Групування та розгруповування об'єктів

Ви можете об'єднувати декілька об'єктів у групу таким чином, що вони сприйматимуться як окрема одиниця. В подальшому ви можете переміщати їх або трансформувати кількість об'єктів, не впливаючи на індивідуальне розміщення або атрибути. Наприклад, ви б могли групувати об'єкти у оформлення емблеми таким чином, що емблему можна було б переміщати та масштабувати як одне ціле.

Групи також можуть бути вкладеними, тобто згрупованими у підгрупи в межах більших груп. Для виділення різних рівнів в ієрархії вкладеної групи скористайтеся інструментами «Виділення», «Часткове виділення» та «Групове виділення».

Якщо ви працюєте із стекованими об'єктами або об'єктами накладання та групуєте деякі об'єкти, які не є суміжними в порядку стекування, виділені об'єкти будуть об'єднані в порядку стекування, відразу за об'єктом, який був виділений на передньому плані. (Наприклад, якщо об'єкти стекуються у вигляді A, B, C, D спереду назад, а ви групуєте B та D, порядок стекування приймає вигляд A, B, D, C.) Якщо ви групуєте об'єкти, які існують на різних іменованих шарах, всі об'єкти переміщаються на передній шар, на якому ви виділили об'єкт. Також об'єкти, які ви виділяєте повинні бути заблокованими або розблокованими.

Згрупований об'єкт
Згрупований об'єкт

 1. Виберіть кілька об'єктів, які потрібно згрупувати або розгрупувати.

  Якщо виділене містить частину об'єкта (наприклад, точку прив'язки), команда групування або розгрупування застосовуватиметься до всього об'єкта.

 2. Щоб згрупувати виділені об'єкти, оберіть команду меню «Об'єкт» > «Групувати».

  Щоб розгрупувати виділені об'єкти, оберіть команду меню «Об'єкт» > «Розгрупувати».

Примітка.

Якщо ви не впевнені, чи належить об'єкт до якоїсь групи, виділіть його за допомогою інструмента «Виділення» та подивіться в меню «Об'єкт». Якщо команда «Об'єкт» > «Розгрупувати» доступна, групу виділено.

Групування та розгруповування в різних шарах

Об'єкти, розташовані в різних шарах документа, також можна групувати, скориставшись панеллю «Шари». Докладніші відомості щодо шарів див. тут.

За групування об'єктів із різних шарів програма InDesign групуватиме об'єкти на верхньому шарі, що містить щонайменше один об'єкт групи. Більш того, InDesign запам'ятовує шари, яким належить кожний з об'єктів. Таким чином за розгрупування всі об'єкти буде повернено до вихідних шарів.

Також можна обрати параметр, щоб залишити розгруповані об'єкти у верхньому шарі. Для цього зніміть позначку параметра «Розгрупувати запам'ятовані шари» в розкривному меню панелі «Шари».

Примітка.

Цей параметр є загальним для всіх елементів програми. Тобто застосовується до всіх документів.

Блокування або розблокування об'єктів

Щоб запобігти переміщенню певних об’єктів у документі, можна використати команду «Заблокувати». Заблоковані об’єкти залишаються заблокованими, коли документ зберігається, закривається, а потім повторно відкривається.

Доки об’єкт заблоковано, його не можна перемістити. Однак заблоковані об’єкти можна виділяти, якщо у розділі параметрів «Загальні» вимкнути параметр «Запобігти вибору заблокованих об’єктів». Вибравши заблокований об’єкт, можна змінити його атрибути, наприклад, колір.

 1. Виберіть об’єкт або об’єкти, які потрібно заблокувати в поточній позиції.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб заблокувати об’єкти, виберіть «Об’єкт» > «Заблокувати».

  • Щоб розблокувати об'єкт, клацніть значок блокування.

  • Щоб розблокувати об’єкти в поточному розвороті, виберіть «Об’єкт» > «Розблокувати все на розвороті».

Примітка.

Можна також використовувати панель «Шари» для блокування та розблокування як об'єктів, так і шарів. Блокування шару призводить до блокування позицій усіх об’єктів у шарі й унеможливлює вибір цих об’єктів. Див. розділ Шари.

Приховування об’єктів

Приховані об’єкти не друкуються та не експортуються, їх також не можна вибрати.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб приховати об’єкт, виділіть його та виберіть «Об’єкт» > «Приховати».

  • Щоб показати приховані об’єкти, виберіть «Об’єкт» > «Показати все на розвороті».

Створення дублікатів об'єктів

Ви можете створювати дублікати об'єкти за допомогою декількох методів.

Створення дубліката об'єкта за допомогою команди «Створити дублікат»

Для негайного створення дубліката об'єкта скористайтеся командою «Створити дублікат». Копія з'явиться на шарі, вона буде дещо зміщена вниз та вправо по відношенню до оригіналу.

 1. Виділіть об'єкт або об'єкти та оберіть «Правка» > «Створити дублікат».

Створення дубліката виділеного об'єкта під час трансформування

Ви можете створювати дублікат об'єкта кожного разу, коли змінюєте його позицію, орієнтацію або пропорції. Наприклад, ви можете створити квітку, намалювавши лише одну пелюстку, потім встановити її контрольну точку на основі пелюстки та повернути її декілька разів, збільшуючи кути та одночасно створюючи дублікати, які залишатимуться поза новою копією пелюстки на кожному куті.

 1. Під час трансформування виконайте одну з таких дій:

  • Якщо ви перетягуєте інструмент «Виділення» , «Поворот» , «Масштаб»  або «Нахил» , починайте перетягувати та утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Для обмеження трансформування дублікату здійснюйте перетягування, утримуючи натиснутою комбінацію клавіш Alt+Shift (у Windows) або Option+Shift (у Mac OS).

  • Якщо ви вказуєте значення на панелі трансформування або керування, після введення значення натисніть комбінацію клавіш Alt+Enter (у Windows) або Option+Return (у Mac OS).

  • Якщо для переміщення об'єктів використовуються клавіші зі стрілками, то, натиснувши клавішу зі стрілкою, утримуйте клавішу Alt (у Windows) або Option (у Mac OS).

Використання елемента «Крок та повтор» для створення дублікатів об'єкта

Для швидкого створення рядів або колонок дублікатів об'єктів скористайтеся командою «Множити з відступом». Наприклад, ви можете заповнити сторінку дублікатами візитної картки одного дизайну з однаковими інтервалами між ними.

 1. Виберіть об'єкт або об'єкти, дублікати яких потрібно створити.

 2. Виберіть «Правка» > «Крок та повтор».

 3. Для параметра «Число повторів» вкажіть, скільки дублікатів слід створити без урахування оригіналу.

 4. Для параметрів «Зсув по горизонталі» та «Зсув по вертикалі» вкажіть, як далеко потрібно змістити кожен дублікат від попереднього вздовж осі x та y, та натисніть «ОК».

Примітка.

Для створення сторінки заповненої дублікатами спочатку скористуйтеся командою «Множити з відступом» із вертикальним зсувом, що має значення 0 (нуль); так ви створите один ряд дублікатів. Після цього виділіть весь ряд та скористайтеся командою «Множити з відступом» із зсувом по горизонталі зі значенням 0; таким чином ряд відтворюватиметься до кінця сторінки.

Створення дублікатів об'єктів у сітці

Перетягуванням за допомогою клавіш-модифікаторів можна створити сітку об'єктів, ідентичних об'єкту, що дублюється.

 1. Виділіть об'єкт.

 2. У режимі інструмента «Виділення» почніть перетягувати його, утримуючи клавіші Alt (Windows) або Option (Mac OS).

 3. Перетягуючи об'єкт, відпустіть клавішу Alt або Option. Щоб змінити кількість стовпців, натискайте клавіші зі стрілками вправо та вліво. Щоб змінити кількість рядків, натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз. Перетягуванням визначте прямокутник, що буде відповідати розміру сітки.

 4. Відпустіть кнопку миші.

Створення об'єктів, які не друкуються

Вам може знадобитися створити об'єкти, які відображуються на екрані, але не будуть друкуватися або відображуватися на переносних версіях документа.

Примітка.

Ви також можете використовувати шари для того, щоб вибірково приховати або показати елементи в документі, а ще ви можете призначати шарам статус таких, що не друкуються.

 1. Виділіть об'єкт або текстовий кадр, який ви не хочете друкувати.
 2. Відкрийте панель «Атрибути» («Вікно» > «Вивід» > «Атрибути»).
 3. На панелі «Атрибути» виберіть параметр «Ті, що не друкуються».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності