Illustrator provides the following tools for slicing and cutting objects:The Slice tool divides artwork into separate web images.Create slicesThe Slice Selection tool (Shift-K) selects web slices. See Select slicesThe Eraser tool (Shift-E) erases any area of the object over which you drag. See Erase objects using the Eraser toolThe Scissors tool (C) cuts paths at specified points. See Split a pathThe Knife tool cuts objects and paths. See Cut objects with the Knife tool.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online