Nemožno sa pripojiť k online službe Adobe.com

Ak a nedokážete pripojiť k online službe Adobe.com, akými sú Acrobat.com alebo Photoshop.com, použite na identifikáciu a riešenie problémov tieto riešenia.

Riešenie 1: Skontrolujte svoje internetové pripojenie.

Skúste otvoriť inú webovú stránku ako je Google.com. Ak sa nedokážete dostať ani na inú webovú stránku, bude potrebné opraviť vaše internetové pripojenie. Prípadne sa spojte so svojim poskytovateľom internetových služieb, ktorý vám potvrdí, či služba nefunguje.

V prípade, že váš počítač je súčasťou siete, skúste na online službu prejsť pomocou iného počítača v sieti. Ak je problém sieťového charakteru, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na správcu systému.

Riešenie 2: Skontrolujte nastavenia brány firewall.

Softvér brány Firewall dokáže blokovať pripojenie k webovej stránke.

Ak sa vám pri pokuse o pripojenie sa k online službe zobrazí bezpečnostná výstraha, zvoľte možnosť Povoliť.

Bezpečnostná výstraha brány Firewall

Môžete tiež vypnúť softvér brány Firewall a skúsiť sa dostať k online službe. Pokyny nájdete v dokumentácii softvéru brány Firewall.Ak sa vypnutím softvéru brány Firewall problém vyrieši, nakonfigurujte softvér tak, aby umožňoval pripájanie k online službe. Pokyny nájdete v dokumentácii softvéru brány Firewall.

Riešenie 3: Skontrolujte nastavenia systémového času.

Skontrolujte, že dátum a čas systémových hodín sú správne. Na zmenu dátumu a času kliknite na zobrazený časovač v paneli úloh.

Riešenie 4: Vypnite softvér na ochranu systému.

Softvér na ochranu systému môže rušiť možnosti pripojenia sa k online službe Adobe.com. Na vypnutie softvéru na ochranu systému si prečítajte pokyny k softvéru alebo sa obráťte na správcu systému.

Riešenie 5: Zapnite počítač v zjednodušenom režime.

Podobne, ako tomu je pri softvéri brány Firewall, softvéri na ochranu systému, môžu aj iné aplikácie a nástroje prerušiť prístup k online službe. Po zapnutí počítača v zjednodušenom režime (safe boot na Mac OS alebo clean boot systému Windows) sa tieto položky dočasne vypnú.

Riešenie 6: Skontrolujte problémy s konfiguráciou proxy.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
 • Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart > Spustiť.Do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd. Stlačte tlačidlo Enter.
 • Windows Vista/Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart. Do poľa Začať vyhľadávanie zadajte príkaz cmd. Stlačte tlačidlo Enter.
 • Mac OS: Na ploche stlačte možnosť Go > Utilities. Dvakrát kliknite na nástroj Terminal.
 1. Do príkazového riadku zadajte jeden z nasledujúcich príkazov a stlačte Enter.

  ping activate.adobe.com 

  ping practivate.adobe.com

 • Ak test bude úspešný, vráti sa nasledovný reťazec activate.adobe.com [ip adresa] (Ostatné informácie môžete ignorovať.) Napríklad 

  PING practivate.adobe.com (192.150.14.67) with 56 bytes of data
 • Ak test nebude úspešný, nakonfigurujte v sieťových nastaveniach systému nastavenia proxy pre internetový prístup. Alebo skúste vykonať aktiváciu bez proxy. (Overovacie proxy dokáže tiež zabrániť v procese aktivácie.) Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu IT. 

Online služba

Adresa servera

Aktivačný server

https://activate.adobe.com (vydaný softvér)
https://practivate.adobe.con (softvér pred vydaním)

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?