ISO görüntüsü yazma

ISO dosya formatı, CD ve DVD'lerin kopyalarını oluşturmak için kullanılır. Bu format, verilerin, dosya sistemi dosya niteliklerinin ve dizin yapılarının depolanması için uygundur. Bir dosyanın diskten elde edilen tipik bir kopyası, başlık bilgileri kaybolduğundan tam verileri içermez. Ancak bir ISO görüntüsü, diskte bulunan başlık bilgileri de dahil olmak üzere tam verileri içerir.

ISO görüntüleri, dosya sisteminin ikili görüntüsünü ve optik ortam üzerinde mevcut olan verileri içerir. Hem dosya sistemi hem de veriler, aynı disk üzerinde depolandığı şekilde kopyalanır. Başka bir deyişle bir ISO görüntüsü, fiziksel disk olmaması dışında diskle tamamen aynıdır.

Bir ISO görüntüsü oluşturulduktan sonra, ISO görüntüsünü fiziksel diske taşımak için aşağıdaki işlemleri yapın. Bir DVD ISO'su yazmak için, yazıcı sürücüsüne boş (veya yeniden yazılabilir) bir DVD diski takın. Blu Ray ISO'su yazmak için, Blu ray yazıcıya boş bir Blu Ray (veya yeniden yazılabilir) disk takın.

Windows:
ISO görüntüsünü sağ tıklatın, Disk görüntüsünü yaz öğesini seçin ve diski yazmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Mac:
ISO görüntüsünü sağ tıklatın ve Birlikte aç > Disk Yardımcı Programı öğesini seçin. Disk Yardımcı Programı içinde, ISO görüntüsünü seçin ve istenen hedefe yazın.

Aşağıdakiler ISO görüntüsünün avantajlarından bazılarıdır:

  • ISO görüntüsü yazma, içeriği doğrudan diske yazmaktan daha güvenilir ve sağlamdır.
  • ISO görüntüsünün korunması çok daha kolaydır. ISO görüntüsü yıpranma ve eskimeden etkilenmez ve böylece, görüntünün hiçbir örneğinin yüklenmemesi, oynatılmaması veya diske yazılmaması durumları yaşanmaz.
  • Bir ISO görüntüsünü bulut depolama alanınızda veya sabit diskinizde (dahili/harici) depolamayı tercih edebilir ve işletim sistemiyle uyumlu bir disk yazıcı ile disk yazabilirsiniz.
  • ISO görüntüleri kolayca yazılır ve standart dosya arşivleyiciler kullanılarak açılır.
  • ISO görüntüsü, normal bir disk gibi "bağlanabilir". Fiziksel disk davranışlarını elde etmek üzere ISO görüntüsünü bağlamak için ücretsiz yazılımlar mevcuttur.

Benzer konular

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın