Prihlásili ste sa do účtu Creative Cloud a zobrazuje sa vám správa o tom, že obdobie vašej skúšobnej verzie alebo platnosť vašej licencie uplynula? Zistite, prečo platnosť skúšobnej verzie softvéru Adobe uplynie predčasne.

Prečo sa moja skúšobná verzia skončila predčasne?

Platnosť skúšobnej verzie softvéru Adobe je obmedzená. Skúšobné obdobie sa môže skončiť predčasne z nasledovných dôvodov:

 • došlo k zmene systémových hodín,
 • skúšobná verzia sa používa na inom počítači alebo sa zaznamenal pokus o takéto použitie,
 • prebieha automatické skenovanie vírusov,
 • práva používateľa nie sú správne nastavené,
 • zlyhala inštalácia alebo pri nej došlo k chybe,
 • došlo k úprave spustiteľného súboru,
 • bol pripojený ladiaci nástroj.

Kedy začne plynúť obdobie skúšobnej verzie?

Zadali ste svoje platobné údaje pred spustením skúšobnej verzie?

Skúšobná verzia začne plynúť kliknutím na tlačidlo Spustiť skúšobnú verziu na stránke produktu a zadaním platobných údajov.

Nezobrazila sa vám výzva na zadanie platobných údajov pred spustením skúšobnej verzie?

Skúšobné obdobie začne plynúť po prvom spustení aplikácie. 

Predplatné mám zakúpené. Prečo sa v účte zobrazuje správa v súvislosti so skúšobnou verziou?

Ak ste si predplatné zakúpili, no napriek tomu sa zobrazuje správa o skúšobnej verzii, prečítajte si časť Prečo ma služba Creative Cloud žiada o použitie možnosti Spustiť skúšobnú verziu alebo Kúpiť, aj keď mám predplatné zakúpené?

Môže sa zobraziť jedna z nasledujúcich správ:

 • Kúpiť
 • Platnosť skúšobnej verzie uplynula
 • Spustiť skúšobnú verziu
 • Nenašlo sa žiadne predplatné
 • Počet zostávajúcich dní: <nn>

Môžem skúšobnú verziu preinštalovať?

Ak ste už do svojho počítača nainštalovali skúšobnú verziu aplikácie Creative Cloud, ďalšiu skúšobnú verziu nebude možné spustiť. Po skončení pôvodnej skúšobnej verzie sa pri ďalších inštaláciách zobrazí správa o ukončení skúšobnej verzie, aj keď ste pôvodnú skúšobnú verziu nikdy nepoužili alebo ju nainštaloval niekto iný.

Skúšobnú verziu nebolo možné použiť. Aké mám možnosti?

Skúšobné obdobie nie je možné predĺžiť.Skúšobná verzia mnohých produktov sa po skončení platnosti automaticky stane súčasťou licencovanej verzie, a to prostredníctvom poskytnutých platobných údajov.

Spoločnosť Adobe poskytuje objednávateľom, ktorí si predplatné zakúpili prvýkrát náhradu v plnej výške, ak ho zrušia do 14 dní od zakúpenia. Ak ste nemohli použiť skúšobnú verziu, odporúčame vám, aby ste si zakúpili predplatné nášho softvéru. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude chcieť pokračovať, do 14 dní zrušte predplatné.