Admin Console'da birçok toplu işlem bulunur. Bu işlemler büyük miktarda kullanıcı verilerinin, ürün verilerinin ve ürün profili verilerinin yönetilmesini kolaylaştırır.

Örneğin, kullanıcı verilerini kullanmakta olduğunuz başka bir sistemden ayıklayabilir. Ardından dosya formatını burada açıklandığı gibi toplu işlemlerin gerektirdiği formata dönüştürebilir ve daha sonra bu verileri Admin Console'a toplu olarak yükleyebilirsiniz. Verileri bir ürün profilinden dışa aktarıp düzenledikten sonra tekrar içe aktararak kullanıcıları bir ürün yapılandırmasından diğerine taşıyabilirsiniz.

Admin Console'a toplu yükleme ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme.

Birden çok kullanıcı ekleme

Virgülle ayrılmış bir liste yükleyerek kuruluşunuza aynı anda birden çok kullanıcı ekleyebilir ve bunları ürün profilleri için hazırlayabilirsiniz. Kullanıcıları İçe Aktar iletişim kutusundan örnek bir CSV dosyası indirip ilgili bilgileri doldurduktan sonra bu dosyayı geri yükleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 5000 kullanıcıyı içe aktarabilirsiniz.

Ürün profilleri veya yönetici hakları atanmazsa Federated ID’ler, Enterprise ID’ler ve Adobe ID’ler hiçbir iletişim öğesi almaz ve işletmeye otomatik olarak eklenirler. Aksi durumda, bir karşılama e-postası alırlar.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı ekleme.

Kullanıcı ayrıntılarını çoklu düzenleme

Yönetici olarak yalnızca kuruluşunuzun sahibi olduğu bir etki alanına ait olan kullanıcıların ayrıntılarını güncellemek üzere erişiminiz olur. Kuruluşunuzun güvendiği ancak sahibi olmadığı bir etki alanına ait kullanıcıların ayrıntılarını güncelleyemezsiniz. Kullanıcının aşağıdaki ayrıntılarını değiştirebilirsiniz:

  • Kullanıcının adı
  • Kullanıcı ile ilişkilendirilmiş Kullanıcı Grupları ve Ürünler
  • Yönetim hakları

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı ayrıntılarını düzenleme.

Kullanıcı kimliğini değiştirme

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı kimliğini değiştirme.

Birden çok kullanıcıyı silme veya kaldırma

Bir kullanıcıyı kaldırdığınızda kuruluş tarafından bu kullanıcıya verilen tüm izinler ve hizmetlere erişim iptal edilir. Örneğin, ürün lisansları iptal edilir ve kullanıcılar bundan sonra ilgili ürünleri kullanamaz.

Adobe ID türü kullanıcılar kendi Adobe ID’lerini edinir ve yönetir, bu nedenle Adobe ID’si olan bir kullanıcı kaldırıldığında yalnızca kullanıcının kendisi kuruluştan kaldırılmış olur. Kullanıcılar, Creative Cloud’a ve diğer Adobe hizmetlerine ücretsiz bir üye olarak erişmeye devam edebilir. Kullanıcı, Creative Cloud’da depolanan dosyaları ve klasörleri kullanmaya devam edebilir. Bu basit nedenden ötürü Adobe, yöneticilere Federated ID ve Enterprise ID'lere geçiş yapmalarını önerir.

Öte yandan, Federated ID ve Enterprise ID'ler kuruluşunuza aittir ve kuruluşunuz tarafından yönetilir. Bir yönetici bir kullanıcıyı sildiğinde ID kalıcı olarak silinir. Kullanıcılar tüm ilişkili verilere erişimlerini kaybeder ve yöneticiler dahi kullanıcının hesabına veya verilerine erişim sağlayamaz. 

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcıları silme veya kaldırma.

Kullanıcı verilerini dışa aktarma

Sistem yöneticisi olarak, şu anda Admin Console’da kayıtlı olan kullanıcıların verilerini bir CSV dosyasına indirebilirsiniz. Böylece CSV dosyasındaki kullanıcı verilerinde gerekli güncellemeleri yapabilir ve CSV dosyasını tekrar Admin Console’a yükleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Birden çok kullanıcıyı düzenleme.

İndirdiğiniz CSV dosyası, daha önce belirtilen CSV Dosyası formatı bölümünde tanımlanan verileri içerir.

Kullanıcı verilerini indirmek için Admin Console'da Kullanıcılar > Kullanıcılar'a gidin. Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesinde,  simgesini tıklatın ve “Kullanıcı listesini CSV’ye dışa aktar” seçeneğini belirleyin.

Dosya indirme prosedürü kullanmakta olduğunuz tarayıcıya ve bu tarayıcıya özgü ayarlara bağlı olarak değişir. İndirme işlemi tamamlandığında görsel bir işaret alırsınız.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı verilerini dışa aktarma.

Ürün profiline birden çok kullanıcı ekleme

Ürün Profiline aynı anda birden çok kullanıcı eklemek için Kullanıcıları CSV ile ekle prosedürünü kullanabilirsiniz.

Ürün profilinden birden çok kullanıcıyı ve kullanıcı grubunu kaldırma

Aynı anda birden çok kullanıcıyı Ürün Profilinden kaldırmak için Kullanıcıları toplu kaldır prosedürünü kullanabilirsiniz. Örneğin, birkaç kullanıcıyı bir profilden başka bir profile taşımak için kullanıcıları bir profilden kaldırabilir ve başka bir profile ekleyebilirsiniz.

Ürün özeti verilerini dışa aktarma

Satın alınmış ve atanmış ürünlerin listesini dışa aktarabilirsiniz ve kuruluşunuzdaki tedarik departmanı bu listeyi kullanabilir.

İndirdiğiniz CSV dosyası, kuruluşunuzdaki ürünlerin listesini içerir:

  • Takma Ad: Ürün Profilinin takma adı
  • Ürün: Profilin ait olduğu ürünün adı
  • Lisans Kotası: Profile atanan kullanıcı sayısı. Bkz. Kotaları tanımlama ve yönetme.
  • Atanmış: Profile atanan kullanıcılar
  • Yöneticiler: Profilin yöneticileri

Ayrıntılı prosedür için bkz. Ürün özeti verilerini dışa aktarma.

Profil kullanıcılarını dışa aktarma

Sistem yöneticisi olarak, bir profil için kullanıcıların verilerini indirebilirsiniz. Böylece bu dosyayı kuruluşunuzda Başka bir Ürün Profiline birden çok kullanıcı ekleme prosedürünü gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

İndirdiğiniz CSV dosyası, daha önce belirtilen CSV Dosyası formatı bölümünde tanımlanan verileri içerir.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Profil kullanıcılarını dışa aktarma.

Gruba birden çok kullanıcı ekleme

Bir gruba aynı anda birden fazla kullanıcı ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir gruptaki kullanıcıları başka bir gruba kopyalamak isterseniz bir gruptaki kullanıcıları dışa aktarabilir ve ardından diğer gruba ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Gruba birden çok kullanıcı ekleme.

Birden çok kullanıcı grubu ekleme

Gruplar oluştururken, Admin Console'da grupları tek tek oluşturmayı seçebilirsiniz. Dilerseniz aynı anda birden çok grup oluşturmak için CSV toplu yükleme prosedürünü kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı grupları oluşturma.

Birden çok kullanıcı grubunu düzenleme

Admin Console'da, mevcut bir kullanıcı grubunun adını veya açıklamasını düzenleyebilirsiniz. Ancak CSV toplu yükleme prosedürünü kullanırsanız bu gruba şu anda atanmış olan kullanıcı grubu yöneticileri ile ürün profillerini de düzenleyebilirsiniz. Grubun kullanıcı grubu yöneticilerini ve ürün profillerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Kullanıcı gruplarını düzenle.

Gruptan birden çok kullanıcıyı kaldırma

Aynı anda birden çok kullanıcıyı gruptan kaldırmak için kullanıcıları toplu kaldır prosedürünü kullanabilirsiniz. Örneğin, bir gruptaki belirli sayıda kullanıcıyı başka bir gruba taşımak isterseniz kullanıcıları bir gruptan kaldırabilir ve başka bir gruba ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Gruptan birden çok kullanıcıyı kaldırma.

Grup kullanıcılarını dışa aktarma

Gruptaki kullanıcılar için verileri indirebilirsiniz. Örneğin, bir gruptaki kullanıcıları başka bir gruba eklemek için kaynak gruptan kullanıcı listesini indirip diğer gruba ekleyebilirsiniz. Kullanıcıları kaynak gruptan kaldırmak için aynı dosyayı kullanabilirsiniz.

İndirdiğiniz CSV dosyası, CSV Dosyası formatı bölümünde tanımlanan verileri içerir.

Ayrıntılı prosedür için bkz. Grup kullanıcılarını dışa aktarma.

Toplu İşlem Sonuçları sayfaları

Toplu işlem sonuçları sayfaları, Admin Console'da gerçekleştirilen toplu işlemlerin bir listesini ve durumunu sağlar.

Kullanıcılar için Toplu İşlem Sonuçları sayfası

Ürün profilleri için Toplu İşlem Sonuçları sayfası

Ürün Profili için birden çok kullanıcı eklemek veya kaldırmak gibi toplu işlem yaptığınızda bir e-posta alırsınız. Ayrıca toplu işlem ayrıntılarını, Toplu İşlem Sonuçları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcı grupları için Toplu işlem sonuçları sayfası

Grubun birden fazla kullanıcısını eklemek veya kaldırmak gibi toplu işlem yaparken bir e-posta alırsınız. Ayrıca toplu işlem ayrıntılarını, Toplu İşlem Sonuçları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi