Chyba „konverzie súboru“ sa vám zobrazí pri pokuse o konverziu súboru PDF pomocou služby Export PDF.

Riešenia

Vykonajte jeden alebo viac z týchto úkonov:

  • Skontrolujte, že používate podporovaný webový prehliadač. Viac informácií nájdete v časti so systémovými požiadavkami Adobe Export PDF.
  • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača a konverziu skúste znova. Kroky vymazávania vyrovnávacej pamäte sa líšia v závislosti od prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k svojmu webovému prehliadaču.
  • Skontrolujte, že neexistujú žiadne nastavenia brány firewall/proxy, ktoré by bránili v procese nahrávania na internet.
  • Skúste použiť iný prehliadač.
  • Skontrolujte, že konvertujete súbory do 100 MB. (Nástroj Export PDF neakceptuje súbory nad 100 MB.)
    Poznámka: Aj keď je súbor menší než 100 MB, nástroj Export PDF ho nemusí skonvertovať v dôsledku priveľkej zložitosti súboru. Príliš zložitým na spracovanie v rámci vypršania časového limitu služby Export PDF môže byť napríklad súbor s veľkým počtom strán, rôznymi druhmi písma a grafickými prvkami.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online