Skúšobná doba softvéru Adobe je časovo obmedzená, no obsahuje všetky funkcie dostupné aj pri licencovanej verzii. Skúšobná doba môže pri niektorých prípadoch skončiť predčasne:

  • Zmena systémového času.
  • Úprava spúšťacieho súboru.
  • Pripojení ladiaceho nástroja.
  • Automatické vírusové skenovanie.

Skúšobné doby nemožno predĺžiť. Po vypršaní skúšobnej doby budete musieť zadať sériové číslo, čím si nainštalujete softvér licencovanej verzie.

Kedy sa skúšobná doba končí?

Skúšobná doba začne plynúť po prvom nainštalovaní aplikácie. Pri aplikáciách Creative Cloud trvá skúšobná doba sedem dní.

Poznámka:

Po stiahnutí aplikácie na skúšku sa aplikácia automaticky nainštaluje aj spustí. V rovnaký čas začne plynúť aj skúšobná doba.

Ak si aplikáciu Creative Cloud stiahnete a nainštalujete prvý deň v mesiaci, no začnete ju používať až po štyroch dňoch, skúšobná doba sa skončí po tom, čo od prvého dňa uplynie sedem dní.

Skúšobná doba aplikácií Adobe Creative Cloud

Mám platené predplatné, no zobrazujú sa mi hlásenia súvisiace so skúšobnou dobou

Ak máte platené predplatné, no napriek tomu sa vám zobrazujú hlásenia súvisiace so skúšobnou dobou, prečítajte si časť Prečo mi Creative Cloud zobrazuje hlásenia Spustiť skúšobnú verziu alebo Kúpiť aj keď mám zakúpené predplatné?

Môže ísť o jedno z nasledujúcich hlásení:

  • Kúpiť
  • Platnosť skúšobnej verzie uplynula
  • Spustiť skúšobnú verziu
  • Nenašlo sa žiadne predplatné
  • Počet zostávajúcich dní: <nn>

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online