Felsök teckensnitt | Mac OS X

Felsök teckensnittsproblem i Adobe-program i Mac OS X

Det här dokumentet kan hjälpa dig lösa problem som uppstår när du installerar teckensnitt eller när du använder teckensnitt med Adobe-program i Mac OS X. Teckensnittsproblem kan visa sig på många olika sätt, bland annat (men inte begränsat till) följande:

 • Teckensnitt visas inte i teckensnittsmenyn i dina program.
 • Teckensnitt skrivs inte ut på rätt sätt.
 • Teckensnitt i menyer och dialogrutor har felaktiga bokstäver eller tecken.
 • Teckensnitt visas inte på rätt sätt på skärmen.
 • Fel eller krascher inträffar när användaren har installerat teckensnitt.
 • Teckensnitt är bara tillgängliga för vissa användare.

För att få ut så mycket som möjligt av detta dokument ska du utföra åtgärderna i angiven ordning.

1. Kontrollera om teckensnittsformatet stöds av systemet.

Om du använder ett teckensnittsformat som inte stöds av systemet, kan systemet inte visa eller skriva ut teckensnittet i programmen.

Mac OS X har stöd för följande teckensnittsformat:

 • .dfont
 • Multiple master (endast Mac OS X 10.2 och senare)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Säkerställ att teckensnittet är installerat i rätt mapp.

Mac OS X innehåller fem teckensnittsmappar som gör att du kan använda teckensnitt på olika sätt. Du kan installera teckensnitt till så många mappar som krävs eftersom Mac OS X tillåter dubbla kopior av ett teckensnitt i systemet. Om teckensnitt har identiska namn, använder Mac OS X teckensnitt – utan hänsyn till teckensnittsformatet – från följande platser i den ordning som anges:

 1. Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Teckensnitt
 2. Bibliotek/Teckensnitt
 3. Network/Bibliotek/Teckensnitt
 4. System/Bibliotek/Teckensnitt (undvik att ändra den här mappen. Den innehåller .dfont-teckensnitt som Mac OS X kräver för systemanvändning och display. Mer information finns i Mac OS X: Sökvägar för teckensnitt och deras funktioner.)
 5. Systemmapp/Teckensnitt

Obs! Teckensnitt som är installerade i systemmapp/teckensnitt är tillgängliga för alla program såsom Classic, Carbon och Cocoa.

Så här installerar du ett teckensnitt i Mac OS X:

 1. Avsluta alla program (om du vill använda teckensnittet i de programmen).
 2. Logga in:
  • Om du installerar teckensnitt till mappen Användaren/[användarnamn]/Bibliotek/Teckensnitt, logga in med ditt användarnamn.
  • Om du installerar teckensnitt till mappen Bibliotek/Teckensnitt, logga in som administratör.
  • Om du installerar teckensnitt till mappen Nätverk/Bibliotek/Teckensnitt på en nätverksansluten server – kontakta din nätverksadministratör.
 3. Dra teckensnittsmapparna från den ursprungliga mediaenheten (till exempel en cd) till en eller flera av följande mappar på hårddisken:

  Obs! När du installerar postscript-teckensnitt, dra både konturteckensnittfilen och resväskan för bitmappsteckensnitten till lämplig mapp. (I Mac OS X, teckensnittresväskor ser ut och fungerar som andra teckensnittsfiler. Du kan inte öppna dem genom att dubbelklicka på filen, som du kan i Mac OS 9.)

  • Systemmapp/Teckensnitt, om du vill komma åt teckensnittet i program som körs i Mac OS X, och program som körs i klassiskt läge (Mac OS 9)
  • Bibliotek/Teckensnitt, om du vill komma åt teckensnittet i alla program som används av alla användare i Mac OS X. (Teckensnittet är inte tillgängligt i program som körs i klassiskt läge.)
  • Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Teckensnitt – som används av en viss användare i Mac OS X. (Teckensnittet är bara tillgängligt i alla program i Mac OS X när du loggar in som den angivna användaren.)
  • Nätverk/Bibliotek/Teckensnitt – åtkomst av fjärranvändare på en nätverksansluten server som kör Mac OS X över ett lokalt nätverk (LAN)

3. Kontrollera att både skärm och utskriftsfiler är installerade. (postscript-teckensnitt)

Om du vill använda postscript-teckensnitt i Mac OS X installerar du bitmapp (raster) eller resväska som innehåller bitmappteckensnitt och konturteckensnitt (skrivare) till samma mapp. (Adobe-bitmappteckensnittfiler använder teckensnittsnamnet. Konturfilerna använder en förkortad postscriptversion av teckensnittets namn [till exempel "Isabe" för teckensnittet Isabella].) Om en konturteckensnittfil inte är installerad kan teckensnittet skrivas ut på ett felaktigt sätt. Om bitmappteckensnittfilen inte är installerad finns inte teckensnittet tillgängligt på menyn teckensnitt.

4. Använd Adobe Type Manager (ATM) med klassiska program.

ATM förhindrar att teckensnitt visas ojämna på skärmen och hjälper därför postscript-teckensnitt att skriva ut jämnare på nonPostScript-skrivare när program körs i klassiskt läge. Du kan hämta en kostnadsfri version av ATM Light 4.6 från Adobes webbplats.

5. Felsök program för teckensnittshantering från tredje part.

Inaktivera alla teckensnittshanteringsverktyg, som t.ex. Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro eller Linotype FontExplorer X. Försök att utföra åtgärden som skapade det föregående problemet (starta ditt program, ta fram teckensnittsmenyn och så vidare). Gör sedan något av följande:

 • Om problemet återkommer – fortsätt till nästa avsnitt nedan.
 • Om problemet inte återkommer – återaktivera ditt verktyg för teckensnittshantering. Använd den för att utföra en binär isolering av teckensnitten genom att inaktivera 50 % av dina teckensnitt och jämföra resultatet med både halvorna. Fortsätt sedan den här processen för den halvan som upprepar problemet.

6. Ta bort teckensnittsfiler.

Flytta teckensnittsfiler från teckensnittsmapparna i kategorin användare, biblioteket och nätverksmapparna till skrivbordet eller annan plats och starta om datorn. Om problemet inte återkommer förorsakar en eller flera av de teckensnittsfiler som du flyttade problemet. Ersätt teckensnittsfiler, några i taget, för att avgöra vilket teckensnitt som förorsakar problemet. (Till exempel ersätt teckensnittsfiler som börjar med A-E till mappen System/Bibliotek/Teckensnitt och starta sedan om datorn. Om problemet inte återkommer lägg till ytterligare en liten grupp av teckensnittsfiler. Om problemet återkommer kan en av teckensnittsfilerna som du precis lade till vara orsaken. Ta bort teckensnittsfiler och lägg till dem en i taget. Starta om datorn tills du hittar den speciella teckensnittsfilen som förorsakar problemet.) När du hittar teckensnittsfilen som förorsakar problemet kan du installera om teckensnittet från den ursprungliga mediaenheten.

7. Använd den senaste versionen av teckensnittet.

Se till att du använder den senaste versionen av teckensnittet.

För att kontrollera ett teckensnitt från Adobes typsnittsbibliotek väljer du teckensnitt och Arkiv > Visa info > Allmänt, för att kontrollera datum när filen skapades. (Om du använder postscript-teckensnitt, kontrollera datum då filen skapades för varje kontur och resväskefil.) Om teckensnittet skapades före 1992 skulle det kunna finnas en nyare version av teckensnittet tillgängligt. Mer information om uppgradering kontakta Adobes kundtjänst på 1-800-833-6687.

8. Rensa cacheminnet för systemteckensnitt.

Skadade teckensnittscachefiler gör att teckensnitten ser skadade ut, även om de inte är det. Ett gemensamt symtom är förvanskad text på skärmen. När cacheminnet har rensats, kan ett skadat cacheminne för ett teckensnitt tas bort som en möjlig källa till problemet. 

9. Felsök skadade teckensnitt.

Ett systemfel kan uppstå om ett program får åtkomst till ett skadat teckensnitt. 

 1. Dra innehållet från mappen Bibliotek/Teckensnitt till en ny mapp på skrivbordet. (Om du har lagt till teckensnitt manuellt i Bibliotek/Programsupport/Adobe/Teckensnitt, dra även dessa teckensnitt till den nya mappen.)
 2. Gå till Finder, välj Arkiv > Sök.
 3. Skriv AdobeFnt.lst, välj systemdisken och tryck sedan på Retur.
 4. Ta bort alla AdobeFnt.lst-filer som du hittar (till exempel AdobeFnt10.lst).
 5. Starta om datorn.
 6. Starta om InDesign. InDesign skapar nya AdobeFnt.Ist-filer
 7. Försök sedan att återskapa problemet. Gör sedan något av följande:
  • Om problemet inte återkommer flytta ett teckensnitt tillbaka till mappen Bibliotek/Teckensnitt och upprepa sedan steg 5–6 tills du identifierar det problematiska teckensnittet.
  • Om du har ett verktyg för teckensnittshantering, starta om det och aktivera teckensnitt i mindre grupper eller individuellt för att identifiera det problematiska teckensnittet.
  • Om problemet återkommer, flytta innehållet i den nya mappen på skrivbordet tillbaka till mappen Bibliotek/Teckensnitt.

Obs! Om ingen adobefnt.lst-fil hittas i sökningen, kontrollera att sökvillkoren är inställda på "valfritt" i dialogrutan Sök.

Gör följande för att felsöka teckensnitt om du använder Teckensnittsboken:

Viktigt: Töm inte papperskorgen innan det sista steget i den här processen.

 1. Avsluta Teckensnittsbok och alla andra öppna program.
 2. Gå till Hem/Bibliotek/Inställningar och ta bort följande filer:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Obs! Den första filen är inställningsfilen för Teckensnittsboken. Den andra filen anger de teckensnitt som du har inaktiverat i Teckensnittsboken. När du har tagit bort com.apple.ATS.plist, kommer alla tidigare inaktiverade teckensnitt att hämtas när du loggar in nästa gång. Om du har installerat hundratals eller tusentals teckensnitt kan prestandan i systemet vara långsam när alla tidigare inaktiverade teckensnitt har laddats.

 3. Ta bort cacheminnet för teckensnitt. Så här tar du bort ditt cacheminne för teckensnitt:
  1. Öppna mappen Biblioteket/Caches/ATS.
  2. Sök efter och ta bort din mapp för teckensnittscacheminnet. Om du till exempel är den första användaren som specificerats på din Mac är namnet på mappen 501. Om du är den andra användaren heter mappen 502.

   Obs! Om du använder snabbt användarbyte, kan flera 501.xxx-, 502.xxx-mappar vara i ATS-mappen. Flytta dem till papperskorgen.

 4. Ange administratörslösenordet, om du uppmanas till det, för att verifiera att du har behörighet att radera mappar.
 5. Starta om datorn.
 6. Logga in på ditt konto och töm papperskorgen.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto