet kan bara göras av avtalets ursprungliga avsändare och enbart via sidan Hantera.

 1. Från fliken Hantera klickar du en gång på avtalet som du vill redigera.

  • Avtalsposten blir blå när den är markerad.
 2. För musen över mottagaren som ska redigeras (i den högra listen).

  • En informationsbubbla öppnas till vänster.
 3. Beroende på de aktiverade inställningarna visas en eller flera inställningar i bubblan:

  • Ersätt mottagare – detta alternativ ersätter mottagaren, som nekas vidare åtkomst till avtalet
  • Lägg till alternativ mottagare – om du lägger till en alternativ mottagare inkluderas den nya mottagaren, och den ursprungliga mottagaren lämnas kvar och kan slutföra avtalet
  Ersätt mottagarens gränssnitt

 4. Informationsbubblan ändras och frågar efter den nya mottagarens e-postadress.

  • Ange den nya e-postadressen och ett valfritt meddelande till den nya mottagaren.
  • Välj Ersätt.
  Ange den nya e-postadressen och det nya meddelandet

  En banderoll som informerar om att det är klart visas med de gamla och nya e-postvärdena högst upp på sidan efter uppdateringen:

  Bekräftelsemeddelande

Aktivitetslista och granskningsrapport

 

Aktivitetslistan visar delegeringen från en mottagare till en annan.

Ersatte mottagare i aktivitetslistan

 

 

Revideringsrapporten återspeglar bytet av mottagare

Ersatte mottagaren i granskningsrapporten

Så här konfigurerar du inställningen

Standardinställningarna för funktionen Ersätt mottagare ersätter den aktuella mottagaren med den nya mottagaren.

Användare med en Individual-plan kan inte ändra den här standardinställningen.

För konton med flera licenser finns det ett alternativ för att ändra standardinställningen på konto- eller gruppnivå och ge avsändaren möjligheten att välja vilka alternativ som bäst passar deras situation.

Ersätt mottagarkontroller i administratörsgränssnittet

Administratörer har två frågor att svara på:

Vad ska standardinställningen vara för kontot/gruppen?

 • Endast den nya mottagaren kan delta - Detta är den ursprungliga standardåtgärden
  • Det här alternativet infogar alternativet Ersätt mottagare i användaralternativen på sidan Hantera
  • Om det största problemet är att avtalet skickades till fel mottagare är detta ett bättre alternativ
 • Både den ursprungliga mottagaren och den nya mottagare kan delta – Detta är åtgärden Inkludera
  • Det här alternativet infogar alternativet Lägg till alternativ mottagare i användaralternativen på sidan Hantera
  • Om det största problemet är att signaturprocessen pausas av en mottagare som inte är på kontoret eller som är svår att nå är det här ett bättre alternativ

Ska den som skickat avtalet tillåtas att ändra standardinställningen?

 • Genom att markera kryssrutan Användare på mitt konto kan välja om den ursprungliga mottagaren kan eller inte kan delta efter att ha ersatts lägger du till både alternativet Ersätt mottagare och alternativet Lägg till alternativ mottagare i användaralternativen på sidan Hantera

Tänk på

Bara mottagare som ännu inte har slutfört sin åtgärd på avtalet kan ersättas.

Mottagare som tilldelats en Delegeringsroll kan inte ersättas

Avtal som skickas via Skicka i bulk kan inte använda funktionen Byt ut mottagare.

Du kan ersätta samma mottagarindex flera gånger

 • När du använder alternativet Inkludera ökar antalet möjliga mottagare
 • När du använder funktionen Ersätt, kommer hela listan med aktuella mottagare att ersättas av den senaste angivna adressen

Mottagare i en Mottagargrupp kan ersättas individuellt och nya mottagare kan läggas till

 • Det finns inget alternativ för att ta bort en mottagare utan att ersätta dem

Mottagare i en parallell deltagarordning kan ersättas individuellt.

Mottagare som definieras i en hybridroutningsordning kan ersättas individuellt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto