Chyba konverzie súboru | Adobe Acrobat Export PDF

Chyba „konverzie súboru“ sa vám zobrazí pri pokuse o konverziu súboru PDF pomocou služby Adobe Acrobat Export PDF.

Riešenia

Vykonajte jeden alebo viac z týchto úkonov:

  • Skontrolujte, že používate podporovaný webový prehliadač. Viac informácií nájdete v časti so systémovými požiadavkami Adobe Acrobat Export PDF.
  • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača a konverziu skúste znova. Kroky vymazávania vyrovnávacej pamäte sa líšia v závislosti od prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k svojmu webovému prehliadaču.
  • Skontrolujte, že neexistujú žiadne nastavenia brány firewall/proxy, ktoré by bránili v procese nahrávania na internet.
  • Skúste použiť iný prehliadač.
  • Skontrolujte, že konvertujete súbory do 100 MB. (Nástroj Adobe Acrobat Export PDF neakceptuje súbory nad 100 MB.)
    Poznámka: Aj keď je súbor menší než 100 MB, nástroj Adobe Acrobat Export PDF ho nemusí skonvertovať v dôsledku priveľkej zložitosti súboru. Príliš zložitým na spracovanie v rámci vypršania časového limitu služby Adobe Acrobat Export PDF môže byť napríklad súbor s veľkým počtom strán, rôznymi druhmi písma a grafickými prvkami.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu