Akıtılan metin çerçeveleri

Çerçeve içindeki metin diğer çerçevelerden bağımsız olabilir veya bağlı çerçeveler arasında akabilir. Metni bağlantılı çerçeveler (metin kutuları olarak da adlandırılır) arasında akıtmak için öncelikle çerçeveleri bağlamanız gerekir. Bağlı çerçeveler aynı sayfa veya formada ya da belgedeki başka bir sayfada olabilir. Çerçeveler arasında metni bağlama işlemine metni akıtma denir. Ayrıca, bağlı metin çerçeveleri veya bağlı metin kutuları olarak bilinir.

Her metin çerçevesi, diğer metin çerçevelerine bağlantı oluşturmak için kullanılan bir giriş portu ve bir çıkış portu içerir. Boş giriş veya çıkış portu, sırasıyla öykünün başlangıcını veya sonunu belirti. Porttaki ok, çerçevenin başka bir çerçeveye bağlandığını belirtir. Çıkış portundaki kırmızı artı işareti (+), öyküde yerleştirilecek başka metin olduğunu ancak yerleştirilecek metin çerçevesi olmadığını belirtir. Bu görünmeyen diğer metne taşan metin denir.

Akıtılan çerçeveler
Akıtılan çerçeveler

A. Öykünün başındaki giriş portu B. Sonraki çerçeveye akmayı belirten çıkış portu C. Metni akıtma D. Önceki çerçeveden akmayı belirten giriş portu E. Taşan metni belirten çıkış portu 

Akıtılan çerçevelerin görsel temsillerini görmek için Görünüm > Ekler > Metin Akıtmalarını Göster'i seçin. Metin içeren veya içermeyen metin çerçevelerini akıtabilirsiniz.

Akışa yeni çerçeve ekleme

 1. Seçim aracını kullanarak metin çerçevesini seçin ve metin simgesini yüklemek için giriş veya çıkış portunu tıklatın.

  Giriş portunu tıklattığınızda, seçili çerçeveden önce çerçeve ekleyebilirsiniz; çıkış portunu tıklattığınızda, seçili çerçevenin arkasına çerçeve ekleyebilirsiniz.

 2. Yeni metin çerçevesinin görüntülenmesini istediğiniz yere dolu metin simgesini yerleştirin ve yeni metin çerçevesi oluşturmak üzere tıklatın veya sürükleyin.

Not:

Dolu metin simgesi etkin olduğunda, sayfaları çevirme, yeni sayfalar oluşturma ve yakınlaştırmayla uzaklaştırma olmak üzere bir çok eylemi gerçekleştirebilirsiniz. İki çerçeve akıtırsanız ve fikrinizi değiştirirseniz, Araç Kutusu'nda herhangi bir aracı tıklatarak akışı iptal edebilirsiniz. Metin kaybolmaz.

Akışa mevcut çerçeve ekleme

 1. Seçim aracını kullanarak metin çerçevesini seçin ve ardından metin simgesini yüklemek üzere giriş veya çıkış portunu tıklatın.
 2. Dolu metin simgesini bağlamak istediğiniz çerçevenin üzerine getirin. Dolu metin simgesi akış simgesi olarak değişir.
  Akışa mevcut çerçeve ekleme
  Akışa mevcut çerçeve ekleme

 3. İkinci çerçeveyi birincisine akıtmak için ikinci çerçevenin içinde tıklatın.
Akıtılan çerçeveler

Bir çerçeve ızgarasını bir düz metin çerçevesine ya da farklı ızgara ayarlarına sahip başka bir çerçeve ızgarasına akıttığınızda, akıtılan metnin metin çerçevesi, akıtma işleminin yapıldığı çerçeve ızgarasının ayarlarıyla eşleşecek şekilde yeniden tanımlanır

Not:

Çerçeveden diğer çerçeveye atlarken akıtılan öyküleri izleyen "devamı sonraki sayfada" veya "devamı önceki sayfada" atlama satırlarını otomatik olarak ekleyebilirsiniz. (Bkz. Öykü atlamaları için otomatik sayfa numaraları ekleme.)

Akıtılan çerçeve serisinin içine çerçeve ekleme

 1. Seçim aracını kullanarak, çerçeve eklemek istediğiniz öyküdeki noktada yer alan çıkış portunu tıklatın. Farenin düğmesini serbest bıraktığınızda, dolu metin simgesi görüntülenir.
 2. Yeni çerçeve oluşturmak üzere sürükleyin veya farklı bir metin çerçevesi seçin. InDesign uygulaması çerçeveyi, öyküyü içeren bağlı çerçeveler serisine akıtır.
Akış içinde (üst) ve sonucuna (alt) çerçeve ekleme
Akış içinde (üst) ve sonucuna (alt) çerçeve ekleme

Akıtılmayan metin çerçeveleri

Metin çerçevesini akıtmadığınızda, çerçeveyle akışta izleyen çerçeveler arasındaki bağlantıyı keserseniz. Çerçevelerde daha önce görüntülenen metin, taşan metin olur (metin silinmez). İzleyen tüm çerçeveler boş olur.

 1. Seçim aracını kullanarak, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çerçeveler arasında bağlantıyı koparmak için giriş veya çıkış portunu çift tıklatın.
  • Başka bir çerçeveye akışı temsil eden giriş veya çıkış portunu tıklatın. Örneğin, iki çerçeveli bir akışta, ya ilk çerçevenin çıkış portunu ya da ikinci çerçevenin giriş portunu tıklatın. Akıtılmamış simgesini görüntülemek için dolu metin simgesini önceki veya sonraki çerçevenin üzerine getirin. Akıştan kaldırmak istediğiniz çerçeveyi tıklatın.
  Akıştan çerçeveyi kaldırma
  Akıştan çerçeveyi kaldırma

Not:

Öyküyü iki öyküye bölmek için ikinci öyküye gitmesi gereken metni kesin, çerçeveler arasındaki bağlantıyı koparın ve ardından metni ikinci öykünün ilk çerçevesine yapıştırın.

Akıtılan metin çerçevelerini kesme veya silme

Metin çerçevelerini kestiğinizde veya sildiğinizde, metin silinmez; metin akış içinde kalır.

Akıştan çerçeve kesme

Akıştan bir çerçeveyi kesebilir ve çerçeveyi herhangi bir yere yapıştırabilirsiniz. Çerçeve, metnin bir kopyasıyla kaldırılır ancak metin orijinal öyküden kaldırılmaz. Akıtılan metin çerçeveleri serisini bir kerede kesip yapıştırdığınızda, yapıştırılan çerçeveler birbirleriyle olan bağlantılarını korur ancak orijinal öyküdeki diğer çerçevelerle olan bağlantısını kaybeder.

 1. Seçim aracını kullanarak bir veya daha fazla çerçeveyi seçin (birden fazla nesneyi seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın).
 2. Düzen > Kes'i seçin. Çerçeve yok olur ve içindeki metinler öyküdeki diğer çerçeveye akar. Öyküdeki son çerçeveyi kestiğinizde metin, önceki çerçevede taşan metin olarak kaydedilir.
 3. Bağlantısı kesilen çerçeveyi belgede başka bir yerde kullanmak istiyorsanız, bağlantısı kesilen metnin görünmesini istediğiniz sayfaya gidin ve Düzen > Yapıştır'ı seçin.

Akıştan çerçeve silme

Akışın bir bölümü olan metin çerçevesini sildiğinizde, metin silinmez: metin taşar veya sırasıyla sonraki pencereye akar. Metin çerçevesi başka bir çerçeveye bağlanmamışsa, çerçeve ve metin silinir.

 1. Metin çerçevesini seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracını kullanarak çerçeveyi tıklatın.
  • Yazım aracını kullanarak Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve çerçeveyi tıklatın.
 2. Backspace veya Delete tuşuna basın.

Metni el ile veya otomatik akıtma

Metni yerleştirdikten veya bir giriş ya da çıkış portunu tıklattıktan sonra işaretçi dolu metin simgesi olarak değişir. Dolu metin simgesi, metni sayfalarınıza akıtmanıza olanak sağlar. Değiştirici tuşunu basılı tutarak metnin nasıl akıtılacağını belirleyebilirsiniz. Dolu metin simgesinin görünümü yerleştirdiğiniz yere göre değişir.

Dolu metin simgesini bir metin çerçevesinin üzerine getirdiğinizde, simgesi parantez içine alınır. Dolu metin simgesini bir kılavuzun veya ızgara yapışma noktasının yanına getirdiğinizde, siyah işaretçi beyaz olur.

Dört yöntem kullanarak metni akıtabilirsiniz:

Yöntem

Yapılan

Manuel metin akışı

Bir kerede bir çerçeveye metin ekler. Metni akıtmaya devam etmek için metin simgesini yeniden yüklemeniz gerekir.

Tıklattığınızda Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak yarı otomatik akıtma .

Tüm metinler belgenize akıtılana kadar çerçevenin sonuna her erişildiğinde işaretçinin dolu metin simgesine dönüşmesi haricinde, manuel metin akıtma gibi çalışır.

Shift tuşunu basılı tutarak otomatik akıtma .

Tüm metinler belgenize akıtılana kadar sayfaları ve çerçeveleri ekler.

Tıklattığınızda Shift+Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sabit sayfa akıtma .

Sayfaları eklemeden gerekli çerçeveleri ekleyerek metin belgede akıtın. Kalan metinler taşar.

InDesign, metni çerçevelerde akıtmak için yatay veya dikey yazım türünü algılar. Metin yarı otomatik veya otomatik akışta akıtılırken, Öykü panelinde belirlenen çerçeve türü ve yöne göre akar. Simge, metnin akış yönü hakkında kullanıcılara görsel geribildirim verir.

Metni manuel akıtma

 1. Dosya seçmek için Yerleştir komutunu kulanın veya seçili metin çerçevesinin çıkış portunu tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dolu metin simgesini mevcut çerçeveye veya yolda herhangi bir yere getirin ve ardından tıklatın. Metin çerçeveye akar ve diğer çerçeveler buna bağlanır. Farklı bir sütunu tıklatsanız bile, metnin en soldaki sütunun üstündeki çerçeveden dolmaya başladığına dikkat edin.
  • Sütunun genişliğinde metin çerçevesi oluşturmak için dolu metin simgesini sütuna getirin. Çerçevenin üstü, tıklattığınız yerde görüntülenir.
  • Tanımladığınız alanın genişliğinde ve yüksekliğinde metin çerçevesi oluşturmak için dolu metin simgesini sürükleyin.
 3. Yerleştirilecek başka metin varsa, çıkış portunu tıklatın ve tüm metinler yerleştirilene kadar 1. ve 2. adımı yineleyin.

Not:

Başka çerçevelere akıtılan bir çerçeveye metni yerleştirdiğinizde, metin, seçtiğiniz metin akıtma yöntemine bakılmaksızın akıtılan çerçevelere otomatik olarak akar.

Metni yarı otomatik olarak akıtma

 1. Dolu metin simgesiyle bir sayfayı veya çerçeveyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Metin, manuel akıştaki gibi bir kerede bir sütuna akar ancak dolu metin simgesi, her sütun yerleştirildikten sonra otomatik olarak yeniden dolar.

Metni otomatik olarak akıtma

 1. Dolu metin simgesi görüntülenirken, aşağıdakilerden birini yaparken Shift tuşunu basılı tutun:
  • Sütunun genişliğinde metin çerçevesi oluşturmak için dolu metin simgesini sütunda tıklatın. InDesign, tüm metinler belgeye eklenene kadar yeni metin çerçeveleri ve yeni belge sayfaları oluşturur.
  • Kalıp metin çerçevesini temel alan bir metin çerçevesinin içinde tıklatın. Metin, belge sayfası çerçevesine otomatik olarak akar ve kalıp çerçevesi niteliklerini kullanarak gerektiği kadar yeni sayfa oluşturur. (Bkz. Kalıplar, arka plan katmanı ve katmanlar hakkında.)

Sayfa eklemeden metni otomatik akıtma

 1. Dolu metin simgesiyle Shift+Alt (Windows) veya Shift+Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Akıllı Metin Yeniden Akışı kullanma

Metni yazdığınızda veya düzenlediğinizde sayfa eklemek ya da kaldırmak için Akıllı Metin Yeniden Akışı özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik metin düzenleyici olarak InDesign kullandığınızda ve geçerli sayfaya sığabilenden daha fazla metni her yazışınızda yeni sayfa eklenmesini istediğinizde yararlıdır. Metin düzenleme, koşullu metni görüntüleme veya gizleme ya da metin akışında yapılan diğer değişiklikler nedeniyle metin akışının değiştiği durumlar için taşan metin veya boş sayfaları engellemek için de yararlıdır.

Varsayılan olarak Akıllı Metin Yeniden Akışı kalıp metin çerçeveleriyle, kalıp sayfadaki metin çerçeveleriyle sınırlıdır. Belgede karşılıklı sayfalar varsa kalıp metin çerçeveleri hem sağ, hem de sol kalıp sayfalarda görüntülenmelidir; kalıp metin çerçeveleri Akıllı Metin Yeniden Akışı'nın çalışması için ilişkilendirilmelidir.

Kalıp sayfalar esasında olmayan metin çerçeveleriyle çalışıldığında sayfa eklenmesine veya kaldırılmasına izin vermek için ayarları değiştirebilirsiniz. Ancak, Akıllı Metin Yeniden Akışı'nın çalışması için metin çerçevesinin farklı sayfadaki başka metin çerçevelerinden en azından biriyle ilişkilendirilmesi gerekir.

Akıllı Metin Yeniden Akışı ayarları Yazım tercihlerinde görüntülenir. Bu ayarlar geçerli belgeye uygulanır. Tüm yeni belgelerle ilgili varsayılan ayarları değiştirmek için tüm belgeleri kapatıp ayarları belirtin.

 1. Düzen > Tercihler > Yazım (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Akıllı Metin Yeniden Akışı'nı seçin.

 3. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyip Kaydet'i tıklatın.

Sayfaların Ekleneceği Yer

Yeni sayfanın nerede oluşturulacağını saptamak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, ilk iki sayfasında metin çerçeveleri, üçüncü sayfasında da tam sayfa grafik bulunan üç sayfalık bir belgeniz olduğunu varsayalım. İkinci sayfanın sonuna yazarsanız yeni sayfanın tam grafik bulunan üçüncü sayfanın önüne mi, yoksa arkasına mı ekleneceğini saptayabilirsiniz. İkinci sayfanın arkasına yeni sayfa eklemek için Öykünün Sonuna'yı seçin. Tam sayfa grafiğin bulunduğu sayfanın arkasına yeni sayfa eklemek için Belgenin Sonuna'yı seçin.

Birden çok kısmın bulunduğu belgede kısmın sonuna sayfa eklemek için Kısmın Sonuna'yı seçebilirsiniz.

Kalıp Metin Çerçeveleriyle Sınırla

Bu seçenek kapalıysa kalıp sayfalar esasında olmayan metin çerçeveleri düzenlendiğinde sayfa ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. İstenmeyen metin yeniden akışı oluşumunu engellemek için Akıllı Metin Yeniden Akışı efekti yalnızca düzenlediğiniz metin çerçevesi en azından farklı sayfadaki başka bir metin çerçevesiyle ilişkilenirse alınır.

not: Akıllı Metin Yeniden Akışı kalıp sayfalara dayanmayan metin çerçevelerinde kullanıldığında, sayfalar yeni çerçevenin ilişkilendirildiği metin çerçevesi niteliklerini dikkate almadan tam sayfa, tek sütunlu metin çerçeveleri olarak eklenir.

Karşılıklı Sayfa Formalarını Koru

Bu seçenek metin belgenin ortasında yeniden akıtıldığında formaların korunup korunmayacağını saptar. Metin belgenin ortasında yeniden akıtıldığında bu seçenek seçiliyse iki sayfalı yeni bir forma eklenir. Bu seçenek işaretli değilse yeni bir tek sayfa eklenir, sonraki sayfalar "karışık" olur.

Mizanpajınızda karşılıkla formanın sağ veya sol tarafına özgü tasarım öğeleri varsa bu seçeneği açın. Sol ve sağ sayfalarınız karşılıklı olarak değiştirilmiyorsa bu seçeneği kapatabilirsiniz. Belgede karşılıklı sayfalar yoksa bu seçenek soluklaşır.

Boş Sayfaları Sil

Metin düzenlediğinizde veya koşulları gizlediğinizde bu seçeneğin sayfaları silmesini seçin. Yalnızca boşaltılan metin çerçevesi sayfadaki tek nesne olduğunda sayfalar silinir.

Not:

Akıllı Metin Yeniden Akışı'nın InDesign'ı metin düzenleyici olarak kullanmanızı nasıl sağladığını görmek için Karşılıklı Sayfalar kapalı ve Kalıp Metin Çerçevesi seçili olarak belge oluşturun. Yazım tercihlerinde Akıllı Metin Yeniden Akışı ve Boş Sayfaları Sil'in seçili olduğundan emin olun. İlk sayfada, Ctrl+Shift (Windows) ya da Command+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve sonra metin çerçevesini geçersiz kılmak için kalıp metin çerçevesini tıklatın. Bu metin çerçevesini doldurmak için yeterince metin yazdığınızda yeni sayfa ve metin çerçevesi otomatik olarak eklenir. Yeterince metin sildiğinizde sayfa kaldırılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi