Premiere Pro October 2018 (version 13.0) on macOS version 10.12.6 does not support CUDA as renderer.

Issue

CUDA rendering option is not available if you use Premiere Pro October 2018 (version 13.0) on macOS version 10.12.6.

When you create a new project (File > New > Project), the Renderer drop-down list does not display CUDA options. You can use only OpenCL, Metal, or Software Mode options for rendering.

Workaround

There is no workaround for this issue.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu