Kullanıcı Kılavuzu İptal

Kullanıcıları yönetme | CSV toplu yükleme

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. Adobe Remote Update Manager ile kullanılan kanal kimlikleri
   3. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri

Bu belgede, Admin Console'da CSV toplu yükleme yöntemlerini kullanarak kullanıcıları yönetme prosedürleri ele alınmaktadır. Ayrıca, Admin Console'da kullanıcıları tek tek de yönetebilirsiniz. Alternatif olarak, Federated ID veya Enterprise ID türü kullanıcılar için kullanıcı yönetimi sürecini Kullanıcı Eşitleme aracını veya Kullanıcı Yönetimi API'sini kullanarak otomatik hale getirebilirsiniz.

Birden çok kullanıcıyı yönetme

Bu makalede aşağıdaki konular yer almaktadır:

Kullanıcıları ekleme

Kuruluşunuzun ayarlarını yapmaya kullanıcılar ekleyerek başlayabilirsiniz.

Virgülle ayrılmış bir liste yükleyerek kuruluşunuza aynı anda birden çok kullanıcı ekleyin ve bunları ürünler (ekipler için) veya ürün profilleri için (işletmeler için) hazırlayın. Kullanıcıları İçe Aktar iletişim kutusundan örnek bir CSV dosyası indirip ilgili bilgileri doldurduktan sonra bu dosyayı geri yükleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 25.000 kullanıcı içe aktarabilirsiniz (Optimum performans için 5.000).

Kullanıcılar herhangi bir e-posta iletişimi almaz ve işletmeye otomatik olarak eklenirler. Ancak kullanıcılara ürün profilleri veya yönetici hakları atandığında bir karşılama e-postası alırlar.

 1. Admin Console'un Kullanıcılar sekmesinde Kullanıcıları CSV ile Ekle'yi seçin.

  Not:

  Birden çok kullanıcı yüklemek için Admin Console'da Ürünler sayfasındaki Kullanıcılar sekmesi içinden bu toplu yükleme prosedürünü kullanamazsınız. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme hakkında bilgi edinin.

 2. Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusunda, CSV Şablonunu İndir'i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilen) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile ekle

  İndirilen dosyanın alanlarına dair bir açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 3. İndirilen CSV dosyasını, eklemek istediğiniz kullanıcıların verileriyle güncelleyin.

 4. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusuna sürükleyin ve ardından Yükle’yi tıklatın.

Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

CSV dosyanızı Admin Console'a yükleme konusunda sorun yaşıyorsanız Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme bölümüne bakın.

Adobe Profilleri

Adobe Profilleri, son kullanıcılarınızın bulutta depolanan dosyaları depolama, yönetme ve bu dosyalar üzerinde güvenli bir şekilde iş birliği yapma şeklini iyileştirir. Belirli durumlarda, eklediğiniz kullanıcılardan Adobe hesaplarına giriş yaparken bir profil seçmeleri (İş veya Kişisel) istenebilir.

Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası sizin için geçerliyse birden çok profil ayarlanır.

 • Kullanıcının bir bireysel plana ek olarak bir iş planı da olabilir. Bu durumda, biri İş ve diğeri Kişisel olmak üzere iki profil oluşturulur.
 • Kullanıcının farklı kuruluşlar tarafından sağlanan birden fazla iş planı olabilir. Bu durumda, her kuruluş için bir İş Profili oluşturulur.
 • Yöneticinin, Adobe Admin Console'da birden fazla kuruluş için yönetici ayrıcalıkları olabilir. Ayrıntılı bilgi için Yöneticiler için giriş yapma deneyimine yönelik güncelleme bölümüne bakın.
 • Kuruluşunuz, Dizin Güveni adlı bir özellik kullanabilir. Bu özellik genellikle grup şirketlerinde ya da holdinglerde kullanılır. Bu durumda, ana kuruluş ve güvenilen kuruluşlar için birer tane olmak üzere iki İş Profili oluşturulur.
Profil seçme

Son kullanıcılar için profiller hakkında bilgi edinmek isterseniz bkz.Adobe Profillerini Yönetme.

Kullanıcı ayrıntılarını düzenleme

Yönetici olarak yalnızca kuruluşunuzun sahibi olduğu bir etki alanına ait olan kullanıcıların ayrıntılarını güncellemek üzere erişiminiz olur. Kuruluşunuzun güvendiği ancak sahibi olmadığı bir etki alanına ait kullanıcıların ayrıntılarını güncelleyemezsiniz. Kullanıcının aşağıdaki ayrıntılarını değiştirebilirsiniz:

 • Kullanıcının adı
 • Kullanıcı adı
Not:

Aşağıdaki senaryolarda kullanıcı adlarının düzenlenmesi desteklenir:

 • Enterprise ID dizininden Federated ID dizinine geçiş (E-posta, kullanıcı adı / NameID ile aynıysa).
 • Federated ID E-posta tabanlı dizininden Enterprise ID kullanıcı adı tabanlı dizinine geçiş.
 • Federated ID kullanıcı adı tabanlı dizininden Federated ID E-posta tabanlı dizinine geçiş.

Ayrıca bir müşteri bu senaryolardan birini yapılandırırsa Adobe kullanıcı adının, müşterinin IdP'sinden alınan değerle eşleşmesi gerekir.

 • Kullanıcının ülkesi
 • Kullanıcı ile ilişkilendirilmiş Kullanıcı Grupları ve Ürünler
 • Yönetim hakları

Bir dizi kullanıcının ürün, rol ve kullanıcı nitelikleri gibi kullanıcı ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, BT Yöneticiniz birçok yeni kullanıcıyı içe aktarıyor olabilir. Sistem Yöneticisi olarak, bu kullanıcıların ürün hazırlama işlemlerini tek bir toplu güncellemeyle yapabilirsiniz. Kuruluşun üyelerine lisans, destek veya dağıtım yönetici ayrıcalıklarını toplu olarak atayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılara atanan kullanıcı gruplarını da değiştirebilirsiniz.

Not:
 • Federated ID veya Enterprise ID türü kullanıcılar için kullanıcı ayrıntıları, Kullanıcı Eşitleme aracı veya Kullanıcı Yönetimi API'si kullanılarak da değiştirilebilir. Değişiklikler hemen uygulanır ancak kullanıcı bilgilendirilmez. Kullanıcının e-posta adresini değiştirirseniz kullanıcıyı, Adobe kurumsal hesabına bağlanmak istediğinde yeni e-posta adresini kullanması konusunda bilgilendirin.
 • Federated ID türü kullanıcıların e-posta adresinde yapılan değişiklikler, yalnızca e-posta adresleri Adobe ile kuruluşun Kimlik Sağlayıcısı arasındaki SAML tesliminde tanımlayıcı olarak kullanılırsa kullanıcının oturum açma bilgilerini etkiler. Kuruluşunuz ileti tesliminde e-posta adreslerini kullanıyorsa, e-posta adreslerindeki değişikliğin her iki tarafta da aynı anda yapılması gerekir; aksi halde, kullanıcılar kendi kurumsal hesaplarında oturum açamaz.
 1. Admin Console'da kullanıcılar üzerinde çalışırken, Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Kullanıcı Ayrıntılarını CSV ile Düzenle seçeneğini belirleyin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Düzenle iletişim kutusunda, CSV Şablonu’nu İndir’i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilir) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile düzenleme

  İndirilen dosyanın alanlarına dair bir açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki kullanıcı ayrıntılarını güncelleyebilirsiniz:

  • Kullanıcı adı
  • Ürün Profilleri
  • Yönetilen Ürün Profilleri
  • Yönetici Rolleri
  • Kullanıcı Grupları
  • Yönetilen Kullanıcı Grupları
  • Yönetilen Ürünler
  Dikkat:
  • Kimlik sütunu yalnızca şirket içi amaçlara yöneliktir. Bu sütundaki değerlerde değişiklik YAPMAYIN.
  • CSV'den herhangi bir sütunu kaldırmayın. Ayrıca bir sütunun değeri varsa yalnızca kullanıcı ayrıntıları için yapmayı düşünmeniz durumunda değeri güncelleyin veya kaldırın. Ürün Profilini kaldırmak veya Ürün Profili sütununu kaldırmak, kullanıcının (ya da kullanıcıların) bu Ürün Profilinden atamasını kaldırır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgilere bakın.

  3. Adım'da geçerli kullanıcı listesini veya standart şablonu indirmeyi seçebilirsiniz.

  Geçerli kullanıcı listesini kullanma (önerilir):

  Geçerli kullanıcı listeleri, bu kuruluştaki tüm kullanıcıları içerir. Bu, yalnızca ayrıntılarını düzenlemeniz gereken kullanıcıları CSV'de tutmanız ve diğer tüm kullanıcıları CSV dosyasından kaldırmanız gerektiği anlamına gelir. Ardından, her kullanıcı için yalnızca güncellemeniz gereken ayrıntıları düzenleyin. Diğer tüm değerleri ve sütunları olduğu gibi bırakın. Ayrıca, indirilen CSV'deki tüm sütunları koruduğunuzdan emin olun.

  Kullanıcı adı haricindeki tüm alanlarda birden çok değere izin verilir. Birden çok değerin virgülle ayrılması gerekir.

  Örnekler (Ürün Profilleri için):

  • Birden çok Ürün Profili atamak için bunları Ürün Profili sütununa (virgülle ayrılmış olarak) yerleştirmeniz gerekir.
  • Kullanıcının zaten atanmış Ürün Profilleri varsa yeni Ürün Profillerini önceden atanmış olanlardan sonra eklemeniz gerekir. Bu kullanıcı için sütunda bulunan Ürün Profillerini kaldırmadığınızdan emin olun.
  • Ürün Profilinin atamasını kaldırmak için mevcut listeden silmeniz gerekir. Bu, yeni Ürün Profillerini listeye ekleyerek atayabileceğiniz ve atanmış Ürün Profillerini listeden kaldırarak atamalarını kaldırabileceğiniz anlamına gelir.

  Standart şablonu kullanma:

  Standart şablon, mevcut kullanıcı listesini içermez. Başlık satırını (alan adlarıyla birlikte) ve iki örnek veri satırını içerir. Bu, tüm sütunlar için tüm kullanıcı değerlerini açıkça girmeniz gerekeceği anlamına gelir. Kullanıcıya önceden bir Ürün Profili atanmışsa ve bu Ürün Profili için değer girmezseniz Toplu yükleme işlemi, Ürün Profilini kaldırmak istediğinizi varsayar ve kullanıcının ataması kaldırılır.

 5. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Düzenle iletişim kutusuna sürükleyin ve Yükle’yi tıklatın.

  Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca, Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

CSV dosyanızı Admin Console'a yükleme konusunda sorun yaşıyorsanız Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme bölümüne bakın.

Kullanıcıları kaldırma

Adobe IDEnterprise ID ve Federated ID türü kullanıcı hesapları kuruluşunuza aittir ve kuruluşunuz tarafından yönetilir. Bu nedenle, bir kullanıcıyı kaldırdığınızda kuruluş tarafından bu kullanıcıya verilen tüm izinler ve hizmetlere erişim iptal edilir. Ancak Admin Console'dan yanlışlıkla Enterprise ID veya Federated ID kullanıcılarını kaldırırsanız Dizin Kullanıcıları listesine gidip kullanıcıları geri yükleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, ilgili verileri silmeden yalnızca ürünlere ve hizmetlere erişimi iptal etmek için kullanıcıyı silmeyin ve bunun yerine yetkilendirme verildiği tüm Ürün Profillerinden kaldırın.

Not:

Federated ID ve Enterprise ID türü kullanıcılar, Azure SyncGoogle SyncKullanıcı Eşitleme aracı veya Kullanıcı Yönetimi API'si kullanılarak da kaldırılabilir.

 1. Admin Console’da kullanıcılar üzerinde çalışırken, Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Kullanıcıları CSV ile Kaldır seçeneğini belirleyin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Kaldır iletişim kutusunda, CSV Şablonu’nu İndir’i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilir) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile kaldır

  İndirilen dosyanın alanlarına dair açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. CSV dosyasını Excel’de açın ve yalnızca kaldırmak istediğiniz kullanıcıların satırları kalacak şekilde dosyayı düzenleyin.

  Not:

  Kuruluşunuz Ticari kuruluşlar için Adobe depolama alanı kullanıyorsa her kullanıcı için aktarım seçeneklerini CSV dosyasında belirtin. Bu seçenekler belirtilmezse varsayılan İçeriği daha sonra aktar seçeneği kullanılır.

 5. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Kaldır iletişim kutusuna sürükleyin ve Yükle’yi tıklatın.

  Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta bildirimi alırsınız. Ayrıca, Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Admin Console'dan kullanıcıları ve ayrıntılarını kalıcı olarak kaldırma

Toplu CSV yöntemi kullanılarak Kullanıcılar bölümünden ve ürün profillerinden kullanıcılar kaldırıldığında bu kullanıcılar Admin Console'dan kaldırılmaz. Bu kullanıcılar, Dizin Kullanıcıları listesinde tutulmaya devam eder.

Admin Console'da Dizin kullanıcıları bölümünden kullanıcıları toplu şekilde kalıcı olarak silebilirsiniz.

Dikkat:

Kullanıcıları kalıcı olarak silerseniz kullanıcılar, kendilerine ait tüm Adobe varlıklarıyla birlikte kaldırılır. Bu durumda kullanıcı ve varlıklar daha sonra kurtarılamaz.

Toplu İşlem Sonuçları

Birden çok kullanıcı ekleme veya düzenleme gibi bir toplu işlem gerçekleştirdikten sonra bu işlemin ayrıntılarını içeren bir e-posta alırsınız. Ayrıca bu ayrıntıları Toplu İşlem Sonuçları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

 • İşlem: Gerçekleştirilen işlemin türü: Kullanıcıları düzenleme, Kullanıcıları ekleme
 • Dosya adı: Yüklenen dosyanın adı
 • İşlemi Başlatan: Yöneticinin kullanıcı adı
 • Başladı Yüklemenin başlatıldığı tarih veya gün (Büyük olanlar aynı günde tamamlanmayabilir ve işleme koyulması biraz zaman alabilir)
 • Durum: Tamamlandı veya başarısız oldu.
Not:

Sonuçlar sayfasında bir toplu işlem görüntülenmiyorsa tarayıcı sayfanızı en son sonuçları gösterecek şekilde yenileyin.

Toplu İşlem Sonuçları'nı görüntülemek için adımları izleyin:

 1. Admin Console’da, Kullanıcılar > Kullanıcılar’a gidin ve Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Toplu İşlem Sonuçları’nı seçin.

  Toplu İşlem Sonuçları sayfası görüntülenir.

 3. Bir işlemin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili işlemin adını tıklatın.

  Not:

  Yükleme dosyasında belirtilen ürünlerin bazıları VIP programı kapsamında satın alındıysa ve bu ürünlerin lisansları kullanılmışsa bu ürün lisansları kullanıcılara atanmaz. Eksik ürün lisansları hakkında ayrıntılı bilgi için Eksik raporunu görüntüle’yi tıklatın.

 4. Sonuçları bir CSV dosyası olarak indirmek için Sonuçları İndir’i tıklatın.

 5. Bir sonucu kaldırmak için işlem adının solundaki onay kutusunu ve ardından Sonucu Kaldır’ı tıklatın.

  Ayrıca tüm toplu işlem sonuçlarını Tüm Sonuçları Temizle’yi tıklatarak da temizleyebilirsiniz.

Toplu işlem hatası durumunda çözüm için Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme belgesine bakın. Ayrıca topluluğumuzdaki uzmanlara veya diğer yöneticilere sorabilirsiniz.

Not:

Toplu İşlem Sonuçları sayfasında 90 gün veya daha yeni olan raporlar görüntülenir. 90 günden daha eski raporlar otomatik olarak kaldırılır.

CSV dosyası formatı

İndirdiğiniz şablon dosyası bir kılavuz olarak kullanabileceğiniz örnek veriler içerir.

Dikkat:
 • CSV dosyasında her e-posta+kimlik türü bileşimi için yalnızca bir sütun olmalıdır.
 • Yüklediğiniz CSV dosyası virgül (,) ve noktalı virgül (;) gibi özel karakterler içeren kullanıcı adlarını desteklemez.

Alan Adı

Açıklama

Kimlik türleri için gerekli/isteğe bağlı 

Kimlik Türü

Eklenecek kullanıcı türünü girin.

Bu değerler, kullanıcıya atanan ID türünü kontrol eder. Büyük/küçük harf duyarlı değildir. ID türü, etki alanı için geçerli olmalıdır.

Geçerli değerler:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID

İsteğe bağlı.

Alan boş ise varsayılan olarak Adobe ID
'dir

Kullanıcı Adı

ASCII ile sınırlıdır.

İlgili kullanıcı ID’sine karşılık gelen kullanıcı adı.

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID'sine tanımlanan kullanıcı adıdır.

Yalnızca Kurumsal olarak yönetilen etki alanlarda kullanılır. Bu kullanıcı için kullanılacak hesap adı. Bir e-posta adresine yönelik kısıtlamalar ve aynı e-posta adresi, etki alanı sahibi tarafından uygulanabilir. 

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

Kullanıcı ayrıntılarını CSV ile düzenle:

Aşağıdaki senaryolarda kullanıcı adlarının düzenlenmesi desteklenir:

 • Enterprise ID dizininden Federated ID dizinine geçiş (E-posta, kullanıcı adı / NameID ile aynıysa).
 • Federated ID E-posta tabanlı dizininden Enterprise ID kullanıcı adı tabanlı dizinine geçiş.
 • Federated ID kullanıcı adı tabanlı dizininden Federated ID E-posta tabanlı dizinine geçiş.

Ayrıca bir müşteri bu senaryolardan birini yapılandırırsa Adobe kullanıcı adının, müşterinin IdP'sinden alınan değerle eşleşmesi gerekir.

Kullanıcı adlarını güncellemek için Kimlik sütununun değerlerini belirtmeniz gerekir. Mevcut her kullanıcı için bu değerleri almak isterseniz Geçerli kullanıcı listesini indirmenizi öneririz.

Enterprise ID ve Federated ID: İsteğe bağlı. Belirtilmişse, E-posta ile aynı olmalıdır veya etki alanı sahibi olarak belirtilmelidir.

Adobe ID: İsteğe bağlı. Belirtilmişse E-posta ile aynı olmalıdır.

Etki Alanı

Kullanıcının E-posta adresinde belirtildiği üzere etki alanı adı.

İsteğe bağlı.

Alan boş ise E-posta adresi etki alanı kullanılır.

E-posta

Geçerli e-posta adresi.

Maksimum 60 karakter.

Kimlik türü Enterprise ID veya Federated ID ise etki alanının, kuruluş tarafından talep edilmesi, etkinleştirilmesi ve ilk alanda belirtilen türün bir diziniyle bağlı olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Admin Console'da kullanıcı kimliğini ayarlama.

Adobe ID için, kullanıcı ve hesap adı için kullanılan e-posta adresidir. 

Bkz. RFC 2822 bölüm 3.4.1

Gerekli

Adı

Kullanıcının adıdır.

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan addır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

ASCII ile sınırlıdır.

NotAvrupa adlarında yaygın olarak kullanılan üé ve ß gibi harfleri içeren ASCII karakterlerinin genişletilmiş listesinin kullanımını destekliyoruz.

İsteğe bağlı

Soyadı

Kullanıcının soyadıdır.

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan soyadıdır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

ASCII ile sınırlıdır.

NotAvrupa adlarında yaygın olarak kullanılan üé ve ß gibi harfleri içeren ASCII karakterlerinin genişletilmiş listesinin kullanımını destekliyoruz.

İsteğe bağlı

Ülke Kodu

İki harfli bir ülke kodudur (örneğin, Birleşik Devletler = “US”).

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan ülke kodunu girin.

Varsa, kullanıcının Adobe'nin iş yaptığı bir ülkeden olduğundan emin olun. Kurumsal olarak yönetilen hesaplar için mevcuttur.

Ülke Kodunu belirlemek için bkz. https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Daha fazla bilgi için bkz. ISO 3166-1 alpha-2 Ülke Kodları

Gerekli.
Enterprise ID ve Federated ID

Kimlik

Bu sütundaki değerlerde değişiklik yapmayın.

Yukarıdaki Kullanıcı Adı sütununun açıklamasındaki ayrıntılara bakın.

Yalnızca şirket içi amaçlara yöneliktir

Ürün Yapılandırmaları

Kullanıcıyı atamak istediğiniz ürün profilleri.

Tam olarak Admin Console'da göründükleri şekliyle kullanıcıya atanacak bir veya birden çok ürün profili adının virgülle ayrılmış listesi.

Örneğin: “Adobe Audience Manager - Varsayılan Erişim:Audience Manager, Tüm Uygulamalar - 100 GB - Varsayılan yapılandırma”

İsteğe bağlı.

Not: Boş bırakılmışsa son kullanıcılara uygulamalar için yetkilendirme verilmez.

Uygulama yetkilendirmelerine ihtiyaç duymayan yöneticiler için boş bırakın.

Yönetici Rolleri

Kullanıcıya atanacak yönetici rolü.

Geçerli değerler:

 • Sistem
 • Dağıtım
 • Destek

İsteğe bağlı.

Yönetilen
Ürün Yapılandırmaları

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Ürün Profilleri adlarıdır.

Aynı anda birden fazla ürün profiline yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm profil adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

İsteğe bağlı

Kullanıcı Grupları

Kullanıcıyı eklemek istediğiniz Kullanıcı Grupları adlarıdır.

Kullanıcıyı aynı anda birden fazla gruba eklemek için istenen tüm grup adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

İsteğe bağlı

Yönetilen Kullanıcı Grupları

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Kullanıcı Grupları adlarıdır.

Aynı anda birden fazla gruba yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm grup adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

İsteğe bağlı

Yönetilen Ürünler

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Ürünler adlarıdır.

Aynı anda birden fazla ürüne yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm ürün adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

İsteğe bağlı

Geliştirici Erişimi

(Yalnızca geliştiriciler için)

Geliştiricilerin eklendiği API erişimini içeren ürünlerin Ürün Profilleri adlarıdır.

Geliştiricilerle ilgili ayrıntılar için bu belgedeki Birden çok geliştirici ekleme (toplu olarak) bölümüne bakın.

İsteğe bağlı

Otomatik Atanan Ürünler

Dışa aktarılan kullanıcı listesinde otomatik olarak atanan ürünlerin (Adobe Express veya Adobe Stock için kredi paketleri gibi) adlarını içerir.

Bu alan boşsa alandaki değerlerde değişiklik yapmamanızı veya alana herhangi bir değer girmemenizi öneririz. Bu alandaki değerlerde yapılan değişiklikler Toplu yükleme iş akışları tarafından dikkate alınmaz. Ancak bu alan zorunlu olmadığından alan CSV'de bulunmasa bile Toplu içe aktarma kullanılabilir.

Güncellemeyin

Alan Adı

Açıklama

Gerekli / İsteğe Bağlı

Email

Geçerli e-posta adresi.

Maksimum 60 karakter.

Bkz. RFC 2822 bölüm 3.4.1

Gerekli

First Name

Kullanıcının adıdır.

ASCII ile sınırlıdır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

 

İsteğe bağlı

Last Name

Kullanıcının soyadıdır.

ASCII ile sınırlıdır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

 

İsteğe bağlı

Yönetici Rolleri

Kullanıcıya atanacak yönetici rolü.

Geçerli değerler:

 • Sistem

İsteğe bağlı

Kullanıcı Grupları

Kullanıcıyı eklemek istediğiniz Kullanıcı Grupları adlarıdır.

Kullanıcıyı birden fazla gruba eklemek için birden çok grup adını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

İsteğe bağlı

Team Products

Kullanıcıya atamak istediğiniz Ekip Ürünleri adlarıdır.

Kullanıcıyı birden fazla ekip ürününe atamak için birden çok ürün adını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Örneğin, “Hedef Kitle Yönetimi: Hedef Kitle Yöneticisi - Varsayılan Erişim, Yalnızca özel plan - Özel plan - Tasarım”.

İsteğe bağlı.

Not: Boş bırakılmışsa son kullanıcılara uygulamalar için yetkilendirme verilmez.

Yetkilendirmelere ihtiyaç duymayan yöneticiler için boş bırakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?