Problémy pri aktivácii a deaktivácii a ich riešenie

Nájdite jednoduché riešenia všeobecných problémov pri aktivácii a deaktivácii.

Problémy s aktiváciou

Čo je aktivácia?

Aktivácia pripojí aplikáciu alebo službu k platnej používateľskej licencii.

Tento proces je pre väčšinu aplikácií jednoduchý a prebieha automaticky po prihlásení. Niekedy sa však môžu vyskytnúť chyby – napríklad ak sa nemôžete pripojiť k aktivačnému serveru, vaša licencia nie je aktívna alebo ak sa pokúšate nainštalovať aplikáciu na viac ako dva počítače.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s aktiváciou pre produkty, ktoré nepatria pod Creative Cloud:

Poznámka:

Máte problémy s aktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Zistite, ako riešiť chyby pri aktivácii služby Creative Cloud.

Je dátum a čas na vašom počítači správny?

Nesprávny systémový čas na počítači môže spôsobiť problémy s aktiváciou. Resetovali ste v poslednom čase dátum a čas na svojom počítači? Skontrolujte, či sú systémové hodiny na vašom počítači nastavené na správny dátum a čas.

Máte pripojenie na internet?

Pred pokusom o aktiváciu sa uistite, že ste pripojení k internetu. Ak ste pripojení a stále sa objavujú chyby pripojenia, vyskúšajte riešenia na odstránenie chýb pripojenia.

Je aplikácia nainštalovaná na príliš veľa počítačoch?

Ak si zakúpite jednu licenciu na softvér Adobe, môžete aplikáciu nainštalovať do dvoch počítačov. Môžete ju však použiť v danom čase len na jednom počítači. Ak chcete aplikáciu nainštalovať na tretí počítač musíte deaktivovať aplikáciu na jednom z prvých dvoch počítačov.

Uistite sa, že ste pripojení k internetu, spustite aplikáciu, ktorú chcete deaktivovať, a vyberte položku Pomocník > Deaktivovať. Podrobné pokyny nájdete v časti Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe.

Ak chcete aplikáciu spúšťať naraz na viacerých počítačoch, zakúpte si ďalšiu licenciu v obchode Adobe.

Potrebujete aktivovať offline?

Creative Cloud, Acrobat a predplatné členstva vyžadujú online aktiváciu. Zistite, ako sa možno prihlásiť na aktiváciu svoju aplikácií AdobeAk nemôžete aktivovať ani preinštalovať staršie aplikácie Adobe, ako je CS6, zistite, ako môžete odstrániť problémy pri aktivácii alebo preinštalovaní starších aplikácií Adobe.

Chybové kódy pri aktivácii

Tu je niekoľko všeobecných chybových kódov pre aktiváciu a ich riešenia

Kód chyby Chybové hlásenie Riešenie
 

„Limit aktivácie [product] bol dosiahnutý. Toto sériové číslo už je aktivované na 2 počítačoch."

-alebo-

„Maximálny počet aktivácií bol prekročený.“

Zobrazenie chyby „Dosiahnutý aktivačný limit“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“.
159:41

„Internetové pripojenie nebolo rozpoznané“

-alebo-

„Nie sme schopní aktivovať [názov produktu]. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať..."

-alebo-

„Vyskytla sa chyba pripojenia, pretože váš počítač nie je pripojený na internet alebo nemá správne nastavený čas. Pripojenie na internet je nevyhnutné. Pripojte sa na internet alebo nastavte správny čas. Potom skúste znova.

-alebo-

"Pripojte sa na internet a skúste to znova."


Pozrite si časť Riešenie problémov s pripojením.
  „Nie je možná aktivácia | produkty Macromedia.“ Pozrite si chybu Nie je možná aktivácia | produktov Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED Pokúšate sa aktivovať Adobe Digital Editions 1.x alebo čítať EPUB. Pozrite si Riešiť chybu E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED v Digital Editions
  E_AUTH_NOT_READY Pokúšate sa spustiť Adobe Digital Editions 2.0. Pozrite si Chyby aktivácie v Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.
129:17   CS5.5 v systéme macOS spúšťate na Novom Zélande. Pozrite si Chyba #129:17 | Spúšťanie produktu Creative Suite 5.5 na Novom Zélande.
194:01 Pokúšate sa deaktivovať neaktivované zariadenie Pokúšate sa deaktivovať aplikáciu, ktorá zatiaľ nebola aktivovaná. Pozrite si Aktivácia a deaktivácia produktov Adobe.
194:6 Aktivácia bola neúspešná Pozrite si časť Aktivácia bola neúspešná | Chyba 194:6.
194:110 Aktivácia bola neúspešná V posledných 72 hodinách ste spustili proces „Deaktivovať všetko“. O tento proces sa môžete pokúsiť znova po uplynutí 72 hodín.
194:112 Klientský čas nie je synchronizovaný Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia a skontrolujte nastavenia brány firewall alebo servera proxy a skúste znova.

213:5

213:10

  Príčinou týchto chýb je nastavenie priečinka SLStore len na čítanie. Pozrite si časť Chyba konfigurácie | Creative Cloud.

Problémy s deaktiváciou

Čo je to deaktivácia?

Deaktivácia je odpojenie aplikácie alebo služby od platnej používateľskej licencie. Aplikáciu môžete deaktivovať bez jej odinštalovania z vášho počítača a môžete ju znova aktivovať neskôr.

Niekedy sa môžu vyskytnúť problémy s deaktiváciou – napríklad ak nemáte prístup k počítaču, na ktotom chcete deaktivovať nainštalovanú aplikáciu.

Tu sú riešenia niektorých všeobecných problémov s deaktiváciou.

Poznámka:

Máte problémy s deaktiváciou aplikácie alebo služby Creative Cloud? Zistite, ako môžete vyriešiť chyby aktivácie služby Creative Cloud.

Odinštalovali ste aplikácie bez ich deaktivácie?

Odinštalovanie aplikácie z počítača nespôsobí deaktiváciu jej licencie. Ak chcete deaktivovať aplikáciu alebo produkt, ktorý nie je súčasťou služby Creative Cloud, postupujte podľa týchto krokov.

Vyberte si svoj produkt

Acrobat

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte Acrobat Pro alebo Acrobat Standard na tom istom počítači, na ktorom bola aplikácia pôvodne nainštalovaná.

Predplatné Acrobat (zakúpené cez Creative Cloud alebo Document Cloud)

Vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Spustite aplikáciu a po zobrazení výzvy sa prihláste. Potom vyberte položku Pomocník > Odhlásiť sa [Vaše Adobe ID].
  • Odhláste sa cez stránku účtu. Ďalšie informácie nájdete v časti Odhlásenie sa na stránke účtu

Acrobat (trvalá licencia)

Spustite aplikáciu a po zobrazení výzvy sa prihláste. Potom vyberte položku Pomocník > Odhlásiť sa [Vaše Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5

Ubezpečte sa, či ste pripojení na Internet. Preinštalujte svoju aplikáciu na rovnakom počítači, na ktorom bola pôvodne nainštalovaná. V aplikácii zvoľte Pomocník > Deaktivovať.

CS2, CS3, CS4, alebo Acrobat 7, 8, 9, ACROBAT X, ACROBAT XI, A 3D

Starnúce servery pre staršie verzie aplikácií Acrobat a Creative Suite (CS) sme museli zrušiť. Tieto aplikácie nebudete môcť aktivovať, pretože tieto aktivačné servery už nie sú k dispozícii.

Súvisiace aplikácie zahŕňajú aplikácie Creative Suite 2, 3 a 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 a 9 (Standard a Professional), Acrobat X, Acrobat XI a Acrobat 3D verzia 8. Prečítajte si viac o produktoch a obdobiach technickej podpory spoločnosti Adobe.

Premiere Elements a Photoshop Elements

Keď odinštalujete program Adobe Premiere Elements alebo Adobe Photoshop Elements, aplikácia sa úplne odstráni z počítača. Ak máte nainštalovanú licencovanú verziu aplikácie, jej odinštalovaním sa v danom počítači deaktivuje aj licencia. Zistite, ako môžete odinštalovať program Adobe Premiere Elements alebo Photoshop Elements.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online