Створення нових документів | InDesign CC 2015 і старіші версії

Примітка.

Неупереджена мова. Починаючи з випуску InDesign 2022 (версія 17.0) і надалі, ми замінюємо неінклюзивну мову для відображення основних цінностей Adobe щодо інклюзивності. Будь-яке згадування головної сторінки буде замінено на термін «сторінка-шаблон» у наших статтях довідки для англійської, данської, угорської, іспанської, італійської, бразильського варіанта португальської, португальської та японської мов. .

Примітка.

Щоб навчитися створювати документи за допомогою різноманітних шаблонів і стилів, упроваджених у випуску InDesign CC 2017 року, дивіться статтю Створення документів.

Створення нового документа

 1. Виберіть команди меню «Файл» > «Створити» > «Документ...».

  Після цього на екрані з'явиться діалогове вікно «Новий документ», що містить розділи «Параметри документа» та «Поля і колонки», за допомогою яких можна налаштовувати розмір сторінки, поля та колонки за допомогою єдиного діалогового вікна. Ці параметри можна змінити в будь-який час.

 2. Встановлення налаштувань документа. (Див. Параметри нового документа.)

  Щоб вказати значення випуску за обріз і розмірів службових полів, клацніть екранну кнопку зі стрілкою, розташовану напроти параметра «Випуск за обріз та службове поле». Області випуску за обріз та службове поле знаходяться поза краями, визначеними за допомогою параметра «Розмір сторінки». Щоб області випуску за обріз та службові поля простягалися рівномірно з усіх сторін, клацніть значок «Зробити всі параметри однаковими» .

 3. (Лише в InDesign) Поставте прапорець напроти параметра «Перегляд», щоб подивитись, як виглядатиме новий документ. За необхідності змініть відповідні параметри.

 4. Натисніть кнопку «ОК», щоб відкрити новий документ із щойно визначеними параметрами.

Примітка.

Щоб установити параметри макета за замовчуванням для всіх нових документів, виберіть команди меню «Файл» > «Параметри документа...» або «Макет» > «Поля і колонки» та налаштуйте необхідні параметри (при цьому всі документи InDesign мають бути закриті).

Параметри нового документа

Стиль документа

Виберіть стиль документа, збережений заздалегідь.

Метод

Під час створення документа для виводу у форматі PDF або SWF на веб-сторінках за умови вибору параметра «Web» зміниться кілька параметрів у діалоговому вікні, наприклад вимкнеться параметр «Розворот», орієнтація зміниться з портретної на альбомну, і використовуватиметься розмір сторінки залежно від роздільної здатності монітора. Після створення документа будь-які із цих параметрів можна налаштовувати.

У CS6 та пізніших версіях: метод створення «Цифрове публікування» було додано до параметрів створення публікацій, призначених для Digital Publishing Suite. Також метод публікації документа можна змінити після того, як документ буде створено.

Кількість сторінок

Укажіть кількість сторінок, яку необхідно створити в новому документі.

Початкова сторінка №

Укажіть номер початкової сторінки документа. Якщо вказати парне число (наприклад, 2), коли обрано параметр «Розворот», документ починатиметься з двосторінкового розвороту. Див. Початок документа із двосторінкового розвороту.

Розворот

Виберіть цей параметр, щоб змусити ліву та праву сторінку виглядати як двосторінковий розворот, як у книгах та журналах. Зніміть виділення з цього параметра, щоб дозволити кожній сторінці стояти окремо, як під час друку флаєрів чи плакатів, або якщо ви бажаєте, щоб об'єкти були обрізані біля корінця.

Після створення документа можна використовувати панель «Сторінки» для створення розворотів більше ніж із двох сторінок або примусово відкрити перші дві сторінки як розворот. (Див. Керування нумерацією сторінок розвороту.)

Головний текстовий кадр

У CS5.5 та більш ранніх версіях: оберіть цей параметр, щоб створити текстовий кадр із вказаними атрибутами стовпців та полів. Головний текстовий кадр додається до шаблону A. (Див. Використання текстових кадрів на сторінках-шаблонах.)

Параметр «Головний текстовий кадр» доступний лише за умови вибору команд меню «Файл» > «Створити» > «Документ».

Головний текстовий кадр

У CS6 і пізніших версіях: виберіть цей параметр, щоб додати первинний текстовий кадр до шаблону сторінки. За умови створення нового шаблона сторінки вміст головного текстового кадру автоматично переноситься у головний текстовий кадр нового шаблону.

Розмір сторінки

Виберіть розмір сторінки з меню або введіть значення для параметрів «Ширина» та «Висота». Розмір сторінки представляє кінцевий необхідний розмір після обрізання області випуску або інших позначок за межами сторінки.

Орієнтація

Виберіть «Книжна»  (вертикальна) або «Альбомна»  (горизонтальна). Ці значки знаходяться в динамічному взаємозв’язку з розмірами, введеними в полі «Розмір сторінки». Коли значення висоти більше за значення ширини, обирається книжна орієнтація. Коли значення ширини більше за значення висоти, обирається альбомна орієнтація. При виборі неактивного значка змінюються значення висоти та ширини.

Порада: для визначення параметрів випуску за обріз та службових полів натисніть екранну кнопку зі стрілкою, розміщену напроти параметра «Випуск за обріз та службове поле» у діалоговому вікні «Новий документ». Щоб області випуску за обріз та службові поля простягалися рівномірно з усіх сторін, клацніть значок «Зробити всі параметри однаковими».

Дообрізний формат

Область випуску за обріз дозволяє друкувати об’єкти, які розміщені на зовнішньому краї сторінки визначеного розміру. Якщо на сторінці з потрібними розмірами об’єкт розміщено на краю, через неправильне розташування під час друку або обрізки на краю може з’явитися білий колір. Тому об’єкт, який знаходиться на краю сторінки з потрібними розмірами, необхідно розмістити за межами краю, а потім обрізати після друку. Область випуску за обріз позначена в документі червоною лінією. Параметри області випуску за обріз можна визначити в розділі «Випуск за обріз» діалогового вікна «Друк».

Службове поле

Область службового поля втрачається під час обрізання документа до кінцевого розміру сторінки. Область службового поля містить інформацію для друку, інформацію про налаштовану кольорову шкалу або відображає інші інструкції та описи про інші об’єкти в документі. Об’єкти (включно з текстовими кадрами), розміщені в області службового поля, друкуються, але зникнуть під час обрізання документа до кінцевого розміру сторінки.

Об’єкти, які знаходяться поза межами області випуску за обріз та службового поля (яким би не був його розмір), не друкуються.

Попередній перегляд

(Лише в InDesign) Поставте прапорець напроти цього параметра, щоб подивитись, як виглядатиме новий документ. Змініть параметри відповідним чином, якщо зовнішній вигляд документа є незадовільним.

Примітка.

Щоб зберегти параметри документа для використання у подальшому, можна також вибрати параметр «Зберегти стиль документа».

Огляд вікна документа

Кожна сторінка або розворот документа мають власний монтажний стіл і напрямні, які є видимими у звичайному режимі перегляду. (Щоб переключитися у звичайний режим, виберіть пункт меню «Перегляд» > «Режим екрану» > «Звичайний»). Монтажний стіл змінює свій колір на сірий під час перегляду в певному режимі екрана. (Див. Перегляд документів.) Змінити колір фона перегляду та колір напрямних можна за допомогою команди меню параметрів «Напрямні та монтажний стіл».

Документ і напрямні у звичайному режимі перегляду

A. Розворот (чорні лінії) B. Сторінка (чорні лінії) C. Напрямні полів (пурпурові лінії) D. Напрямні стовпців (фіолетові лінії) E. Область випуску за обріз (червоні лінії) F. Службова область (сині рядки) 

Примітки про вікно документа:

 • Лінії іншого кольору є напрямними, які, якщо вони присутні, з’являються у кольорі шару під час виділення. Див. розділ Шари.

 • Напрямні колонок розташовуються попереду напрямних полів. Коли напрямна колонки знаходиться точно на позиції напрямної поля, вона приховує напрямну поля.

Створення сторінок із власними розмірами

Можна створити власні розміри сторінок, які відображатимуться у розділі «Розмір сторінки» діалогового вікна «Новий документ».

 1. Виберіть «Файл» > «Створити» > «Документ».

 2. Виберіть «Власний...» у розкривному меню «Розмір сторінки».

 3. Введіть назву власного розміру сторінки, укажіть його параметри та натисніть кнопку «Додати».

Текстовий файл New Doc Sizes.txt, за допомогою якого можна було створювати власні розміри сторінки у попередніх версіях InDesign, виключено з InDesign CS5 та пізніших версій.

Визначення стилів документа

Можна зберегти такі параметри документа, як розмір сторінки, колонки, поля, області випуску за обріз та службові поля, як стиль, щоб зберегти час та гарантувати узгодженість під час створення однакових документів.

 1. Виберіть «Файл» > «Стилі документів» > «Визначити».

 2. Клацніть «Створити...» у діалоговому вікні, що з'явиться на екрані.

 3. Вкажіть назву стилю і виберіть основні параметри макета у діалоговому вікні «Створити стиль документа». (Опис кожного параметра див. у розділі Параметри нового документа.)

 4. Двічі натисніть кнопку «ОК».

Примітка.

Стиль документа можна зберегти в окремому файлі та розповсюдити файл між іншими користувачами. Для збереження та завантаження файлів стилів користуйтеся кнопками «Зберегти» та «Завантажити» діалогового вікна «Стилі документів».

Створення документа за допомогою стилю

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій:

  • Виберіть «Файл» > «Стиль документа» > [назва стилю]. (Натисніть і утримуйте клавішу Shift під час вибору стилю, щоб створити новий документ на основі цього стилю без відкриття діалогового вікна «Новий документ».)

  • Виберіть «Файл» > «Створити» > «Документ...», після чого виберіть стиль із розкривного меню «Стиль документа» у діалоговому вікні «Новий документ».

  Діалогове вікно «Новий документ» містить параметри стилю макета.

 2. У разі потреби змініть параметри і натисніть кнопку  «ОК».

Примітка.

Щоб пропустити діалогове вікно «Новий документ», під час вибору стилю з меню «Стиль документа» натисніть клавішу Shift.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн