Universal Voice, ilgili ses sağlayıcıları ve sağlayıcıların oluşturulması ve yönetilmesi hakkında bilgi alın. Ayrıca arama sıraları belirleyebilir ve yapılandırmanızı test edebilirsiniz.

UV, Adobe Connect'in herhangi bir sesli konferansı aramasını sağlar; böylece ses tüm aygıtları toplantıya katılan herkes tarafından kullanılabilir. UV kuruluysa, VOIP katılımcıları telefondakileri duyabilir veya tam tersini yapabilir.

Adobe Connect sesli konferansı katılımcı olarak arar. Ses, VOIP aracılığıyla kullanılabilir, böylece katılımcılar, herhangi bir konferansta arama yapmadan bilgisayar hoparlörlerini dinleyebilirler. Toplantı Sahibi, Entegre Telefon sistemini kullanabildikleri için ses üzerinde aynı düzeyde denetlenmez.

Universal Voice ses sağlayıcıları hakkında

Ses sağlayıcıları Adobe Connect ile çalışan, sesli konferans hizmetleri sunan şirketlerdir. Bir hesaptaki herkesin kullanabileceği ses sağlayıcılarını yöneticiler konfigüre eder. Toplantı sahipleri bir toplantı gibi belirli bir kullanım için sağlayıcıları konfigüre eder. Hesap yöneticileri ve toplantı sahipleri universal voice için bir ses sağlayıcı konfigüre edebilir.

Universal voice ses sağlayıcısı için yapılandırma, toplantı sahipleri ve sesli konferansa katılacak katılımcılar ile ilgili gerekli ayrıntıları içerir. Telefon konferansını aramak için gerekli telefon numaralarını ve adımları içerir. Konfigürasyon ayrıca toplantı sahibi tanımlı seçenekleri de belirtir. Örneğin, yöneticiler bir toplantıya dışarıdan arama yapmaya yönelik tonları ve duraklamaları konfigüre eder. Toplantı sahipleri katılımcıların sesli konferansa katılmak için kullanacağı toplantı kimliğini ve parolaları sağlar.

Adobe'nin önerdikleri

Adobe'nin önerdikleri
Adobe Connect'te Universal Voice'u Konfigüre Etme
InteSolv

Bir Universal Voice ses sağlayıcısı konfigüre ettiğinizde toplantı sahipleri sağlayıcıya karşılık gelen ses profilleri oluşturabilir. Ses profilleri, sesli konferans başlatırken kullanılan sesli konferans ayarlarını içerir.

Universal voice ses sağlayıcıları şu türleri içerir:

 • Universal voice için etkinleştirilmiş tümleşik telefon sağlayıcıları.

 • Toplantı sahibi veya hesap yöneticisi tarafından konfigüre edilen kullanıcı.

Adobe Connect ses sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sesli konferans seçenekleri. Adobe Connect, Birleşik Krallık'a ait 0800 veya 0808 biçiminde ücretsiz bir telefon numarası ya da 00800 biçiminde uluslararası bir ücretsiz telefon numarasını kabul eder.

Ses sağlayıcıları görüntüleme

Belirli bir hesap için kullanılabilir durumdaki tüm ses sağlayıcıları, Sağlayıcı Bilgileri penceresinde görünür. Her ses sağlayıcı sesli konferansa bağlanmak için açıklayıcı bilgilerle ve bir arama sırasıyla konfigüre edilir. Hesaptaki herhangi bir ses sağlayıcıyla ilişkili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Adobe Connect Central'da, sağlayıcı listesini görüntülemek için şunlardan birini yapın:

 • (Yöneticiler ve Sınırlı Yöneticiler) Yönetim > Ses Sağlayıcıları'nı tıklayın.
 • (Toplantı Sahipleri) Profilim > Ses Profillerim'i tıklayın.

Etkinleştirilmiş sağlayıcıları düzenleyebilirsiniz.

Ses sağlayıcıları oluşturma veya düzenleme

Universal voice ses sağlayıcıları konfigüre etmek için Yeni Ses Sağlayıcısı/Ses Sağlayıcısını Düzenle penceresini kullanın.

 1. Adobe Connect Central'da, sağlayıcı listesini görüntülemek için şunlardan birini yapın:
  • (Yöneticiler ve Sınırlı Yöneticiler) Yönetim > Ses Sağlayıcıları'nı tıklayın.
  • (Toplantı Sahipleri) Profilim > Ses Profillerim'i tıklayın.

   

 2. Bir sağlayıcının konferans ayrıntılarını eklemek için şunlardan birini yapın:

  • Yeni bir sağlayıcı eklemek için Yeni Sağlayıcı'yı tıklayın.

  • Kullanıcı tarafından yapılandırılan sağlayıcıyı düzenlemek için sol bölmeden sağlayıcıyı seçin ve Düzenle'yi tıklatın.

  Yeni Ses Sağlayıcı penceresi
  Yeni Ses Sağlayıcı penceresi
 3. Yeni/Düzenleme Ses Sağlayıcı penceresinde konferans tanımlama ayrıntılarını ekleyin ve Kaydet'i tıklayın.Kırmızı yıldızlı alanlar gereklidir. 

  Sağlayıcı Adı

  Ses sağlayıcısının adı, örn. MeetingPlace.

  Sağlayıcı Durumu (Etkin/Devre Dışı)

  Yalnızca etkin sağlayıcıları düzenleyebilirsiniz. Toplantı sahipleri bir sesli konferans için ses profili kurduğunda etkin sağlayıcıları görebilir. Bir hesap için birden fazla sağlayıcı etkinleştirebilirsiniz.

  Not:

  Bir sağlayıcı devre dışı bırakıldığında, bu sağlayıcı için ayarlanan tüm geçerli ses profilleri de devre dışı bırakılır ve ses profillerinin toplantılarla ilişkisi kesilir.

  URL

  Bilgi sayfasının bağlantısıdır. Örneğin, bu sayfa toplantı sahiplerinin ses profillerini hazırlarken kullandığı konferans hesabı ayrıntılarını içerebilir. Bilgi sayfası, bir ses sağlayıcıdan konferans hesabı almak için kullanılan bir kayıt sayfası olabilir. Bu bilgi sayfalarını genelde hesap yöneticileri oluşturur.

  İçeriyi Arama Numaraları

  Bir toplantıyı dışarıdan aramak için kullanılan numaralardır. Dışarıdan arama numarası eklemek için Numara Ekle'yi, ardından Konum sözcüğünü tıklatın ve Dahili veya ülke adı gibi bir ad yazın. Numara sözcüğünü tıklatın ve dışarıdan arama numarasını yazın. Dışarıdan arama numaraları toplantı odasının sağ üst köşesinde görünür.

  Not:

  Birleşik Krallık'a ait 0800 veya 0808 biçiminde ücretsiz bir telefon numarası ya da 00800 biçiminde uluslararası bir ücretsiz telefon numarası sağlayın.

  İçeri Arama Adımları

  Bir sesli konferansı içeri aramak için kullanılan DTMF tonu ve duraklatmalar dizisidir. Arama sırası birinci adım olarak konferans numarasını da içerir.

  Arama sırası eklemek ve test etmek için bkz. Arama sırasını tanımla, Arama sırası seçenekleri ve Arama dizisinitest et.

   

Arama sırası tanımlama

Arama sırası veya içeri arama adımları bir sesli konferansı içeri aramak için kullanılan DTMF tonu ve duraklatmalar dizisidir. Barındırılan hesaplarda Adobe Connect sunucusu toplantı sahibi toplantı odasındaki konferansa katıldığında arka planda sesli konferansa katılmak üzere arama sırasını kullanır. Bazı DTMF tonları, katılımcı kodları gibi kullanıcı toplantı sahibi tanımlı seçenekler olabilir. Bu öğeleri sırasıyla bir tabloya yerleştirerek bir sağlayıcı için arama sırası oluşturursunuz.

Not:

İyi tanımlanmış bir arama sırasını içeri arama adımları haline getirmek için küçük ve sık düzenlemeler yapılması gerekebilir. Sorunsuz işleyen adımları oluşturmanın bir yolu sesli konferans hizmetini bir telefondan aramak ve not almaktır. Örneğin, moderatör olarak içeri arama yapın ve sesli konferansı başlatın. Başka bir telefon kullanarak konferansa katılımcı olarak dahil olun ve konferansa girmek için geçtiğiniz adımları not alın.

Arama sırası örneği
Arama sırası örneği

A. Sesli konferansa katılmak için kullanılan telefon numarası B. İşlemler arasındaki DTMF tonları ve duraklatmalar C. Adım tanımlayıcısı D. Adımı programlamak için girilen değerler E. Toplantıda görünüyor F. Toplantıda görünmüyor G. Bilgileri metin kutusu olarak gösterir 

Bir arama dizisini tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni/Düzenleme Ses Sağlayıcı penceresinin Arama Adımları bölümünde Adım Ekle'yi tıklatın.

 2. Eylem sütununda ilk satırdaki bilgiyi tıklatın ve açılır menüden Konferans Numarası'nı seçin. Toplantı odasının dışarıdan arama numarasını girin ve bu adım için gereken diğer bilgileri belirtin.

 3. Arama sırasında kalan her adım için DTMF tonlarını ve duraklatmaları belirtin.

 4. Herhangi bir adımı bir üst veya alt sıraya taşımak için adımı seçip Yukarı veya Aşağı okunu tıklayın.

 5. Silmek için adımı seçip Sil düğmesini tıklatın.

 6. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

Arama sırası seçenekleri

Eylem sütunu telefon bağlantısı başlatmak için sistem tarafından gerçekleştirilen eylemleri tanımlar.

 • Konferans Numarası: Sesli konferansa katılmak için telefon numarası. Konferans numarasının arama sırasında ilk adım olması gerekir. Barındırılan hesaplar, hesap için sunucuyu Adobe sağlar, sesli konferansa katılmak için ödemeli bir ABD telefon numarası gerekir. Şirket içi veya lisanslı hesaplar herhangi bir numarayı kullanabilir. Yalnızca konferans numarasına izin verilir.
 • DTMF: Kare tuşu (#) gibi telefonun tuş takımındaki düğmeler.
 • Gecikme (ms): Her eylem arasında milisaniye cinsinden gecikme. Bu gecikmeler toplantı katılımcısı bilgileri girerken duraklatma sağlar. Örneğin, kullanıcılar katılımcı kodunu girmeden önce bir hoş geldiniz duyurusu bekler. Anahtar/Numara sütununda gecikmenin süresini siz belirlersiniz.

Etiket, eylem kimliğidir. Örneğin, toplantı kimliğinin girilmesini isteyen bir DTMF eylemini programlamak için sütundaki Etiket kelimesini Toplantı Kimliği ile değiştirin. Programda yalnızca Toplantı Sahibi Tarafından Tanımlanmış eylemlerin etiketleri görünür. Toplantı Kimliği örneğinde, toplantı sahibi bu sağlayıcı için bir ses profili oluşturduğunda Toplantı Kimliği etiketli metin kutusu görünür.

Anahtar/Numara sütununda toplantı sahibinin tanımlaması gereken adımları seçebilirsiniz. Toplantı sahibi tanımlı adımlar, toplantı sahibi sesli konferans için bir ses profili ayarladığında görünür. Şunlardan birini seçin:

 • Toplantı Sahibi Tarafından Tanımlanmış: Hesap yöneticileri bir sesli konferans için ses profili ayarlarken bilgileri toplantı sahiplerinin girmesini istediğinde bu seçeneği belirleyebilir. Örneğin, “Toplantı Kimliği” etiketi olan bir toplantı sahibi tanımlı DTMF eylemi için ses profili ayarlanırken toplantı kimliğini toplantı sahibinin girmesi gerekir.
 • Telefonun tuş takımında bulunan ve adımı tamamlamak için gereken numaralar veya semboller. Örneğin, hoş geldiniz duyurusunu bekleyen kullanıcılar için 5000 milisaniyelik bir duraklamayı programlamak üzere boşluk seçeneğini tıklatın ve 5000 yazın.

Toplantıda Görüntüleme sütunu, yalnızca Anahtar/Numara sütununda Toplantı Sahibi Tarafından Tanımlanmış seçildiğinde kullanılabilir.

 • Yanlış/Doğru: Bu eylemin bilgilerinin toplantı davetiyesinde ve toplantı odası penceresinin sağ üst köşesinde görünüp görünmeyeceğini belirler.

Girdi Türü sütunu, yalnızca Anahtar/Numara sütununda Toplantı Sahibi Tarafından Tanımlanmış seçildiğinde kullanılabilir. Seçenekler toplantı sahipleri ses profillerini kurarken bilgilerin nasıl görüneceğini tanımlar. Bu seçenekler, bir toplantı odasındaki Sesli Konferans Bilgileri gibi salt okunur sayfalardaki bilgilerin nasıl görüneceğini belirler.

 • Metin: Ses profilinde tek satırlık bir metin kutusu ve salt okunur sayfalarda tek satırlık bilgileri görüntüler.
 • Parola: Bilgileri yıldız işareti (*) olarak gösterir.  

Arama sırasını test etme

Sesli konferans başlatmak için kullanmadan önce arama sırasını test etmek iyi bir fikirdir. Bu testi kullanarak tüm gereken adımları gerçekleştirdiğinizden ve adımlar arasındaki gecikmelerin yeterli olduğundan emin olabilirsiniz. Arama sırasına toplantı sahibi tanımlı adım eklediyseniz bu bilgiyi İçeri Arama Adımlarını Test Et iletişim kutusuna da yazmanız gerekir. Örneğin, Adobe Connect'in sesli bir konferansı katılımcı olarak dışarıdan araması için iletişim kutusuna katılımcı kodunu girin.

 1. Arama sırasının en alt kısmında bulunan Dışarıdan Arama Adımlarını Test Et'i tıklatın.

 2. Toplantı sahibi tanımlı metin kutularını doldurun.

 3. Dışarıdan Arama Adımlarını Test Et iletişim kutusunda Adobe Connect'i tıklatın.

  Çağrı yanıtlandığı anda sesin yayınlanıp yayınlanmadığını duyabilirsiniz.

 4. Sesi dinleyin ve arama sırasını gerektiği şekilde ayarlayın.

Not:

Sağlanan ücretsiz telefon numaraları yukarıda önerilen türde değilse dışarıyı arama işlemi başarısız olur.

Adobe'nin önerdikleri

Adobe'nin önerdikleri
Adobe Connect'te ses sağlayıcılarını & ses profillerini ayarlama
InteSolv

Ses sağlayıcı silme

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Yönetim sekmesini tıklatın.

 2. Ses Sağlayıcıları öğesini tıklatın.

 3. Ses Sağlayıcıları listesinden sağlayıcıyı seçin ve Sil'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi