Що нового в CS5

Щоб ознайомитися з останніми посібниками з InDesign, відвідайте сторінку з навчальним відео з InDesign .

Оформлення та макет

Різні розміри сторінок

Для сторінок в одному й тому ж документі можна визначити різні розміри. Ця функція може виявитись особливо корисною, коли потрібно працювати з кількома пов'язаними між собою варіантами оформлення в одному файлі. Наприклад, один документ може містити в собі сторінки для візитної картки, листівки, фірмового бланка та конверта.

Щоб визначити для сторінок різні розміри, виберіть потрібну сторінку за допомогою інструмента «Сторінка», а потім змініть її параметри в панелі керування. Див. розділ Використання кількох розмірів сторінок.

Нова панель «Шари»

Нова панель «Шари» в InDesign тепер більш схожа на панель «Шари» в програмі Illustrator. У кожного шару є трикутник для розкриття, за допомогою якого можна відобразити об'єкти та порядок їх стекування на даному шарі для активного розвороту.

За замовчуванням новим елементам на сторінках надаються загальні назви (наприклад, «прямокутник» або «контур»). Щоб надати будь-якому елементу на сторінці власну назву, двічі клацніть із паузою назву цього елемента на панелі «Шари».

Змінити порядок стекування об'єктів можна шляхом їх перетягування у списку. На панелі «Шари» також можна показувати, приховувати, блокувати та розблоковувати окремі елементи сторінки.

Див. розділ Шари.

Налаштовувані розміри сторінок

Замість налаштування власних розмірів сторінок шляхом редагування текстового файлу для цього під час створення документів можна використовувати діалогове вікно «Власний розмір сторінки». Див. Створення сторінок із власними розмірами.

Спрощені трансформації

В InDesign є кілька нових функцій виділення та трансформації, які спрощують роботу з об'єктами.

Інструмент захоплення вмісту

Інструмент захоплення вмісту з'являється у вигляді кола у разі наведення миші на зображення під час використання інструмента «Виділення». За допомогою інструмента захоплення вмісту можна виділити та перенести вміст кадру, коли вибрано інструмент «Виділення». Ця нова функція успішно використовується замість інструмента «Позиція», який видалено з InDesign CS5. Якщо повернути вміст разом із кадром, в центрі інструмента захоплення вмісту з'являється горизонтальна лінія. Ця лінія віддзеркалює кут повороту змісту.

Інструмент захоплення вмісту відображується поверх кожного кадру, який належить до групи. Змінити положення вмісту в кадрі, який є частиною групи, можна за допомогою інструмента «Виділення».

Якщо потрібно, щоб інструмент захоплення вмісту не з'являвся у разі наведення миші на зображення, виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Сховати інструмент захоплення вмісту».

Див. розділ Виділення об'єктів.

Дії під час подвійного клацання

Подвійне клацання на графічних об'єктах за допомогою інструмента «Виділення» більш не активує інструмент «Часткове виділення». Замість цього подвійне клацання на графічному кадрі тепер виділяє вміст цього кадру. Якщо вміст уже виділено, подвійне клацання на цьому вмісті виділяє кадр із ним. (Коли вміст виділено, виділити кадр із ним також можна клацанням по краю цього кадру).

Подвійне клацання на елементі у групі виділяє цей елемент. Щоб знову виділити групу, двічі клацніть край елемента, який виділено, або край групи. У будь-якому разі інструмент «Виділення» залишається активним. Це забезпечує єдиний і зручний підхід до виділення графічних кадрів та груп.

Підсвічування країв кадру

В InDesign у разі наведення миші на зображення на сторінці в режимі інструмента «Виділення» тепер тимчасово відображуються краї кадру. Завдяки цьому стало зручніше шукати потрібні елементи, перш ніж виділяти їх. Колір країв кадру, який відображено, відповідає кольору шару, на якому розташований цей об'єкт. Групи відображуються за допомогою пунктирних ліній. Ці візуальні індикатори особливо корисні під час роботи в режимі перегляду та в режимі, коли активовано команду «Сховати краї кадру».

Підсвічування контурів та точок

У разі наведення миші на елемент сторінки в режимі інструмента «Виділення» InDesign відображує контур та точки на ньому. Завдяки цьому можна бачити контурні точки, з якими необхідно виконати певні дії. Тепер не потрібно виділяти об'єкт за допомогою інструмента «Часткове виділення», а потім ще й вибирати контурну точку. Можна просто перетягнути потрібну точку.

Поворот

Як і в програмі Illustrator, для повороту вибраного елемента сторінки не потрібно активувати інструмент «Поворот». Щоб повернути об'єкт, з активним інструментом «Виділення» можна просто встановити курсор біля кутового маркера і перетягнути його. Після перетягування інструмент «Виділення» залишається активним. Див. розділ Повертання об'єкта за допомогою інструмента «Виділення».

Трансформування декількох вибраних елементів

Тепер не потрібно групувати кілька елементів, перш ніж змінювати їх розмір і масштаб або повертати їх за допомогою інструмента «Виділення». Просто виділіть елементи, які потрібно трансформувати. Після цього навколо цих елементів з'явиться рамка розміру операції трансформування. Щоб змінити розмір виділених елементів, перетягніть маркер. Щоб зберегти при цьому пропорції, утримуйте під час перетягування клавішу Shift. Щоб змінити масштаб елементів, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Щоб зберегти пропорції під час масштабування, утримуйте клавіші Ctrl + Shift (Windows) або Command + Shift (Mac OS). Якщо під час виконання цих операцій утримувати ще й клавішу Alt, трансформування виконується відносно центру об'єктів, які вибрано. Див. розділ Трансформування об'єктів.

Малювання на екрані в реальному часі

В InDesign CS5 під час перетягування вмісту відбувається його малювання. У попередніх версіях InDesign для того, щоб побачити відображення вмісту, потрібно було призупинитись перед перетягуванням. Щоб активувати такий режим, потрібно змінити значення «Малювання на екрані в реальному часі» в параметрах інтерфейсу. Див. розділ Налаштування параметрів інтерфейсу.

Обирання виділеного об'єкта

Якщо виділено декілька елементів сторінки, що перекриваються, під час перетягування виділений об'єкт залишається виділеним. Щоб виділити інший елемент, просто клацніть на частині цього елемента, яка не перекриває виділений елемент та не перетинає його.

Швидкий розподіл

Під час трансформування кількох виділених об’єктів в InDesign CS5 можна пропорційно змінити інтервал між виділеними елементами замість того, щоб змінювати розмір власне елементів. Див. розділ Розподілення об'єктів за допомогою швидкого розподілу.

Зміна порядку інструментів трансформації

Інструменти повороту, масштабування та нахилу відображено на панелі інструментів під інструментом «Вільне трансформування». Для повертання, зміни розміру та масштабу об'єктів тепер не потрібно переключатись із інструмента «Виділення» на якийсь інший.

Інструмент «Зазор»

За допомогою інструмента «Зазор» можна швидко змінити розмір зазору між двома або декількома елементами. Цей інструмент дає змогу в одну операцію змінити макет, працюючи безпосередньо з вільним місцем. Див. розділ Вирівнювання об'єктів за допомогою інструмента «Зазор».

Абзаци, що розтягуються або розділяються на стовпці

В InDesign CS5 можна розтягнути абзац на кілька стовпчиків без створення окремих текстових кадрів. Також можна розділити абзац на стовпці в одному текстовому кадрі. Див. розділ Створення абзаців, що розтягуються або розділяються на стовпці.

Не відривати від попереднього

У діалоговому вікні «Зберегти параметри» тепер є пункт «Не відривати від попереднього», що дозволяє не відривати перший рядок поточного абзацу від останнього рядка попереднього абзацу. Див. Керування розривами абзацу за допомогою «Зберегти параметри».

Балансування стовпців

Параметр «Збалансувати стовпці» в діалоговому вікні «Параметри текстового кадру» дає змогу автоматично збалансувати текст по стовпцях в текстовому кадрі з декількома стовпцями. Див. розділ Додавання стовпців до текстового кадру.

Вирівнювання по вертикалі в непрямокутних кадрах

В попередніх версіях InDesign у текстових кадрах, які не були прямокутниками, параметри вирівнювання по вертикалі ігнорувались. В InDesign CS5 вирівнювання по вертикалі та кутові ефекти можна застосовувати в поєднанні з кадрами неправильної форми. Див. розділ Вертикальне вирівнювання тексту в текстовому кадрі.

Інтерактивні кутові ефекти

Щоб застосувати кутовий ефект до прямокутного кадру, клацніть жовтий квадрат навколо правого верхнього кута виділеного кадру. Крім того, тепер можна застосувати власний кутовий ефект та власний радіус заокруглення до кожного кута. Див. розділ Використання інтерактивних кутів.

Зразки в панелі керування

Тепер зразки до об'єктів можна застосовувати безпосередньо в панелі керування. Виділіть об'єкт та виберіть зразок в меню «Заливка» або «Обведення» в панелі керування. Також можна перетягнути поточний зразок кольору, який відображено в панелі керування, та застосувати його до інших об'єктів. Див. розділ Застосування кольору.

Вдосконалення функції розміщення на сітці

Щоб розмістити декілька файлів, просто почніть перетягувати їх, а потім за допомогою клавіш зі стрілками змініть кількість стовпців та рядків для зображень, які було розміщено. Під час перетягування утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та натискайте клавіші зі стрілками, щоб змінити розмір середника. Див. розділи Розміщення декількох графічних об'єктів та Створення контактних аркушів.

Автоматичне припасування

Щоб розмір зображення змінювався автоматично зі зміною розміру кадру, виберіть параметр «Автоматичне припасування». Див. розділ Використання функції автоматичного припасування.

Малювання декількох кадрів у сітці

Під час роботи з інструментами для створення кадрів (наприклад, «Прямокутник» або «Текст») за допомогою клавіш зі стрілками можна створювати кадри з рівними інтервалами між ними. Див. розділ Малювання багатьох об'єктів у сітці.

Створення дублікатів об'єктів у сітці

Шляхом перетягування копії виділеного об'єкта можна створити сітку об'єктів. Дів. розділ Створення дублікатів об'єктів у сітці.

Динамічні заголовки метаданих

В InDesign CS5 можна декількома способами створювати підписи з метаданих зображень.

  • Можна під час поміщення зображень створювати підписи, встановивши прапорець «Створити статичні підписи» в діалоговому вікні «Поміщення».

  • Підписи можна створювати на основі розміщених зображень. Спершу за допомогою діалогового вікна «Налаштування підпису» визначте, які метадані входять до складу зображення. Потім виберіть за допомогою команди меню «Об'єкт» > «Підписи» створення динамічних або статичних підписів.

  • Можна додати до текстового кадру текстову змінну, що буде відображати метадані зображення, яке прилягає до текстового кадру або належить до однієї групи з ним.

Див. розділ Підписи.

Mini Bridge

Mini Bridge — це компонент Adobe Bridge, який доступний у вигляді панелі в InDesign. За допомогою Mini Bridge можна переміщатися по файловій системі та переглядати файли як візуальні мініатюри, не виходячи з InDesign. Крім того, перетягування файлів із MiniBridge до InDesign є альтернативним способом розміщення файлів у документах. У результаті зображення, які було перетягнуто, завантажуються в курсор розміщення – саме так, як і під час перетягування з Bridge. Виділені елементи можна також перетягувати в Mini Bridge, створюючи таким чином фрагменти.

Покращена інтеграція з Adobe Bridge

Програми InDesign CS5 та Adobe Bridge CS5 тепер тісніше інтегровані в двох аспектах.

Мініатюри сторінок

Новий параметр обробки файлів дає змогу генерувати мініатюри сторінок не тільки для першої сторінки файлу InDesign. За замовчуванням кількість сторінок, для яких треба згенерувати мініатюри, – дві, але це значення можна змінити на 1, 2, 5, 10 або вибрати варіант «Всі». Сторінки в файлі INDD тепер можна переглядати в панелі перегляду Bridge. Чим більше сторінок вибрано для створення мініатюр, тим довше триватиме збереження документа InDesign. Див. розділ Включення зображень попереднього перегляду до збережених документів.

Перегляд зв'язків у файлі InDesign під час роботи в Bridge

Зв'язки всередині документа InDesign тепер можна переглядати безпосередньо в програмі Adobe Bridge, не відкриваючи документ в InDesign. Припустимо, ви не пам'ятаєте точне місце, де розміщено зображення, але пам'ятаєте, як додавали його до документу InDesign. В Adobe Bridge перейдіть до файлу InDesign та активуйте відображення мініатюр для всіх файлів, які розміщено всередині вибраного файлу InDesign.

Розробка для різних носіїв

Інтерактивні документи й презентації

Імпорт FLV- та MP3-файлів

Можна імпортувати відеофайли у форматі Flash Video (.FLV і .F4V), файли з кодуванням H.264 (наприклад, MP4) і SWF-файли. Можна імпортувати аудіофайли у форматі MP3. Також підтримуються файли мультимедія старих форматів, таких як QuickTime (MOV), AVI та WMV. Однак лише формати FLV, FL4, MP4 та MP3 відкривають доступ до широких мультимедійних можливостей, реалізованих в останніх версіях програм Acrobat, Adobe Reader та Acrobat Flash Player.

Для перетворення файлів мультимедія старих форматів на формат FLV призначена програма Adobe Media Encoder. Див. розділ Поновлення зв'язку з діючими мультимедійними файлами.

Панель «Мультимедія»

За допомогою панелі «Мультимедія» реалізовано функцію попереднього перегляду файлів SWF, FLV, F4V, MP4 та MP3 безпосередньо в InDesign. Будь-який відеокадр із файлів FLV, F4V та MP4 можна вибрати як зображення для афіші в відповідному заповнювачі. Можна також вибрати елементи керування відтворенням відео для переглядача інтерактивних документів. За допомогою панелі «Мультимедія» можна створювати точки навігації – часові маркери, яким можна призначати дії кнопок. Див. розділ Додавання відео- та аудіофайлів до документів.

Стилі руху

За допомогою панелі «Анімація» можна призначити стиль руху будь-якому елементу сторінки й швидко створити анімацію. Ці стилі руху – ті самі стилі, що реалізовано в програмі Adobe Flash CS5 Professional. Крім того, в InDesign можна імпортувати будь-який власний стиль руху, який створено в програмі Flash. Завдяки цьому користувачі InDesign та Flash можуть створювати анімаційні ефекти разом. Див. розділ Створення анімації в документі за допомогою стилів руху.

Панель «Анімація»

За допомогою панелі «Анімація» можна створювати та редагувати анімаційні ефекти. Можна змінювати атрибути анімації, що підтримуються (наприклад, атрибути позиції, масштабу, повороту та непрозорості). Анімацію, що створено в InDesign, можна зберегти як власний стиль руху, з яким зможуть працювати інші користувачі.

За допомогою панелі «Анімація» можна вказати, коли треба відтворювати анімований об'єкт (наприклад, під час завантаження сторінки або клацання по ній). Див. розділ Анімація.

Панель «Час»

За допомогою панелі «Час» можна змінювати порядок відтворення анімованих об'єктів. Див. розділ Використання панелі «Час» для змінення порядку анімації.

Панель «Стани об'єкта»

За допомогою панелі «Стани об'єкта» можна створити декілька версій одного об'єкта. Наприклад, можна створити об'єкт сторінки з 20 різними станами, для кожного з яких призначити власне фото. Користувач, що відкриває PDF- або SWF-файл, може переглянути цю фотогалерею за допомогою кнопок «Вперед» та «Назад». Див. Створення показу слайдів для об'єктів із кількома станами.

Панель «Перегляд»

В InDesign реалізовано попередній перегляд інтерактивних та анімаційних функцій поточного виділення, поточного розвороту або всього документа за допомогою панелі «Перегляд». Крім того, інтерактивні елементи можна перевіряти у веб-переглядачі. Див. розділ Попередній перегляд інтерактивних документів.

Пікселі як одиниці виміру

Тепер в діалоговому вікні «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» можна вибрати пікселі як одиниці виміру. Також можна змінювати поточну одиницю виміру, додаючи символи «px» до значень в полях для вводу в панелі керування, діалогових вікнах і на інших панелях. У випадку використання пікселів координати об'єктів і значення X та Y прив'язуються до цілих значень у пікселях, і значення товщини ліній також вимірюються в пікселях. Див. розділ Зміна лінійок та одиниць вимірювання.

Перетворення URL на гіперпосилання

За допомогою команди перетворення URL-адрес на гіперпосилання в поточному виділенні, матеріалі або документі можна знайти рядки з URL-адресами та перетворити їх на гіперпосилання. Крім того, можна призначати URL-адресам, що знайдено, певні стилі символів. Див. розділ Перетворення URL на гіперпосилання.

Вдосконалена функція імпорту до Flash Player

Під час експортування SWF-файлів до них можна додавати анімацію, відео, аудіо та віддалені ролловери. Крім того, за допомогою декількох нових параметрів можна контролювати вивід кінцевого SWF-файлу. Див. розділ Створення інтерактивних файлів SWF (Flash) для використання на веб-сторінках.

Покращена функція експорту до Flash Professional

Файли для редагування у Flash Professional можна експортувати із програми InDesign CS5 у форматі FLA замість формату XFL. Параметри експорту у форматі FLA підтримують використання насиченого мультимедійного вмісту та додаткові способи обробки тексту. Див. Створення файлів FLA для використання на веб-сторінках.

Покращена функція експорту в формат інтерактивного PDF

В InDesign CS5 є окремі команди для експортування даних у PDF-файли для друкування та інтерактивного перегляду.

Під час експорту до формату інтерактивного PDF насичений мультимедійний вміст з InDesign CS5 експортується в шар анотації насиченого мультимедійного вмісту Rich Media Annotation. Завдяки цьому відтворення вмісту в програмі Adobe Reader стає надійнішим. Щоб отримати оптимальні результати, відеофайли мають бути у форматі FLV або FL4, а аудіофайли – у форматі MP3.

Функція експортування в формат інтерактивного PDF має кілька додаткових параметрів, таких як параметри початкового перегляду, параметри презентації та переходи між сторінками. Див. Створення інтерактивних документів для PDF.

Покращена функція експорту у форматі XHTML

Експортування в формат XHTML дає змогу витягти вміст із документа InDesign та передати його веб-розробнику, який зможе використати його із власною метою у веб-програмі, наприклад у Dreamweaver. До покращень в InDesign CS5 також можна віднести можливість узгоджувати атрибути форматування тексту InDesign, зберігати локальне форматування та керувати порядком вмісту. Таблицям в InDesign тепер призначаються унікальні ідентифікатори, завдяки чому на них можна посилатися як на набори даних Spry у програмі Dreamweaver. Див. Експорт вмісту до Dreamweaver (CS5).

Покращена функція експорту у форматі JPEG

В діалоговому вікні «Експорт JPEG» є кілька нових параметрів, які, крім усього іншого, надають змогу вказувати колірний простір, використовувати параметри дообрізного формату документа та імітувати накладання. Див. розділ Експорт у формат JPEG.

Співпраця

Інтегровані функції коментування та перегляду

CS Review – це онлайн-служба, за допомогою якої можна зручно надавати доступ до варіантів оформлення іншим користувачам в Інтернеті та отримувати від них відгуки. За допомогою панелі CS Review в InDesign можна завантажувати знімки поточних документів в робоче середовище Acrobat.com, де інші користувачі можуть додавати до них свої коментарі. Див. Перегляд документів InDesign.

Трекінг змін в тексті

Коли функцію трекінгу змін в тексті увімкнено, зміни відслідковуються окремо для кожного користувача. Ці зміни можна побачити в редакторі матеріалу (але не у вигляді «Макет»). Трекінг виконується для наступних змін: видалення, переміщення та вставка тексту. За допомогою панелі «Відслідковувати зміни» можна приймати та відхиляти зміни в документі. Див. Відстеження та перегляд змін.

Установлені шрифти документа

Всі шрифти в теці шрифтів документа, що перебуває в тому ж місці, де й документ InDesign, доступні під час відкриття документа. Шрифти, установлені в одному документі, недоступні для інших документів. За допомогою команди «Пакет» можна згенерувати теку шрифтів документа, коли потрібно забезпечити спільний доступ до нього або перенести документ на інший комп'ютер. Див. розділ Установлені шрифти документа.

Режим презентації

В InDesign CS5 є новий режим екрана, що називається режимом презентації. В режимі презентації меню програми та всі панелі приховані. За допомогою клавіатури та миші можна переміщатися вперед і назад по розворотах документа. Див. розділ Використання режиму презентації.

Мітки кольору для мініатюр сторінок

Тепер на панелі сторінок можна призначати мініатюрам сторінок кольорові мітки. Див. розділ Створення міток кольору для мініатюр сторінок.

Зручність у користуванні та продуктивність

Фонові завдання

Під час зберігання великих документів та експортування їх до файлів PDF або IDML можна продовжувати роботу з документом. Крім того, можна створити чергу фонових завдань з експорту документів до формату PDF. На панелі «Фонові завдання» («Вікно» > «Утиліти» > «Фонові завдання») можна переглянути виконання експорту. Див. Панель фонових завдань.

Комбінації клавіш для миттєвого виклику інструментів

Щоб тимчасово переключитись із поточного інструмента на якийсь інший, можна натиснути та утримувати клавішу з відповідною літерою. Під час утримання клавіші поточний інструмент змінюється на новий, а щойно клавішу буде відпущено, повертається попередній інструмент. Наприклад, якщо натиснути клавішу U, буде активовано інструмент «Зазор». Щойно ви відпустите її, буде знов активовано інструмент «Виділення». Див. розділ Тимчасовий вибір інструментів.

Панель «Підказки інструмента»

На панелі «Підказки інструмента» («Вікно» > «Утиліти» > «Підказки інструмента») перелічено всі приховані дії, які можна викликати за допомогою клавіш-модифікаторів для поточного інструмента. Див. розділ Перегляд підказок інструмента.

Community Help

На сайті Adobe Community Help надається повна документація до продуктів Adobe, а також створений спільнотою навчальний вміст та інший навчальний вміст, що доступний на сайті Adobe.com. Сайт довідки спільноти Adobe містить переглядач на базі AIR, в якому можна переглянути найсвіжішу онлайнову довідку або локальну версію довідки (за замовчуванням) у разі відсутності доступу до Інтернету.

Community Help також містить коментарі, які перевіряються експертами, та власні рейтинги, що надаються користувачами документації Adobe, статтям бази знань, учбовим посібникам та іншому вмісту.

Зазначення початкового номера сторінок

Під час створення документа в InDesign CS5 можна призначити першій сторінці певний номер. Якщо вказано парний номер та ввімкнено параметр розвороту, документ почнеться з двосторінкового розвороту. Початковий номер сторінок також можна змінити в діалоговому вікні Параметри документа. Див. розділ Створення нових документів.

Функція редагування оригіналу декількох вибраних елементів

За допомогою команди «Редагувати оригінал» можна відкрити відразу декілька зображень у відповідних програмах для редагування. Див. розділ Редагування оригінальних ілюстрацій.

Нові параметри блокування об'єктів

Заблокувати або розблокувати об'єкти тепер можна за допомогою команди «Об'єкт» > «Заблокувати» або «Об'єкт» > «Розблокувати все на розвороті». Клацнувши значок блокування, також можна розблокувати заблокований об'єкт.

Нова функція «Запобігти вибору заблокованих об'єктів» в основних параметрах дає змогу вирішити, чи можна вибирати заблоковані об'єкти.

Поновлення зв'язку між розширенням файлів

Поновлюйте зв'язки між файлами, базуючись на розширеннях файлів. Наприклад, можна замінити ряд файлів JPEG файлами TIFF. Див. Поновлення зв'язку між файлами з різними розширеннями.

Приховування об'єктів

Тепер за допомогою команди «Об'єкт» > «Приховати» можна приховати всі об'єкти на сторінці. Приховані об'єкти ані друкуються, ані експортуються; крім того, їх неможливо вибрати. Щоб показати всі приховані об'єкти, виберіть команду «Об'єкт» > «Показати все на розвороті».

Зберігання стану прапорців перегляду

В програмі InDesign тепер зберігається стан прапорця «Перегляд» в діалоговому вікні після виходу та перезапуску.

Курсор розміщення під час перетягування об'єктів із Adobe Bridge

В попередніх версіях InDesign зображення, що було перетягнуто з програми Adobe Bridge або з робочого стола, відразу вставлялося на сторінку. При цьому створювався кадр за розміром зображення. В InDesign CS5 ця операція завантажує курсор розміщення, за допомогою якого можна створити для зображення кадр пропорційного розміру.

Відкривання файлів книг у Провіднику або у Finder

В меню панелі книг з'являється команда, що дозволяє переглянути документ у Провіднику або у Finder.

Різні вдосконалення

Округлення значень CMYK до цілих чисел

На панелі «Кольори» значення, що відповідають повзункам CMYK, округлюються до найближчого цілого значення.

Видалення всіх напрямних

У меню «Перегляд» > «Сітки та напрямні» є нова команда «Видалити всі напрямні на розвороті».

Масштабування під час роботи в діалогових вікнах

Тепер за допомогою комбінацій клавіш можна збільшувати та зменшувати документ, коли відкрито модальне діалогове вікно. Для цього натисніть клавіші Ctrl + - або Ctrl + = (Windows) чи Command + - або Command + = (Mac OS).

Новий шрифт за замовчуванням

Шрифт за замовчуванням змінено з Times (Mac) та Times New Roman (Windows) на міжплатформну OpenType-версію шрифту Minion Pro Regular.

Об'єднання декількох зв'язків із одним джерелом

В InDesign зв'язки зображень, що розміщені в документі декілька разів, згортаються в один рядок на панелі «Зв'язки». Тепер згортання можна вимкнути за допомогою нового параметра в діалоговому вікні «Параметри панелей».

Запам'ятовування положення вікна редактора матеріалу

Після закриття та повторного відкриття вікна редактора матеріалу InDesign відновлює ширину, висоту та місце цього вікна на екрані.

Позначки згортання

Якщо під час друкування розворотів увімкнено параметр «Мітки кадрування», позначки згортання друкуються як суцільні лінії.

Зміна та переміщення команд меню

Наведені нижче команди меню було перейменовано або перенесено в нові місця.

Підказка: виберіть «Вікно» > Робоче середовище» > «[Нове в CS5]», щоб виділити команди меню, які відповідають новим і покращеним функціям.

Команда InDesign CS4

Нове місце в InDesign CS5

«Файл» > «Експортувати для Digital Editions»

«Файл» > «Експортувати для» > «EPUB»

«Файл» > «Експортувати для Dreamweaver»

«Файл» > «Експортувати для» > «Dreamweaver»

«Об'єкт» > «Заблокувати позицію»

«Об'єкт» > «Заблокувати»

«Об'єкт» > «Розблокувати позицію»

«Об'єкт» > «Розблокувати» Усе на розвороті

«Об'єкт» > «Інтерактивні» > «Параметри фільму»/«Параметри звуку»

Панель «Мультимедія»

«Об'єкт» > «Контури» > «Перетворити точку» > «Кінець рядка» / «Кут» / «Згладжування» / «Згладжено і симетрично»

«Об'єкт» > «Перетворити точку» > «Звичайна»/«Кут»/«Згладжування»/«Симетрично»

«Перегляд» > «Показати/сховати гіперпосилання», «Показати/сховати текстові блоки», «Показати/сховати краї кадру», «Показати/сховати зібрані кадри», «Показати/сховати примітки»

«Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати/сховати гіперпосилання», «Показати/сховати текстові блоки», «Показати/сховати краї кадру», «Показати/сховати зібрані кадри», «Показати/сховати примітки»

«Вікно» > «Збірки»

«Вікно» > «Редакторська примітка» > «Збірки»

«Вікно» > «Атрибути»

«Вікно» > «Вивід» > «Атрибути»

«Вікно» > «Автоматизація» > «Злиття даних»/«Мітка сценарію»/«Сценарії»

«Вікно» > «Утиліти» > «Злиття даних»/«Мітка сценарію»/«Сценарії»

«Вікно» > «Колір»

«Вікно» > «Колір» > «Колір»

«Вікно» > «Градієнт»

«Вікно» > «Колір» > «Градієнт»

«Вікно» > «Стилі об’єкта»

«Вікно» > «Стилі» > «Стилі об’єкта»

«Вікно» > «Зразки»

«Вікно» > «Колір» > «Зразки»

«Вікно» > «Теги»

«Вікно» > «Утиліти» > «Теги»

«Вікно» > «Текст і таблиці» > «Примітки»

«Вікно» > «Редакторська примітка» > «Примітки»

«Вікно» > «Текст і таблиці» > «Стилі комірки»/«Стилі символів»/«Стилі абзаців»/«Стилі таблиць»

«Вікно» > «Стилі» > «Стилі комірки»/«Стилі символів»/«Стилі абзаців»/«Стилі таблиць»

«Довідки»/«InDesign» > «Налаштувати модулі»

«Довідки»/«InDesign» > «Керування розширеннями»

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн