Med kreditpaket kan du köpa mediefiler på Adobe Stock på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. När du köper ett paket har du ett år på dig att lösa in dina krediter mot innehåll som premiumbilder, videor, redaktionella bilder och andra mediefilstyper. Kreditpaket fungerar ungefär som när man köper polletter i en spelhall: du sparar pengar genom att köpa flera polletter samtidigt och olika spel kostar olika många polletter.

Kreditpaketen finns i olika storlekar, från 5 krediter till 500 krediter. De är universella, vilket innebär att de kan användas till att köpa allt innehåll på Adobe Stock, inklusive standardmediefiler. Men om du är mest intresserad av standardbilder, standardmallar eller standardmediefiler i 3D rekommenderar vi att du prenumererar i stället eftersom du kan spara mycket pengar på det. Du kan ha både kreditpaket och en prenumeration, eller välja något av dessa alternativ.

Hur fungerar kreditpaket?

Om du köper ett Adobe Stock-kreditpaket får du flexibilitet samtidigt som du betalar mindre jämfört med om du köper en mediefil åt gången. Du köper ett visst antal krediter som du sedan kan lösa in mot vilka mediefiler du vill på Adobe Stock. Olika mediefiler kostar olika många krediter. Hur mycket mediefilerna kostar står tydligt angivet i sökresultaten.

Vad kan jag använda krediterna till?

Du kan använda krediter till att köpa licenser för valfritt innehåll på Adobe Stock. Olika typer av mediefiler kostar olika många krediter. Om du vill ha många standardbilder, standardmallar eller standardmediefiler i 3D kan du köpa en standardprenumeration.

Hur fungerar en prenumeration?

Om du köper en Adobe Stock-prenumeration får du bra ett pris på licenser för standardmediefiler. Du får ett visst antal standardlicenser per månad och du kan använda dem direkt eller spara dem till efterföljande månader.

Vilka typer av Stock-mediefiler ingår i en prenumeration?

Adobe Stock-prenumerationen innefattar alla standardbilder, standardmediefiler i 3D och standardmallar. Den innefattar inte premiuminnehåll som premiumbilder, premiummallar, premiummediefiler i 3D, redaktionella bilder, videor eller utökade licenser. Du kan köpa dessa separat när du behöver dem eller använda kreditpaket.

Borde jag skaffa en prenumeration eller krediter?

Du kan köpa en prenumeration, ett kreditpaket eller både och. Prenumerationer är till för kunder som behöver många standardbilder, standardmallar eller standardmediefiler i 3D eftersom prenumerationerna erbjuder de största besparingarna (upp 90 procent rabatt). Kreditpaket är till för kunder som behöver många utökade licenser, videor eller andra premiummediefiler.

Hur köper jag krediter?

  • Logga in på sidan med Adobe Stock-planer om du vill köpa ett kreditpaket.
  • VIP-kunder kan kontakta sin auktoriserade återförsäljare eller Adobe Sales.

Upphör krediter att gälla?

Outnyttjade krediter upphör att gälla efter ett år från inköpsdatumet. (Japan är dock ett undantag. Där upphör krediterna att gälla efter sex månader.)

Vad händer om jag får slut på krediter?

Du kan köpa ett nytt kreditpaket eller köpa mediefilslicenser när du behöver dem.

Vad är en utökad licens?

Standardlicenser gör att du har rätt att använda den licensierade bilden för all framtid, men antalet utskrifter får inte överskrida 500 000 och du kan inte använda bilden i varor som du tänker sälja. Du får till exempel inte skriva ut bilden på en kaffemugg och sälja den. Gränsen för antal utskrifter gäller inte om bilden endast är till för att visas på webbplatser, i sociala media eller i mobilappar.

Om du behöver göra ett stort antal utskrifter eller om du tänker använda mediefilen för återförsäljning måste du köpa en utökad licens. Utökade licenser ingår inte i prenumerationsplaner, men du kan lösa in kreditpaket mot utökade licenser.

Obs!

Utökade licenser är inte tillgängliga för premiuminnehåll.

Måste jag ha andra Adobe-produkter för att kunna använda Adobe Stock?

Nej. När du har köpt en licens för en mediefil får du använda den hur du vill. Men det finns flera fördelar med att använda Adobe Stock med Adobe Creative Cloud-program, till exempel möjligheten att manipulera förhandsgranskningar i Adobe Photoshop CC innan du genomför ett köp. Mer information finns i Använda Adobe Stock.

Kan jag använda krediter i Creative Cloud-program?

Ja. Du kan köpa kreditpaket på Adobe Stock-webbplatsen och sedan söka efter och köpa licenser på Stock från dina Creative Cloud-program

Kan jag köpa krediter till rabatterat pris?

Ja. Ju större kreditpaket du köper, desto mer pengar sparar du. Om du köper ett kreditpaket med 500 krediter får du en rabatt på 15 procent jämfört med om du hade köpt en mediefil åt gången.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy