v2_stock_hero_update_2x

Adobe Stock for enterprise

Vad är Adobe Stock for enterprise?

Adobe Stock for enterprise ger tillgång till miljontals royaltyfria bilder, video, mallar och 3D-mediefiler av högsta kvalitet – plus våra nya samlingar Premium och Redaktionellt. I jämförelse med planer för enskilda eller team har Adobe Stock for enterprise unika funktioner som exempelvis högre nivåer för ersättning och ett mer utbyggt licenshanteringssystem.

Vilka företagsfunktioner har Adobe Stock for enterprise?

Adobe Stock for enterprise har anpassade licensieringsmöjligheter som utformats för företag. Eftersom företagskunder har särskilda krav och behov ger Adobe Stock forenterprisehögre ersättningsnivåer till våra kunder och även anpassade ersättningsnivåer. Delning av immateriella rättigheter gör det enkelt att dela bilder i projekt och grupper utan att behöva återlicensiera. Världsomspännande arkiveringsrättigheter gör det dessutom enkelt att säkerhetskopiera era licensierade mediefiler.

Var hittar jag licensieringsvillkoren för Adobe Stock for enterprise?

Licensieringsvillkoren för Adobe Stock for enterpriseingår ikundens ETLA. Nuvarande och tidigare versioner av företagsvillkoren för Adobe Stock finns på Licensvillkor för Adobe Enterprise.

Är Adobe Stock tillgängligt för Creative Cloud for enterprise-kunder med hanterade tjänster?

Ja. Kunder som använder Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster kan dra fördel av de integrerade arbetsflödena i Adobe Stock. Användare kan ladda ned Adobe Stock-mediefiler till Creative Cloud-bibliotek som lagras av hanterade tjänster.

Adobe Stock för team

Hur lägger jag till Adobe Stock-prenumerationsplaner i ett Creative Cloud för team-medlemskap?

Om du är en Creative Cloud-teamadministratör kan du lägga till Adobe Stock-prenumerationer på två sätt:

  • Från Adobe Stock-webbplatsen: gå till https://creative.adobe.com/sv/plans, klicka på fliken för företag och sedan på Markera dina planer.
  • Via Admin Console för Creative Cloud for teams: Logga in på adminpanelen för ditt team på creative.adobe.com/se, klicka på Lägg till licenser och välj sedan önskad Adobe Stock-prenumeration i listrutan. När köpet är klart kan du tilldela prenumerationer till alla medlemmar i teamet (även dig själv) och bildlicenserna delas med hela teamet.

Jag är Creative Cloud for teams-administratör och har köpt en prenumeration för Adobe Stock. Kan alla medlemmar i mitt team licensiera bilder via den här prenumerationen?

Med Adobe Stock för team kan administratörer hantera Adobe Stock med samma Admin Console som för deras Creative Cloud for teams-medlemskap. Endast en plan per team behövs, men flera planer kan läggas till för ett team om det behövs. Alla medlemmar i teamet kan använda de grupperade licenserna, och varje licensierad mediefil kan användas av upp till 10 teammedlemmar. Funktionen för grupplicensiering och möjligheten att dela licensierade mediefiler är inte tillgänglig för enskilda Creative Cloud-användare.

Vem äger grupplicenserna? Och vem kan använda dem?

Adobe Stock-prenumerationsplanen hör till företagsentiteten, och rätten till innehåll som licensierats inom ramen för prenumerationsplanen ägs också av företagsentiteten. Alla teammedlemmar kan använda den delade planen för att licensiera bilder, mallar och 3D-mediefiler. I teamprenumerationer kan varje licensierad mediefil delas med upp till 10 teammedlemmar. Om en licensierad mediefil används för en kunds räkning måste bilderna licensieras per kundprojekt.

Hur aktiverar jag Adobe Stock-planen för team som jag nyligen köpte?

När Adobe Stock-prenumerationen är köpt måste den tilldelas till en användare för aktivering. Adobe Stock kan tilldelas en teamrepresentant eller administratörsanvändare och då får alla teammedlemmar tillgång till gruppbildslicenserna. För team finns grupplicensiering så att alla teammedlemmar får åtkomst till en tillagd prenumeration oavsett vem som står som tilldelad användare.

Obs!

Alla teammedlemmar som antingen är administratörer eller tilldelade en produkt (Adobe Stock eller någon annan produkt som Photoshop, Illustrator, InDesign etc.) har åtkomst till gruppbilder.

Vad händer om jag inte utnyttjar alla mina licenser under en viss månad?

För planen med 10 mediefiler/månad förs oanvända licenser över till nästa månad så länge som din prenumeration är aktiv (upp till 120 licenser). För planen med 40 mediefiler/månad förs oanvända licenser över till nästa månad så länge som din prenumeration är aktiv (upp till 480 licenser). Med det största alternativet för teamprenumeration, som omfattar 750 mediefiler per månad, förs oanvända licenser inte över.

Vad ska jag göra om mitt team använder alla våra bildlicenser för en månad?

Om teamlicenser förbrukas under en månad eller om en teammedlem försöker licensiera en mediefil som inte ingår i prenumerationsplanen (t.ex. en video), kan användaren slutföra transaktionen online via kreditkortsbetalning. Detta är endast tillgängligt i länder där Adobe Stock säljs direkt på Adobe.com och stock.adobe.com.

Avslutas ett Adobe Stock-medlemskap när en kunds Creative Cloud for teams-medlemskap avslutas?

Ja. Om en administratör lägger till en Adobe Stock för team-plan till samma konto upphör prenumerationerna samtidigt. Tänk på att när Adobe Stock-prenumerationen avslutas går alla outnyttjade licenser förlorade.

Kan jag uppgradera från Creative Cloud for teams Alla program (eller Fristående program) till Creative Cloud for teams Alla program + Adobe Stock-paketet?

Nuvarande Creative Cloud for teams-kunder kan lägga till en separat Adobe Stock-prenumeration (eller en kombination av flera Adobe Stock-prenumerationer) till sitt aktuella Creative Cloud for teams-medlemskap. Om du vill ändra din plan kan du göra det när det är dags att förnya.

Finns det några begränsningar för hur många gånger en licensierad mediefil kan användas och/eller tryckas?

Adobe Stock för team-prenumerationer ger tillgång till standardbilder och mallar. Standardbilder har normalt en standardlicens, medan mallar och 3D-mediefiler normalt har förbättrade licenser. I licensvillkoren finns mer information om de olika licenstyperna som ingår i en Adobe Stock för team-prenumeration.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy