Izgaraları kullanma

Yazdırılmayan iki cins ızgara kullanılabilir: metin sütunlarının hizalanması için satır taban çizgisi ızgarası ve nesnelerin hizalanması için belge ızgarası. Ekranda satır taban çizgisi ızgarası çizgili defter kağıdına, belge ızgarası da milimetrik kağıda benzer. Her iki ızgarayı da özelleştirebilirsiniz.

Izgaralar
Satır taban çizgisi ızgarası (sol) ve belge ızgarası (sağ)

Izgara görünür olduğunda şu özellikleri gözlemleyebilirsiniz:

 • Satır taban çizgisi ızgarası formanın tamamını kaplarken belge ızgarası da çalışma alanının tamamını kaplar.

 • satır taban çizgisi ızgaraları ve belge ızgaraları her formada görüntülense de kalıplara atanamaz.

 • Belge ızgarası tüm kılavuzların, katmanların ve nesnelerin önünde veya arkasında görüntülenebilse de katmanlara atanamaz.

Satır taban çizgisi ızgarası ayarlama

Belgenin tamamına satır taban çizgisi ızgarası ayarlamak için Izgara Tercihleri'ni kullanın.

Not:

Satır taban çizgisi ızgarasını çerçeveye Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni kullanarak ayarlayabilirsiniz. (Bkz. Metin çerçevesi özelliklerini değiştirme.)

 1. Düzen > Tercihler > Izgaralar (Windows) veya InDesign > Tercihler > Izgaralar (Mac OS) öğesini seçin.

 2. Renk menüsünden renk seçerek satır taban çizgisi ızgarası rengini belirtin. Renk menüsünde Özel'i de seçebilirsiniz.

 3. Göreli Olarak için ızgaranın sayfa bayından mı, yoksa en üst kenar boşluğundan mı başlayacağını belirtin.

 4. Başlat için, Görece menüsünde belirlediğiniz seçeneğe göre sayfanın üstünden veya üst kenar boşluğundan ızgara uzaklığı için bir değer yazın. Bu ızgarayla dikey cetvelin hizalanmasında sorun yaşarsanız sıfır değeriyle başlamayı deneyin.

 5. Her Artım alanına ızgara çizgileri arasındaki boşluk için bir değer yazın. Çoğu durumda gövde metni satır aralığına eşit bir değer yazarsınız; böylece metindeki satırlar bu ızgarayla mükemmel hizalanır.

  Belge penceresinde satır taban çizgisi ızgarası
  Belge penceresinde satır taban çizgisi ızgarası

  A. İlk ızgara çizgisi B. Izgara çizgileri arasındaki artım 
 6. Görünüm Eşiği alanına, altında ızgaranın görüntülenmeyeceği büyütmeyi belirtmek için bir değer yazın. Düşük büyütmelerde ızgara çizgisi karmaşasını engellemek için görünüm eşiğini yükseltin.

  Büyütmede satır taban çizgisi ızgarası
  Görünüm eşiği altında (sol) ve görünüm eşiği üstünde (sağ) büyütmede satır taban çizgisi ızgarası

 7. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Kılavuzlara Yapış komutu hem kılavuzlara yapışmayı, hem de satır taban çizgisi ızgarasına yapışmayı kontrol eder.

Belge ızgarası ayarlama

 1. Düzen > Tercihler > Izgaralar (Windows) veya InDesign > Tercihler > Izgaralar (Mac OS) öğesini seçin.

 2. Renk menüsünden renk seçerek belge ızgarası rengini belirtin. Renk menüsünde Özel'i de seçebilirsiniz.

 3. Yatay ızgara boşluğunu ayarlamak için, Belge Izgarası bölümündeki Yatay bölümünde Izgara Çizgisi Aralığı alanında bir değer belirtip her ızgara çizgisi Alt Bölümü için bir değer girin.

 4. Dikey ızgara boşluğunu ayarlamak için, Belge Izgarası bölümündeki Dikey bölümünde Izgara Çizgisi Aralığı alanında bir değer belirtip her ızgara çizgisi Alt Bölümü için bir değer girin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:

  • Belge ve satır taban çizgisi ızgaralarını diğer tüm nesnelerin arkasına koymak için Izgaralar Arkada'nın seçili olduğundan emin olun.

  • Belge ve satır taban çizgisi ızgaralarını diğer tüm nesnelerin önüne koymak için Izgaralar Arkada seçimini kaldırın.

Not:

Izgaraları diğer tüm nesnelerin arkasına koymak için belge penceresinin boş bir alanını sağ tıklattığınızda (Windows) veya Control tuşu basılı olarak tıklattığınızda (Mac OS) görüntülenen Kılavuzlar Arkada'yı da seçebilirsiniz.

Izgaraları gösterme veya gizleme

 • Satır taban çizgisi ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

 • Belge ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Belge Izgarasını Göster/Gizle'yi seçin.

Nesneleri ızgaralara yapıştırma

Yapıştırma etkinleştirildiğinde, ızgara konumundaki yapıştırma bölgesindeki nesnenin taşınması nesnenin bu konuma yapışmasına neden olur.

Nesneleri belge ızgarasına yapıştırma

 1. Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar'ı seçip Belge Izgarasına Yasla'nın seçili (işaretli) olduğundan emin olun. Seçili değilse tıklatın.

  Not:

  Izgaralara Yapış komutu hem kılavuzlara yapışmayı, hem de satır taban çizgisi ızgarasına yapışmayı kontrol eder.

 2. Bölgeye yapışmayı belirtmek için Düzen > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı'nı (Mac OS) seçip Bölgeye Yapış için bir değer yazın ve Tamam'ı tıklatın. Bölgeye Yapış değeri her zaman piksel cinsindendir.

Nesneyi ızgaraya yapıştırmak için nesneyi bir veya daha fazla kenarı ızgara yapışma bölgesine girene kadar ızgaraya doğru sürükleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi