Use this topic to learn how to create navigation bars in Dreamweaver CS5 and later using Spry Menu Bar widget.

Poznámka:

The user interface has been simplified in Dreamweaver CC and later. As a result, you may not find some of the options described in this article in Dreamweaver CC and later. For more information, see this article.

About navigation bars

The navigation bar feature has been deprecated as of Dreamweaver CS5.

Adobe recommends using the Spry Menu Bar widget if you want to create a navigation bar.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online