v2_stock_hero_update_2x

Allmän licensiering

Du hittar användningsvillkoren här.

Du kan använda Adobe Stock-mediefiler (utom de som är markerade med ”endast redaktionellt bruk”) i alla kreativa projekt, till exempel tryckt reklam, broschyrer, presentationer, affischer, bokomslag, reklamfilmer, webbplatser och årsredovisningar. De fullständiga licensieringsvillkoren för Adobe Stock-bilderna finns på http://www.adobe.com/go/stockterms_se.

Ja. När du använder en förhandsvisningsbild eller -video med vattenstämpel och sedan licenserar mediefilen, tas vattenstämpeln bort och du får mediefilen med den högsta möjliga upplösningen.

Nej. Vi erbjuder inga exklusiva licenser.

Ja. Du får redigera de icke-redaktionella mediefilerna på alla sätt du tycker är lämpliga. Observera att dina redigeringar inte får bryta mot eller göra intrång på immaterialrätten eller andra rättigheter som innehas av andra. Du får inte heller ställa upphovspersonen eller modellen i dålig dager eller avbilda dem på något sätt som kan anses stötande. Se http://www.adobe.com/go/stockterms_se.

För redaktionella mediefiler gäller vissa begränsningar. Mer information finns i Finns det några särskilda begränsningar för redaktionella mediefiler?

Ja. Du kan köpa en utökad licens för de flesta foton, vektorbilder och illustrationer i Adobe Stock. Med utökade licenser får du ett obegränsat antal tryck och kan skapa bearbetade produkter för återförsäljning, till exempel kaffemuggar och t-shirts. Du kan köpa utökade licenser genom att klicka på bilden på Adobe Stock-webbplatsen och välja fliken Utökad licens. Om du redan har licensierat bilden kan du klicka på ditt namn i Adobe Stocks navigeringsfält, öppna sidan Licenshistorik och bläddra till den önskade bilden. Klicka sedan på Licensiera igen.

Nej. Du måste ha den fullständiga äganderätten till den bild du använder i ditt företagslogotypeftersom logotyper är avsedda att registreras och skyddas för att förhindra att andra företag eller organisationer använder samma bild. Eftersom Adobe Stock endast ger dig rätten att använda bilderna och inte överför äganderätten får dessa bilder inte användas i eller som en logotyp.

Alla mediefiler som är avsedda för kommersiellt bruk och som innehåller identifierbara personer åtföljs av en signerad modellrelease som medger att bilden får användas för kommersiella ändamål inom ramarna för licensavtalet. Redaktionella bilder och videor har inga modellreleaser och är därför inte godkända för kommersiellt bruk.

Ja. Du kan licensiera en mediefil för en kunds räkning. Observera att om du vill använda samma mediefil för olika kunder måste mediefilen licensieras separat för varje kund.

Vi kräver endast att du lägger till information om bildens upphovsperson när den används i en artikel med redaktionellt innehåll eller på sociala medier. Om redaktionella bilder används i tryck, på webbplatser, bloggar och liknande, måste du ta med tillkännagivandet som visas på Adobe Stock-webbplatsen och som finns i IPTC-tillkännagivandefältet, det vill säga ”byråns namn/upphovsmannens namn - stock.adobe.com.”

Redaktionella mediefiler

Redaktionella mediefiler är bilder och videor som är nyhetsrelaterade, aktuella och avbildar verkliga personer, händelser, platser och produkter.

Alla bild- och videofiler i samlingen Redaktionellt säljs med en förbättrad licens som liknar den för bild- och videolicenserna för samlingen Adobe Stock Premium och som tillåter ett obegränsat antal utskrifter. Du kan licensiera redaktionella mediefiler via fristående licenser on-demand eller få åtkomst till dem via en Adobe Stock for enterprise-plan. 

För redaktionella mediefiler finns vissa begränsningar:

  • Redaktionella mediefiler får inte användas i kommersiellt syfte, till exempel annonser, kampanjer, marknadsföringsmaterial etc., även om du har en förbättrad licens för dem.
  • Redaktionella mediefiler kan användas i alla sammanhang med nyhetsvärde eller av kulturellt intresse, normalt sett i nyhets- eller magasinsartiklar, nyhetsbloggar eller liknande aktualitetsmedia.
  • Redaktionella mediefiler får inte redigeras, med undantag för mindre justeringar för teknisk kvalitet eller viss beskärning eller ändring av storlek. Vid sådana ändringar måste du behålla den redaktionella kontexten och innebörden i den ursprungliga mediefilen.
  • Om redaktionella bilder används i tryck, på webbplatser, bloggar och liknande, måste du ta med tillkännagivandet som visas på Adobe Stock-webbplatsen och som finns i IPTC-tillkännagivandefältet, det vill säga ”byråns namn/upphovsmannens namn – stock.adobe.com.”
  • När bilder eller videor används i filmer, TV-program, podcasts och så vidare, måste du ta med tillkännagivandet ”Bild(er) och/eller video(r) används med licens från byråns namn/upphovsmannens namn – stock.adobe.com.”

Se även

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy