Cetvelleri ve ölçü birimlerini değiştirme

Ekrandaki cetvellerin yanı sıra panellerin ve iletişim kutularının ölçüm birimlerini de değiştirebilirsiniz; Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilir ve değer girerek geçici olarak geçerli ölçüm birimlerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak cetveller ölçmeye sayfa veya formanın sol üst köşesinden başlar. Sıfır noktasını taşıyarak bunu değiştirebilirsiniz. (Bkz. Sıfır noktasını değiştirme.)

Ölçü birimlerinin değiştirilmesi kılavuzları, ızgaraları ve nesneleri hareket ettirmez; bu nedenle cetveldeki çentik işaretleri değiştiğinde bunlar eski çentik işaretleriyle hizalanan nesnelerle aynı çizgide olmayabilir.

Cetveller belge penceresinde
Belge penceresindeki cetveller

A. Etiketli çentik işaretleri B. Büyük çentik işaretleri C. Küçük çentik işaretleri 

Yatay ve dikey cetveller için farklı ölçü birimleri ayarlayabilirsiniz. Yatay cetvel için seçtiğiniz sistem sekmeleri, kenar boşluklarını, girintileri ve diğer ölçümleri yönetir. Karşılıklı her formanın kendi dikey cetveli olsa da tüm dikey cetveller Birimler ve Artımlar tercihleri iletişim kutusunda belirttiğiniz aynı ayarları kullanır.

Cetvellerin varsayılan ölçü birimi pikadır (bir pika 12 puntoya eşittir). Buna karşın özel cetvel birimlerini değiştirebilir ve büyük çentik işaretlerinin cetvelde nerede görüntüleneceğini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, dikey cetvelin özel birimlerini 12 punto olarak ayarlarsanız büyük cetvel artışı her 12 puntoda bir artar (bu gibi bir görüntü geçerli büyütme için olabiliyorsa). Çentik işareti etiketleri özelleştirilmiş büyük çentik işaretlerinize katılır; bu nedenle cetvel aynı örnekte 3 değerini okuduğunda 12 puntoluk artışların üçüncü örneği olan 36 puntoyu işaretler.

Cetvellerin varsayılan ölçüm birimi millimetredir. Buna karşın özel cetvel birimlerini değiştirebilir ve büyük çentik işaretlerinin cetvelde nerede görüntüleneceğini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, dikey cetvelin özel birimlerini 12 punto olarak ayarlarsanız büyük cetvel artışı her 12 puntoda bir artar (bu gibi bir görüntü geçerli büyütme için olabiliyorsa). Çentik işareti etiketleri özelleştirilmiş büyük çentik işaretlerinize katılır; bu nedenle cetvel aynı örnekte 3 değerini okuduğunda 12 puntoluk artışların üçüncü örneği olan 36 puntoyu işaretler.

Belge penceresindeki cetveller
İnç kullanan (sol) ve özel 12 punto artışlı dikey cetvel (sağ)

Not:

Dikey cetvelde özel cetvel artışlarının ayarlanması cetvelin büyük çentik işaretlerinin satır taban çizgisi ızgarasıyla hizalanması için kullanışlıdır.

Cetvelleri gösterme veya gizleme

 1. Normal Görünüm Modunda (Görünüm > Ekran Modu > Normal), Görünüm > Cetvelleri Göster veya Cetvelleri Gizle seçeneğini belirleyin.

Ölçü birimlerini ve cetvelleri değiştirme

 1. Düzenle > Tercihler > Birimler ve Artımlar'ı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Birimler ve Artımlar'ı (Mac OS) seçin.

 2. Sıfır noktasının kaynağını değiştirmek için Cetvel Birimleri altında Başlangıç menüsünde şunlardan birini yapın:

  • Başlangıcı her formanın sol üst köşesinde ayarlamak için Forma'yı seçin. Yatay cetvel formayı boydan boya ölçer.

  • Başlangıcı her sayfanın sol üst köşesinde ayarlamak için Sayfa'yı seçin. Yatay cetvel formanın her sayfasında sıfırdan başlar.

  • Cetvel başlangıcını sırtın ortasına ayarlamak için Sırt'ı seçin. Yatay cetvel sırtın soluna doğru negatif sayılarla, sağına doğru da pozitif sayılarla ölçer.

 3. Cetveller, iletişim kutuları ve panellerde kullanılan ölçüm sistemini değiştirmek amacıyla Yatay ve Dikey için istediğiniz sistemi seçin ya da Özel'i seçip cetvelin büyük çentik işaretlerini görüntülemesini istediğiniz punto sayısını yazın.

  Punto dışında bir ölçü sistemi belirtirseniz Her Artım satır taban çizgisi ızgara değeri punto olarak görüntülenmeye devam eder. Böylece, punto olarak görüntülenen satır aralığı değerleri ve metin boyutu kolay bir şekilde eşleşir.

 4. Diğer Birimler alanında aşağıdaki öğeleri belirtin.

  • Tipografik alanında, font boyutundan farklı olarak ölçüm kompozisyonunda kullanılan birimler olan Ha, Punto, Amerikan punto, U, Bai veya Mil değerlerini seçin.  

  Not:

  PostScript puntolarında, her inç için 72 punto, her inç için 72,27 geleneksel yazıcı puntosu ya da belirlediğiniz tercih seçeneğine göre farklı bir ölçü kullanabilirsiniz.

  • Metin Boyutu alanında, font boyutu için kullanılan birimler olan Q, Punto, Piksel veya Amerikan puntosu değerlerini seçin. Piksel seçeneği, özellikle web için belge tasarlarken yararlıdır.

  • Satır alanında, yolu, çerçeve kenarlarını, paragraf kurallarını ve çeşitli kontur genişliklerini belirtmek için kullanılan birimi seçin. Piksel seçeneği, özellikle web için belge tasarlarken yararlıdır.

 5. Metin boyutu için kullanmak istediğiniz değeri değiştirmek için Metin Boyutu menüsünden Punto veya Piksel'i seçin. Bu seçenek özellikle web için belge tasarlarken yararlıdır.

 6. Kontur genişlik ayarları için kullanmak istediğiniz değeri değiştirmek için Kontur menüsünden Punto, Milimetre veya Piksel'i seçin. Bu seçenek özellikle web için belge tasarlarken yararlıdır.

 7. Puntoları hesaplamada kullanılmasını istediğiniz değeri değiştirmek için Punto/İnç alanında inç başına istenen punto boyutunu belirtin.

 8. Aşağıdaki Klavye Artımları'ndan herhangi birini ayarlayın:

  İmleç Tuşu

  Nesneler itelenirken ok tuşlarıyla ilgili artımı kontrol eder.

  Boyut/Satır Aralığı

  Klavye kısayollarını kullanarak punto boyutu veya satır aralığına ait artımın artırılmasını veya azaltılmasını kontrol eder.

  Satır Taban Çizgisi Kayması

  Klavye kısayollarını kullanarak satır taban çizgisi kaymasına ait artımı kontrol eder.

  Karakter Aralığı/İzleme

  Klavye kısayollarını kullanarak karakter aralığına ait artımı ve izlemeyi kontrol eder.

 9. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Cetvel birimlerini, cetveli sağ tıklatıp (Windows) ya da Control-tıklatıp (Mac OS) ve açılan bağlam menüsünden birimleri seçerek de değiştirebilirsiniz. Yatay ve dikey cetvellerin kesişim noktasını sağ tıklatarak veya Control-tıklatarak ayna anda her iki cetvelin birimlerini de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan ölçü birimlerini geçersiz kılma

Varsayılan dışında bir ölçü birimi belirtebilirsiniz.

 1. Panel veya iletişim kutusundaki varolan değeri vurgulayın ve aşağıdaki tabloda bulunan gösterim sistemini kullanarak yeni değer yazın:

  Belirtilecek:

  Değerin arkasına yazılacak harfler:

  Örnekler

  Sonuç

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  İnç

  i

  inç

  inç

  "

  5,25i

  5.25 inç

  5,25inç

  5.25”

  5 1/4 inç

  Milimetre

  mm

  48 mm

  48 milimetre

  Santimetre

  cm

  12 cm

  12 santimetre

  Pika

  p

  3p

  3 pika

  Punto

  pt

  p (değerin önünde)

  6 pt

  p6

  6 punto

  Amerikan puntoları

  ap

  6ap

  6 Amerikan puntosu

  Pika ve punto

  p (değerin arasında)

  3p6

  3 pika, 6 punto

  piksel

  piksel

  5 piksel

  5 piksel

  Katrat

  c

  5k

  5 katrat

  Agate

  ag

  5 ag

  agate

Japon ölçüm birimleri

Q ve Ha, Japonca manuel veya otomatik fotoğraf düzenleyicide font boyutunu, sözcük ve satır aralığı uzunluğunu göstermek için kullanılan birimlerdir. Her birim değeri 0,25 mm'dir. Q, sadece font boyutunu ifade etmek için kullanılırken, Ha satır aralığı, nesne aralığı ve benzer öğelerin yön ve uzunluğunu ifade etmek için kullanılabilir.

Bilgisayarlarda font boyutunu belirtmek için punto (Amerikan puntosu olarak da bilinir) veya satır aralığı ya da boşluğu belirtmek için Adobe PostScript® puntolarını da kullanabilirsiniz. 1 Amerikan puntosunun değeri 0,35146 milimetredir. Değeri 1 inç olan 72,27 Amerikan puntosu ve 72 PostScript puntosu bulunur.

Sıfır noktasını değiştirme

Sıfır noktası yatay ve dikey cetvellerin sıfır değerlerinin kesiştiği konumdur. Varsayılan olarak sıfır noktası her formanın ilk sayfasının sol üst köşesidir. Sıfır noktasının varsayılan konumu formaya göre her zaman aynı olduğu anlamına gelse de çalışma alanına göre bu değişebilirmiş gibi görünüyor.

Kontrol paneli, Bilgi paneli ve Dönüştür panelindeki X ve Y konumu koordinatları sıfır noktasına göre görüntülenir. Uzaklığı ölçmek, ölçüme yeni bin referans noktası oluşturmak veya büyük sayfaları döşemek için sıfır noktasını taşıyabilirsiniz. Varsayılan olarak her formanın ilk sayfasında sol üst köşesinde sıfır noktası olsa da bunu ciltleme sırtına koyabilir veya formanın her sayfasına bir sıfır noktası belirtebilirsiniz.

Sıfır noktasını ayarlama

Sıfır noktasını taşıdığınızda tüm formalarda aynı noktaya taşınır. Örneğin, sıfır noktasını formanın ikinci sayfasının sol üst köşesine taşırsanız belgedeki tüm formaların ikinci sayfasının aynı konumunda görüntülenecektir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sıfır noktasını taşımak için yatay ve dikey cetvellerin kesişim noktasından sıfır noktasının ayarlanmasını istediğiniz yere sürükleyin.
  Yeni sıfır noktası başlatma
  Yeni sıfır noktası başlatma

  • Sıfır noktasını sıfırlamak için yatay ve dikey cetvellerin kesişimini  çift tıklatın.

  • Sıfır noktasını kilitlemek veya kilidini açmak için cetvellerin sıfır noktasını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuyla birlikte tıklatın (Mac OS) ve içerik menüsünde Sıfır Noktasını Kilitle'yi seçin.

Varsayılan sıfır noktasını değiştirme

Tercihler iletişim kutusundaki Başlangıç ayarını kullanarak cetvelle ilgili sıfır noktasını ayarlamanın yanı sıra yatay cetvelin kapsamını da ayarlayabilirsiniz. Kapsam, cetvelin sayfa boyunca mı, tüm forma boyunca mı, yoksa birden çok sayfalı formalar için sırtın ortasından mı ölçeceğini saptar.

Cetvel başlangıcını her formanın cilt sırtına ayarlarsanız başlangıç sırtta kilitli hale gelir. Cetvel başlangıcını başka bir başlangıç seçeneği seçmediğiniz sürece, sürükleyerek cetvellerin kesişiminden sürükleyerek yeniden konumlandıramazsınız.

 1. Düzenle > Tercihler > Birimler ve Artımlar'ı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Birimler ve Artımlar'ı (Mac OS) seçin.
 2. Cetvel Birimleri bölümü Başlangıç menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Başlangıcı her formanın sol üst köşesinde ayarlamak için Forma'yı seçin. Yatay cetvel formayı boydan boya ölçer.

  • Başlangıcı her sayfanın sol üst köşesinde ayarlamak için Sayfa'yı seçin. Yatay cetvel formanın her sayfasında sıfırdan başlar.

  • Cetvel başlangıcını sırtın ortasına ayarlamak için Sırt'ı seçin. Yatay cetvel sırtın soluna doğru negatif sayılarla, sağına doğru da pozitif sayılarla ölçer.

Not:

Yatay cetveli sağ tıklattığınızda (Windows) veya Control-tıklattığınızda (Mac OS) görüntülenen içerik menüsünü kullanarak da yatay cetvelin başlangıç ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Nesneleri ölçme

Ölçü aracı belge penceresindeki iki noktanın arasındaki uzaklığı ölçer. Bir noktadan diğerine ölçtüğünüzde, ölçülen uzaklık Bilgi panelinde görüntülenir. Açı dışında tüm ölçümler belge için geçerli olan ölçü birimlerinde hesaplanabilir.

Öğe ölçmek için Ölçü aracını kullanmanızdan sonra başka bir ölçüm alana ya da farklı bir araç seçene kadar çizgi veya çizgiler görüntüde kalır.

İki nokta arasındaki uzaklığı ölçme

 1. Bilgi panelinin açık olduğundan emin olun (Pencere > Bilgi).
 2. Ölçü aracını  seçin. (Ölçü aracını görüntülemek için Damlalık aracını basılı tutun.)
 3. İlk noktayı tıklatıp ikinci noktaya sürükleyin. Aracın hareketini 45° katlarında kısıtlamak için Shift-sürükleyin. Tek çalışma alanı ve formasının ötesine sürükleyemezsiniz.

Genişlik ve yükseklik ölçümleri Bilgi panelinde görüntülenir.

Açıları ölçme

 1. Bilgi panelinin açık olduğundan emin olun (Pencere > Bilgi).
 2. Ölçü aracını  seçin. (Ölçü aracını görüntülemek için Damlalık aracını basılı tutun.)
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • X ekseninden açı ölçecekseniz aracı sürükleyin.

  • Özel açı ölçmek için açının ilk çizgisini oluşturmak amacıyla sürükleyin. Aracı ölçü çizgisinin istediğiniz ucuna getirin. Açının ikinci çizgisini oluşturmak için ister çift tıklatıp sürükleyin, ister Alt (Windows) tuşuna ya da Option (Mac OS) tuşuna basıp sürükleyin.

   Özel açı ölçtüğünüzde Bilgi paneli ilk çizginin uzunluğunu D1, ikinci çizginin uzunluğunu da D2 olarak gösterir.

Bilgi paneline genel bakış

Bilgi panelinde Konum, boyut ve dönme değerlerinin bulunduğu seçili nesneler, geçerli belge veya geçerli aracın altındaki alanla ilgili bilgiler görüntülenir. Nesne taşıdığınızda Bilgi panelinde başlangıç noktasına göre de konumu görüntülenir.

Bilgi paneli öykülerdeki sözcük ve karakter sayısını belirlemek için yararlıdır.

Diğer InDesign panellerinden farklı olarak Bilgi paneli yalnızca bakmak içindir; veri giremez veya görüntülediklerini düzenleyemezsiniz. Panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçerek seçili nesne hakkında ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Bilgi paneli
Bilgi paneli

A. İmlecin yatay (X) konumu B. İmlecin dikey (Y) konumu C. Başlangıç konumuna göre taşınan nesne veya aracın uzaklığı D. Geçerli birim cinsinden genişlik E. Geçerli birim cinsinden yükseklik F. Dönme derecesi 

Bilgi panelini görüntüleme

 1. Pencere > Bilgi'yi seçin.

Geçerli ölçüm sistemini değiştirmek için artı simgesinin yanındaki küçük üçgeni tıklatın.

Sözcük sayısını belirleme

 1. Ekleme noktasını bir metin çerçevesinin içine yerleştirin veya metni seçin.
 2. Pencere > Bilgi'yi seçin.

Bilgi paneli öyküdeki veya seçilen metindeki sözcük ve karakter sayısını görüntüler. Metin taşıyorsa, arkasında taşan karakter, sözcük veya satır sayısının bulunduğu “+” işareti görüntülenir.

Ek Bilgi paneli seçeneklerini görüntüleme

 1. Bilgi paneli menüsünde Seçenekleri Göster'i seçin.

  Seçili nesne veya araca bağlı olarak şunları görebilirsiniz:

  • Seçili nesneye ait dolgu ve kontur renk değerlerinin yanı sıra degrade  hakkında bilgi.

  • Renk örnekleri adları. Bunun yerine, dolgu veya kontur simgesinin yanındaki küçük üçgeni tıklatarak renk uzayı değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

  • Belgede seçili hiçbir şey yokken konum, son değiştirilme tarihi, yazar ve dosya boyutu gibi geçerli belge hakkında bilgiler.

  • Metin ekleme noktası oluştururken veya Yazım araçları kullanarak metin seçerken karakter, sözcük, satır veya paragraf sayısı. (Metin taşıyorsa, arkasında taşan karakter, sözcük veya satır sayısının bulunduğu “+” işareti görüntülenir.)

  • Grafik seçildiğinde dosya türü, çözünürlüğü ve renk uzayı. Çözünürlük hem gerçek piksel / inç (asıl grafik dosyası çözünürlüğü) ve etkili piksem / inç (InDesign'da yeniden boyutlandırıldıktan sonra grafik çözünürlüğü) cinsinden görüntülenir. Renk yönetimi etkinse ICC renk profili de görüntülenir.

  • Seçilen karaktere ait Unicode kod noktası. Yazım aracını kullanarak tek bir karakter seçtiğinizde, belgede saklanan geçerli Unicode değeri görüntülenir.

  • Seçilen karaktere ait Mojikumi sınıfı.

  • Eğme aracı, Ölçek aracı veya Serbest Dönüştürme aracı seçiliyse yamultma açısı veya yatay ve dikey ölçeklendirme.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi