Användarhandbok Avbryt

Vanliga frågor och svar | Adobe Stock for enterprise och team

Adobe Stock for enterprise

Adobe Stock for enterprise ger tillgång till miljontals royaltyfria bilder, video, mallar och 3D-mediefiler av högsta kvalitet – plus våra nya samlingar Premium och Redaktionellt. I jämförelse med planer för enskilda eller team har Adobe Stock for enterprise unika funktioner som exempelvis högre nivåer för ersättning och ett mer utbyggt licenshanteringssystem.

Adobe Stock for enterprise har anpassade licensieringsmöjligheter som utformats för företag. Eftersom företagskunder har särskilda krav och behov ger Adobe Stock för företag våra kunder högre ersättningsnivåer och även egna anpassade ersättningsnivåer. Delning av immateriella rättigheter gör det enkelt att dela bilder i projekt och grupper utan att behöva återlicensiera. Världsomspännande arkiveringsrättigheter gör det dessutom enkelt att säkerhetskopiera era licensierade mediefiler. Läs mer om Adobe Stock för företag

Licensieringsvillkoren för Adobe Stock for enterprise ingår i kundens ETLA. Nuvarande och tidigare versioner av företagsvillkoren för Adobe Stock finns på Licensvillkor för Adobe Enterprise.

Ja. Kunder som använder Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan dra fördel av de integrerade arbetsflödena i Adobe Stock. Användare kan ladda ned Adobe Stock-mediefiler till Creative Cloud-bibliotek som lagras av hanterade tjänster.

Creative Cloud Pro for enterprise (CCE Pro) kombinerar Creative Cloud for enterprise med tillgång till ett obegränsat antal Adobe Stock-bilder. Kunder som är berättigade för CCE Pro kan köpa Alla program Pro- eller Fristående program Pro-licenser genom sin Adobe-återförsäljare, och bilderna som ingår i CCE Pro har utökade licenser.

Eftersom alla företagsavtal har anpassade villkor måste du fråga din Adobe-kontoansvariga om du kan uppgradera till Creative Cloud Pro.

Ja, läs mer om vårt generativa AI-innehåll i de vanliga frågorna.

Adobe Stock for teams

Om du är Creative Cloud-teamadministratör kan du lägga till Adobe Stock-prenumerationer på två sätt:

  • Via Adobe Stock-webbplatsen: Utforska och välj bland en utvald samling mediefiler.
  • Via Admin Console för Creative Cloud for teams: Logga in på teamets administrationspanel på creative.adobe.com, klicka på Lägg till licenser och välj sedan önskad Adobe Stock-prenumeration i listrutan. När köpet är klart kan du tilldela alla medlemmar i teamet (även dig själv) prenumerationer. Bildlicenserna delas med hela teamet.

Med Adobe Stock för team kan administratörer hantera Adobe Stock med samma Admin Console som för deras Creative Cloud for teams-medlemskap. Ett team behöver bara en plan, men administratörer kan lägga till flera planer om så krävs.

Alla medlemmar av det företag som har avtal för Creative Cloud for teams (Avtalsägare, Systemadministratör eller tilldelad en produkt) kan använda de poolade licenserna. Enskilda Creative Cloud-användare får inte använda poolad licensiering för att dela licensierade mediefiler.

Obs!

Poolad licensiering används i Adobe Stock för team-prenumerationen. Användare som antingen är Avtalsägare, Systemadministratör eller tilldelade en produkt kommer åt de poolade bilderna.

När Adobe Stock-prenumerationen är köpt måste den tilldelas till en användare för aktivering. Adobe Stock kan tilldelas en teamrepresentant eller administratörsanvändare och då får alla teammedlemmar tillgång till gruppbildslicenserna. Den tilldelade användaren måste logga in på Adobe Stock och välja teamets namn i profilen i det övre högra hörnet för att använda bilderna.

För team finns grupplicensiering så att alla teammedlemmar får åtkomst till en tillagd prenumeration oavsett vem som står som tilldelad användare.

växla profiler från höger upptill

I prenumerationen ingår tillgång till Adobe Stocks standardbildtyper som foton, vektorer och illustrationer.

Adobe Stock-prenumerationsplanen hör till företaget, liksom rätten till allt innehåll som licensieras inom ramen för prenumerationsplanen.

När Adobe Stock-planen har tilldelats en användare för aktivering kan alla teammedlemmar som har tilldelats produkter använda den delade planen för att licensiera bilder, mallar och 3D-mediefiler.

Primära och sekundära administratörer har också tillgång till den gemensamma Adobe Stock for teams-planen när den har aktiverats. Om en licensierad mediefil används för en kunds räkning måste bilderna licensieras per kundprojekt.

För planen med 10 mediefiler/månad förs oanvända licenser över till nästa månad så länge som din prenumeration är aktiv (upp till 120 licenser). För planen med 40 mediefiler/månad förs oanvända licenser över till nästa månad så länge som din prenumeration är aktiv (upp till 480 licenser). Med det största alternativet för teamprenumeration, som omfattar 750 mediefiler per månad, förs oanvända licenser inte över.

Om teamlicenser förbrukas under en månad eller om en teammedlem försöker licensiera en mediefil som inte ingår i prenumerationsplanen (t.ex. en video), kan användaren slutföra transaktionen online via kreditkortsbetalning. Detta är endast tillgängligt i länder där Adobe Stock säljs direkt på Adobe.com och stock.adobe.com.

Ja. Om en administratör lägger till en Adobe Stock för team-plan till samma konto upphör prenumerationerna samtidigt. Tänk på att alla outnyttjade licenser förlorade när Adobe Stock-prenumerationen avslutas.

Nuvarande Creative Cloud for teams-kunder kan lägga till en separat Adobe Stock-prenumeration (eller en kombination av flera Adobe Stock-prenumerationer) till sitt aktuella Creative Cloud for teams-medlemskap. Om du vill ändra din plan kan du göra det när det är dags att förnya.

Adobe Stock för team-prenumerationer ger tillgång till standardbilder och mallar. Standardbilder har normalt en standardlicens, medan mallar och 3D-mediefiler normalt har förbättrade licenser. I licensvillkoren finns mer information om de olika licenstyperna som ingår i en Adobe Stock för team-prenumeration.

Ja, läs mer om vårt generativa AI-innehåll i de vanliga frågorna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto