Användarhandbok Avbryt

Riktlinjer för primärt och sekundärt berättigade institutioner

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Adobe kan ha speciella erbjudanden för grundskolor. Se om din institution anses vara en kvalificerad primär eller sekundär institution.

Kvalificerade utbildningsinstitutioner

Nedan visas en ofullständig lista över kvalificerade primära och sekundära institutioner:

 • Ackrediterade (av officiella ackrediteringsenheter) grundskolor eller gymnasier med heltidsstudier.
 • Namngivna utbildningsinstitutioner som godkänts av Adobe, endast om enskilda, namngivna enheter har godkänts av Adobe skriftligen.

Ej kvalificerade utbildningsinstitutioner

Nedanstående lista är en ofullständig lista över enheter som inte är kvalificerade primära och sekundära institutioner:

 • Ej ackrediterade skolor
 • Museer och bibliotek
 • Sjukhus som ägs och drivs av en i andra avseenden kvalificerad utbildningsinstitution
 • Kyrkor och religiösa organisationer som inte är ackrediterade skolor
 • Yrkesutbildningscenter och skolor som delar ut intyg för kurser som programvaruutbildning, eller yrkesutbildning som inte räknas som ackrediterade skolor eller som ger betyg för utbildning som motsvarar mindre än två års heltidsstudier
 • Militärskolor som inte utfärdar akademiska examina
 • Forskningslaboratorier
 • Offentliga eller privata högskolor eller universitet (inklusive kommunala och yrkesförberedande skolor)
 • Samarbetande organisationer som består av flera kvalificerade och oberoende utbildningsinstitutioner som går med i den samarbetande organisationen genom registrering, genom ett skriftligt juridiskt avtal eller som på annat sätt är kvalificerade som medlem i den samarbetande organisationen (var och en är en konsortiemedlem) vars främsta syfte är att skapa och/eller hantera volymupphandling/licensavtal för dess konsortiemedlemmar  

Länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive länderna i Sydostasien

Följande lista innehåller länderna i Asien/Stillahavsområdet exklusive länderna i Sydostasien som definieras i avsnittet Länder i Sydostasien på den här sidan:

 • Australien, Samoa, Cooköarna, Fiji, Papua Nya Guinea, Marshallöarna, Salomonöarna, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Mongoliet, Folkrepubliken Kina (inklusive Hongkong SAR och Macao SAR), Taiwanprovinsen, Östtimor, Nordmarianerna, Nya Zeeland, Pakistan, Sydkorea
 • Med ”utbildningsinstitution” avses en kvalitetssäkrad grundutbildningsinstitution, offentlig eller privat, som finns i det område som uppfyller något av villkoren nedan:
  • lågstadieskolor, mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, skolor för elever med behov av särskilt stöd, brevskolor, religiösa skolor som erbjuder utbildningar som ger ett intyg, som är nationellt erkända och ingår i områdets vanliga undervisningsutbud eller som är erkända och stöds av en statlig organisation/myndighet i området
  • ett dagis eller en förskola som
   1. verkar främst för att erbjuda undervisande tjänster för barn
   2. erbjuder särskilda program för små barn
   3. är lagligt etablerade, auktoriserade, inrättade, licensierade, registrerade och/eller ackrediterade med hjälp av eller genom utbildningsdepartementet i området eller ackrediterade av en statlig myndighet/avdelning/departement eller ett ackrediteringsorgan som är erkänt av en statlig myndighet/avdelning/departement i området
  • en läroanstalt som särskilt angetts och godkänts skriftligt av Adobes juridiska avdelning
 • Även om en utbildningsorganisation uppfyller villkoren ovan kan Adobe göra en egen bedömning och inte godkänna en sådan läroanstalt som en ”kvalificerad utbildningsinstitution”.
 • Exempel på ej kvalificerade utbildningsinstitutioner (en ofullständig lista) inkluderar
  1. avgiftsbelagda center och skolor som utfärdar intyg eller erbjuder kurser inom datorutbildning, avgiftsbelagda skolämnen, språk, konst, musikklasser eller andra ämnen, där sådana enheter eller intyg inte är godkända och ingår i områdets vanliga utbildningsutbud
  2. kommersiella utbildningscenter, omskolningscenter, studiecenter och fördjupningscenter som vanligen inte är utbildningsinstitutioner
  3. militärskolor som inte utfärdar akademiska examina.

Länder i Sydostasien

 • Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam
 • ”Utbildningsinstitution” betyder
  • förskola, grundskola och gymnasium eller akademisk institution som erbjuder en studieplan eller certifiering som motsvarar grundskola/gymnasium, t.ex. skola för elever med särskilda behov, internationell, utländsk eller religiös skola, enligt respektive områdes definition som angetts av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_se (eller dess efterföljande webbplats), och som emellanåt uppdateras av Adobe
  • en läroanstalt som särskilt angetts och godkänts skriftligt av Adobes juridiska avdelning.
 • Även om en utbildningsorganisation uppfyller villkoren ovan kan Adobe göra en egen bedömning och inte godkänna en sådan läroanstalt som en ”kvalificerad utbildningsinstitution”.
 • Exempel på ej kvalificerade utbildningsinstitutioner (en ofullständig lista) inkluderar
  • barnomsorgscenter (om inte dessa barnomsorgscenter även erbjuder förskoleprogram)
  • omskolningscenter, fördjupningscenter, avgiftsbelagda center, utbildningscenter, brevskolor eller andra skolor som utfärdar intyg eller erbjuder kurser inom datorutbildning, yrkesutbildning, avgiftsbelagda skolämnen, språk, konst, musikklasser eller andra ämnen 
  • militärskolor som inte utfärdar akademiska examina.

Japan

 • Utbildningsinstitutioner så som de definieras i School Education Act
  • Skolor (inklusive lågstadieskolor, mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, skolor för blinda, skolor för döva, skolor för funktionshindrade samt förskolor)
 • Övriga utbildningsinstitutioner
  • Skolstyrelser och utbildningsinstitutioner enligt lagen om den lokala utbildningsadministrationens organisation och förvaltning. (Detta är den skolstyrelse som bestäms under paragraf 2 i lagen om den lokala utbildningsadministrationens organisation och förvaltning och utbildningscenter, utbildningsforskningsinstitut och andra utbildningsinstitutioner som bestäms under paragraf 30 i samma lag)
  • Fristående förvaltningsinstitutioner som övervakas av departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik och vilkas syfte är utbildning, till exempel utbildningscenter
 • Övriga institutioner som av Adobe Irland har godkänts separat som utbildningsenhet
  • Oaktat det ovanstående ska en enhet inte längre anses vara en utbildningsenhet under detta avtal från och med datumet på Adobes skriftliga meddelande om att enheten enligt Adobes bedömning inte är godkänd som utbildningsenhet.

EMEA

Utbildningskunder som är berättigade till K-12-licenser i Europa, Mellanöstern och Afrika:

 • USA:s K-12-standarder uppfyller ISCED* 3-klassificeringen och därför är ISCED 3-kvalificerade utbildningsinstitutioner som är K-12-berättigade eftersom de krävs för att delta i högre utbildning, det vill säga ISCED 5.
 • Därför räknas kvalificerade utbildningsinstitutioner i EMEA som klassificeras som ISCED 3 som K-12-berättigade, medan utbildningsinstitutioner som klassificeras som ISCED 4 och högre av Adobe räknas som berättigade till högre utbildning.
 • Adobe räknar Sixth Form Colleges i Storbritannien som K-12-berättigade enligt ISCED 3-klassificeringen för de utbildningsinstitutioner som erbjuder ISCED 3-kursprogram, eftersom bland annat deltagande i Sixth Form Colleges är ett krav för högre utbildning.
 • I Nederländerna klassificeras organisationer för yrkesförberedande gymnasieutbildning (MBO) som ISCED 4 och anses av Adobe som kvalificerade för högre utbildning (HED).

ISCED – International Standard Classification of Education

Delta i samtalet

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar som rör ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?