Användarhandbok Avbryt

Lägg till och dela Adobe Stock-mediefiler i Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Libraries är en plats där du kan lagra och få tillgång till mediefiler, t.ex. Adobe Stock-förhandsvisningar. Dela förhandsgranskningar och licensierade mediefiler med ditt team eller andra så att de kommer åt dem från appar som använder Creative Cloud Libraries.

Lägg till Adobe Stock-mediefiler i ett Creative Cloud-bibliotek

Lägg till en mediefil i ett bibliotek

Har du hittat en mediefil du gillar på Adobe Stock-webbplatsen men är osäker på hur den fungerar ihop med dina befintliga mediefiler eller layouter? Spara en förhandsgranskning med vattenstämpel i ditt bibliotek genom att klicka på Spara i bibliotek. Då kommer du åt förhandsversionen från alla dina appar som använder Creative Cloud Libraries. Lägg till förhandsgranskningen i dina layouter och redigera den som alla andra mediefiler. Du kan licensiera den direkt från appen när du är klar.

Dela Adobe Stock-mediefiler med ditt team

Bjud in teamet att visa eller redigera dina bibliotek

Med teambibliotek får hela teamet tillgång till samma version av mediefilerna, vilket sparar tid och minskar behovet av omarbetningar. Medarbetarna kan också se alla ändringar som har gjorts i biblioteket, så att de ser direkt att mediefiler har ändrats.

Dela ett bibliotek genom att öppna panelen Bibliotek i ett Creative Cloud-datorprogram. Klicka på menyn Alternativ för bibliotek och välj Samarbeta … Sedan kan du ange vilka du vill bjuda in och deras samarbetsinställningar.  

Dina medarbetare får e-postinbjudningar till biblioteket. De kan lägga till de delade biblioteksmediefilerna i sina layouter, redigera dem och licensiera dem inifrån alla appar som kan komma åt Creative Cloud Libraries. Mer information finns i Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud.

Dela Adobe Stock-mediefiler i ett offentligt bibliotek

Du kan dela ditt bibliotek med andra utan att låta dem göra ändringar i biblioteket.

Öppna panelen Bibliotek i Creative Cloud-datorprogrammet och välj Dela länk … på menyn Alternativ för bibliotek. Klicka på Kopiera länken när dialogrutan Dela länk till <bibliotek> öppnas på Creative Cloud-webbplatsen. Skicka sedan länken till dem du vill ska ha tillgång till biblioteket. 

Dela offentliga länkar

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online