Adobe kan ha speciella erbjudanden för grundskolor. Se om din institution anses vara en kvalificerad primär eller sekundär institution.

Kvalificerade utbildningsinstitutioner

Nedan visas en ofullständig lista över kvalificerade primära och sekundära institutioner:

 • Ackrediterade (av officiella ackrediteringsenheter) grundskolor eller gymnasier med heltidsstudier.
 • Namngivna utbildningsinstitutioner som godkänts av Adobe, endast om enskilda, namngivna enheter har godkänts av Adobe skriftligen.

Ej kvalificerade utbildningsinstitutioner

Nedanstående lista är en ofullständig lista över enheter som inte är kvalificerade primära och sekundära institutioner:

 • Ej ackrediterade skolor
 • Museer och bibliotek
 • Sjukhus som ägs och drivs av en i andra avseenden kvalificerad utbildningsinstitution
 • Kyrkor och religiösa organisationer som inte är ackrediterade skolor
 • Yrkesutbildningscenter och skolor som delar ut intyg för kurser som programvaruutbildning, eller yrkesutbildning som inte räknas som ackrediterade skolor eller som ger betyg för utbildning som motsvarar mindre än två års heltidsstudier
 • Militärskolor som inte utfärdar akademiska examina
 • Forskningslaboratorier
 • Offentliga eller privata högskolor eller universitet (inklusive kommunala och yrkesförberedande skolor)
 • Samarbetande organisationer som består av flera kvalificerade och oberoende utbildningsinstitutioner som går med i den samarbetande organisationen genom registrering, genom ett skriftligt juridiskt avtal eller som på annat sätt är kvalificerade som medlem i den samarbetande organisationen (var och en är en konsortiemedlem) vars främsta syfte är att skapa och/eller hantera volymupphandling/licensavtal för dess konsortiemedlemmar  

Länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive länderna i Sydostasien

Följande lista innehåller länderna i Asien/Stillahavsområdet exklusive länderna i Sydostasien som definieras i avsnittet Länder i Sydostasien på den här sidan:

 • Australien, Självständiga staten Samoa, Cooköarna, Fiji, Papua New Guinea, Marshallöarna, Salomonöarna, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Mongoliet, Folkrepubliken Kina (inklusive Hongkong SAR och Macau SAR), Taiwanprovinsen, Demokratiska republiken Östtimor, Nordmarianerna, Nya Zeeland, Pakistan, Sydkorea eller något annat land som Adobe när som helst kan ha uppdaterat på www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller dess efterföljande webbplats)
 • Med ”utbildningsinstitution” menas en kvalitetssäkrad akademisk institution, offentlig eller privat, som finns i det område som uppfyller något av villkoren nedan:
  • lågstadieskolor, mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, skolor för elever med behov av särskilt stöd, brevskolor, religiösa skolor som erbjuder utbildningar som ger ett intyg, som är nationellt erkända och ingår i områdets vanliga undervisningsutbud eller som är erkända och stöds av en statlig organisation/myndighet i området
  • ett dagis eller en förskola som:
   1. verkar främst för att erbjuda undervisande tjänster för barn
   2. erbjuder särskilda program för små barn och
   3. är lagligt etablerade, auktoriserade, inrättade, licensierade, registrerade och/eller ackrediterade med hjälp av eller genom utbildningsdepartementet i området eller ackrediterade av en statlig myndighet/avdelning/departement eller ett ackrediteringsorgan som är erkänt av en statlig myndighet/avdelning/departement i området, eller
  • En läroanstalt som särskilt angetts och godkänts skriftligen av Adobes juridiska avdelning
 • Även om en utbildningsorganisation uppfyller villkoren ovan kan Adobe göra en egen bedömning och inte godkänna en sådan läroanstalt som en ”kvalificerad utbildningsinstitution”
 • Exempel på ej kvalificerade utbildningsinstitutioner (en ofullständig lista) är:
  1. Avgiftsbelagda center och skolor som utfärdar intyg eller erbjuder kurser inom datorutbildning, avgiftsbelagda skolämnen, språk, konst, musikklasser eller andra ämnen, där sådana enheter eller intyg inte är godkända och ingår i områdets vanliga utbildningsutbud
  2. Kommersiella utbildningscenter, omskolningscenter, studiecenter och fördjupningscenter som vanligen inte är utbildningsinstitutioner, och
  3. Militärskolor som inte utfärdar akademiska examina

Länder i Sydostasien

 • Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam
 • ”Utbildningsinstitution” innebär:
  • Förskola, grundskola och gymnasium eller akademisk institution som erbjuder en studieplan eller certifiering som motsvarar grundskola/gymnasium, t.ex. skola för elever med särskilda behov, internationell, utländsk eller religiös skola, enligt respektive områdes definition som angetts av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_se (eller dess efterföljande webbplats), och som emellanåt uppdateras av Adobe, eller
  • En läroanstalt som särskilt angetts och godkänts skriftligen av Adobes juridiska avdelning
 • Även om en utbildningsorganisation uppfyller villkoren ovan kan Adobe göra en egen bedömning och inte godkänna en sådan läroanstalt som en ”kvalificerad utbildningsinstitution”
 • Exempel på ej kvalificerade utbildningsinstitutioner (en ofullständig lista) är:
  • Barnomsorgscenter (om inte dessa barnomsorgscenter även erbjuder förskoleprogram).
  • Omskolningscenter, fördjupningscenter, avgiftsbelagda center, utbildningscenter, brevskolor eller andra skolor som utfärdar intyg eller erbjuder kurser inom datorutbildning, yrkesutbildning, avgiftsbelagda skolämnen, språk, konst, musikklasser eller andra ämnen. 
  • Militärskolor som inte utfärdar akademiska examina

Japan

 • Utbildningsinstitutioner så som de definieras i School Education Act
  • Skolor (inklusive lågstadieskolor, mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, skolor för blinda, skolor för döva, skolor för funktionshindrade samt förskolor)
 • Övriga utbildningsinstitutioner
  • Skolstyrelser och utbildningsinstitutioner enligt lagen om den lokala utbildningsadministrationens organisation och förvaltning. (Detta är den skolstyrelse som bestäms under paragraf 2 i lagen om den lokala utbildningsadministrationens organisation och förvaltning och utbildningscenter, utbildningsforskningsinstitut och andra utbildningsinstitutioner som bestäms under paragraf 30 i samma lag)
  • Fristående förvaltningsinstitutioner som övervakas av departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik och vilkas syfte är utbildning, till exempel utbildningscenter
 • Övriga institutioner som av Adobe Irland har godkänts separat som utbildningsenhet
  • Trots det ovannämnda ska en enhet inte längre anses vara en utbildningsenhet under detta avtal från och med datumet på Adobes skriftliga meddelande, efter Adobes egen bedömning, att enheten inte har godkänts som en utbildningsenhet

Delta i samtalet

ask-the-community

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy