Adobe Connect'e yüklü telefon bağdaştırıcılarını nasıl dağıtacağınızı ve kullanıcılara ses köprüsüne bağlanma iznini nasıl vereceğinizi öğrenin.

Entegre telefon bağdaştırıcıları Adobe Connect'in bir ses köprüsüne bağlanmasını sağlayan Java uzantılarıdır. Adobe Connect'i kurduğunuzda istediğiniz kadar entegre telefon bağdaştırıcısı kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Entegre telefon bağdaştırıcılarını yüklemeye hazırlama.

Bir veya birkaç bağdaştırıcı kurduktan sonra, kurulumu doğrulamak ve konfigüre etmek için aşağıdaki konulara bakın.

Kurulum işleminin tamamlanmasının ardından adaptör özelliklerini yapılandırmak için bkz. Adobe Connect Telefon Adaptörlerini Yapılandırma.

Avaya telefon bağdaştırıcısı

Bağdaştırıcının beklendiği gibi çalıştığını onaylamak için aşağıdaki iki görevi tamamlayın.

Telefonun etkinleştirildiğini onaylama

 1. Adobe Connect Central'da oturum açma. Yönetim > Ses Sağlayıcıları'na tıklayın.

  Telefon başarıyla etkinleştirilirse, Sağlayıcılar listesinde Avaya öğesini görürsünüz. Avaya seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatarak Adobe Connect hesabının tamamı için bağdaştırıcıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 2. Bir Avaya ses profili eklemek için sırayla Profilim > Ses Profillerim > Yeni Profil seçeneklerini tıklatın. Sağlayıcı listesinden Avaya seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Evrensel ses için ses sağlayıcılarını yapılandırma.

Toplantıda sesi test etme

Adobe Connect'i bir üretim ortamına dağıtmak için öncelikle en az iki dakikalık bir toplantı kaydedin. Sesin doğru şekilde kaydedildiğini onaylamak için toplantı arşivini görüntüleyin.

Bağdaştırıcıyı devre dışı bırakma

Avaya bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Adobe Connect Telefon Hizmeti'ni durdurun.

 2. [root_install_dir]\telephony-service\conf\telephony-settings.xml dosyasını açın.

 3. <telephony-adaptor> etiketinin enabled niteliğini aşağıdaki gibi false değerine ayarlayın:

   <telephony-adaptor id="avaya-adaptor" class-name="com.macromedia.breeze_ext.telephony.AvayaAdaptor" enabled="false">
 4. Adobe Connect Telephony Service'i tekrar başlatın.

InterCall telefon adaptörü

Bağdaştırıcının beklendiği gibi çalıştığını onaylamak için aşağıdaki iki görevi tamamlayın.

Telefonun etkinleştirildiğini onaylama

 1. Adobe Connect Central'da oturum açın.

 2. Yönetim > Ses Sağlayıcıları seçeneklerini tıklatın.

  Telefon başarıyla etkinleştirilirse, Sağlayıcılar listesinde InterCall öğesini görürsünüz. InterCall seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatarak Adobe Connect hesabının tamamı için bağdaştırıcıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 3. Bir InterCall ses profili eklemek için sırayla Profilim > Ses Profillerim > Yeni Profil seçeneklerini tıklatın. Sağlayıcı listesinden InterCall seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Evrensel ses için ses sağlayıcılarını yapılandırma.

Toplantıda sesi test etme

Adobe Connect'i bir üretim ortamına dağıtmak için öncelikle en az iki dakikalık bir toplantı kaydedin. Sesin doğru şekilde kaydedildiğini onaylamak için toplantı arşivini görüntüleyin.

Telefon bağdaştırıcısını devre dışı bırakma

InterCall bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak istiyorsanız:

 1. Adobe Connect Telefon Hizmeti'ni durdurun.

 2. [root_install_dir]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml dosyasını açın.

 3. <telephony-adaptor> etiketinin enabled niteliğini aşağıdaki gibi false değerine ayarlayın:

   <telephony-adaptor id="intercall-adaptor" class-name="com.macromedia.breeze_ext.telephony.Intercall.IntercallTelephonyAdaptor" enabled="false">
 4. Adobe Connect Telephony Service'i tekrar başlatın.

MeetingOne telefon adaptörü

Bağdaştırıcının beklendiği gibi çalıştığını onaylamak için aşağıdaki iki görevi tamamlayın.

Telefonun etkinleştirildiğini onaylama

 1. Adobe Connect Central'da oturum açın.

 2. Yönetim > Ses Sağlayıcıları seçeneklerini tıklatın.

  Telefon başarıyla etkinleştirilirse, Sağlayıcılar listesinde MeetingOne öğesini görürsünüz. MeetingOne seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatarak Adobe Connect hesabının tamamı için bağdaştırıcıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 3. Bir MeetingOne ses profili eklemek için sırayla Profilim > Ses Profillerim > Yeni Profil seçeneklerini tıklatın. Sağlayıcı listesinden MeetingOne seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Evrensel ses için ses sağlayıcılarını yapılandırma.

Toplantıda sesi test etme

Adobe Connect'i bir üretim ortamına dağıtmak için öncelikle en az iki dakikalık bir toplantı kaydedin. Sesin doğru şekilde kaydedildiğini onaylamak için toplantı arşivini görüntüleyin.

Telefon bağdaştırıcısını devre dışı bırakma

MeetineOne bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak istiyorsanız:

 1. Adobe Connect Telefon Hizmeti'ni durdurun.

 2. [root_install_dir]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml dosyasını açın.

 3. <telephony-adaptor> etiketinin enabled niteliğini aşağıdaki gibi false değerine ayarlayın:

   <telephony-adaptor id="meetingone-adaptor" class-name="com.meetingone.adobeconnect.MeetingOneAdobeConnectAdaptor" enabled="false">
 4. Adobe Connect Telephony Service'i tekrar başlatın.

PGi NA telefon bağdaştırıcısı

Bağdaştırıcının beklendiği gibi çalıştığını onaylamak için aşağıdaki üç görevi tamamlayın.

Etki alanı adlarını konfigüre etme

Adobe Connect, PGi ile iletişim kurmak için 443 numaralı bağlantı noktası üzerinden HTTP kullanır. Adobe Connect'in csaxis.premconf.com etki alanıyla iletişim kurabildiğinden emin olun.

Telefonun etkinleştirildiğini onaylama

 1. Adobe Connect Central'da oturum açın.

 2. Yönetim > Ses Sağlayıcıları seçeneklerini tıklatın.

  Telefon başarıyla etkinleştirilirse, Sağlayıcılar listesinde PGi NA öğesini görürsünüz. PGi NA seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatarak Adobe Connect hesabının tamamı için bağdaştırıcıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 3. Bir PGi NA ses profili eklemek için sırayla Profilim > Ses Profillerim > Yeni Profil seçeneklerini tıklatın. Sağlayıcı listesinden PGi NA seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Evrensel ses için ses sağlayıcılarını yapılandırma.

Toplantıda sesi test etme

Adobe Connect'i bir üretim ortamına dağıtmak için öncelikle en az iki dakikalık bir toplantı kaydedin. Sesin doğru şekilde kaydedildiğini onaylamak için toplantı arşivini görüntüleyin.

Telefon bağdaştırıcısını devre dışı bırakma

Premiere NA bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak istiyorsanız:

 1. [root_install_dir]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml dosyasını açın.

 2. <telephony-adaptor> etiketinin enabled niteliğini aşağıdaki gibi false değerine ayarlayın:

   <telephony-adaptor id="premiere-adaptor" class-name="com.macromedia.breeze_ext.premiere.gateway.PTekGateway" enabled="false">
 3. Adobe Connect'i yeniden başlatın.

Arkadin telefon bağdaştırıcısı

Bağdaştırıcının beklendiği gibi çalıştığını onaylamak için aşağıdaki iki görevi tamamlayın.

Telefonun etkinleştirildiğini onaylama

 1. Adobe Connect Central'da oturum açın.

 2. Yönetim > Ses Sağlayıcıları seçeneklerini tıklatın.

  Telefon başarıyla etkinleştirilirse, Sağlayıcılar listesinde Arkadin öğesini görürsünüz. Arkadin seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatarak Adobe Connect hesabının tamamı için bağdaştırıcıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 3. Bir Arkadin ses profili eklemek için sırayla Profilim > Ses Profillerim > Yeni Profil seçeneklerini tıklatın. Sağlayıcı listesinden Arkadin seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Evrensel ses için ses sağlayıcılarını yapılandırma.

Toplantıda sesi test etme

Adobe Connect'i bir üretim ortamına dağıtmak için öncelikle en az iki dakikalık bir toplantı kaydedin. Sesin doğru şekilde kaydedildiğini onaylamak için toplantı arşivini görüntüleyin.

Telefon bağdaştırıcısını devre dışı bırakma

Arkadin bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Adobe Connect Telephony Service'i durdurun.

 2. [root_install_dir]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml dosyasını açın.

 3. <telephony-adaptor> etiketinin enabled niteliğini false değerine ayarlayın:

  <telephony-adaptor id="arkadin-adaptor" class-name="com.macromedia.breeze_ext.arkadin.ArkadinAdaptor" enabled="true">
 4. Adobe Connect Telephony Service'i tekrar başlatın.

Katılımcı listesindeki Adobe Media Gateway kullanıcısını gizleme

Not:

Bu bölüm yalnızca, Universal Voice için yapılandırılmış tümleşik telefon bağdaştırıcıları için geçerlidir.

Toplantı odası Adobe Media Gateway'e bağlandığında bağlantı, Katılımcı listesinde bir kullanıcı olarak görünür. Katılımcı listesinde Adobe Media Gateway kullanıcısını gizlemek için custom.ini dosyasındaki sesli konferans numarasını yapılandırın. Kümedeki tüm bilgisayarlar için aynı numarayı kullanın. Sesli konferans numarasını SIP sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Ayrıca, hesap yöneticiniz Adobe Connect Central'da bir ses sağlayıcı konfigüre etmişse numarayı toplantı odasında da bulabilirsiniz.

 1. [root_install_dir]\custom.ini dosyasını bir metin düzenleyicide açın.

 2. Şu parametreyi ekleyin:

  UV_NUMBER={audio_conference_telephone_number} 
   
  // Example: 
  UV_NUMBER=4155551212
 3. custom.ini dosyasını kaydedin ve kapatın.

 4. Adobe Connect Central Application Server'ı yeniden başlatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi