Adobe Export PDF dokáže vytvárať vysokokvalitné konverzie, no kvalita skonvertovaného dokumentu závisí od kvality počiatočného súboru PDF.

Ak napríklad súbor PDF pôvodne pochádza z programov Microsoft Word alebo Excel a skonvertovanie prebehlo cez funkciu PDFMaker programu Adobe Acrobat, váš súbor PDF bude obsahovať bohatú súpravu informácií, ktoré možno zaznamenať v Adobe Export PDF. Medzi tieto informácie patrí relatívna ploha tabuliek, obrázkov a dokonca aj viacstĺpcového textu. Súčasťou sú tiež atribúty strany, odseku a typu písma.

Ak však súbor PDF pochádza z jednoduchšieho spôsobu vytvárania súborov PDF, napr. možnosť „tlač do PDF“ alebo „skenovanie do pdf“, Adobe Export PDF skonvertuje akýkoľvek rozpoznateľný text a následne využije sofistikované možnosti konverzie na zachovanie rozloženia stránky v čo najvyššej možnej miere.

Podobne aj skeny v slabej kvalite, akými sú naskenované skreslené stránky, prípadne stránky, na ktorých sú šmuhy a škvrny, sú pre nástroj Export PDF veľmi náročné skonvertovať. Ak je to možné, opätovne naskenujte tieto dokumenty a vytvorte skeny vyššej kvality.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online