Ändra dokument eller fält i ett skickat avtal


Ändra dokument och/eller fält i ett avtal som har skickats – endast Enterprise-tjänsteplaner

Om ett avtal har skickats ut för signering och du upptäcker att du måste göra några ändringar i det, kan du göra det i stället för att annullera avtalet och börja om från början. Inställningar för att ändra avtal kan aktiveras globalt (på kontonivå) eller för varje grupp för sig.

Du kan använda avtalsändringar för att lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och sortera om dokumenten och/eller formulärfälten.

Funktionen för avtalsändringar kan endast användas för dokument som uppfyller ”ändringsvillkoren”. Om ett dokument går att ändra visas länken Ändra avtal på sidan Hantera när dokumentet är markerat. Ett ändringsbart avtal är ett avtal som uppfyller följande villkor:

 • Avtalet har inte signerats, godkänts eller delegerats till en signerare eller godkännare av delegeraren som det var tilldelat till.
 • Avtalet saknar en digital signatur eller en skriven signatur.
 • Avtalet har inte initierats från ett eget arbetsflöde.
 1. Klicka på länken Hantera för att öppna sidan Hantera

 2. Markera avtalet som du vill ändra.

  Om avtalet kan ändras kommer länken Ändra avtal att vara tillgänglig i den högra listen

  Bild av sidan Hantera med ett markerat avtal

  Klicka på Ändra avtal för att öppna en Skicka-sida i begränsat redigeringsläge.

  Du kan inte göra ändringar i avsnitten Mottagare eller Meddelande.

 3. På sidan Skicka kan du lägga till, ta bort, ersätta (ta bort och sedan lägga till) och sortera om dokumenten.  

  Den begränsade skicka-sidan

 4. Beroende på dina skicka-inställningar, kan du eventuellt använda alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält för att lägga till formulärfält i det ändrade avtalet.

  • Om du inte behöver lägga till något formulärfält eller om du inte ser alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, klickar du på Uppdatera för att spara ändringarna.
  • Om du behöver lägga till formulärfält, aktiverar du alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält, om det behövs, och klickar sedan på Uppdatera för att öppna redigeringsmiljön. När du är klar klickar du på Uppdatera i redigeringsmiljön.


Mottagarintegrering med ändrade avtal

Mottagaren av ett ändrat avtal meddelas om att avtalet har ändrats omedelbart efter att ha klickat på knappen Granska och signera i e-postmeddelandet. 

Mottagaren måste klicka på OK innan han/hon kan signera, godkänna eller delegera avtalet för att bekräfta att avtalet har ändrats. 

Bild på felmeddelandet när ett avtal redan har signerats

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto