Шари

Примітка.

Неупереджена мова. Починаючи з випуску InDesign 2022 (версія 17.0) і надалі, ми замінюємо неінклюзивну мову для відображення основних цінностей Adobe щодо інклюзивності. Будь-яке згадування головної сторінки буде замінено на термін «сторінка-шаблон» у наших статтях довідки для англійської, данської, угорської, іспанської, італійської, бразильського варіанта португальської, португальської та японської мов. .

Про шари

Кожний документ містить принаймні один іменований шар. Використовуючи декілька шарів, можна створювати та редагувати певні області або типи вмісту в документі без впливу на інші області та типи вмісту. Наприклад, якщо документ друкується повільно, бо містить багато великих графічних елементів, можна використати один шар для тексту в документі, а потім, коли необхідно перевірити текст, приховати всі інші шари і швидко надрукувати тільки текстовий шар. Шари можна використовувати також для відображення альтернативних ідей оформлення або варіантів реклами для різних регіонів.

Шари нагадують прозорі аркуші, розміщені один на одному. Якщо шар не містить жодного об'єкта, ви можете бачити крізь нього всі об'єкти в шарах за ним.

Додаткові примітки щодо шару:

 • Кожний шар документа має трикутник розкриття, який можна розширити, щоб розкрити об’єкти та їхній порядок у стеку в цьому шарі активного розвороту. Групи, кнопки та об’єкти з кількома станами також мають трикутники розкриття, які можна розширити для відображення об’єктів, що містяться в них. Можна змінювати порядок цих об’єктів, блокувати та розблоковувати їх, а також додавати або видаляти їх із груп.

 • Об’єкти шаблонів відображаються в нижній частині кожного шару. Елементи шаблону можуть розміщуватися перед об’єктами сторінки документа, якщо об’єкти сторінки-шаблону розташовано на більш високому шарі. (Див. Про шаблони, порядок стекування та шари).

 • У шари входять усі сторінки документа, включно з шаблонами. Наприклад, якщо під час редагування сторінки 1 документа приховати Шар 1, шар приховується на всіх сторінках, поки ви не вирішите показати його знову.

 • Додаткову інформацію з перетворення шарів з Adobe PageMaker® або QuarkXPress, див. в Перетворювання документів QuarkXPress та PageMaker.

На панелі «Шари» перелічено шари з шаром переднього плану у верхній частині панелі.

Створення шарів

Додавати шари можна у будь-який час за допомогою команди меню «Новий шар» на панелі «Шари» або кнопки «Новий шар» унизу панелі. Кількість шарів, які може мати документ, обмежується тільки доступним для InDesign обсягом ОЗП.

Створення шарів

 1. Виберіть «Вікно» > «Шари».
 2. Щоб створити новий шар, виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб створити новий шар над вибраним шаром, натисніть кнопку «Новий шар».

  • Щоб створити новий шар під вибраним шаром, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) під час натискання кнопки «Новий шар».

  • Щоб створити новий шар у верхній частині списку, утримуйте клавіші Ctrl+Shift (Windows) або Command+Shift (Mac OS) під час натискання кнопки «Новий шар».

  • Щоб створити новий шар і відкрити діалогове вікно «Новий шар», утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час натискання кнопки «Новий шар».

Визначення параметрів шару

 1. У меню панелі «Шари» виберіть «Новий шар» або двічі клацніть існуючий шар.
 2. Встановіть параметри шару, а потім натисніть кнопку OK.

  Колір

  Призначте колір для визначення об’єктів на цьому шарі.

  Показати шар

  Виберіть цей параметр, щоб зробити шар видимим. Вибрати цей параметр — це те ж саме, що зробити видимим значок ока на панелі «Шари».

  Показати напрямні

  Виберіть цей параметр, щоб зробити напрямні видимими. Якщо цей параметр для шару не вибрано, напрямні не можуть бути видимі, навіть якщо для документа вибрано пункт меню Перегляд > Показати напрямні.

  Блокувати шар

  Виберіть цей параметр, щоб запобігти зміні будь-яких об’єктів на цьому шарі. Вибрати цей параметр — це те ж саме, що зробити видимим значок закресленого олівця на панелі «Шари».

  Заблокувати напрямні

  Виберіть цей параметр, щоб запобігти зміні всіх напрямних лінійок на шарі.

  Друкувати шар

  Виберіть цей параметр, щоб мати можливість запобігти друку шару. Під час друку або експорту в PDF можна визначити, чи потрібно друкувати приховані та недруківні шари.

  Не застосовувати обтікання текстом до прихованого шару

  Виберіть цей параметр, щоб текст на інших шарах розмістився звичайним способом, якщо шар прихований і містить об’єкти із застосованим обтіканням тексту.

Призначення кольору шару

Призначення кольору шару дозволяє легше відрізняти шари різних виділених об’єктів. Для кожного шару, який містить виділений об’єкт, на панелі «Шари» додається точка кольору цього шару. На сторінці кожний об’єкт відображає колір шару в мітках виділення, рамці розміру, текстових портах, межі обтікання текстом (якщо використовується), краях кадру (включно з X, що відображає порожній графічний кадр) і прихованих символах. Колір шару не відображається для кадру, з якого знято виділення, якщо його краї приховані.

 1. На панелі «Шари» двічі клацніть шар або виділіть шар і виберіть пункт меню «Параметри шару» для [назва шару].
 2. Виберіть колір у полі «Колір» або виберіть «Власний», щоб визначити власний колір у палітрі кольорів.

Додавання об’єктів до шару

Будь-який новий об’єкт розміщується на цільовому шарі — шарі, позначеному значком ручки на панелі «Шари». Призначення шару цільовим також виділяє його. Якщо виділено кілька шарів, призначення одного з них цільовим не змінює виділення, але призначення цільовим шару за межами виділення знімає виділення з інших шарів.

Додати об’єкти до цільового шару можна одним з наступних методів:

 • Створення нових об’єктів інструментом «Текст» або інструментами малювання.

 • Імпорт, розміщення або вставка тексту чи графічних об’єктів.

 • Виділення об’єктів на інших шарах, а потім переміщення їх на новий шар.

  На прихованому або заблокованому шарі неможливо намалювати та розмістити новий об’єкт. Під час вибору інструмента малювання або інструмента «Текст» або розміщення файлу, коли цільовий шар приховано або заблоковано, курсор змінюється на значок закресленого олівця, коли він потрапляє у вікно документа. Покажіть або розблокуйте цільовий шар або призначте цільовим видимий, незаблокований шар. Якщо вибрати пункт меню Правка > Вставити, коли цільовий шар приховано або заблоковано, з’явиться повідомлення, у вікні якого можна показати або розблокувати цільовий шар.

Якщо клацнути шар на панелі «Шари», в рядку шару з’являється значок ручки, крім того, шар підсвічується, показуючи, що він є цільовим.

Зміна цільового шару для наступного нового об’єкта

Виділення, переміщення і копіювання об’єктів у шарах

За замовчуванням можна виділяти будь-який об’єкт на будь-якому шарі. На панелі «Шари» точки позначають шари, які містять виділені об’єкти. Колір виділення шару допомагає визначити шар об’єкта. Щоб запобігти виділенню об’єктів на певному шарі, заблокуйте шар.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб виділити окремі об'єкти в шарі, натиснувши значок трикутника поруч із шаром, відобразіть усе, і виділіть потрібний об'єкт. Можна також перетягти потрібний об'єкт в інше місце, не виділяючи його.


   Перетягування об’єктів між шарами

  • Щоб виділити всі об’єкти на певному шарі, під час клацання шару на панелі «Шари» утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Щоб перемістити або скопіювати об’єкти на інший шар, скористайтесь інструментом «Виділення», щоб виділити один або декілька об’єктів на сторінці документа або на шаблоні. На панелі «Шари» перетягніть кольорову крапку праворуч у списку шарів, щоб перемістити виділені об’єкти на інший шар.


   Переміщення об’єкта на новий шар

Примітка.

Щоб перемістити виділені об’єкти у заблокований шар, під час перетягування кольорової крапки утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Щоб скопіювати виділені об’єкти на інший шар, під час перетягування кольорової крапки праворуч у списку шарів до іншого шару утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Щоб скопіювати виділені об’єкти на заблокований шар, під час перетягування кольорової крапки утримуйте клавіші Ctrl+Alt (Windows) або Command+Option (Mac OS).

Вставлення об’єктів на інші шари

Команда «Пам’ятати шари при вставці» впливає на взаємодію об’єктів, вставлених з інших розташувань, з існуючими шарами.

Якщо команду «Пам’ятати шари при вставці» вибрано, об’єкти, які вирізаються або копіюються з інших шарів, під час вставки до нової сторінки або позиції зберігають прив'язку до шару. Якщо вставляти об’єкти до документа, який не має таких шарів, як в документі, з якого вони копіюються, InDesign додає назви шарів об’єктів на панель «Шари» у другому документі і вставляє кожний об’єкт на свій шар.

Якщо команду «Пам’ятати шар при вставці» не вибрано, об’єкти, що копіюються або вирізаються з інших шарів, вставляються разом на цільовий шар.

 1. Переконайтеся, що команду "Пам’ятати шар при вставці" не вибрано на панелі «Шари».

 2. Виділіть об’єкти і виберіть пункт меню Правка > Копіювати або Правка > Вирізати.

 3. На панелі «Шари» клацніть інший шар, щоб призначити його цільовим.

 4. Виберіть команду «Правка» > «Вставити».

Дублювання шару

Під час дублювання шару копіюється його вміст і параметри. Дублікат шару з’являється потім над вихідним шаром на панелі «Шари». Будь-які дубльовані кадри, зв’язані з іншими кадрами на шарі, залишаються зв’язаними. Зв'язок дубльованих кадрів, оригінали яких були зв’язані з кадрами на інших шарах, розривається.

 1. На панелі «Шари» виконайте одну з таких дій:
  • Виділіть шар і в меню панелі «Шари» виберіть пункт «Дублювати шар» [назва шару].

  • Перетягніть назву шару на кнопку «Новий шар».

Зміна порядку шарів

Змініть порядок розташування шарів в документі шляхом зміни положення шарів на панелі «Шари». Зміна положення змінює порядок шарів на кожній сторінці, а не тільки на цільовому розвороті.

Можна також змінити порядок об’єктів у стеку шляхом зміни їхнього розташування в шарі. Див. Упорядкування об’єктів у стеку.

 1. На панелі «Шари» перетягніть шар вище або нижче у списку. Можна також перетягнути декілька виділених шарів.
Перевпорядкування шарів

Показ та приховання шарів і об’єктів

Будь-який шар можна сховати або показати в будь-який час, окрім того, можна сховати або показати об’єкти в шарі. Приховані шари не можна редагувати; вони також не відображаються на екрані або в друкованому документі. Приховані шари можуть бути корисними, якщо необхідно виконати одну з таких дій:

 • приховати частини документа, які не повинні відображатися в кінцевому документі;

 • приховати альтернативні варіанти документа;

 • спростити відображення документа, щоб легше редагувати інші частини документа;

 • заборонити друк шару;

 • прискорити перемалювання на екрані, якщо шар містить графічні зображення з високою роздільною здатністю.

Примітка.

За замовчуванням текст продовжує обтікати об’єкти на прихованих шарах. Щоб ігнорувати параметри обтікання текстом для прихованих об’єктів, у меню панелі «Шари» виберіть »Параметри шару», а потім виберіть параметр «Не застосовувати обтікання текстом до прихованого шару».

 1. Виконайте будь-яку з описаних нижче дій:
  • Щоб приховати або показати лише один шар за раз, на панелі «Шари» клацніть квадрат зліва від імені шару, щоб приховати або показати значок ока для цього шару.

  • Щоб показати або сховати окремі об’єкти в шарі, клацніть трикутник розкриття для перегляду всіх об’єктів шару, а потім клацніть значок із зображенням ока, який дає змогу показати або сховати об’єкт.

  • Щоб сховати всі шари окрім вибраного шару або сховати всі об’єкти в шарі окрім вибраного об’єкта, у меню панелі «Шари» виберіть параметр «Сховати решту». Або, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи клавішу Option (Mac OS), клацніть квадрат далеко в лівій частині шару чи об'єкта, який повинен залишатися видимим.

  • Щоб показати всі шари, в меню панелі «Шари» виберіть «Показати усі шари». Або, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи клавішу Option (Mac OS), клацніть квадрат далеко в лівій частині видимого шару чи об'єкта, щоб показати всі шари чи об'єкти в шарі.

Налаштування шару як такого, що не друкується

 1. Виділіть шар у панелі «Шари».
 2. У меню панелі «Шари» виберіть «Параметри шару».
 3. Щоб запобігти друкуванню шару, зніміть позначку «Друкувати шар» і натисніть кнопку OK.
Примітка.

Під час друку або експорту в PDF параметр друку прихованих шарів та шарів, що не друкуються, залишається.

Блокування або розблокування шарів

Блокування дозволяє запобігати виконанню випадкових змін шару. Для заблокованого шару на панелі «Шари» відображається значок закресленого олівця. Об’єкти на заблокованих шарах неможливо виділяти або редагувати безпосередньо. Проте якщо об’єкти на заблокованих шарах мають атрибути, які можна редагувати непрямими способами, вони зміняться. Наприклад, якщо редагувати зразок відтінку, об’єкти на заблокованому шарі, в яких використовується цей зразок відтінку, відображатимуть зміну. Аналогічно, розташування набору зв’язаних текстових кадрів на блоковані і неблоковані шари дозволить перекомпоновувати текст на заблокованих шарах.

За допомогою панелі «Шари» можна також блокувати або розблоковувати об’єкти в шарі. Див. Блокування або розблокування об’єктів.

 1. Виконайте будь-яку з описаних нижче дій:
  • Щоб заблокувати або розблокувати один шар, на панелі «Шари» клацніть квадрат у другій колонці зліва, щоб показати (блокувати) або сховати (розблокувати) шар.

  • Щоб заблокувати усі шари, крім цільового шару, в меню панелі «Шари» виберіть «Заблокувати решту». Або, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи клавішу Option (Mac OS), клацніть квадрат в лівій частині шару, який потрібно залишити розблокованим.

  • щоб розблокувати усі шари, в меню панелі «Шари» виберіть «Розблокувати всі».

Видалення шарів

Пам’ятайте, що кожний шар є глобальним для всього документа — він присутній на кожній сторінці документа. Перш ніж видаляти шар, спочатку приховайте всі інші шари, а потім перевірте кожну сторінку документа, щоб переконатися в безпечності видалення об’єктів, що залишилися.

 1. Виконайте будь-яку з описаних нижче дій:
  • Щоб видалити шар, перетягніть його з панелі «Шари» на значок «Видалити» або в меню панелі «Шари» виберіть «Видалити шар» [назва шару].

  • Щоб видалити кілька шарів, під час вибору шарів клацанням утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Потім перетягніть шари з панелі «Шари» на значок «Видалити» або в меню панелі «Шари» виберіть «Видалити шари».

  • Щоб видалити усі порожні шари, в меню панелі «Шари» виберіть «Видалити непотрібні шари».

  • Щоб видалити об’єкт у шарі, виберіть об’єкт на панелі «Шари», а потім клацніть значок «Видалити».

Об’єднання шарів у документі

Зменшити кількість шарів у документі, не видаляючи їх, можна за допомогою об’єднання шарів. Під час об’єднання шарів об’єкти з усіх виділених шарів переміщуються на цільовий шар. З об’єднуваних шарів залишається тільки цільовий шар, інші виділені шари видаляються. Можна також склеїти документ шляхом об’єднання всіх шарів.

Примітка.

Якщо об’єднати шари, що містять комбінацію об’єктів сторінки й елементів шаблону, елементи шаблону перемістяться назад за кінцевий об’єднаний шар.

 1. На панелі «Шари» виділіть будь-яку комбінацію шарів. Переконайтеся, що включено шар, який необхідно призначити цільовим для об’єднання. Якщо необхідно склеїти документ, виділіть усі шари на панелі.
 2. Клацніть будь-який виділений шар, щоб призначити його цільовим і позначити значком ручки.
 3. Виберіть пункт меню «Об’єднати шари» на панелі «Шари».

Можна також об’єднати шари з однаковими іменами для експорту книги в PDF.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн