Nájdite jednoduché riešenia všeobecných problémov pri aktivácii a deaktivácii.

Problémy s aktiváciou

Čo je aktivácia?

Aktivácia pripojí aplikáciu alebo službu k platnej používateľskej licencii.

Pre väčšinu aplikácií sa tento proces uskutoční priamo a automaticky, keď sa prihlásite. Niekedy sa však môžu vyskytnúť chyby—napríklad ak sa nemôžete pripojiť k aktivačnému serveru, vaša licencia nie je aktívna alebo ak sa pokúšate nainštalovať aplikáciu na viac ako dva počítače.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s aktiváciou pre produkty, ktoré nepatria pod Creative Cloud:

Poznámka:

Máte problémy s aktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Je dátum a čas na vašom počítači správny?

Nesprávny systémový čas na počítači môže spôsobiť problémy s aktiváciou. Resetovali ste v poslednom čase dátum a čas na svojom počítači? Skontrolujte, či sú systémové hodiny na vašom počítači nastavené na správny dátum a čas.

Máte pripojenie na internet?

Pred pokusom o aktivovanie sa uistite, že ste pripojení na internet. Ak ste pripojení a napriek tomu sa zobrazujú chyby pripojenia, skúste riešenia uvedené v časti Riešenie chýb pripojenia. Alebo nás kontaktujte, aby sme vám mohli pomôcť. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.

Je aplikácia nainštalovaná na príliš veľa počítačoch?

Ak ste si kúpili jednoduchú licenciu na softvér Adobe, aplikáciu môžete nainštalovať na dva počítače. Môžete ju však použiť v danom čase len na jednom počítači. Ak chcete aplikáciu nainštalovať na tretí počítač musíte deaktivovať aplikáciu na jednom z prvých dvoch počítačov.

Ubezpečte sa, či ste pripojení k internetu, spustite aplikáciu, ktorú chcete deaktivovať a
vyberte Pomocník > Deaktivovať. Ak chcete podrobné inštrukcie, pozrite si Aktivácia a deaktivácia produktov.

Ak chcete aplikáciu spúšťať naraz na viacerých počítačoch, zakúpte si ďalšiu licenciu v obchode Adobe.

Stratili ste prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču?

Ak nemáte prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču, na ktorom bola nainštalovaná aplikácia — či už bol odcudzený, stratil sa, pokazený alebo zablokovaný — kontaktujte nás pomocou chatu alebo telefonicky. Na zabezpečenie rýchleho riešenia sa ubezpečte, či máte pripravené informácie týkajúce sa nákupu.

Potrebujete aktivovať offline?

Creative Cloud, Acrobat DC a predplatné členstva vyžadujú online aktiváciu. Prečítajte si časť Prihlásenie a aktivácia produktu Creative Cloud.

V prípade produktov CS6, CS5.5 a CS5, ak sa počítač, na ktorom je nainštalovaný softvér, nemôže pripojiť k internetu alebo k aktivačným serverom spoločnosti Adobe, môžete aktivovať softvér offline. Pokyny nájdete v časti Aktivácia bez pripojenia na internet.

Chybové kódy pri aktivácii

Tu je niekoľko všeobecných chybových kódov pre aktiváciu a ich riešenia

Kód chyby Chybové hlásenie Riešenie
 

„Dosiahol sa aktivačný limit pre [produkt]. Toto sériové číslo už je aktivované na 2 počítačoch.”

-alebo-

„Prekročený maximálny počet aktivácií“.

Pozrite si „Dosiahol sa aktivačný limit“ alebo chybu „Prihlásenie sa zlyhalo“.
  „Aktivácia – bez pripojenia“ Prečítajte si časť Chyby aktivácie alebo pripojenia | CS3, Acrobat 8
  „Aktivácia bola neúspešná, pretože aktivačný server nie je momentálne prístupný“. Pozrite si Chybu: „Aktivačný server nie je prístupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
159:41

„Internetové pripojenie nebolo rozpoznané“

-alebo-

„Nie sme schopní aktivovať [názov produktu]. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať...”

-alebo-

„Buď je váš počítač offline alebo sú hodiny vo vašom počítači nastavené nesprávne, čo spôsobuje chybu pripojenia. Vyžaduje sa pripojenie na Internet. Pripojte sa, prosím, na Internet alebo nastavte svoje hodiny a skúste to znova“.

-alebo-

„Pripojte sa do Internetu a skúste to znova.”

Pre verzie Acrobat 8 a Acrobat 3D verzie 8 si prečítajte časť Chyby aktivácie alebo pripojenia | CS3, Acrobat 8.

Ak potrebuje pomoc s ďalšími produktmi, prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia.
  „Nie je možná aktivácia | produktov Macromedia.“ Pozrite si chybu Nie je možná aktivácia | produktov Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Pokúšate sa aktivovať Adobe Digital Editions 1.x alebo čítať EPUB. Pozri Riešiť chybu E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED v Digital Editions
  E_AUTH_NOT_READY Pokúšate sa spustiť Adobe Digital Editions 2.0. Pozri Chyby aktivácie v Adobe Digital Editions.
24:24 Aktivačný server nie je dostupný. Aktivácia bola neúspešná. Pokúšate sa aktivovať aplikáciu CS2, Acrobat 7 alebo Audition 3. Pozri Chyba: „Aktivačný server nie je prístupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
93:-1 Aktivácia bol zamietnutá Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:-3 Sériové číslo nebolo prijaté. Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:-4 Neplatné aktivačné číslo Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:-5 Produkt nepodporuje aktivačný server. Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:-8 Neplatné sériové číslo. Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.

93:-9

93:-10

Interný komponent servera je nedostupný. Aktiváciu zopakujte po 24 hodinách. Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:-13 Aktivácia bol zamietnutá. Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
93:12 Aktivácia bola neúspešná. Pokúšate sa aktivovať Creative Suite 2 Standard alebo Premium, alebo Creative Suite Production 1 cez Internet. Manuálna aktivácia bola tiež neúspešná. Pozri „Aktivačný server nie je prístupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.
129:17   Spúšťate CS5.5 ona Mac OS na Novom Zélande. Pozrite si Chyba #129:17 | Spúšťanie produktu Creative Suite 5.5 na Novom Zélande.
194:01 Pokúšate sa deaktivovať neaktivované zariadenie Pokúšate sa deaktivovať aplikáciu, ale táto nebola aktivovaná. Pozri Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe.
194:6 Aktivácia bola neúspešná Pozrite si časť Aktivácia bola neúspešná | Chyba 194:6.
194:110 Aktivácia bola neúspešná Počas posledných 72 hodín ste už inicializovali proces „Deaktivovať všetko“. O tento proces sa môžete pokúsiť znova po uplynutí 72-hodinového časového obdobia. Prípadne môžete kontaktovať nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.
194:112 Klientský čas nie je synchronizovaný Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.

213:5

213:10

  Príčinou týchto chýb je nastavenie priečinka SLStore len na čítanie. Pozrite si časť Chyba konfigurácie | Creative Cloud.

Problémy s deaktiváciou

Čo je to deaktivácia?

Deaktivácia je odpojenie aplikácie alebo služby od platnej používateľskej licencie. Aplikáciu môžete deaktivovať bez jej odinštalovania z vášho počítača a môžete ju znova aktivovať neskôr.

Niekedy sa môžu vyskytnúť problémy s deaktiváciou—napríklad ak nemáte prístup k počítaču, na ktotom chcete deaktivovať nainštalovanú aplikáciu.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s deaktiváciou.

Poznámka:

Máte problémy s deaktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Odinštalovali ste aplikácie bez ich deaktivácie?

Odinštalovanie aplikácie z počítača nespôsobí deaktiváciu jej licencie. Ak chcete aplikáciu deaktivovať, postupujte podľa pokynov, ktoré sú pre váš produkt uvedené nižšie. Ak ste svoju aplikáciu odinštalovali z počítača, ku ktorému už nemáte prístup, pozrite si Stratili ste prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču?

Zvoľte svoj produkt

Acrobat DC

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte Acrobat Pro DC alebo Acrobat Standard DC na tom istom počítači, na ktorom bola aplikácia pôvodne nainštalovaná.

Predplatné Acrobat DC (zakúpené cez Creative Cloud alebo Document Cloud)

Vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Spustite aplikáciu a prihláste sa, keď budete vyzvaní, potom zvoľte Pomocník > Odhlásiť [váš účet Adobe ID].
  • Odhláste sa cez stránku účtu. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Odhlásenie zo stránky konta

Acrobat DC (trvalá licencia)

Spustite aplikáciu a prihláste sa, keď budete vyzvaní, potom zvoľte Pomocník > Odhlásiť sa [vaše Adobe ID].

 

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X alebo Acrobat 9

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte svoju aplikáciu na rovnakom počítači, na ktorom bola pôvodne nainštalovaná. V aplikácii avoľte Pomocník > Deaktivovať.

CS2, CS3 alebo Acrobat 7, 8 alebo 3D

Starnúce servery pre staršie verzie aplikácií Acrobat a Creative Suite (CS) sme museli zrušiť. Bez aktivačných serverov budú tieto aplikácie pri pokuse o overenie licencie zobrazovať chybu aktivácie alebo pripojenia. Pre nainštalovanie aplikácie, ktorá si nevyžaduje aktiváciu, si prečítajte buď Chyba: „Aktivačný server nie je dostupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 alebo Chyby aktivácie alebo pripojenia | CS3, Acrobat 8.

Súvisiace aplikácie zahŕňajú: aplikácie Creative Suite 2 a 3, Acrobat 7 a 8 (Standard a Professional) a Acrobat 3D verzia 8.

Ak chcete viac podrobností, pozrite si Aktivovať a deaktivovať produkty.

Stratili ste prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču?

Ak nemáte prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču, na ktorom bola nainštalovaná aplikácia—či už bol odcudzený, stratil sa, pokazený alebo zablokovaný—budete musieť kontaktovať Adobe na deaktivovanie aplikácie.

Ak ste upgradovali hardvér svojho počítača, vymenili pevný disk, inovovali svoj operačný systém alebo znova naformátovali svoj počítač pred deaktivovaním svojho softvéru, možno bude vaše aktivačné pripojenie narušené.

Kontaktujte nás. Majte pripravené svoje sériové číslo alebo Adobe ID.

Možnosť deaktivácie nie je aktívna alebo chýba?

Ak softvér, ktrý sa pokúšate deaktivovať, je súčasťou suity, deaktivujte inú aplikáciu v suite. Spustite niektorú aplikáciu v suite,  a potom zvoľte Pomocník > Deaktivovať.

Ak vaša spoločnosť zakúpila produkt pod zmluvou pre viacero licencí, voľba pre deaktiváciu nie je prístupná. Pomoc vám poskytne váš správca hromadnej licencie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online