Problémy pri aktivácii a deaktivácii a ich riešenie

Nájdite jednoduché riešenia všeobecných problémov pri aktivácii a deaktivácii.

Problémy s aktiváciou

Čo je aktivácia?

Aktivácia pripojí aplikáciu alebo službu k platnej používateľskej licencii.

Pre väčšinu aplikácií sa tento proces uskutoční priamo a automaticky, keď sa prihlásite. Niekedy sa však môžu vyskytnúť chyby – napríklad ak sa nemôžete pripojiť k aktivačnému serveru, vaša licencia nie je aktívna alebo ak sa pokúšate nainštalovať aplikáciu na viac ako dva počítače.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s aktiváciou pre produkty, ktoré nepatria pod Creative Cloud:

Poznámka:

Máte problémy s aktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Je dátum a čas na vašom počítači správny?

Nesprávny systémový čas na počítači môže spôsobiť problémy s aktiváciou. Resetovali ste v poslednom čase dátum a čas na svojom počítači? Skontrolujte, či sú systémové hodiny na vašom počítači nastavené na správny dátum a čas.

Máte pripojenie na internet?

Pred pokusom o aktivovanie sa uistite, že ste propojený na internet. Ak ste pripojený a napriek tomu sa zobrazujú chyby pripojenia, skúste riešenia uvedené v časti Riešenie chýb pripojenia.

Je aplikácia nainštalovaná na príliš veľa počítačoch?

Ak ste si kúpili jednoduchú licenciu na softvér Adobe, aplikáciu môžete nainštalovať na dva počítače. Môžete ju však použiť v danom čase len na jednom počítači. Ak chcete aplikáciu nainštalovať na tretí počítač musíte deaktivovať aplikáciu na jednom z prvých dvoch počítačov.

Ubezpečte sa, že máte pripojenie na internet. Spustite aplikáciu, ktorú chcete deaktivovať, a
vyberte Pomocník > Deaktivovať. Ak chcete podrobné inštrukcie, pozrite si Aktivácia a deaktivácia produktov.

Ak chcete aplikáciu spúšťať naraz na viacerých počítačoch, zakúpte si ďalšiu licenciu v obchode Adobe.

Potrebujete aktivovať offline?

Creative Cloud, Acrobat a predplatné členstva vyžadujú online aktiváciu. Prečítajte si článok Aktivácia aplikácií Adobe po prihlásení sa do účtu.

V prípade produktov CS6, CS5.5 a CS5, ak sa počítač, na ktorom je nainštalovaný softvér, nemôže pripojiť na internet alebo na aktivačné servery spoločnosti Adobe, môžete aktivovať softvér offline. Pokyny nájdete v časti Aktivácia bez pripojenia na internet.

Chybové kódy pri aktivácii

Tu je niekoľko všeobecných chybových kódov pre aktiváciu a ich riešenia

Kód chyby Chybové hlásenie Riešenie
 

„Dosiahol sa aktivačný limit pre [product]. Toto sériové číslo už je aktivované na 2 počítačoch.“

-alebo-

„Prekročený maximálny počet aktivácií“.

Pozrite si „Dosiahol sa aktivačný limit“ alebo chybu „Prihlásenie sa zlyhalo“.
159:41

„Internetové pripojenie nebolo rozpoznané“

-alebo-

„Nie sme schopní aktivovať [názov produktu]. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať...”

-alebo-

„Buď je váš počítač offline alebo sú hodiny vo vašom počítači nastavené nesprávne, čo spôsobuje chybu pripojenia. Vyžaduje sa pripojenie na internet. Pripojte sa, prosím, na internet alebo nastavte svoje hodiny a skúste to znova“.

-alebo-

„Pripojte sa do internetu a skúste to znova.”


Pozrite si časť Riešenie problémov s pripojením.
  „Nie je možná aktivácia | produktov Macromedia.“ Pozrite si chybu Nie je možná aktivácia | produktov Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED Pokúšate sa aktivovať Adobe Digital Editions 1.x alebo čítať EPUB. Pozrite si Riešiť chybu E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED v Digital Editions
  E_AUTH_NOT_READY Pokúšate sa spustiť Adobe Digital Editions 2.0. Pozrite si Chyby aktivácie v Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.
129:17   CS5.5 v systéme macOS spúšťate na Novom Zélande. Pozrite si Chyba #129:17 | Spúšťanie produktu Creative Suite 5.5 na Novom Zélande.
194:01 Pokúšate sa deaktivovať neaktivované zariadenie Pokúšate sa deaktivovať aplikáciu, ale táto nebola aktivovaná. Pozrite si Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe.
194:6 Aktivácia bola neúspešná Pozrite si časť Aktivácia bola neúspešná | Chyba 194:6.
194:110 Aktivácia bola neúspešná Počas posledných 72 hodín ste už inicializovali proces „Deaktivovať všetko“. O tento proces sa môžete pokúsiť znova po uplynutí 72-hodinového časového obdobia.
194:112 Klientský čas nie je synchronizovaný Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.

213:5

213:10

  Príčinou týchto chýb je nastavenie priečinka SLStore len na čítanie. Pozrite si časť Chyba konfigurácie | Creative Cloud.

Problémy s deaktiváciou

Čo je to deaktivácia?

Deaktivácia je odpojenie aplikácie alebo služby od platnej používateľskej licencie. Aplikáciu môžete deaktivovať bez jej odinštalovania z vášho počítača a môžete ju znova aktivovať neskôr.

Niekedy sa môžu vyskytnúť problémy s deaktiváciou – napríklad ak nemáte prístup k počítaču, na ktotom chcete deaktivovať nainštalovanú aplikáciu.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s deaktiváciou.

Poznámka:

Máte problémy s deaktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Odinštalovali ste aplikácie bez ich deaktivácie?

Odinštalovanie aplikácie z počítača nespôsobí deaktiváciu jej licencie. Ak chcete aplikáciu deaktivovať, postupujte podľa pokynov, ktoré sú pre váš produkt uvedené nižšie. Ak ste svoju aplikáciu odinštalovali z počítača, ku ktorému už nemáte prístup, pozrite si Stratili ste prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču?

Zvoľte svoj produkt

Acrobat

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte Acrobat Pro alebo Acrobat Standard na tom istom počítači, na ktorom bola aplikácia pôvodne nainštalovaná.

Predplatné Acrobat (zakúpené cez Creative Cloud alebo Document Cloud)

Vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Spustite aplikáciu a po vyzvaní sa prihláste, potom zvoľte Pomocník > Odhlásiť [váš účet Adobe ID].
  • Odhláste sa cez stránku účtu. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Odhlásenie zo stránky konta

Acrobat (trvalá licencia)

Spustite aplikáciu a po vyzvaní sa prihláste, potom zvoľte Pomocník > Odhlásiť sa [vaše Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte svoju aplikáciu na rovnakom počítači, na ktorom bola pôvodne nainštalovaná. V aplikácii avoľte Pomocník > Deaktivovať.

CS2, CS3, CS4, alebo Acrobat 7, 8, 9, Acrobat X, Acrobat XI, A 3D

Starnúce servery pre staršie verzie aplikácií Acrobat a Creative Suite (CS) sme museli zrušiť. Tieto aplikácie nebudete môcť aktivovať, pretože tieto aktivačné servery už nie sú k dispozícii.

Súvisiace aplikácie zahŕňajú aplikácie Creative Suite 2, 3 a 4, Acrobat 7, 8 a 9 (Standard a Professional), Acrobat X, Acrobat XI a Acrobat 3D verzia 8. Ďalšie informácie.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu