Adobe Captivate Prime | Productupdates | Opmerkingen bij release

logo

Adobe Captivate Prime is in augustus 2015 gelanceerd. Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om het product te verbeteren, brengen we regelmatig updates uit. Lees verder voor meer informatie over de verbeterde functies en de problemen die zijn opgelost in update-releases.

Laatste update-release

Update 63

Releasedatum: juni 2021

Bugfixes in deze update

 • U kunt een gebruiker met een lege naam maken in een csv.
 • Als het teken '/' in het actieve veld staat, verandert de status van de taak niet van 'Ingediend' naar 'Voltooid' wanneer een taak wordt gemaakt voor het downloaden van user.csv.
 • Bestelde modules houden zich niet aan de volgorde.
 • Zoeken naar een Leerobject met meer dan één vaardigheid levert onverwachte resultaten op.

Update 62

Releasedatum: juni 2021

Bugfixes in deze update

 • Kan niet aanmelden bij de app wanneer de SP-aanmelding voor het account is geïnitieerd.
 • Video's worden niet zoals verwacht weergegeven van Brightcove.
 • De userGroupInfo-API is niet zichtbaar wanneer het leerprogramma in een van de apps wordt bezocht.
 • Kan niet zoeken naar een gearchiveerd Leerprogramma en certificering wanneer een Dashboardrapport wordt gemaakt.
 • Een auteur kan een Taakhulp die is gemaakt voor een andere auteur, niet bewerken of bijwerken.
 • De API voor bestand verzenden werkt niet zoals verwacht in het EU-cluster.

Update 61

Releasedatum: mei 2021

Bugfixes in deze update

 • Prestatieverbetering voor userGroupInfo-aanroepen.
 • Nadat nieuwe Brightcove-profielen zijn ingeschakeld, ondersteunt Captivate Prime inhoud met video- en audiomodules.
 • De gegevens vastleggen in Leertranscripten mislukt als een krap datumbereik wordt geselecteerd.
 • Er wordt een sessie-uitnodiging verzonden naar de ingeschreven studenten voor alle sessies, zelfs wanneer er slechts één nieuwe sessie wordt toegevoegd.
 • Audiomodules worden niet zoals verwacht geüpload.

Update 60

Releasedatum: april 2021

Bugfixes in deze update

Rapporteren

 • Als u zoekt naar een gearchiveerd rapport na het maken van een rapport, mislukt dit.
 • Fouten in één rapport worden doorgegeven aan andere rapporten. Het resultaat is dat deze rapporten tot fouten leiden.

Taakhulpen

 • Na het downloaden van een Taakhulp kunt u de Taakhulp niet verwijderen.

Speler

 • WebVTT-ondertiteling wordt niet weergegeven zoals verwacht.

Learner-app

 • Op de pagina Overzicht van certificering wordt bij Externe certificering niet de duur weergegeven die is toegevoegd door een auteur.
 • Voeg de optie Alle toe in de filter Vaardigheid.
 • Studenten hebben meerdere overzichtsmails ontvangen.
 • Het aantal geselecteerde rijen wordt niet zoals verwacht aangegeven op een pagina.

AEM-component

 • Widgets worden niet zoals verwacht bijgewerkt na het vernieuwen van een pagina.

Localisatie

 • Een aantal Duitse tekenreeksen zijn niet gelokaliseerd zoals verwacht.
 • De vertaling van tekenreeksen gaat standaard naar Engels als een student geen taal heeft geselecteerd voor de interface en inhoud.

Certificering

 • Het bestellen van de module kan worden omzeild als de vereisten niet worden afgedwongen.

Browser

 • Auteur-, manager- of studentapps worden niet zoals verwacht weergegeven in IE 11.

Gamification

 • Gamificatiepunten worden niet zoals verwacht verzilverd.

Inhoudsbibliotheek

 • Cursussen uit de app voor inhoud testen werken niet zoals verwacht.

Speler

 • De speler wordt alleen geladen in de ruimte waar de widget zich bevindt.
 • Video's in een Captivate-module worden niet zoals verwacht afgespeeld.

Connector

 • In bepaalde gevallen worden bestanden verwijderd van een FTP-/Box-connector.
 • Bestanden worden verwijderd van een ftp wanneer de bestanden worden bijgewerkt met dezelfde namen.
 • Een BlueJeans-gebeurtenis ondersteunt paginering wanneer het aantal gebeurtenissen groter dan 100 is.

Vorige updatereleases

Releasedatum: 20 februari 2021

Nieuwe functies en wijzigingen

 • Board-weergave in sociaal.
 • De social-banner aanpassen
 • Catalogusfilters in Student-app.
 • Uitschrijven uit een training
 • Gebruikers importeren van Salesforce-contacten.
 • ... en nog veel meer.

Voor meer informatie zie Nieuw in de Captive Prime update van februari 2021.

Bugfixes in deze update

Certificering

 • In sommige gevallen kon een student een cursus, die deel uitmaakt van een certificering, niet opnieuw proberen, ondanks dat het maximum aantal pogingen voor de cursus op oneindig is gezet. Dit probleem is nu opgelost.
 • In sommige gevallen kan een leerling zich niet voor een certificering inschrijven omdat de knop Inschrijven niet zichtbaar is zoals men verwacht.

Inhoudsbibliotheek

 • Onjuiste help-URL op de pagina Voeg nieuwe inhoud toe. De juiste URL is bijgewerkt.

Cursus

 • Een L2 Quizscore rapport dat is gedownload voor een AICC inhoudsmodule toont onjuiste score onder de Totale Gebruiker Score / Quiz Scorekolom. Dit probleem is opgelost.
 • Het downloaden van bronnen uit een cursus werkte niet als deze gedupliceerd was uit een andere cursus indien de student geen toegang had tot de originele cursus die gebruikt werd om een gedupliceerde cursus te maken. 
 • Bannerafbeeldingen werden niet verwijderd als de auteur ze verwijderde terwijl de cursus nog in concept stond. Dit probleem is opgelost.

AEM

 • Na het invoegen van de Captivate Prime component in AEM, duurde het lang voor de pagina geladen was, waardoor de andere componenten niet meer toegankelijk waren. Dit probleem is opgelost.

Beheer

 • Gearchiveerde cursussen verschijnen niet in de zoekresultaten zoals verwacht. Dit probleem is opgelost.
 • Een beheerder kon niet zoeken naar gearchiveerde cursussen in de Beheerdersapp -> Aangepaste rapporten -> Excel rapporten -> Cursusrapporten. Dat is nu opgelost. 
 • Het downloaden van een quizrapport als Excel werkt niet als het bestand studenten bevat die de trainingen hebben gevolgd voor en na de inhoudsupdate. Dit probleem is opgelost.
 • Een CSV-upload mislukt als de actieve velden speciale tekens bevatten. Dit is opgelost.
 • In enkele gevallen, wanneer een student een test aflegt in Captivate, worden de antwoorden niet vastgelegd zoals het hoort.
 • Na het aanmaken van een abonnement en het proberen te bewerken van het abonnement, verschijnen de knoppen Opslaan en Annuleren niet zoals verwacht. Dit is opgelost.

Speler

 • Voor een specifiek type inhoud van SCORM-2004 werkte het hervattingsscenario niet.Hierdoor moesten studenten navigeren naar het punt waar zij waren gebleven. Dit is nu opgelost. De inhoud zou nu verder moeten gaan vanaf het punt waar men het eerder heeft verlaten.  
 • Na het inschrijven voor een cursus, speelt de inhoud in sommige gevallen niet af zoals verwacht. Dit probleem is opgelost.

Uitschrijving

 • Een inschrijvingsrapport vermeldt slechts 20 niet-ingeschreven cursisten, zelfs als er meer cursisten voor de cursus/certificering zijn uitgeschreven. Dit probleem is opgelost.
 • In sommige gevallen was er een probleem met het exporteren van de lijst van niet-ingeschreven studenten bij Inschrijvingsrapport. Dit is nu opgelost.

Leerprogramma

 • Als een student is ingeschreven voor slechts één van de cursusonderdelen in een flexibel leerplan, dan zal bij het klikken op de cursuslink van de andere cursussen waarvan de onderdelen niet zijn geselecteerd, een lege pagina worden geopend.

Student

 • Enkele studenten, van wie de gebruikersnaam speciale tekens bevat, ontvangen geen e-mail meldingen zoals verwacht.
 • In de immersieve weergave geeft de Kalenderwidget in sommige gevallen de komende VC-sessies niet weer zoals verwacht.
 • In de Studentenapp werkte het Vaardigheden filter niet zoals verwacht. Dit probleem is opgelost.

Zoeken

 • In een specifiek scenario was manager eerder niet in staat om te zoeken naar een groep gebruikers van een manager. Dit probleem is nu opgelost voor de rol van manager.

Gebruikersgroep

 • Bij het exporteren van een rapport over een gebruikersgroep met meer dan 500 gebruikers, kwamen de gegevenswaarden en de kolomkoppen in het rapport niet overeen. Dit is nu opgelost.
 • Wanneer een beheerder een E-mailhandtekening bewerkt in een E-mailsjabloon en meerdere regels toevoegt, zag hij de html-tags alleen in de Beheerdersinterface. Dit probleem is nu opgelost. 
 • In Beheerdersapp > Catalogus > zoeken naar catalogus, kunt u niet zoeken.

Gebruikers

 • Enkele actieve externe gebruikers werden verwijderd. We hebben een aantal veranderingen aangebracht en het probleem is nu opgelost.

Importeren

 • Het importeren van een CSV mislukt als de CSV-koptekst spaties bevat of als het e-mailadres van een gebruiker accenten of diakritische tekens bevat.

Het indienen van een activiteit

 • In de app voor docenten, op de pagina voor het indienen van activiteiten, overlapte de waarde van de ingediende datum met de bestandsnaam als deze lang was. Dit probleem van de gebruikersinterface is nu opgelost. 

Docent

 • Een docent ontvangt sessie-uitnodigingen voor al zijn sessies, ook al wordt er alleen een nieuwe sessie toegevoegd. Dit probleem is opgelost.

SCORM

 • Voor bepaalde SCORM-inhoud zijn er enkele browser-gerelateerde problemen, problemen met het navigeren met de speler en inconsistenties in de registratie van de quizscore. Deze problemen zijn opgelost.

SAML en SSO

 • We hebben de foutmelding bijgewerkt die je te zien krijgt als de SSO referenties verlopen zijn.

Captivate Prime-API

 • De getlearningObject API retourneerde onjuiste inschrijvingsgegevens als gevolg van problemen met het opnemen in cache. Dit probleem is opgelost.
 • Een VC-sessie toont nu de URL van de vergadering in het Locatie veld in een uitnodiging voor een vergadering.
 • Als u meerdere VC-providerintegraties heeft opgezet en als één of meer van hen niet werkt zoals verwacht, zal de VC-selectie vervolgkeuzelijst een lege lijst tonen. Dit is nu opgelost. De resterende VC-integratie wordt nu correct vermeld.
 • Connect VC-sjablonen laden niet zoals verwacht wanneer een docent zich bij de sessie aansluit.
 • Er wordt een onjuiste duur getoond in de gebruikersinterface na het migreren van modules met een duur in een module_version CSV-bestand.
 • Voor sommige accounts werkt het bijwerken van een gebruiker niet zoals verwacht. Dit is opgelost.

Bekende problemen in deze update

 • Bij gebruik van het Duur filter in de studentenapp, kan het zijn dat de inhoud en het filter niet synchroon lopen als de student een andere taalinstelling gebruikt en geen deel uitmaakt van de standaardinstantie met betrekking tot de inschrijving.

Opmerking: De filters "Duur" en "Indeling" van de training zijn geïndentificeerd op basis van de opleidingsinhoud die beschikbaar is voor de standaard instantie en voor de voorkeurstaal van de account.

Update 59

Releasedatum: 18 december 2020.

BlueJeans Events-connector

BlueJeans Events-connector verbindt Captivate Prime met Blue Jeans-systemen om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. Met deze connector kunt u:

 • Virtuele sessies opzetten met BlueJeans Events: configureer een nieuw event in BlueJeans en stel een VC-sessie in Captivate Prime in door het juiste BlueJeans-event te selecteren. Details over datum en tijd worden automatisch uit de BlueJeans-events gehaald.
 • Geautomatiseerde synchronisatie van gebruikersvoltooiing: door middel van een geautomatiseerd proces voor de synchronisatie van gebruikersvoltooiing kan de Captivate Prime-beheerder automatisch voltooiingsrecords ophalen voor BlueJeans-events.

Deze nieuwe connector vereist een afzonderlijke set referenties om de connector te configureren. 

Ga voor meer informatie naar BlueJeans Events-connector.

Update 58: Captivate Prime-release van december 2020

Releasedatum: 05 december 2020.

Nieuwe functies en wijzigingen

Deze release focust op het volgende:

 • Geheel nieuwe ervaring op de startpagina voor studenten
 • Responsieve weblay-out op mobiel voor de studentrol
 • Aanbeveling op basis van AI voor studenten
 • Wekelijkse overzichtsmails
 • Controlelijst
 • Marketo Engage-integratie
 • Aangepast domein
 • Quizscores importeren uit Adobe Connect
 • Diepe link naar catalogus voor studenten
 • Verbeteringen in LinkedIn Learning
 • ... en veel meer

Zie voor meer informatie Nieuw in de Adobe captivate Prime-release van december 2020.

Niet-ondersteunde functies in de insluitende ervaring op mobiel

De volgende functies worden niet ondersteund:

 • Sociale app: een student wordt omgeleid naar de klassieke ervaring als hij/zij op de sociale widget op de startpagina klikt
 • Profielinstellingen/profiel bewerken
 • Badge/vaardigheden weergeven
 • Leaderboard: een student wordt omgeleid naar de klassieke ervaring als hij/zij op de Leaderboard-widget op de startpagina klikt
 • Taakhulpen downloaden.
 • Filteropties in Zoeken.

Bugfixes in deze update

 • U kunt een inhoudsmap niet verwijderen als de inhoudsmap verwijderde inhoud bevat. 
 • Met een leerplan kunnen beheerders een cursus opzetten met de instantie Automatisch. De docentinformatie voor een cursus met een module voor inzending van activiteiten was eerder niet juist opgezet. Nu wijst Captivate Prime automatisch de docent van de standaardinstantie toe aan de instantie Automatisch. 
 • Een aangepaste badge met een cataloguslabel met een spatie staat niet toe dat de PDF wordt gedownload zoals verwacht. 
 • Een rapport dat is gedownload van het dashboard, verschilt van de abonnementsmail die is ontvangen voor het dashboardrapport.
 • Een studenttranscript bevat geen bijgewerkte gegevens voor een terugkerende certificering.
 • Als er na het starten van een cursus een time-out optreedt, wordt het aantal pogingen niet weergegeven zoals verwacht. Af en toe is er ook een leeg scherm als u een cursus meerdere keren probeert.
 • Er is een 5xx-fout nadat u een module hebt geüpload.
 • Een sociaal privébord is niet voor alle studenten zichtbaar.

Bekende problemen in deze update

Na het afronden van een cursus of een certificering ziet u niet direct het pop-upvenster met feedback. Dit probleem doet zich alleen voor als u de cursus volgt in de ingesloten gebruikersinterface. Als u de cursus in de klassieke gebruikersinterface volgt, ziet u het pop-upvenster met feedback zoals verwacht.

Update 57

Releasedatum: 23 september 2020.

Inhoudsbibliotheek

 • In de inhoudsbibliotheek wordt de inhoud in het tabblad Gepubliceerd niet verwijderd als men inhoud terugtrekt. Als u de pagina ververst, wordt de teruggetrokken inhoud niet meer weergegeven.
 • Bij het aanmaken van een inhoudsmap is het veld Naam niet gemarkeerd als verplicht, terwijl dit juist wel een verplicht veld is.

Klantenverzoek

 • Om alle cursussen te identificeren waarvoor elke student is ingeschreven en of deze de cursus heeft voltooid, moet u de volgende velden invullen in het dashboard Abonnementsrapport:
  • UUID
  • E-mailadres

Studenttranscript

 • Een Studenttranscript genereren in de Indonesische taal leverde fouten op.

Zoeken

 • U kunt niet zoeken naar een specifieke cursus. Dit is opgelost.

Releasedatum: 25 augustus 2020

Cursussen volgen van LinkedIn Learning

Captivate Prime ondersteunt al cursussen van LinkedIn Learning binnen het studieplatform. Studenten kunnen nu dergelijke cursussen van LinkedIn Learning volgen in de mobiele app van Captivate Prime. Zoek in de apparaat-app naar een cursus en start deze vervolgens.

Zie Cursussen volgen van LinkedIn Learning voor meer informatie.

Pushmeldingen voor inschrijvingen door beheerders

Wanneer de beheerder studenten inschrijft voor trainingen, ontvangen de studenten meldingen inzake de inschrijvingen.

Pushmeldingen wordt nu ook ondersteund voor aankondigingen.

Verplichte L1-feedback

In de nieuwste release van augustus 2020 maakt Captivate Prime het voor beheerders mogelijk om L1-feedback dusdanig te configureren dat alle vragen verplicht worden. Hetzelfde wordt nu ondersteund vanuit het perspectief van de student in de mobiele app.

Verbeteringen in de gebruikersinterface

Links in voettekst

De beheerder kan in de beheerderweergave op het internet meerdere links in de voettekst instellen. Studenten kunnen deze links nu openen door op het hamburgerpictogram en het helppictogram te tikken.

Standaard zijn er twee links en de beheerder kan nog eens drie links toevoegen (via de beheerderweergave op internet) die in de app zichtbaar zijn.

Kaartweergave voor leerobjecten

In de delen Mijn Leerervaring en Catalogus van de app worden de trainingen standaard als kaarten weergegeven in plaats van lijsten. Dit is een wijziging voor studenten aangezien tot nu toe de lijstweergave de standaardweergave was.

Studenten kunnen echter wisselen tussen de lijst- en kaartweergave.

Releasedatum: 23 augustus 2020

Nieuwe functies en wijzigingen

Deze release focust op het volgende:

 • Verbeterde rapportage
 • Persoonlijke inhoudsmappen
 • Aangepaste FTP
 • Ondersteuning van bijschriften voor video's
 • Power BI-verbeteringen
 • Verbeterde feedback
 • Nieuwe en gewijzigde API's
 • Wijzigingen aan beleid voor gegevensbewaring
 • ... en veel meer

Voor meer informatie zie Nieuw in de Adobe Captivate Prime-release van augustus 2020.

Opmerkingen over deze release

 • Het duurt minder dan 15 minuten om een studenttranscript (~1 GB) te genereren.
 • In eerdere versies van Captivate Prime stonden in de kolommen Quizscore en Hoogste quizscore van het studenttranscript de score en de maximumscore in de indeling 25/100. Om de leesbaarheid en analyse te verbeteren, is de quizscore nu ook opgenomen in aparte kolommen: Quiz_score, Quiz_score_max, Highest_Quiz_score en Highest_Quiz_score_max. Daardoor kunnen beheerders snel berekeningen en analyses uitvoeren.

Bugfixes in deze update

Connector

 • Een student kan niet aan twee verschillende vergaderingen tegelijk deelnemen, die door twee verschillende auteurs zijn gemaakt. 
 • Als u vanaf de Adobe Connect-kaart op de optie Verbindingen beheren klikt, navigeert u naar de pagina FTP-verbinding. 
 • Een geplande FTP-sync eindigt met een uitzondering. 
 • Er traden problemen met het wachtwoord op toen u verbinding wilde maken met Exavault. 

Cursus 

 • U kunt een VC-module maken zonder een conferentiesysteem te selecteren. Een neveneffect daarvan is dat het proces om een cursus aan te maken Fout 500 veroorzaakt. 
 • Een student kan geen bronnen downloaden, zelfs niet als de student is ingeschreven voor een cursus die is gedupliceerd. 
 • Wanneer een beheerder of auteur een voorbeeld van een cursus bekijkt als student, kan hij/zij geen bronnen downloaden, tenzij hij/zij voor de cursus is ingeschreven.

Apparaattoepassing 

 • Bij bepaalde aanmeldingen geeft de donutgrafiek onder Mijn openstaande leermateriaal verschillende waarden van de studententoepassing weer van de browser naar de mobiele toepassing. 

Certificering 

 • Het rapportfilter Status werkt niet zoals verwacht wanneer u een dashboardrapport voor certificering probeert te downloaden. 

Zoeken 

 • Wanneer u op de pagina Studentencatalogus een cursus op opmerking probeert te zoeken, worden er geen zoekresultaten weergegeven. 

SCORM

 • Voor sommige inhoud geeft de SCORM-speler een leeg scherm weer. 
 • Verhaallijn-inhoud wordt geïdentificeerd als Captivate-inhoud als het gepubliceerde Verhaallijn-project een web object bevat dat naar de gepubliceerde Captivate-uitvoer verwijst. 
 • SCORM-inhoud kan niet worden gelanceerd door een foutieve URL.

Aangepaste rol

 • Voor bepaalde scenario's kan een aangepaste beheerder niet de volledige lijst van Leerobjecten zien. 
 • Een aangepaste beheerder kan niet naar een leerprogramma of certificering zoeken in de dashboardrapporten. 
 • Een aangepaste beheerder kan niet zoeken naar een manager in een dashboard.
 • Studenttranscripten die door een aangepaste beheerder zijn gegenereerd bevatten geen gegevens van verwijderde gebruikers.
 • Een aangepaste auteur of aangepaste beheerder kan geen Leerprogramma, cursus of certificering dupliceren. 

Rapporten 

 • De kolom Type in een studententranscript geeft de waarde als cursus weer voor de cursussen die deel uitmaken van een certificering, als de student is uitgeschreven voor de certificering. 

Vaardigheden

 • Terwijl u een vaardigheid voor een cursus toevoegt, treden er enkele problemen op wanneer u naar een vaardigheid zoekt. 

Gamification

 • Als veel gebruikers vertrouwelijk worden gemaakt, vertoont Edge en Internet Voorbeeld onverwacht gedrag wanneer er in de browser op het tabblad Vertrouwelijke student wordt geklikt. 
 • Wanneer de frequentie van een criterium wordt veranderd, worden de punten die met de oudere frequentie zijn berekend aan de huidige berekening toegevoegd. 

Beheerder 

 • Studenten kunnen niet als aanwezig worden gemarkeerd als de cursusinstantie die aan een leerprogramma is toegewezen is veranderd. 

E-mailsjablonen

 • Voor leerprogramma's en certificeringen ontbreekt de wisselknop in het e-mailsjabloon. 

Inhoudsbibliotheek

 • SCORM-inhoud wordt niet gelanceerd zoals verwacht door een foutieve URL. 

Studenttranscripten

 • Wanneer u tijdens het genereren van studententranscripten een verwijderde student toevoegt aan het invoervak Studenten selecteren en daarna bij Geavanceerd de optie 'Gegevens van verwijderde cursisten opnemen' inschakelt, gedraagt de pagina zich onverwacht.

Zoeken

 • U kunt niet zoeken naar een cursus met behulp van de opmerkingen.

Excel-rapporten

 • Als het langer dan een uur duurt om een rapport Audittrail van gebruiker te downloaden door de grote omvang of de trage verwerking, valt de verbinding weg en wordt het rapport niet gedownload.
 • Is een student uitgeschreven voor een certificering? Dan wordt de kolom Type in een studententranscript weergegeven als 'Cursus' in plaats van 'Certificering' voor de cursussen die deel uitmaken van de certificering. 

Learner-app

 • Een student kan een bestelde cursus op een niet-bestelde manier volgen door naar de cursussen te gaan via een e-mail of een melding voor uitschrijving.
 • Een student krijgt geen e-mails met herinneringen voor sessies zoals verwacht.
 • Een cursus lanceert niet zoals verwacht als een bepaalde module ontbreekt.

Aankondigingen

 • Als een aankondiging de tag <a> bevat, wordt de aankondiging niet aangemaakt zoals verwacht.

Account

 • Accounts worden gedeactiveerd, zelfs als een account een geldige PO heeft.

API

 • Als u vanuit de Adobe Connect-kaart op Verbindingen beheren klikt, wordt u omgeleid naar de pagina FTP-verbinding.
 • Voor sommige scenario's krijgt de Connect-beheerder foutieve waarschuwingen.
 • LinkedIn Learning-migratie veroorzaakt enkele fouten.

Bekende problemen in deze update

Dashboardrapporten

 • Wanneer een leerprogramma van een certificering is verwijderd, geeft het rapport over actieve trainingen de cursussen weer die aanwezig zijn in het leerprogramma of certificering, zelfs als het leerprogramma of de certificering geen enkele inschrijving heeft.

Update 54 - Mobiele app

Releasedatum: 16 april 2020

Opmerking:

Werk de apparaattoepassing bij naar de nieuwste versie voor de nieuwste functies, updates en een betere gebruikservaring. De update is verplicht.

Nieuwe en verbeterde functies

Beheerders kunnen belangrijke informatie doorgeven aan alle gebruikers van de app. Aankondigingen kunnen van het type video of afbeelding zijn, of gewoon een sms-bericht. Dankzij deze release worden aankondigingen nu ondersteund in de apparaattoepassing. Zodra de app wordt opgestart verschijnt de nieuwe aankondiging. Hierdoor lopen studenten geen belangrijke communicatie van de beheerders mis. Studenten kunnen het direct lezen of het later nog doorlezen door naar het tabblad Aankondigingente gaan.

Als er een of meerdere nieuwe aankondigingen zijn, kunt u deze zien in het gedeelte Aankondigingen.

Tik op Aankondigingen om een aankondiging weer te geven. De nieuwste aankondiging wordt op het scherm weergegeven.

Tik op Naar links vegen voor Volgende om de volgende aankondiging weer te geven.

Aankondigingen

Berichten later lezen
Berichten later lezen

Als u de aankondiging op dat moment niet wilt lezen, kunt u er altijd voor kiezen om de hem later te lezen. Tik op Later lezen op de aankondiging zodat deze weer de status Ongelezen krijgt.

Bugfixes in deze update

 • Op iOS worden podcasts niet meer afgespeeld wanneer het scherm is vergrendeld. Dit probleem is verholpen en het geluid wordt ook afgespeeld wanneer het scherm is vergrendeld.
 • Als u een cursus volgt in de apparaattoepassing, kan de dia met het resultaat leeg worden weergegeven. Dit probleem is opgelost in deze update.

Update 53

Releasedatum: 04 april 2020

De Captivate Prime-release van april 2020 legde zich op het volgende toe:

Voor meer informatie, zie Nieuw in de Adobe Captivate Prime-release van April 2020.

Update 52 - Mobiele app

Releasedatum: 20 december 2019

Nieuwe en verbeterde functies

U kunt nu de merknaam, het merklogo of beide in de apparaatapp weergeven, afhankelijk van de instellingen die de beheerder heeft geselecteerd.

Captivate Prime start nu de apparaatapp zodra u op een link/URL klikt die door Captivate Prime wordt ondersteund. Als de app niet op het apparaat is geïnstalleerd, wordt de URL in de browser geopend.

Hier zijn enkele gebruikscases, die in deze update worden ondersteund.

 • Klik op een URL voor training die u in een e-mail hebt ontvangen.
 • Standaard-URL's voor training die in de e-mailsjablonen worden weergegeven.
 • Account-URL's die in de e-mailsjablonen worden weergegeven.
 • Mijn leerervaring en Catalogus go-URL's.

Bovendien wordt elke URL met het domein captivateprime.adobe.com in de apparaatapp geopend.

Items in extern certificaat uploaden als bewijs van voltooiing

In deze update kan een student activa uploaden als bewijs van voltooiing voor een extern certificaat.

Een student kan een extern certificaat openen en activa uploaden, zoals een PDF, tekst of beeldbestanden.

Zie Items in extern certificaat uploaden voor meer informatie.

Opgeloste problemen in deze release

 • Een gebruiker kan zich niet bij de apparaatapp aanmelden als de e-mail speciale tekens bevat.
 • Tijdens het scrollen knippert het pictogram Leerobject, wanneer u zich in een lijstweergave bevindt.
 • U kunt nu alle pushmeldingen bekijken zonder op de pijl omlaag te tikken en berichten één voor één te bekijken.
 • Nadat u op een melding hebt geklikt voor een bericht dat in beheer is geaccepteerd of afgewezen, wordt er een lege pagina geopend in de app. In deze update wordt de boardpagina geopend.

In deze update kunt u ook de bannerafbeelding voor een leerobject wijzigen.

U kunt de banner ook aanpassen op een pagina voor Sociaal leren.

Update 51

Releasedatum: 17 december 2019

Nieuwe en verbeterde functies

Bereik van leerprogramma’s op basis van rollen

U kunt aangepaste rollen maken voor leerprogramma's om het bereik van gebruikers en leerobjecten in te stellen. Met andere woorden, u kunt leerprogramma's maken met een beperkt bereik op basis van door de beheerder ingestelde rollen.

Een beheerder kan nu het bereik definiëren of beperken en tegelijkertijd toegang verlenen voor het beheer van leerprogramma's.

Zie Bereik van leerprogramma's op basis van rollen voor meer informatie.

Actieve velden in rapporten beperken

Voor actieve velden hebben we twee nieuwe opties toegevoegd: Rapporteerbaar en Exporteerbaar.

Voor CSV-velden en handmatig toegevoegde velden geldt dat als een actief veld is gemarkeerd als Rapporteerbaar, het actieve veld kan worden gezocht in een filter in een dashboardrapport.

Zie Actieve velden in rapporten beperken voor meer informatie.

Beschrijving van inhoudsmodule bekijken

Als auteur ziet u de beschrijving van de modules terwijl u de module aan een cursus toevoegt.

Tijdens het maken van een module voegt u een beschrijving toe. Zie Een cursus maken voor meer informatie over het maken van een cursus.

Cursus- en sessienamen weergeven

Als docent kunt u de sessie- en cursusnamen zien in de weergave Aanwezigheid. U kunt volgen welke sessies worden aangepast.

Aankondiging voor studenten

Studenten kunnen nu een aankondiging in volledige weergave in plaats van in lijstweergave zien. Dit gebeurt wanneer de student één ongelezen aankondiging heeft. Hierdoor kan de student de aankondiging gemakkelijker lezen.

Met Adobe Captivate Prime kunt u nu uw account aanpassen om de gebruikers een betere ervaring te bieden. Hier vindt u een lijst met items die kunnen worden aangepast. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe Captivate Prime om deze wijzigingen door te voeren.

 • Kleuren trainingskaart.
 • Voortgangspictogram
 • Afbeelding muisaanwijzer
 • Lettertype

Zie Uw account aanpassen voor meer informatie.

Bannerafbeeldingen uploaden

In deze update kunt u ook de bannerafbeelding voor een leerobject wijzigen.

U kunt de banner ook aanpassen op een pagina voor Sociaal leren.

API-ondersteuning

Deze update van Captivate Prime bevat een API voor de volgende handelingen:

Badge-PDF downloaden

Deze update bevat een student-API waarmee een PDF van een badge kan worden gedownload.

Studenttranscript downloaden

Deze update bevat een student-API waarmee studenttranscripten kunnen worden gedownload.

Quizrapport downloaden

Deze update bevat een admin-API waarmee quizrapporten kunnen worden gedownload.

Paginering van gamification

Alle student- en gamificationpunten in het bereik van een student kunnen nu worden opgehaald met een student-API. Dit is handig voor het opbouwen van een gamification-leaderboard.

API: GET /users

Verzoek: GET\ users?page[offset]=0&page[limit]=10&sort=id&filter=gamification

Antwoord: Het antwoord bevat de gebruikers gesorteerd op volgorde van gamificationpunten.

Niet storen

Op dit moment kunnen alleen beheerders gebruikers toevoegen aan een Niet storen-lijst via de gebruikersinterface. Na deze release kan een student deze machtigingen voor zichzelf instellen via een API, mits deze API door de beheerder is ingeschakeld. Voor het inschakelen van deze API voor een account is een back-endinstelling nodig. Deze API biedt de student de mogelijkheid om onderstaande machtigingen met betrekking tot e-mails te bewerken.

 • Directe e-mails naar student
 • Escalatiemails naar Managers van Student
 • Informatie over directe rapporten
 • Informatie over rapporten voor het overslaan van niveaus

Voor meer informatie over API's in Captivate Prime:

Opgeloste problemen in deze release

 • Alleen gebruikers die bij een specifieke gebruikersgroep horen, moeten aankondigingen ontvangen die voor hen bedoeld zijn. Andere gebruikers mogen de aankondigingen niet ontvangen.
 • De speler geeft een laadspinner weer voordat de inhoud wordt weergegeven.
 • Gebruikersmetadata in rapporten veroorzaken een Null Pointer Exception.
 • Bij het toevoegen van een instructeur voor een standaardinstantie van de Connect VC-cursus wordt het bericht 'Geen sessie voor deze module' weergegeven op de pagina Cursusinstantie in de Admin-app.
 • Het exporteren van een studenttranscript leidt tot onverwacht gedrag tijdens een FTP-overdracht.
 • De naam van een auteur wordt niet correct weergegeven bij cursussen in een leerprogramma.
 • De wijzigingen in productterminologie van taakhulpen worden niet weergegeven zoals verwacht.
 • De naam van een module wordt afgekapt als de naam lang is en wordt weergegeven in mobiele portretmodus.
 • Kan geen instantie maken voor een oudere Connect-cursus na het bijwerken van de standaardinstantie met een oudere Connect-implementatie.
 • Een docent ontvangt een agenda-uitnodiging nog voordat de cursus is gepubliceerd.

Update 50

Releasedatum: 24 oktober 2019

Nieuwe en verbeterde functies

Maak een aangepaste rol met meerdere catalogusbereiken

Als beheerder kunt u een aangepaste rol beperken op basis van catalogi en gebruikersgroepen. Alle gebruikers die tot dergelijke rollen behoren, kunnen alleen leerobjecten van de catalogus in hun bereik zien. Deze gebruikers kunnen alleen acties uitvoeren die zijn gedefinieerd in het kader van hun gebruikersgroepen.

Tot nu toe kon in Captivate Prime een aangepaste rol voor meerdere bereiken worden ingesteld voor één gebruikersgroep met volledige machtigingen.

In deze update van Captivate Prime, kunt u een aangepaste rol voor meerdere catalogi instellen, waarbij aan elke catalogus verschillende machtigingen worden toegewezen. Zie Bereik instellen van aangepaste rollen voor meerdere catalogi voor meer informatie.

Zoekverbeteringen

Leerplan

De pagina Leerplannen voor Beheerders en Auteurs bevat nu een zoekbalk, die u kunt gebruiken om naar een leerplan te zoeken.

Leerplan zoeken
Leerplan zoeken

Beheerders- en auteursapps

In deze update van Captivate Prime kunt u, als Beheerder of Auteur, vrij zoeken naar een leerobject. Daarnaast kunt u zoeken met automatisch aangevulde zoeksuggesties.

Zoekfilter is behouden

Opmerking:

Dit geldt alleen voor een studentenprofiel.

Op de pagina's Catalogus en Mijn leerervaring kan een cursist een filter toepassen op het linkerdeelvenster, bijvoorbeeld Cursussen of Leerprogramma's. Vervolgens kan op een cursus of catalogusitem worden geklikt.

Leerobjecten kiezen
Leerobjecten kiezen

Wanneer de cursist terugkeert naar de pagina's Catalogus of Mijn leerervaring met behulp van de knop Vorige van de browser, blijft het filter behouden. Het filter dat een leerling eerder had toegepast, wordt niet meer gereset.

Zichtbaarheid van zoekfilters regelen

In eerdere versies van Captivate Prime hebben beheerders geen controle over de zichtbaarheidsopties van een catalogusfilter, zodat leerlingen de vaardigheden en tags niet zien. In deze versie van Captivate Prime, kan een beheerder filteren op de typen, vaardigheden en tags van een catalogus.

U kunt de volgende opties zien als u op de pagina Instellingen voor de categorie Filterpanelen weergeven op Bewerken klikt. De opties bepalen welke filterpanelen studenten kunnen zien, zodat zij hun zoekresultaten kunnen verfijnen.

Zie Filterpanelen weergeven voor meer informatie.

QR-code van beheerdersapp downloaden

In eerdere updates van Captivate Prime ondervonden aangepaste beheerders problemen bij het downloaden van een QR-code. In deze update kan een aangepaste beheerder die toegang had tot Alle studenten en machtigingen had voor Cursusinschrijving de QR-code downloaden.

Opmerking:

QR-code is nog steeds niet beschikbaar voor gebruikers met een aangepaste rol wanneer zij machtigingen hebben voor een beperkt aantal gebruikers.

Opmerkingen toevoegen tijdens het inschrijven van studenten

Als beheerder of manager kunt u opmerkingen toevoegen terwijl u studenten voor een cursus inschrijft. U kunt aanvullende informatie geven over de groep gebruikers die zich inschrijven. Deze gegevens worden geëxporteerd in cursusrapporten.

Zie Opmerkingen toevoegen tijdens het inschrijven van studenten voor meer informatie.

Ondersteuning voor permanente vergaderruimte van Adobe Connect

In Adobe Connect gebruiken klanten bestaande vergaderruimtes die ze al hebben gemaakt in Connect. Alle vergaderruimtes in Connect zijn permanent en de sjablonen voor de vergaderruimtes zijn zorgvuldig ingesteld om een uniforme ervaring voor elke permanente ruimte te bieden.

In deze versie van Captivate Prime is de integratie met Adobe Connect verbeterd om ook permanente ruimtes te ondersteunen. Dit betekent dat u nu een virtueel klaslokaal kunt maken met behulp de ruimte die al in Adobe Connect is gemaakt.

In Captivate Prime kunnen studenten de verbonden ruimte voor hun virtuele sessie nu ook betreden met behulp van verificatie via eenmalige aanmelding.

Zie Ondersteuning voor permanente ruimtes in Adobe Connect voor meer informatie.

Waarschuwing voordat aanwezigheid wordt gemarkeerd als de duur van de sessie nul is

Een auteur of beheerder kan een sessie met een duur van 0 maken. Dit is mogelijk wanneer:

 • begindatum en/of einddatum leeg zijn.
 • begintijd en/of eindtijd leeg zijn.

In deze update ziet de beheerder, manager of docent een waarschuwing, waarin staat dat de duur van een sessie nul is.

Waarschuwing als er een klassikale module wordt gemaakt zonder sessiegegevens toe te voegen

Als een auteur een cursus maakt door een klassikale of VK-module toe te voegen, kan de auteur het volgende doen:

 • geen begin-/einddatum en begin-/eindtijd toevoegen.
 • datum toevoegen, maar geen begin-/eindtijd.
 • datum en een begintijd toevoegen.

In alle bovenstaande gevallen, wanneer een beheerder, manager of docent aanwezigheid of voltooiing markeert, worden de waarden van de begin- en einddatum van de sessie gelijk, wat betekent dat in een Studenttranscript de waarde voor Bestede leertijd als 0 (nul) wordt weergegeven.

In deze update ziet de auteur een waarschuwingsbericht waarin staat dat de sessiegegevens onvolledig zijn.

Opgeloste problemen in deze release

Learner-app

 • Een student kan een cursus in een leerprogramma niet zien als de cursus door een externe auteur is gemaakt.
 • Als een beheerder een functie aan een externe bord toevoegt, gaat het verzoek voor inhoudsbeheer naar een interne SME, die aan die vaardigheid is toegewezen.
 • Een cursist ziet de knop Start of Doorgaan niet nadat hij/zij zich voor LinkedIn-cursussen heeft ingeschreven.

E-mail

 • Als een lijst met DND's van e-mail een groot aantal gebruikers bevat, laadt de pagina Instellingen erg langzaam. In deze update is paginering toegevoegd aan een lijst met DND's van e-mail.
 • Een docent ontvangt updates/mails voor sessies waar hij/zij geen deel van uitmaakt. Dit is opgelost in deze update.

Vaardigheden

 • Het type waarde van een vaardigheid verschijnt verkeerd als tekst in een Studenttranscript.

Mobiele app

 • De student kon in de mobiele app een leerplan bekijken en zich hiervoor inschrijven, wat niet de bedoeling was. Dit is opgelost in deze update.

Aangepaste rollen

 • Als aangepaste beheerder kunt u naar een manager in een dashboardrapport zoeken.

Meerdere pogingen

 • In sommige scenario's worden enkele cursusmodules niet aan de deelnemers getoond.

Externe inschrijving

 • U kunt het externe profiel van een gebruiker niet wijzigen als plaatsen voor de bovenste profielen zijn gevuld.

Bekende problemen in deze release

 • Als u in de onderstaande browsers met de muis over het linkerdeelvenster gaat, verschijnt de tekst na een kleine vertraging.
  • Edge 42.17134.1.0
  • Edge 44.17763.1.0
  • Internet Explorer 11.1006
  • Internet Explorer 11.615
 • Een student mag voor en na de sessie een Connect-vergaderruimte betreden.

Update 49

Releasedatum: 26 augustus 2019

Nieuwe en verbeterde functies

Prestatieverbetering

 • Het importeren van gebruikers in het systeem is sneller dan in vorige releases. Er is een aanzienlijke verbetering bij het importeren van grote gebruikersgegevens.
 • Voor managers en beheerders zijn de opties in de vervolgkeuzelijst Rapportconfiguratie nu gewijzigd om de gegevens op aanvraag te laden.
 • API-prestaties zijn verbeterd. Veel API's zouden nu een verbeterde responstijd moeten hebben.
 • De tijd die nodig is om studenttranscripten te genereren is verbeterd.
 • Er is geen vertraging op de pagina's waarop interne en externe studenten worden vermeld, met name als er een groot aantal gebruikers is.

Speciale gebruikersbevoegdheden

Een beheerder kan een gebruikersgroep speciale bevoegdheden geven op basis van welke groepsleden aan alle boards kunnen deelnemen. Beperkingen die zijn ingesteld in het gedeelte Omvanginstellingen worden omzeild door de speciale gebruikersgroep. Zie Speciale gebruikersbevoegdheden voor meer informatie.

Veranderingen in de gebruikersinterface

 • In het dialoogvenster Rapport toevoegen worden de opties Tijdspanne en Filters weergegeven als aparte secties, die standaard zijn samengevouwen. Zie Rapporten maken voor meer informatie.
 • In het dialoogvenster Rapport toevoegen voor een gebruikersgroep kunt u de functie voor automatisch aanvullen van zoekresultaten gebruiken om één of meerdere gebruikersgroepen te kiezen. Zie Gebruikersgroeprapporten voor meer informatie.

Veranderingen in waarden in tijdkolommen

In de studenttranscripten zijn in de tijdkolommen de minuten afgerond tot de dichtstbijzijnde minuut en is de secondewaarde 00. Zie Tijdkolommen voor meer informatie.

Opgeloste problemen in deze release

Studentendashboard

 • In een studentenagenda werd de status Ingeschreven voor sessie weergegeven, zelfs als een manager de inschrijving nog moest goedkeuren. Nu wordt de juiste status In afwachting aan de student weergegeven totdat de manager de inschrijving heeft goedgekeurd.
 • Soms werd voor een sessie in de studentenagenda de status Ingeschreven weergegeven, hoewel de student de cursus al had voltooid.

Managerdashboard

 • Managers konden nalevingstrainingen van hun team niet volgen als de teamleden via leerplannen waren ingeschreven.

Zoeken

 • In de docentenweergave was het niet mogelijk om een student te zoeken.

Gebruikersinterface

 • Voor een account waarop classificatiewijzigingen waren toegepast, werden de wijzigingen niet zoals verwacht weergegeven in de meldingen.

Bekende problemen in deze release

 • Het is niet mogelijk om met de zoekbalk verwijderde gebruikers te zoeken in de lijst Externe gebruikers. Als tussenoplossing kunt u naar beneden scrollen om de lijst met alle gebruikers weer te geven en de gewenste gebruiker vervolgens handmatig zoeken.
 • Als een Speciale gebruiker een bericht plaatst op een extern board, wordt het verzoek voor inhoudsbeheer ontvangen door vakexperts in zijn/haar bereik.

Update 48

Releasedatum: 2 augustus 2019

Nieuwe en verbeterde functies

Aparte bereiken in Sociaal leren voor interne en externe gebruikers Een beheerder kan aparte bereiken bepalen voor interne en externe studenten.  Er zijn twee nieuwe secties voor interne en externe gebruikers.  U kunt het bereik voor studentengroepen in beide secties bepalen.  De waarden van gebruikerseigenschappen kunnen voor interne gebruikers worden bepaald.  Het externe profiel, waarin studenten dezelfde sociale ruimte kunnen delen, kan voor externe gebruikers worden bepaald.  Zie Omvanginstelligen voor meer informatie.  Sociaal leren: het maken van boards in Sociaal leren beperken Om het maken van boards door alle studenten te beperken en de boards op een efficiënte manier te modereren, kan een beheerder aan een selecte gebruikersgroep toestemming geven om boards te maken.  De beheerder kan het maken van boards tot een selecte groep beperken zodat niet elke student die deelneemt aan Sociaal leren boards kan maken.  Zie Machtigingen voor het maken van boards voor meer informatie.  Alleen lege, actieve velden aan studenten weergeven Een beheerder kan ervoor kiezen om actieve velden weer te geven of te verbergen nadat de waarden zijn ingevuld.  Zie Gebruikersweergave voor meer informatie.  Interne gebruikers worden na een bepaalde duur van inactiviteit verwijderd Een beheerder kan de duur (in dagen) opgeven waarna een interne student wordt verwijderd als deze voor de opgegeven duur inactief is.  Zie Gebruikers automatisch verwijderen voor meer informatie.  Links in voettekst aanpassen Een beheerder kan links toevoegen aan en aanpassen in de voettekst. De links kunnen ook voor verschillende talen aangepast worden.  In het gedeelte Links in voettekst vindt u de bestaande methode om de link Contact opnemen met beheerder aan de voettekst toe te voegen.Zie Links in de voettekst aanpassen voor meer informatie.

Bekende problemen in deze release

 • Aangepaste links in de voettekst worden niet weergegeven voor integratiebeheerders.

Update 47 - Mobiele app

Releasedatum: 24 juli 2019

Let op:

Android-gebruikers:

Deze update ondersteunt ook de noodzakelijke wijzigingen om te voldoen aan de herziene aanbevelingen van Google voor de implementatie van pushmeldingen.  Daarom ontvangt u niet langer meldingen als u versie 2.7.4 of ouder gebruikt.

Het is raadzaam naar versie 2.8 te upgraden om meldingen te ontvangen.

Nieuwe en verbeterde functies

Sociaal leren

Deel uw expertise met collega's in de vorm van door gebruikers gegenereerde inhoud die op thematische discussieboards wordt geplaatst.  Andere studenten die in vergelijkbare vaardigheden geïnteresseerd zijn, kunnen deze boards volgen om bij te leren en zelfs aan het onderwerp bij te dragen, vergelijkbaar met een socialmediaplatform. 

Deel ideeën en zinvolle inzichten in een informele omgeving.  Vind berichten wel of niet leuk, upload inhoud en reageer op berichten.  Zie Sociaal leren in de mobiele app voor meer informatie.

Media op een board delen

Deel afbeeldingen, documenten, audio- of videobestanden op een board zodat andere boardleden uw bericht kunnen zien en een interactie kunnen starten.  Zie Bericht delen voor meer informatie.

Bestanden inzenden voor klassikale en activiteitsmodules

Stuur bestanden naar uw docent als bewijs van voltooiing.  De docent kan uw inzending vervolgens goedkeuren of weigeren op basis van de inhoud van het bestand.  Zie Bestanden inzenden voor goedkeuring voor meer informatie.

Bijgewerkte platformondersteuning

De mobiele Captivate Prime-app wordt nu ondersteund op apparaten met Android 7 en hoger, en iOS 10 en hoger.  Zie Systeemvereisten voor meer informatie.

Bekende problemen in deze release

 1. Op Android kunt u geen GIF-bestand uploaden in een bericht, opmerking, of als antwoord op een opmerking.
 2. Als moderator van een board kunt u geen berichten, opmerkingen of antwoorden van gebruikers verwijderen.  Dit kan wel via de web-app.
 3. In de app kunt u geen vraagtype markeren.
 4. Nadat u Sociaal leren in de app hebt ingeschakeld, start u de app opnieuw om het tabblad Sociaal leren weer te geven.  Als u Sociaal leren niet ziet, sluit u de app en start u deze vervolgens opnieuw.  Het tabblad Sociaal leren moet zichtbaar zijn.

Nieuwe en verbeterde functies

Update 46

Releasedatum: 20 juni 2019

Automatisch beheer van inhoud

Sociaal leren biedt de mogelijkheid om inhoud die is gepost door studenten op twee manieren te beheren, namelijk via Geen beheer en Handmatig beheer. In deze release verbetert Adobe Captivate Prime de mogelijkheden voor sociaal leren door functies voor automatisch beheer op basis van AI te bieden. Wanneer inhoud wordt plaatst, wordt de inhoud geanalyseerd om te zien of de inhoud bij de vaardigheid hoort waarvoor de inhoud is geplaatst. Afhankelijk van de vertrouwensscore wordt de inhoud live geplaatst of verzonden voor handmatig beheer. Zie Automatisch beheer voor meer informatie.

Vaardigheid toewijzen aan vaardigheidsdomeinen

Wijs vaardigheden in uw account toe aan de vaardigheidsdomeinen die aanwezig zijn in de Prime LMS. Dit helpt bij het koppelen van uw accountvaardigheden aan de vaardigheidsdomeinen die Prime ondersteunt voor automatisch beheer. Zie Vaardigheid toewijzen aan domeinen voor meer informatie.

CSV-specificaties en voorbeeld-CSV's

Bijgewerkte CSV-specificaties die u kunt gebruiken om uw bestaande LMS-migratiegegevens toe te wijzen. Gebruik de nieuwste downloadbare ZIP-bestanden met ZIP-bestanden csv-specifications en sample-csvs om inzicht te krijgen in de voorgeschreven indeling van in te voeren gegevens.  Zie Migratiehandleiding voor meer informatie.

Opgeloste problemen in deze release

Captivate Prime-API

 • Wanneer een extern profiel werd toegevoegd met behulp van de POST-methode van de API externalProfile, werd de welkomstmail niet weergegeven.
Managerdashboard
 • Wanneer een manager de optie Dit kwartaal selecteerde, werden geen gegevens over de inschrijving, voortgang en voltooiing van een leerobject weergegeven. In deze release worden deze gegevens wel weergegeven.
Studenten op de wachtlijst
 • Als in eerdere releases van Captivate Prime een manager studenten had ingeschreven en de instructeur de studenten op de wachtlijst wilde weergeven, verscheen een foutbericht. In deze release kan een instructeur de wachtlijst met studenten bekijken zonder dat er een foutbericht verschijnt.
Overzicht van certificering
 • Wanneer een auteur een cursus en certificering had gemaakt met een beschrijving en overzicht van de inhoud, en de student op de cursuspagina kwam, werd de inhoud van het overzicht niet weergegeven. De inhoud was echter wel zicht baar op de voorbeeldpagina's voor studenten in de Admin- en Author-apps. In deze release wordt de inhoud van het overzicht wel weergegeven in de Learner-app.
Catalogus
 • Een student kan alle leerobjecten van elke catalogus bekijken. Als in eerdere releases een catalogus geen leerobject bevatte, werd de catalogus toch weergegeven vóór ander catalogi. In deze release worden alle catalogi die geen leerobjecten bevatten onderaan de catalogi weergegeven.

Releasedatum: 30 mei 2019

Nieuwe en verbeterde functies

 • Geconsolideerd zoeken in alle instanties naar ingeschreven leerlingen in de studentsectie van het leerobject. Zoek naar ingeschreven gebruikers in de sectie Student van het leerobject met automatisch aangevulde zoeksuggesties. Zie Naar ingeschreven gebruikers zoeken voor meer informatie.
 • Volledige bewerkingsmogelijkheden van leerobjecten die via een gedeelde catalogus zijn verkregen. Zie Beheer van gedeelde catalogi voor meer informatie. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe Captivate Prime om de functie in te schakelen.
 • Docenten kunnen nu gemakkelijk de sessies en modules met lopende beoordelingen identificeren. Zie Beoordelingen in behandeling voor meer informatie.
 • Vaardigheden ondersteunen nu het toekennen van puntwaarden in decimale notatie. Hierdoor kunnen auteurs puntwaarden met decimalen aan een bepaalde cursus toekennen. Zie Decimale ondersteuning voor meer informatie.
 • Automatiseer het maken van aangepaste rollen. Zie Rollen configureren via CSV-bestanden voor meer informatie.
 • Inzendingen vereist voor externe certificeringen en activiteitenmodules zijn nu optioneel. Hierdoor kunnen managers en docenten evalueren zonder indiening. Zie Optionele indiening voor meer informatie.
 • Download Studenttranscripten voor verwijderde gebruikers. Zie Studenttranscripten voor meer informatie.
 • Ondersteuning voor de volgende talen:
  • Koreaans    
  • Turks
  • Nederlands
  • Pools

Bekend problemen

 • Ondersteuning voor decimalen in vaardigheidspunten wordt alleen ondersteund voor Engels.
 • Voor Koreaans, Japans en Russisch wordt de tijd van de sessie niet als verwacht weergegeven.

Opgeloste problemen in deze release

 • De quizscores worden niet opgeslagen voor een leerprogramma of certificering op het tabblad Aanwezigheid en scores.
 • Een beheerder of manager kan een externe certificering niet als voltooid markeren.
 • Een beheerder kan in het dialoogvenster Studenttranscripten geen aangepast datumbereik selecteren als de taal op Portugees of Spaans is ingesteld.
 • Een beheerder kan geen extern profiel maken als de profieltaal Frans is.
 • Actieve velden zijn niet zichtbaar in het dialoogvenster Gebruiker bewerken als voor de landinstellingen een andere taal dan Engels is geselecteerd.

Releasedatum: 26 april 2019

 • Veranderingen in gebruikersinterface: de opties  en  verschijnen nu bovenaan in de app.
Veranderingen in gebruikersinterface
Veranderingen in gebruikersinterface

 • QR-code scannen voor inschrijving: mogelijkheden van QR-codes zijn uitgebreid. QR-code ondersteunt nu niet alleen het markeren van aanwezigheid, maar ook het inschrijven voor een cursus en het voltooien van een cursus. 

  U kunt een QR-code scannen die uw beheerder heeft verstrekt om u in te schrijven voor een cursus en de cursus te voltooien. Zie QR-code scannen voor meer informatie over het scannen van QR-codes in de webversie van Captivate Prime.
 • Meerdere pogingen voor cursus: De student kan met behulp van de Captivate Prime-app cursussen volgen waarvoor meerdere pogingen zijn ingeschakeld. Zie Meerdere pogingen voor meer informatie over het instellen van meerdere pogingen.

Update 43

Releasedatum: 28 januari 2019

 • De leertijd die een student aan een module heeft besteed, kan meerdere keren worden geteld door de aanwezigheid meermaals aan te duiden. Dit probleem is opgelost. 
 • Aanwezigheid voor een leerobject binnen een meerdaagse sessie aanduiden, kan ervoor zorgen dat er een verkeerde startdatum voor de sessie van een student wordt weergegeven in een leertranscript. Dit probleem is opgelost. 
 • Gebruikers kunnen een cursus mogelijk niet bekijken wanneer deze is toegevoegd aan een voltooid leerprogramma of afgeronde certificering. Dit probleem is opgelost. 
 • Gebruikers kunnen onjuist worden ingeschreven als ze uit een gebruikersgroep worden geplaatst. Dit probleem is opgelost. 
 • Studenten en docenten ontvangen mogelijk geen e-mail wanneer de sessiedetails zijn gewijzigd in de app voor docenten. Dit probleem is opgelost. 
 • URL van Adobe Connect werkt mogelijk niet juist wanneer er '/' aan het einde van de URL staat. Dit probleem is opgelost. 
 • Er wordt een foutmelding weergegeven wanneer er ten minste één verplichte module voor een reeds gepubliceerde cursus wordt geselecteerd. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een student een cursus heeft afgerond endeze later als verplicht is gemarkeerd door de auteur, wordt de voltooiing van de cursus mogelijk niet als voltooid gemarkeerd. Dit probleem is opgelost. 
 • Gecontroleerde waarde van een geselecteerde module voor een dubbele cursus verschijnt mogelijk niet meteen. Het wordt alleen weergegeven als een dubbele cursus wanneer de pagina wordt vernieuwd. Dit probleem is opgelost. 
 • Nadat een cursus is gepubliceerd worden alle modules als ongecontroleerd weergegeven in de bewerkingsmodus. De pagina moet worden vernieuwd om de wijzigingen te zien. Dit probleem is opgelost. 
 • Selectie van een verplichte module is beschikbaar voor een bestelde cursus, terwijl dit niet de bedoeling is. Dit probleem is opgelost. 
 • Een verplichte module blijft in het vervolgkeuzemenu staan, zelfs nadat deze verwijderd is tijdens het bewerken van de cursus. Dit probleem is opgelost. 
 • Voorwerk- en testmodules worden standaard als verplicht gemarkeerd. Dit probleem is opgelost.  
 • Als u op de L3-feedbacklink in uw e-mail klikt, wordt het modale venster Feedback niet geopend. Dit probleem is opgelost.
 • Certificering ontbreekt in de vervolgkeuzelijst van dashboardrapporten, hoewel deze zichtbaar is in de managerapp en de API-gegevenslijst. Dit probleem is opgelost.
 • Enkele leerobjecten konden niet door de beheerder worden gearchiveerd omdat deze onvoldoende machtigingen had, hoewel gedeelde catalogi los staan van Prime-accounts. Dit probleem is opgelost.

Update 42

Releasedatum: 11 januari 2019.

 • Het invoegen van gebruikersmeldingen kan willekeurig mislukken, met als gevolg dat de bijbehorende e-mails niet worden afgeleverd. Dit probleem is opgelost.
 • Als een student is ingeschreven voor Leerprogramma 1 en een cursus in Leerprogramma 2, kunnen er gegevens ontbreken in het leertranscript wanneer dit wordt gedownload voor een gebruikersgroep of meerdere personen. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum van update 41: 1 december 2018.
 • Beheerders kunnen bepalen welke machtigingen de studenten krijgen om quizscores in Studenttranscripten te bekijken. Dit kan via de pagina Instellingen worden in- of uitgeschakeld.
 • Het invoegen van gebruikersmeldingen kan willekeurig mislukken, met als gevolg dat de bijbehorende e-mails niet worden afgeleverd. Dit probleem is opgelost.
 • Gegevens over Bestede leertijd verschijnen niet in het Studenttranscript en op het Dashboard Rapporten. Dit probleem is opgelost.
 • Informatie over activiteiten zoals inschrijving/voltooiing staat niet in het Studenttranscript dat door een manager is gedownload. Dit is opgelost.
 • Modules die deel uitmaken van een cursus waar een student nog mee bezig is, worden als voltooid in het Studenttranscript weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Het Studenttranscript geeft de gedownloade gegevens niet weer volgens het geselecteerde datumbereik. Dit probleem is opgelost.
 • Voor gebruikers aan wie alleen de rol Auteur is toegewezen, worden catalogi niet weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer een aangepaste rol Beheerder het script van het Studenttranscript downloadt, bevat het gedownloade rapport geen informatie over deLO's die alleen deel uitmaakten van standaardcatalogi. Dit probleem is opgelost.
 • Het totaalaantal gebruikers en de lijst met gebruikers op de pagina Gebruikersgroep komt niet overeen. Dit is opgelost.
 • De pop-up van het Leerprogramma verschijnt niet, zelfs niet wanneer deze is ingeschakeld, en gebruikers worden omgeleid naar de LO-pagina. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer de wachtlijst is gewist en de studenten voor een cursus worden ingeschreven, kan de beheerder een e-mailbericht ontvangen met zijn/haar naam in plaats van de naam van de student. Dit probleem is opgelost.
 • Achternaamverschijnt niet in UI voor een gebruiker die via POST user API is toegevoegd. Dit probleem is opgelost.

Update 40

Releasedatum: september 2018.

Prestatieverbetering

 • Gebruikers ondervinden time-outs tijdens het downloaden van een groot aantal studenttranscripten. Dit probleem is opgelost.
 • Gebruikers ondervinden vertragingen tijdens het downloaden van een groot aantal inschrijvingsrapporten waarin de quizscore van de student is vastgelegd. Dit probleem is opgelost.
 • Het downloaden van een groot aantal quizscorerapporten duurt langer dan normaal. Dit is opgelost.
 • Wanneer de student een leerprogramma voltooit, verschijnt het L1-feedbackformulier niet automatisch, zelfs wanneer de automatische pop-up door de beheerder is ingeschakeld. Dit probleem is opgelost.
 • Het is mogelijk dat in de gedownloade rapporten Audittrail van gebruiker en Audittrail van inhoud de kolommen Gewijzigd in gebruikersnaam en Gewijzigd in e-mailadres van gebruiker niet zijn vastgelegd. Het rapport geeft in dergelijke gevallen Systeem weer. Dit is bijgewerkt zodat Onbekend wordt weergegeven.

Releasedatum: 19 mei 2018.

 • In deze release van Adobe Captivate Prime worden nieuwe functies en verbeteringen uitgerold. U kunt nu aangepaste rollen maken, cataloguslabels toevoegen, nieuwe connectorintegraties maken, xAPI ondersteunen en nog veel meer. Zie Samenvatting van nieuwe functies voor meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen.
 • In deze release van Adobe Captivate Prime worden nieuwe functies en verbeteringen uitgerold. U kunt nu gebruikers leegmaken, tags beheren, leerobjecten hernoemen, Slack-integratie toepassen en nog veel meer. Zie Samenvatting van nieuwe functies voor meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen.
 • Captivate Prime voldoet aan AVG. Zie Captivate Prime-naleving van AVG voor meer informatie.

Bekend probleem

 • De hyperlink naar het aantal cursussen en certificeringen in modale venster Tags bevat schaduwcursussen en terugkerende certificeringen. Wanneer u op de hyperlink klikt, worden deze cursussen en certificeringen niet in de lijst weergegeven, waardoor de cijfers niet overeenkomen.
 • Studenten met de status Openstaand of destatusWachten op acceptatie werden als voltooid gemarkeerd. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer een docent zoekt en allestudentenselecteert, komen het aantal geselecteerde studenten en het getoonde aantal niet overeen. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer u zoekt en een willekeurige student selecteert en aanwezigheid markeert, markeert Prime de aanwezigheid voor alle studenten. Dit is opgelost.
 • Prime geeft de tijd in e-mails in 24-uursnotatie weer. Dit is opgelost. De tijd wordt nu weergegeven in 12-uursnotatie.
 • Wanneer een manager een student aanwijst voor een cursus met behulp van de knop Aanwijzen op de meldingenpagina, wordt het modale venster Aanwijzen niet geladen. Dit is opgelost.
 • In geëxporteerde Excel-rapporten wordt de deadline verkeerd weergegeven. Correcte weergave is de waarde inschrijvingsdatum plus dagen tot voltooiingdie is ingesteld in de automatischeinstantie van deLO's. Dit probleem is opgelost.
 • Zoekresultaten van gebruikers worden leeg weergegeven wanneer er geen gebruikers aanwezig zijn in de groep waarin gezocht wordt. Dit is nu opgelost.
 • Managers kunnen niet worden verwijderd, zelfs niet als ze geen directe rapporten hebben. Dit probleem is opgelost. Managers kunnen nu worden verwijderd.
 • Functie om voortgang van module opnieuw in te stellen werkt niet. Dit is nu opgelost.
 • Verwijderde certificeringwordt in devoor studenten weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Probleemmetberekenenvan effectiviteit van de cursus is opgelost.
 • Probleemmet integratie van nieuw Connect-account is opgelost.
 • Automatische pop-up van L1-feedback verschijnt niet als deze is ingeschakeld voor niet-standaardinstanties.Probleemis opgelost.
 • Docent kan aanwezigheid niet in één keer markeren voor alle gebruikers voor sessies die deel uitmaken van het Leerprogramma/de Certificering. Dit is opgelost.

Releasedatum: 25 maart 2018.

In de Adobe Captivate Prime-versie van maart 2018 worden aantrekkelijke nieuwe functies en verbeteringen uitgerold. U kunt rapporten van audittrails van gebruikers en rapporten vanaanmelding/toeganggenereren, studenten kunnen kiezen uit cursusinstanties, klaslokalen en virtuele klaslokalen zijn verbeterd, plus nog veel meer. Deze release omvat daarnaast ook bugfixes en prestatieverbeteringen.

Zie Nieuw in Adobe Captivate Prime voor informatie over alles wat nieuw is in deze release.

Bekend probleem

Probleem: bij toegang tot een aantal specifieke leerobjecten via Internet Explorer v11.1478.10586.0 loopt Captivate Prime vast.

Tijdelijke oplossing: update de Internet Explorer 11-browser naar de nieuwste versie door contact op te nemen met het IT-team in uw organisatie.

Releasedatum: 22 januari 2018.

Opgeloste problemen

 • Bij een wijziging in de instelling van de e-mailsjabloon verdwijnt de E-mailbanner. Dit probleem is opgelost.
 • Studenten kunnen geen persoonlijke taakhulpen toevoegen/starten. Dit is opgelost.
 • Aangepaste gebruikersgroepen in een account worden niet weergegeven in het gebruikersgroepveld in het modale venster Toevoegen/bewerken. Dit probleem is opgelost.
 • Als de naam van een badgeafbeelding een spatie bevat, wordt deze niet weergegeven voor de studentinde startpagina.
 • Wanneer een ingeschreven gebruiker uit een cursus wordt verwijderd, worden het cursus- en quizrapport niet gegenereerd voor die specifieke cursus. Dit probleem is opgelost.
 • Als de beheerder het aantal aangewezen plaatsen voor een manager wijzigt, wordt het aantal verkeerd weergegeven in het aanwijzingsverzoek wanneer dit vanuit een ander venster wordt geopend. Dit probleem is opgelost.
 • Bij conversie van een externe gebruiker naar een interne gebruiker, wordt de gebruiker niet aan de groep Alle interne studenten toegevoegd. Dit probleem is opgelost.
 • Als u naar een individuele student zoekt, deze selecteert en de uitschrijfactie uitvoert, worden alle studenten in die groep uitgeschreven. Dit probleem is opgelost.
 • U kunt als beheerder het selectievakje niet gebruiken om een student binnen de certificeringen te selecteren. Dit probleem is opgelost.
 • Het maken en updaten van gebruikersgroepen met meer dan 600 individuele gebruikers mislukt. Dit probleem is opgelost. U kunt nu gebruikersgroepen met meer dan 600 individuele gebruikers maken.
 • Als u een aangepaste gebruikersgroep verwijdert die deel uitmaakt van een andere aangepaste gebruikersgroep, rolt de intersectieregel het gebruikersnummer naar de hogere groep door. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer de standaardcatalogus is uitgeschakeld, een nieuwe catalogus wordt gemaakt, en als de manager toegang heeft tot deze nieuw gemaakte catalogus, kan de manager niet naar cursussen onder die catalogus zoeken. Dit probleem is opgelost.
 • Gebruikers van mobiele apps ontvangen L1-feedback niet als pushmeldingen. Dit is opgelost.

Releasedatum: 7 januari 2018.

Deze release van Captivate Prime biedt u prestatie-optimalisaties om de schaalbaarheid, prestaties en veiligheid te verbeteren.

Verbeteringen

 • Ervaar flexibel zoeken wanneer u zoekt naar cursussen en gebruikers in alle toepassingen. Dit omvat zoeken in cursussen, gebruikers en gebruikersgroepen.
 • Ondersteunt het gebruik van de Box-connector om Captivate Prime met externe systemen te integreren om gegevenssynchronisatie te automatiseren. Zie Box connector voor meer informatie.
 • Bijgewerkte CSV-specificaties die u kunt gebruiken om uw bestaande LMS-migratiegegevens toe te wijzen. Gebruik de nieuwste downloadbare ZIP-bestanden met csv-specifications en sample-csvs om inzicht te krijgen in de voorgeschreven indeling van in te voeren gegevens. Zie Migratiehandleiding voor meer informatie.

Opgeloste problemen

 • Aankondigingen mislukken wanneer het aantal gebruikershoogis. Dit probleem is opgelost.
 • Bij openen van Captivate Prime-account via de subdomein-URL in de EU worden gebruikers naar een andere pagina doorverwezen. Dit probleem is opgelost.
 • AlseenLP wordt besteld, moet de student de LP alleen in de gespecificeerde volgorde kunnen volgen. Studenten konden cursussen die niet werden weergegeven, eerst volgen via de cursushyperlinks. Dit probleem is opgelost. Studenten kunnen een cursus pas starten wanneer de voorgaande cursus is voltooid.
 • Foutmelding van niet-ondersteunde browserversie verschijnt niet in niet-ondersteunde versies van Internet Explorer (IE 7, IE 8, IE 9 en IE 10) en Safari (versie 7, 8 en 9). Dit probleem is opgelost.

 

Releasedatum: 5 oktober 2017.

Opgeloste problemen

 • Wijzigingen in een gedeelde cursus worden niet doorgegeven aan het gedeelde account als de auteur de cursus automatisch opslaat in het oorspronkelijke account. Dit probleem is opgelost.
 • Voor specifieke Captivate Prime-projecten bevroor de inhoud soms in deFluidicPlayer. Dit probleem is opgelost.
 • De kalenderlijst onder de widget Studentenagenda op het Studentendashboard verschijnt in willekeurige volgorde. Dit probleem is opgelost. De lijst wordt nu op een overzichtelijke manier weergegeven.
 • Bij het markeren van aanwezigheid met behulp van de optie Alles selecteren, worden studenten voor alle leerobjecten voor dezelfde sessie als Aanwezig gemarkeerd. Dit probleem is opgelost.
 • In bepaalde schermen met hoge resolutie werden de bannerafbeelding en tekst in de e-mail van Captivate Prime niet goed uitgelijnd en afgekapt. Dit is opgelost. 
 • Bepaalde e-mails van Captivate Prime, zoals e-mails zonder enige meldingsgegevens, werden niet geactiveerd voor de gebruikers. Voorbeeld: e-mail ontvangen bij het maken en inschakelen van een extern profiel en e-mail ontvangen bij het configureren van een Connect-account. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer ueen LPmaakt, een herinnering instelt, gebruikers inschrijft en vervolgens de deadline van de instantie wijzigt, wordt de gewijzigde deadline niet weergegeven voor de herinneringen. Dit is opgelost. De herinneringen hebben nu de gewijzigde deadline.
 • In bepaalde gevallen liepen, voor inhoud gemaakt met Adobe Presenter, de totale en verstreken tijd inFluidicPlayer niet synchroon met de inhoud. Dit probleem is opgelost.
 • In bepaalde gevallen was de optie Toevoegen nog steeds ingeschakeld na het toevoegen van een leerprogramma aan een catalogus. Dit probleem is opgelost.
 • Bij het openen van Captivate Prime in een apparaatbrowser wordt een optie weergegeven om Prime met een apparaat-appte proberen.  Wanneer u op Ja klikt, moet de Play Store (Android) openen alsde appniet is geïnstalleerd, of de app starten als deze is geïnstalleerd (in Android en iOS). Er waren problemen met deze workflow. Deze zijn opgelost. 

Releasedatum: 17 augustus 2017.

Opgeloste problemen

Cursus met meerdere moduleversies wordt teruggedraaid naar de vorige versie bij een verwijderingsactie.

Wanneer een cursus meerdere moduleversie-items heeft voor specifieke modules, wordt de module bij verwijdering teruggedraaid naar de vorige versie en niet volledig verwijderd. Dit probleem is opgelost.

Wijzigingen in een gedeelde cursus worden niet doorgegeven als deze automatisch wordt opgeslagen door deze tussen tabbladen te verplaatsen.

Wijzigingen in een gedeelde cursus worden niet doorgegeven naar een tenantaccount als de auteur in het bovenliggende account de cursus automatisch opslaat door naar het volgende tabblad te gaan. Dit probleem is opgelost.

Gebruikers kunnen de deadline van instanties niet wijzigen voor een cursus met enkel activiteiten.

Gebruikers konden de deadline van een instantie niet wijzigen in activiteitscursussen, omdat de vorige deadline dan werd hersteld. Dit probleem is opgelost.

Unieke ID kan niet worden gebruikt nadat deze uit een leerobject is verwijderd.

Wanneer u een unieke ID aan een cursus toewijst en deze verwijdert, kunt u de ID niet meer gebruiken. Dit probleem is opgelost.

Een leerprogramma dat al is ingeschreven als onderdeel van een leerplangebeurtenis, verschijnt opnieuw als onderdeel van een andere gebeurtenis in de Learner-app.

Als een leerprogramma al is ingeschreven als onderdeel van een leerplangebeurtenis, verschijnt het opnieuw als onderdeel van een andere gebeurtenis in de Learner-app. Dit probleem is opgelost.

Studenten krijgen herinneringsmails met onjuiste deadline of sessietijd.

Studenten kregen vaak e-mails met onjuiste herinneringen voor deadlines of sessies doorcorrecties intijdzones. Dit probleem is opgelost.

Tijdlijn van gamificationleaderboard geeft externe student weer als deze van externe student naar interne student wordt geconverteerd. 

De tijdlijn van het gamificationleaderboard van een interne student geeft externe student weer wanneer deze van een externe naar een interne student wordt geconverteerd. Dit probleem is opgelost.

UUID-veld voor een student wordt in bewerkbare indeling weergegeven tijdens het maken van één gebruiker en CSV-gebruikers in een UUID-account.

De student zag het UUID-veld tijdens het invullen van diens profiel, zelfs wanneer de beheerder de UUID voor één gebruiker of CSV-gebruikers heeft verstrekt. Dit probleem is opgelost.

In bepaalde gevallen wordt de bestede leertijd niet vastgelegd in rapporten.

Bestede leertijd werd niet weergegeven in rapporten voor een student

 • als zijn/haar aanwezigheid automatisch werd gemarkeerd door het systeem voorConnect-modules.
 • Wanneer een QR-code voor CR- en VC-modules wordt gescand met behulp van de Captivate Prime-apparaattoepassing.

Deze release van Captivate Prime introduceerde ook verbeteringen en bug fixes met betrekkingde apparaatspeler.

 • Problemen met de voltooiing van activiteitenmodules. Dit is opgelost.
 • Wanneer de student een video in staande modus afspeelt, werken de knoppen +10 en -10 niet. Dit is opgelost
 • Verbeterd afspelen van bepaalde voorbeeldprojecten bij het afspelen op een Android-apparaat (mobiel en tablet) waar inhoud voorheen zou flikkeren.
 • Wanneer u een nieuwe notitie toevoegt, moet het notitievenster worden gesloten en het afspelen in de speler worden hervat. In bepaalde gevallen gebeurt dit niet. Dit is opgelost.
 • Wanneer u de notities opent die aan een module zijn toegevoegd, wordt de knop Sluiten niet weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer de student het notitievenster opent met behulp van Notities markeren, moet deze mogelijk twee keer op het notitiepictogram klikken om het deelvenster te sluiten.
 • Wanneer u op de inhoudsopgave klikt, wordt deze niet automatisch samengevouwen en moet u deze handmatig sluiten om de inhoud te bekijken. Dit probleem is opgelost.
 • Een cursus die een module met meerdere talen heeft, geeft niet alle beschikbare talen weer, omdat de schuifbalk niet meeschaalt. Dit is opgelost.
 • Wanneer u een activiteitenmodule van een externe cursus opent in de modus Liggend in een speler, wordt tekstrichting mogelijk niet aangepast wat scrollen moeilijk maakt. Dit is opgelost.
 • Het tikgebied voor de sluitknop van de speler is in online en offline modus vergroot.
 • De inhoudsopgave sluit niet automatisch wanneer de oriëntatie van het apparaat wordt gewijzigd. Dit is opgelost.
 • Enkele kleine problemen met betrekking tot degebruikersinterface zoalsuitlijning van de afspeelknop, het keuzerondje en andere instellingen in liggende en staande modus zijn opgelost.
 • Het probleem met dezoekbalkdie wordt weergegeven zelfs wanneer de afspeeloptie niet is geselecteerd in de inhoud, is opgelost.
 • De sluitknop van de speler is niet zichtbaar voor bepaalde projecten wanneer de oriëntatie van het apparaat wordt gewijzigd. Dit is opgelost.
 • Het probleem dat de inhoudsopgave van de module in liggende modus wordt afgekapt op de apparaatspeler, is opgelost. De inhoudsopgave was soms niet zichtbaar voor inhoud in de apparaatspeler. Dit is ook gecorrigeerd.

In deze release van Captivate Prime worden ook de onderstaande verbeteringen en oplossingen voor de apparaattoepassing.

 • Pushmelding met betrekking tot voltooiingsdeadlines wordt niet geleverd op bepaalde apparaten. Dit probleem is opgelost.
 • We ondersteunen nu ook delevenscyclusvan het leerobject op de apparaattoepassing. Studenten hebben nu toegang tot de nieuwste inhoud in leerobjecten als deze door de auteur zijn bewerkt.
 • Problemen met de toepassingsoriëntatie (inclusief de standaardoriëntatie - staande modus) van de Captivate Prime-toepassing is opgelost.
 • Er is geen optie is om de inhoud bij te werken wanneer de gebruiker van offline naar online modus overgaat.
 • Het bestellen van modules wordt nu ondersteund voor cursussen in apparaattoepassing in online modus.
 • Als een gebruiker geen taakhulpen heeft, crasht de app in iOS wanneer in offline modus op het tabblad Mijn taakhulpen wordt geklikt. Er verschijnt een melding dat er een fout is opgetreden bij het laden van gegevens in Android. Dit is opgelost.
 • De Captivate Prime-toepassing wordt gesloten of geeft een fout als de cursus wordt geopend direct nadat internet is uitgeschakeld, zelfs als het een gedownloade cursus is. Dit probleem is nu opgelost.
 • Wanneer u de QR-code scant, wordt soms de vastgelegde afbeelding van de vorige QR-codescan weergegeven. Dit is opgelost.
 • Wanneer u probeert een Taakhulp te verwijderen die al via het tabblad Mijn taakhulpen is toegevoegd, geeft een foutmelding. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 16 juli 2017.

Verbeteringen

Gamification

In deze release wordt gamification uitgebreid. Externe gebruikers kunnen nu deelnemen aan Gamification. Als beheerder kunt u de omvang van gamification definiëren door de omvangsinstellingen te wijzigen. U kunt gamification selectief inschakelen onder vergelijkbare profielgebruikers, groepen of locaties.

Verbeteringen voor externe gebruikers

Dankzij deze verbetering kunt u een tijdsbereik instellen waarna gebruikers automatisch worden verwijderd na de periode van inactiviteit. De beheerder kan hierdoor ook de gebruiker opnieuw toevoegen als externe student voor zowel automatisch als handmatig verwijderde studenten.

Taakhulp, aankondigingen en uitschrijvingsrapport

Taakhulpen zijn trainingsinhoud waartoe een studenten toegang hebben zonder dat zij zich moeten inschrijven voor een specifiek leerobject zoals een cursus of leerprogramma. Dankzij deze verbetering kunnen beheerders het Taakhulpenrapport extraheren en downloaden. Als beheerder kunt u een rapport genereren van alle aankondigingen die door u zijn verzonden. Beheerders en managers kunnen ook een rapport extraheren van de studenten die zijn uitgeschreven.

Captivate Prime-connectoren

U kunt nu gebruikersvaardigheden exporteren naar een FTP-locatie voor integratie met systemen van derden via de optie Gegevensexport. U kunt de verbindingsnaam voor uw integratie opgeven en kiezen of u interne gebruikers wilt importeren, of gebruikersvaardigheden wilt exporteren door ze te configureren of op verzoek op te halen.

Cursusinstanties kopiëren

U kunt nu de instantie-URL kopiëren door op de vervolgkeuzepijl in de rechterbovenhoek van een instantie te klikken.

Opgeloste problemen

Gebruikers ontvangen geen agenda-uitnodiging wanneer ze voor een leerprogramma worden ingeschreven

Gebruikers kregen soms geen agenda-uitnodiging (ICS-bestand) wanneer ze zich inschrijven voor Leerprogramma's, Certificaten met Klaslokaal, en Connect-sessies. Dit probleem is opgelost. Gebruikers ontvangen nu bij de inschrijvingsmail ICS-bestanden als bijlagen met de sessiegegevens.

Beschrijving van activiteit verschijnt in het Engels, zelfs als deze in meerdere talen beschikbaar is

Een gebruiker wiens taalvoorkeur niet op Engels is ingesteld, kan de beschrijving van de activiteitenmodule toch in het Engels zien. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 30 juni 2017.

Verbeteringen

Ondersteuning voor meerdere leerobjecten in leerplan

Als beheerder of auteur kunt u nu meerdere leerobjecten aan een Leerplan toewijzen. Als een van de leerobjectinstanties wordt gearchiveerd of verloopt, wordt het hele leerplan automatisch uitgeschakeld. Dankzij deze verbetering kunt u ook zoeken naar de velden Voltooid leermateriaal en Leermateriaal toewijzen met behulp van unieke ID's voor leerobjecten.

Toegankelijkheid

Met deze update ondersteunt de leerervaring van Captivate Prime nu sectie 508 voor toegankelijkheid. Captivate Prime is ook compatibel met de nieuwste versie van JAWS. Deze functie wordt alleen ondersteund voor de Learner-toepassing. Gebruik Internet Explorer 11, Windows Chrome of macOS Safari om toegang te krijgen tot deze functie.

Opgeloste problemen

Onjuiste informatie in bepaalde tijdzones

In herinneringen voor deadlines werd voor studenten in bepaalde tijdzones het resterende aantal dagen onjuist vermeld. Dit probleem is opgelost.

Problemen met het Leerprogramma in het geval van verlopen programma-instantie

Er waren problemen bij het starten van modules vanuit Leerprogramma als programma-instantie was verlopen. Hierdoor werkte de uitbreiding van de module niet, en studenten konden de speler niet starten en de inhoud niet bekijken. Dit probleem is opgelost.

Vertaalproblemen in de toepassing in Learner-app

Captivate Prime-gebruikers ondervonden bepaalde vertaalproblemen in de Learner-app. Deze problemen zijn opgelost.

Problemen met een abonnement op een vaardigheid

In bepaalde gevallen konden studenten zich niet abonneren op een nieuwe vaardigheid. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 9 april 2017.

Nieuwe functies

Zie Nieuw voor een lijst van nieuwe functies en verbeteringen in de Captivate Prime-release van april.

Op widgets gebaseerde Learner-app

Gebruik widgets op de startpagina om uw cursussen, vaardigheden en prestaties te beheren. Gebruik de zoekbalk om het gehele LMS te doorzoeken dat alle leerobjecten, catalogi, vaardigheden, notities en discussies omvat

Zie Startpagina voorstudentenin Captivate Prime voor gedetailleerde informatie over de nieuwe startpagina.

Beheerdersinstellingen voor het Studentendashboard

Als beheerder kunt u de startpagina van de student beheren door verschillende widgets in en uit te schakelen.

Mobiele Captivate Prime-app voor studenten

De nieuwe mobiele Captivate Prime-app laat studenten de app gebruiken om zich in te schrijven voor cursussen en deze te volgen. De app kan ook gebruikt worden om dashboards te beheren.

Zie Captivate Prime Learner-app voor mobiel voor meer informatie over het gebruik van Captivate Prime met mobiele telefoons.

Aanwezigheid noteren met behulp van QR-code

Gebruik de QR-code scannen om uw aanwezigheid voor klassikale sessies met een mobiele apparaat te markeren.

Docentrol

Captivate Prime heeft nu modules voor docenten. Docenten kunnen modulesessies beheren, waaronder de tijd, locatie en het maximumaantal plaatsen, voor de modules die aan hen zijn toegewezen.

Zie Docenten in Captivate Prime voor gedetailleerde informatie over docenten.

Collega-account

Als u een beheerder bent, kunt u collega-accounts maken waarmee u uw gekochte plaatsen kunt delen.

Zie Collega-accounts voor informatie over het delen en beheren van collega-accounts.

Aanbod equivalente cursussen

Gebruik de optie Nieuwe taal toevoegen wanneer u een module of een cursus toevoegt om deze beschikbaar te maken inmeerdere talenen indelingen.

Studenttranscript

Captivate Prime biedt managers en beheerders de mogelijkheid om transcriptgegevens te downloaden om de leergeschiedenis van zowel individuen als teams bij te houden.

Integratie met andere contentproviders

Captivate Prime heeft in dezereleasedrie nieuwe connectoren geïntroduceerd, zodat studenten cursussen van de volgende contentproviders kunnen bekijken en volgen: Lynda.com, getAbstract en Harvard ManageMentor.

Zie Connectoren voor informatie om elk van deze connectoren te configureren en gebruiken.

Uniek ID voor leerobjecten

Tijdens het maken van leerobjecten kunnen auteurs en beheerders nu unieke ID's voor de cursussen, leerprogramma's of certificeringen opgeven. Als u een unieke ID wilt inschakelen wanneer u een leerobject maakt, klikt u op Instellingen > Algemeen. Selecteer het vakjeInschakelennaast de optie Unieke ID's voor leerobject.

Discussieboard voor studenten

Gebruik het Discussiebord in cursussen om met uw collega's en docenten te communiceren. Alsstudentkunt u alle berichten voor cursussen bekijken. U kunt echter ook alleen de berichten verwijderen die u hebt ingevoerd. Zie Weergeven van en deelnemen aan discussies voor meer informatie over het Discussieboard.

Verbeteringen

X van y cursussen

De voltooiingscriteria voor leerobjecten zoals cursussen, certificeringen en leerplannen kunnen zo worden ingesteld dat studenten slechts X van Y modules of cursussen hoeven te voltooien. Auteurs kunnen ook de criteria voor de voltooiing van certificeringen en leerplannen bepalen. 

Zie Voltooiingscriteria voor cursussen voor meer informatie over deze functies.

Cursusmoderatie

Beheerders ontvangen nu meldingen telkens wanneer een auteur modules bewerkt of bijwerkt en een cursus opnieuw publiceert. 

Beheerderinstellingen voor het herstellen van modules

Beheerders kunnen nu de optie Modules herstellen configureren zodat studenten een niet gehaalde of voltooide cursus opnieuw kunnen instellen.

Rapportencatalogus

Wanneer u rapporten maakt in Captivate Prime, kunt u nu rapporten en diagrammen voor catalogi genereren.

Verbeteringen van leerplannen

Beheerders kunnen nu leerplannen van het type Op datum maken. Een beheerder kan met het leerplan Op datum de gebeurtenisnaam specificeren, de datum voor de gebeurtenis kiezen en de gebruikersgroep waartoe de gebeurtenis behoort selecteren. 

Cursusspecifieke inschrijvingsberichten

Beheerders kunnen nu cursusspecifieke inschrijvingsberichten configureren en naar studenten e-mailen.

Sticky-aankondigingen

Als beheerder kunt u nu de functie Sticky voor aankondigingen inschakelen.

Ondersteuning voor URL in aankondigingen

U kunt URL's toevoegen als aankondigingen door de URL in HTML toe te voegen. 

Nieuwe leveringstypes toevoegen (cursussen)

In Adobe Captivate Prime kunt u nu leveringstypes voor uw cursussen toevoegen.

Verbeteringen van auteursrol

Voorheen konden auteurs alleen modules en cursussen maken. Auteurs kunnen nu ook certificeringen en leerprogramma's voor studenten maken.

Auteursrol aan externe gebruikers

Als beheerder kunt u nu auteursrollen aan externe gebruikers toewijzen.

Meerdere auteurs

In Captivate Prime kunnen meerdere auteurs nu tegelijk dezelfde inhoudsgroep bewerken.

Verbeteringen van Adobe Connect

U kunt nu één Adobe Connect-URL met meerdere Prime-accounts configureren.

Ondersteuning voor nieuwe talen

Ondersteuning voor Japans, Braziliaans Portugees en Italiaans is vanaf deze release beschikbaar.

 

Releasedatum: 30 januari 2017

Opgeloste problemen

Accountinstellingen

Wanneer u als Beheerder op Extern profiel klikt en Acties > Profiel wijzigen kiest, worden niet alle profielen weergegeven. Dit probleem is nu opgelost.

Levenscyclus van cursus

 • Wanneer u een cursus start die is gemaakt met behulp van de e-learning tool van de Biz-bibliotheek, werkte de actie Hervatte niet. Dit probleem is opgelost.
 • Sommige gebruikers konden cursussen niet starten op een iPad via de cursuslink in Aankondigingen. Dit is nu opgelost.
 • Wanneer u op de knop Doorgaan in het programma van de student klikt, kunt u de cursussen niet op volgorde openen. Dit is nu opgelost.
 • Het label Cursusoverzicht voor cursussen in het programma van de student was eerder misplaatst. Dit probleem is nu opgelost.

Learner-app

 • Als u op uw apparaat een berichtafbeelding op volledig scherm opent, kunt u niet naar de toepassing terugkeren. Dit is nu opgelost.
 • Tincan-inhoud die vanuit Captivate werd geüpload, werd niet afgespeeld in online modus op Android- en iOS-besturingssystemen. Dit probleem is opgelost.

Cursusrapporten

In Captivate Prime worden onjuiste studenttranscriptrapporten gegenereerd wanneer de cursus meerdere versies van modules heeft. Dit is nu opgelost.

API-laag

Er trad een fout op telkens wanneer u de informatie over de versie van de module probeerde op te halen met behulp van AP/courses/{coursesid}. Dit is nu opgelost.

Releasedatum: 23 december 2016.

Nieuwe functies

Adobe stelt ondernemingen in staat om de opleidingsgegevens en trainingsinhoud van hun organisatie van hun bestaande Learning Management Systems (LMS) naar de Captivate Prime LMS-toepassing te migreren. 

Captivate Prime biedt de tools en sjablonen waarmee de integratiebeheerder van uw organisatie de migratietaken kan opzetten en uitvoeren. 

Raadpleeg de Migratiehandleiding voor meer informatie over de functie Migratie

Verbeteringen

Gebruikersregistratie

Als beheerder kunt u nu specifieke domeinnamen toevoegen terwijl u externe gebruikers toevoegt. Wanneer studenten zich bij het account registreren, kunnen ze alleen e-mailadressen van die domeinnamen invoeren.

U kunt ook e-mailverificatielinks naar het e-mailadres van gebruikers sturen wanneer zij zich bij het account registreren. Voor meer informatie over deze verbetering, raadpleegt u Gebruikers/gebruikersgroepen toevoegen.

Fluidic Player

U kunt nu de afspeelsnelheid aanpassen met Fluidic Player. U kunt kiezen uit vijf snelheden. U kunt ook het volume van een cursus regelen met Fluidic Player.

Als student kunt u ook 10 seconden vooruit- of achteruitspringen met behulp van de nieuwe pictogrammen aan weerszijden van de afspeelknop in de Fluidic Player. Zie Fluidic Player voor meer informatie over deze verbeteringen.

Opmerking:

De verbeteringen van de Fluidic Player zijn alleen van toepassing op video.

Releasedatum: 6 december 2016.

Verbetering

Als onderdeel van deze update biedt Captivate Prime een eindpunt PATCH/users/{id} om gebruikers in een toepassing bij te werken. U moet de beheerdersrol hebben om toegang te krijgen tot dit API-eindpunt. Via dit eindpunt kunt u de volgende informatie van Captivate Prime-gebruikers updaten:

 • Naam
 • E-mail
 • Profiel
 • Rol
 • Manager

Probleem opgelost

Fluidic Player

Wanneer u een cursus gebruikte die was ontwikkeld in Captivate met behulp van de variabele cpQuizInfoStudentName, verscheen de naam van de student niet zoals verwacht. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 17 november 2016.

Verbeteringen

Gedeelde catalogi

Met de functie Gedeelde catalogi kunnen beheerders van verschillende accounts catalogi met leerobjecten delen of verwerven. Als uitbreiding op deze functie ondersteunen we het doorgeven van de updates naar leerobjecten zoals badges, vaardigheden, modules, cursussen, leerprogramma's, certificaten en taakhulpen.

Raadpleeg de Help voor Gedeelde catalogi voor meer informatie over deze functie

L1- en L3-feedback

 • Het dialoogvenster L1-feedback verschijnt zodra een student een cursus heeft afgerond. De student ontvangt ook een bericht over het invullen van L1-feedback. 
 • De functie voor L1- en L3-feedback biedt de optie om beschrijvende vragen toe te voegen. Beheerders kunnen deze beschrijvende vragen voor studenten toevoegen. Deze is in aanvulling op de standaard vragenreeks van Captivate Prime. U kunt twee beschrijvende vragen toevoegen voor L1-feedback en één vraag voor L3-feedback. 
  Zie Help voor beschrijvende vragen in L1- en L3-feedback voor meer informatie over deze functie

Gebruikers exporteren

 • Op verzoek van enkele grote zakelijke gebruikers is er een nieuwe optie toegevoegd om de lijst van alle gebruikers in het Captivate Prime-account te downloaden. Klik in Beheerdersaanmelding op Gebruikers in het linkerdeelvenster en klik op Gebruikersgegevens exporteren om de lijst met gebruikers als Excel-blad te downloaden.

Opgeloste problemen

Cursusinschrijvingen
 • Wanneer een beheerder de inschrijvingen voor een cursus probeert te bekijken via het tabblad Studenten, worden een aantal namen van ingeschreven studenten niet weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen toevoegen

 • Er treedt een fout op wanneer een auteur bij het toevoegen van een vaardigheid aan de cursus een spatie achter de cursusnaam zet. De cursus wordt niet opgeslagen. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen volgen

 • Sommige studenten konden in een cursus op volgorde niet van de ene module naar de andere gaan, omdat de modules niet als voltooid werden gemarkeerd. Dit probleem is opgelost. 
 • Studenten konden niet tussen modules navigeren in de inhoudsopgave van een cursus op volgorde in de modi Normaal en Opnieuw bekijken. Dit probleem is opgelost. 

Fluidic Player

 • Wanneer een gebruiker module-inhoud met verborgen frames/dia's uploadt, geeft de inhoudsopgave in het linkerdeelvenster de verborgen frames/dia's weer. Dit probleem is opgelost. 

Rapporten

 • Het duurt langer om rapporten te laden in de recentste update van Captivate Prime. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 12 oktober 2016.

Verbeteringen

Cursusrapporten

 • Voor Captivate Prime-accounts met UUID (Universal Unique Identifier), verschijnt de UUID in het cursusinschrijvingsrapport, studenttranscripten en quizscorerapporten. 

Opgeloste problemen

Taakhulpen
 • Wanneer een student van Leermateriaal>Taakhulpen naar Leermateriaal>Cursussen wilde navigeren, werden de cursussen soms niet geladen zoals verwacht op het tabblad Leermateriaal>Cursussen. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikers toevoegen

 • Wanneer één gebruiker aan de Captivate Prime-toepassing wordt toegevoegd, ontvangt de gebruiker geen e-mailmelding. Dit probleem is opgelost.
 • Beheerders kunnen het CSV-bestand niet downloaden als het uploadproces van de CSV mislukt. Dit probleem is opgelost, Beheerders kunnen de nieuwste CSV downloaden, zelfs als het uploadproces van de CSV mislukt. 
 • Als een CSV wordt geïmporteerd nadat informatie in kleine letters en hoofdletters van een gebruiker die zichzelf heeft geregistreerd is gewijzigd, worden de gegevens van de gebruiker die zichzelf heeft geregistreerd, niet in de beheerders-UI weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Cursusrapporten

 • Quizscores verschijnen niet voor cursussen, ook al staan de scores in de studenttranscripten. Dit probleem is opgelost. 

Inschrijvingsrapporten

 • De Excel-inschrijvingsrapporten voor de student werden niet gedownload voor de leerobjecten. Dit probleem deed zich voor wanneer niet-ASCII of speciale tekens werden gebruikt in de naam van leerobjecten. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikersaanmelding

 • Bij het instellen van een wachtwoord tijdens registreren of opnieuw instellen, verscheen geen foutmelding wanneer het ingevoerde wachtwoord niet in overeenstemming was met het wachtwoordbeleid. Dit probleem is opgelost. 

Cursuseffectiviteit

 • In de studentrol werd Cursuseffectiviteit weergegeven als een van de filteropties voor Sorteren op, zelfs als een beheerder cursuseffectiviteit voor studenten had uitgeschakeld. Dit probleem is opgelost. 

Certificeringen

 • Wanneer een beheerder studenten uit een terugkerende certificering verwijderde, trad er een fout op en werd de Captivate Prime-toepassing beëindigd. Dit probleem is opgelost. 

Rapporten

 • Wanneer een beheerder een certificeringsrapport probeerde te genereren met de optie Datum Tot, werden de inactieve gebruikers niet weergegeven in het rapport. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een beheerder op de link Cursusrapporten klikte op het tabblad Rapporten>Mijn rapporten, verscheen een pop-upvenster zonder de knop Sluiten. Dit probleem is opgelost. 

Fluidic Player

 • Tijdens het bekijken van een voorbeeld van cursussen als beheerder of auteur is het scherm leeg wanneer een gebruiker de modus Volledig scherm selecteert inFluidicPlayer. Dit probleem is opgelost. 

Meertalige ondersteuning

 • In antwoord op API-aanroepen van gebruikers verschenen vraagtekens in plaats van Chinese tekens. Dit probleem is opgelost. 

API-laag

 • Er trad een fout op telkens wanneer een gebruiker probeerde de standaardcatalogus-IDop te halen met behulp van get/catalog/catalog ID API. Een standaardcatalogus-ID kan eruitzien als '970_default'. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikersinterface

 • Enkele kleine typfouten in de gebruikersinterface van de Captivate Prime-toepassing voor de studentrol zijn verbeterd.

Releasedatum: 19 september 2016.

Opgeloste problemen

Studenttranscripten
 • Als er meer dan twintig inactieve/verwijderde studenten in een account zaten, werden de inactieve studenten na twintig niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst voor Zoeken van het dialoogvenster Studenttranscript. Dit probleem is opgelost. 
 • Als een extern gebruikersaccount was verlopen, werden de studenten ervan niet in het gegenereerde studenttranscript weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Catalogi

 • Sommige klanten hadden problemen met het weergeven van gebruikersgroepen in een catalogus. Zelfs als er meer dan twintig gebruikersgroepen in een catalogus zaten, werden er slechts 20 weergegeven. We hebben dit probleem opgelost door op een pagina 200 gebruikersgroepen weer te geven. 

Releasedatum: 13 september 2016.

In deze updaterelease hebben we een aantal back-endproblemen met productengineering opgelost om de klantervaring te verbeteren. 

Opgeloste problemen

 • Er was een probleem met het exporteren van modulegegevens in studenttranscripten wat resulteerde in onjuiste exportgegevens. Dit probleem is opgelost.
 • Als een gebruiker een e-mail-ID-extensie met meer dan vier tekens gebruikte, werd deze niet ondersteund. Als een e-mail-ID bijvoorbeeld abcd@company.world was, werd deze niet ondersteund omdat de extensie world meer dan vier tekens bevatte. We hebben dit opgelost om extensies met meer dan vier tekens te ondersteunen. 

Releasedatum: 1 september 2016.

Verbeteringen

Cursuseffectiviteit

Beheerders kunnen de effectiviteitsfunctie voor cursussen of leerprogramma's nu aanpassen om de effectiviteitsscore voor studenten te verbergen. 

Externe gebruikers toevoegen

Captivate Prime heeft de maximale limiet voor externe zelfregistraties verhoogd tot 5 cijfers. 

Rapporten

Alle gedownloade rapporten en studentenlijsten voor alle leerobjecten geven nu verwijderde gebruikers weer met een duidelijke afbakening voor verwijderde gebruikers. 

Opgeloste problemen

Levenscyclus van cursus

Wanneer een auteur een gedeelde cursus bewerkte om gewijzigde module-informatie bij te werken, verscheen er soms een waarschuwingsbericht dat de gebruiker niets kan wijzigen omdat eerdere wijzigingen worden verwerkt. Dit probleem is opgelost. 

Meertalige ondersteuning

Berichten werden niet goed vertaald en weergegeven in enkele functies van de Captivate Prime-gebruikersinterface. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikers toevoegen

 • Wanneer een verwijderde gebruiker weer werd toegevoegd als één gebruiker, werd de gebruiker niet standaard aan de gebruikersgroep Alle gebruikers toegevoegd. Dit probleem is opgelost. 
 • Er werd een beperkt aantal profielen weergegeven in dialoogvensters voor profielwijziging voor externe of zelfinschrijving. Paginering is nu geïmplementeerd. 

Taakhulpen

Telkens wanneer een student het tabblad Taakhulpen opende, verscheen een foutmelding als 'Deze taakhulp staat niet meer in uw lijst' voordat de inhoud werd geladen. Dit probleem is opgelost.  

Catalogi

Tijdens het maken van de catalogus, werkte het filter Sorteren op niet zoals verwacht terwijl cursussen als inhoud aan de catalogus werden toegevoegd. Dit probleem is opgelost. 

Instellingen

Wanneer een beheerder een subdomein gebruikt dat al door een ander account wordt gebruikt, verschijnt geen foutmelding in de accountinstellingen. Dit probleem is opgelost. 

API-laag

 • Wanneer 'include manager' werd gebruikt tijdens het ophalen van gebruikers, werd de volledige hiërarchie van managers opgehaald in plaats van de directe manager van de gebruiker. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een gebruiker met machtigingen voor autorisatie van de studentenomvang gebruikers probeert toe te voegen, verschijnt een algemene foutmelding. Dit probleem is opgelost en de student ziet nu het bericht Onbevoegde toegang. 
 • Wanneer een gebruiker probeert de laatste gebruiker in een gebruikersgroep te verwijderen, ziet de gebruiker de foutmelding 204. Dit probleem is nu opgelost en er wordt een relevante foutmelding weergegeven waarin staat dat de groep minstens één gebruiker moet hebben. 
 • Als er aan het begin van de naam een spatie stond, werd deze afgekapt wanneer de gebruikersnaam in GET/users API werd weergegeven. Dit is nu opgelost. 
 • De conceptcursussen werden ook geretourneerd wanneer de beheerder alle cursussen probeerde op te halen. Deze conceptcursussen moeten privé zijn voor de auteur. Dit probleem is opgelost, conceptcursussen worden niet meer geretourneerd.

Adobe Connect-integratie

 • De aanwezigheid voor sessies in virtuele Adobe Connect-klaslokalen werd soms niet automatisch gemarkeerd na de sessie. Dit probleem deed zich alleen voor wanneer een docent een aanmeldings-ID gebruikte om zich aan te melden in plaats van een e-mail-ID. Dit is nu opgelost. 
 • De naam van de docent verscheen soms meerdere malen in de vervolgkeuzelijst Docent wanneer er modules werden gemaakt in virtuele Adobe Connect-klaslokalen. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 22 augustus 2016. 

Verbeteringen

API-laag

Als onderdeel van deze update hebben we de volgende nieuwe API's toegevoegd om aan een aantal klantbehoeften tegemoet te komen:

 1. POST Users
 2. DELETE Users
 3. GET userGroups
 4. GET userGroups /{id}
 5. DELETE userGroups /{id}/Users
 6. POST userGroups /{id}/Users
 7. GET /users/userId/userGroups

We hebben ook het bestaande gebruikersmodel verbeterd met de volgende toevoegingen: 

 1. Managementmodel is toegevoegd als relatie aan gebruikersmodel
 2. userGroupId is als nieuwe parameter toegevoegd aan GetUsers

Studenttranscript

Wanneer een gebruiker een studenttranscript genereert voor een student, verscheen het pop-upvenster zeer kort om weer te verdwijnen zonder de gebruiker te vragen iets te doen. We hebben de gebruikerservaring verbeterd met een pop-upvenster dat blijft staan en de gebruiker vraagt om op OK te klikken. 

Adobe Connect-integratie

Aanmeldings-id staat als een nieuw optioneel veld in de Adobe Connect-integratie-instellingen voor gebruikers die zich niet met hun e-mailadres aanmelden. 

Opgeloste problemen

Cursusrapporten

 • Wanneer een cursusmodule uit open vragen of enkel enquêtevragen bestaat, verschijnt er bij export een leeg quizscorerapport. Dit probleem is opgelost. 
 • Het quizscorerapport werd soms niet gedownload wanneer een gebruiker de link Quizscores exporteren gebruikte. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen maken

In de auteursrol verscheen de pagina Instellingen niet voor de cursus wanneer een vaardigheid van de cursus door de beheerder werd gearchiveerd. Dit probleem is opgelost. 

Slimme inschrijving

Speciale tekens werden niet ondersteund als invoer in het zoekveld waardoor de zoekresultaten niet werden weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 11 augustus 2016. 

Verbeteringen

Slimme inschrijving

De prestaties van de zoekmachine zijn verbeterd voor nauwkeurigere zoekresultaten. 

Adobe Connect-integratie

Het verificatie-/authenticatieproces voor integratieverzoeken is verbeterd in de Captivate Prime-toepassing. 

Opgeloste problemen

Gebruikers toevoegen

 • Wanneer er veel Captivate Prime gebruikers waren, duurde het lang voordat gebruikers en gebruikersgroeppagina waren geladen. Dit probleem is opgelost. 
 • Nadat de beheerder CSV-bestanden met nieuwe gebruikers had geüpload, werd de lijst van gebruikers op de pagina niet bijgewerkt met nieuwe gebruikers totdat de pagina was vernieuwd. Dit probleem is opgelost. 
 • Na import van gebruikers met CSV werd de waarde van de gebruikers-ID op de pagina soms vervangen door de e-mail-ID. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikersgroepen maken

Het aantal gebruikers werd soms niet weergegeven op de standaardpagina voor gebruikersgroepen in Captivate Prime. Dit probleem is opgelost.

Studenttranscript

Attribuutwaarden van actieve velden werden onjuist weergegeven in studenttranscripten voor Certificeringen. Dit probleem is opgelost. 

Delen van meerdere accounts

In een scenario waarin een accountbeheerder een cursuscatalogus deelde met de ontvanger en later een test- of voorwerkmodule bijwerkte, werd de inhoud van de test- of voorwerkmodule gebruikt voor het afspelen van de inhoudsmodule voor de ontvanger. Dit probleem is opgelost. 

Thema's en branding

Wanneer een beheerder een thema in de toepassing wijzigt met behulp van de widget Livevoorbeeld en van rol verandert, functioneert de widget niet zoals verwacht in de nieuwe rol. Dit probleem is opgelost. 

Meertalige ondersteuning

Wanneer een beheerder de locatie van de landinstellingen van de toepassing wijzigt in Vereenvoudigd Chinees of Spaans, worden bepaalde menu-inhoud in het linkerdeelvenster, online instructies en pop-upberichten niet in betekenisvolle woorden of zinnen weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Fluidic Player

 • Wanneer een auteur een cursus maakt met AICC- of Tin Can-inhoud en een voorbeeld van de inhoud probeert te bekijken, wordt de inhoud niet afgespeeld. Dit probleem is opgelost. 
 • Modulevoorbeeld functioneert niet tijdens het maken van een cursus of wanneer een auteur de cursus bewerkt. Dit probleem is opgelost. 

Catalogi

Wanneer een student rechtstreeks via de browser de URL van catalogi of leerprogramma's probeert te openen wordt deze omgeleid naar cursussen. Dit probleem is opgelost. 

Salesforce-integratie

 • Nadat een Salesforce- of FTP-verbinding tot stand was gebracht, werden op de pagina Kenmerken toewijzen de vervolgkeuzepijlen voor de velden niet weergegeven in de browsers IE, Edge en Safari. Ook werden een aantal pop-upberichten niet weergegeven in de workflows. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een beheerder probeerde de geïmporteerde CSV-gegevens te synchroniseren in een FTP-connector, mislukte de synchronisatie met gerepliceerde items. Dit probleem is opgelost. 

API-laag

 • Wanneer een beheerder de externe student toestemming gaf OAuth-authenticatie te gebruiken, konden de externe studenten zich soms niet aanmelden bij de toepassing. Dit probleem is opgelost.
 • Bij een API-aanroep voor Taakhulpen werd soms een fout voor onbevoegde toegang weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Instellingen

Wanneer op de pagina Gegevensbronnen een automatische planningstijd wordt ingesteld en opgeslagen, wordt deze soms teruggezet naar de oude status. Dit probleem is opgelost. 

Rapportage van gebruikersgroep

Waarden van gebruikersgroepen in filter worden niet ingevuld wanneer het rapporttype Aangepast wordt gekozen. Dit probleem is opgelost. 

Adobe Connect-integratie

Onjuiste titel verscheen voor Adobe Connect-integratie nadat de verbinding was gemaakt. De tekst van de paginatitel is gecorrigeerd. 

Rapporten

Soms worden de recentste gegevens niet weergegeven in de rapporten, zelfs niet als de optieGegevens voor huidige waarden weergeven is geselecteerd. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 31 juli 2016. 

Nieuwe functies en verbeteringen

Zie Nieuw voor een lijst van nieuwe functies en verbeteringen in de Captivate Prime-release van juli.

Hieronder vindt u een aantal van de verbeteringen en functies ter referentie. 

Studenttranscript

Captivate Prime biedt u een functie om transcripten te genereren voor de Captivate Prime-studenten in uw organisatie. Raadpleeg de Help-inhoud voor de functie Studenttranscripten voor meer informatie.

Badge alsPDF exporteren

Met Captivate Prime kunt u uw badges als PDF-bestanden exporteren. Raadpleeg de inhoud over de functie Badges voor meer informatie.

Quizscore voor modules

U kunt quizscores toevoegen voor de modules Klaslokaal, Virtueel klaslokaal en Activiteiten. 

Gebruikers toevoegen

 • U kunt studenten van eenzelfregistratiegroepnaar een andere groep verplaatsen. 
 • U kunt gebruikers van de ene externe groep naar de andere externe groep verplaatsen. 
 • U kunt een gebruiker van een externegroepde manager van de groep maken. 
 • Nadat u een externe gebruikersgroep aan Captivate Prime hebt toegevoegd, kunt u hetregistratieprocesvoor externe gebruikers ook onderbreken. U kunt de blokkering (onderbreking) op elk moment opheffen door optie Hervatten te kiezen.
 • U kunt nu de naam en het e-mailadres van de studenten bewerken.

Zelfinschrijving

Studenten kunnen zich ook van leerobjecten, zoals cursussen, leerprogramma's of certificeringen uitschrijven. Destudentkan zich echter niet uitschrijven van een leerobject nadat het is voltooid. 

Leerobjecten voltooien

Beheerders kunnen nu een leeractiviteit van studenten als compleet markeren. 

Rapporten

 • U kunt zich inschrijven voor cursus-,leerprogramma-of certificeringsrapporten.U kunt zich ook abonneren op afzonderlijke cursusrapporten voor gegevens zoals quizscores en studentenstatus. De abonnementen worden naar uw e-mail-ID verzonden zoals dat bij uw Captivate Prime-account is geregistreerd. U kunt deze e-mail-ID ook wijzigen.  
 • Wanneer u een inschrijvingsrapport voor Certificering exporteert, wordt een nieuwe kolom genaamd Vervaldatum ook geëxporteerd. Aan de hand van deze kolomgegevens kunnen beheerders zien welke studenten hun voltooiingsdeadline voor leerobjecten hebben gemist.

E-mailsjablonen

U kunt nu de koptekst van e-mailsjablonen bewerken. 

Releasedatum: 15 juni 2016.

Opgeloste problemen

Gebruikers toevoegen

Wanneer er veel Captivate Prime gebruikers waren, duurde het lang voordat gebruikers en gebruikersgroeppagina waren geladen. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikersgroepen maken

Het aantal gebruikers werd soms niet weergegeven op de standaardpagina voor gebruikersgroepen in Captivate Prime. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 10 juni 2016.

Probleem opgelost

Sommige klanten ondervonden problemen bij eenmalige aanmelding in Captivate Prime. Dit probleem is opgelost door de entityId van Captivate Prime naar een URL (https://captivateprime.adobe.com) te verwijzen in plaats van een trefwoord. Captivate Prime voldoet aan de SAML 2.0-specificatie. 

Releasedatum: 25 mei 2016.

Verbeteringen

Certificeringen/leerprogramma's

 • In de inschrijvingslijst voor certificeringen en leerprogramma's wordt de volledige naam (voor- en achternaam) van studenten weergegeven. Eerder verscheen alleen de voornaam van de studenten.
 • Vaardigheden van het hoogste niveau worden uit de lijst van cursussen in certificeringen/leerprogramma's overgenomen en op kaarten weergegeven als certificerings-/leerprogrammavaardigheid. Als er meerdere cursussen met dezelfde puntenwaarde zijn, worden deze in alfabetische volgorde opgehaald. Eerder werden de namen van vaardigheden voor certificering/leerprogramma's willekeurig uit een lijst van respectieve cursussen overgenomen.

CSV importeren

Voor het automatisch uploaden van CSV met behulp van FTP ontvangen beheerders e-mailmeldingen als er iets misgaat bij het uploaden van CSV.

Externe partners toevoegen

Wanneer externe studenten de registratiepagina bezoeken met behulp van de URL van een extern profiel, wordt de naam van het externe profiel weergegeven op de registratiepagina voor een betere identificatie. 

Opgeloste problemen

Cursussen bekijken en publiceren

 • Wanneer u in de rol van auteur een voorbeeld bekijkt van een cursus die vanuit Captivate is geüpload als SCORM SWF-inhoud met de variabele $$cpQuizInfoStudentName$$$, wordt de null-waarde weergegeven voor variabele. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer er een apostrof (') in de titel van een Presenter-cursus stond en deze werd gepubliceerd en bekeken in Captivate Prime, verschenen er vraagtekens (???) in de inhoudsopgave. Dit probleem is opgelost. 

Certificeringen

 • Als een certificering aan een catalogus is gekoppeld en wanneer de certificering terugkeert, verschijnt deze in alle bijbehorende catalogi. Eerder konden gebruikers de terugkerende certificeringen soms niet zien in hun catalogi. 
 • Er verschijnt een waarschuwing als een beheerder een waarde invult bij Dagen voor voltooiing die groter is dan of gelijk is aan de geldigheidsperiode van de certificering. Eerder zagen beheerders geen waarschuwing.
 • Gebruiker zien de geldigheid van de certificering in maanden. Eerder verscheen de basiswaarde in jaren.

Leerprogramma's definiëren

De deadline verschijnt niet voor standaardinstanties van leerprogramma's. Eerder verscheen een vooraf bepaalde deadline die mogelijk niet relevant was voor gebruikers. 

Cursussen maken met behulp van modules

 • Wanneer een auteur een module van een blended-cursus bijwerkte, verscheen de aanwezigheidspagina niet in de beheerdersrol. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer de naam van een cursusinstantie een dubbele punt (:) bevat, mislukte de exportactie voor de studentenlijst. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 4 mei 2016

Verbeteringen

Catalogi

Wanneer een student een catalogus opent, verschuift de standaardfocus tussen de tabbladen op basis van de beschikbaarheid van leerobjecten, in deze volgorde: 1. Cursussen 2. Programma's 3. Certificeringen en 4. Taakhulpen. Als de cursussen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn op het tabblad Cursussen voor die student, verschuift de focus naar het volgende leerobject, Programma's, als er leerprogramma's zijn. 

Accountinstellingen

Het bevestigingsvenster van Account deactiveren biedt een feedback-optie wanneer een beheerder ervoor kiest om een account uit te schakelen. 

Opgeloste problemen

Rapporten exporteren

 • Exporteren van studentenlijst mislukte wanneer een groot aantal gebruikers voor een leerprogramma was ingeschreven. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een cursus twee instanties met dezelfde naam heeft en de naam van de instantie lang is, worden er niet twee werkbladen gemaakt in het geëxporteerde Excel-bestand. Dit probleem is opgelost.

Bulkinschrijvingen

Wanneer een groot aantal studenten voor leerobjecten, zoals leerprogramma's, cursussen, certificeringen, taakhulpen en leerplannen, is ingeschreven, mislukt de inschrijving. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 20 april 2016.

Opgeloste problemen

Cursussen maken met behulp van modules

Wanneer een module-inhoud met een lange bestandsnaam werd geüpload, waren er problemen met de weergave van knoppen. Ook het uploaden en verwijderen van de modules werkte niet zoals verwacht. Dit probleem is opgelost. 

CSV importeren

Op verzoek van Amerikaanse klanten is de FTP-tijd voor automatisch uploaden van CSV veranderd van middernacht GMT naar middernacht PST. 

Rapporten exporteren

Exporteren van inschrijvingsgegevens mislukte als een van de ingeschreven studenten wordt verwijderd nadat de cursus is gevolgd. Dit probleem is opgelost. 

E-mailsjablonen

 • Het woord partners, dat werd gebruikt om externe groepen aan te geven, is uit de hoofdtekst en titel van e-mailsjablonen verwijderd. Externe groepen worden niet noodzakelijkerwijs partners genoemd.
  Opmerking: Deze bijgewerkte sjabloon verschijnt niet als de standaardsjabloon al is gewijzigd. Klik op Origineel herstellen in het dialoogvenster Voorbeeld van sjabloon om de bijgewerkte sjabloon te bekijken.
 • Beheerders kunnen niet op de URL klikken in de e-mail die zij ontvangen telkens wanneer de e-mailsjablonen Profiel gemaakt (zelfregistratie) en Profiel gemaakt (extern/partners) worden bewerkt. Dit probleem is opgelost.

Releasedatum: 7 april 2016.

Verbeteringen

Taakhulpen

Maak Taakhulpen met behulp van een URL. U kunt alleen een URL-naam vermelden in de workflow voor het maken van een taakhulp en de taakhulp maken als u bestaande online inhoud wilt gebruiken als taakhulp. 

Studenten toevoegen

Het is toegestaan gegevens van één gebruiker, zoals naam, e-mailadres, profiel en naam van manager, te bewerken. Alle overeenkomstige gebruikersgroepen worden bijgewerkt met de recentste gebruikersgegevens. 

Rapporten exporteren

Naam van de manager, naam van leerobject en gebruikergedefinieerde kolommen met niet-unieke waarde uit CSV worden aan de geëxporteerde studentenlijst voor leerobjecten toegevoegd. Eerder verschenen alleen de basisgegevens van studenten, zoals naam, datum, e-mailadres en status. 

Externe partners toevoegen

Externe studenten kunnen zich niet bij de Captivate Prime-toepassing aanmelden nadat hun account is verlopen. Externe partners kunnen hun accountstatus in de toepassing bekijken. 

Certificeringen

U kunt certificeringen in maanden verlengen door de waarde in het veld Geldigheid te vermelden. Eerder was verlenging van de certificering alleen toegestaan op basis van jaren.

Opgeloste problemen

Aankondigingen

Paginering werkte niet op de pagina Aankondigingen in Beheerdersaanmelding. Dit probleem is opgelost. 

Leerprogramma's en -plannen

 • Wanneer een student een cursusmodule op volgorde in een leerprogramma probeerde over te slaan, werd er geen foutmelding weergegeven. Dit probleem is nu opgelost. De foutmelding Kan geen modules overslaan verschijnt nu.
 • Cursussen werden niet aan leerprogramma's toegevoegd wanneer paginering werd gebruikt in de cursussenlijst. Dit probleem is opgelost. 
 • Het tabblad Gearchiveerd verscheen twee keer in Leerprogramma's > Instanties. Dit probleem is opgelost. 

Taakhulpen

 • Wanneer een student taakhulpmiddelen van het tabblad Leermateriaal verwijderde, werkte het sorteren van namen niet zoals verwacht totdat de pagina was vernieuwd. Dit probleem is opgelost. 
 • Als een taakhulp deel uitmaakte van meerdere cursussen, werden de cursussen niet weergegeven in de lijst Taaklijst. Dit probleem is opgelost. 
 • Als een student in- of uitzoomde in de browser, werkte de paginering niet zoals verwacht voor de lijst Taakhulpen. Dit probleem is opgelost. 

Cursus volgen

 • Als een student in- of uitzoomde in de browser, werkte de paginering niet zoals verwacht voor cursussen. Dit probleem is opgelost. 

Vaardigheden maken

Wanneer studenten werden aangemeld, gaf de tooltip bij de naam van een vaardigheid in de Vaardighedenkaart niet de volledige naam weer. Dit probleem is opgelost. 

Externe partners toevoegen

 • Er is een sms opgenomen in de registratiepagina voor externe gebruikers: Gebruikers moeten zich eerst registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord maken voor opvolgende aanmeldingen. 

Gebruikersmeldingen

 • Wanneer een externe student op de link Notities openen klikt in de e-mailmelding Cursusnotities opnieuw bekijken, wordt de speler geopend, maar werkt het notitievenster niet. Dit probleem is opgelost.  
 • Wanneer een externe student de voorwerk- of testmodule probeert te openen via de link Notities openen in de e-mailmelding Cursusnotities opnieuw bekijken, wordt de inhoud van de notities niet weergegeven. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen maken met behulp van modules

Wanneer een beheerder probeerde studenten in te schrijven voor een blended-cursus die verlopen klaslokaalmodules bevatte, werd het inschrijvingsvenster niet geopend. Dit probleem is opgelost.

Rapporten exporteren

Als de tekst van een vraag meer dan 255 tekens bevatte en voor de SCORM 1.2-indeling was ingeschakeld, werkte quizrapportage voor die vragen niet. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 15 maart 2016.

Opgeloste problemen

Cursussen met modules maken

 • Er trad een fout op wanneer u in Beheerdersaanmelding probeerde een nieuwe instantie voor cursussen te maken via het tabblad Gearchiveerd. Dit probleem is opgelost. 
 • De indelingen voor de acties en het inschrijvingsscherm waren vervormd in Beheerdersaanmelding van gelokaliseerde inhoud, tijdens het inschrijven van studenten voor cursusinstanties. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer een auteur klassikale of virtuele klassikale modules maakte, werd de kalendermaand standaard weergegeven als januari 2015. Dit probleem is opgelost. De huidige datum wordt standaard weergegeven. 
 • Wanneer de naam van een cursusinstantie een schuine streep vooruit of achteruit bevatte, mislukte de export van de studentenlijst. Dit probleem is opgelost. 

Aankondigingen

Wanneer een student met de muis op een videomelding ging staan, veranderde de cursor niet in een wijzende vinger. Dit probleem is opgelost. 

Gebruikersmeldingen

Wanneer een externe student op de link Notities openen klikt in de e-mailmelding Cursusnotities opnieuw bekijken, werkt deze niet. Dit probleem is nu opgelost. Deze link opent de speler met notities, zelfs als de gebruiker niet bij Captivate Prime is aangemeld.  

Ondersteuning voor Frans en Duits

De Help-URL's in de functie CSV-upload gingen naar Help-inhoud in het Engels. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen bekijken en publiceren

Wanneer u als auteur was aangemeld en een voorbeeld van Presenter 10- en 11 TinCan API (SWF/HTML)-inhoud wilde bekijken, werkte de inhoud niet. Dit probleem is opgelost. 

Aanpasbare e-mails

De titelnamen in e-mailsjablonen waren niet toepasselijk. De inhoud van deze sjabloontitels is bijgewerkt om ze leesbaar te maken.  

Taakhulpen

In de browser Internet Explorer 11 verschenen de naam en het pictogram van de taakhulp vervormd in het voorbeeld voor auteurs en beheerders. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 28 februari 2016.

Nieuwe functies

Taakhulpen

Taakhulpen is een opslagplaats van trainingsinhoud die zonder enige inschrijvings- of voltooiingscriteria toegankelijk is voor studenten. Studenten kunnen deze taakhulpen gebruiken om een activiteit of taak in een organisatie uit te voeren.Beheerderkan het aantal downloads per taakhulp bijhouden. 

Raadpleeg de Help voor taakhulpen voor meer informatie over deze functie.

Aankondigingen

Een aankondiging is een multimediabericht (tekst, beeld of video) dat een beheerder kan maken en uitzenden naar een specifieke groep gebruikers. Gebruik aankondigingen om studenten te motiveren omtrainingente volgen en zo een leercultuur op te bouwen.

Raadpleeg de Help voor aankondigingen voor meer informatie over deze functie.

Tin Can API-ondersteuning

Adobe Captivate Prime ondersteunt de Tin Can API-specificatie (ook bekend als Experience API of xAPI). U kunt Tin Can API-compatibele content uploaden en volgen op dezelfde manier als u SCORM- en AICC-inhoud volgt.

Neem voor meer informatie contact op met het ondersteuningsteam van Adobe.

Cursusreeksen

U kunt een leerpad creëren door automatisch een vervolgcursus of leeractiviteit toe te wijzen.

Gebeurtenissen voor leerplannen zijn bijgewerkt.Er zijn een paarvan nieuwe gebeurtenissen toegevoegd. Raadpleeg de functie Leerplannen voor meer informatie.

Herinnering voor notities

Als u notities maakt terwijl u een cursus volgt, herinnert Captivate Prime u hier na 15 dagen aan door u een bericht te sturen om de notities te bekijken.

Gamification op groepsniveau

Beheerders kunnen de omvang van gamification definiëren door de omvangsinstellingen te wijzigen. U kunt gamification selectief inschakelen onder vergelijkbare profielgebruikers, groepen of locaties. Raadpleeg de functie Gamification voor meer informatie.

Ondersteuning voor Frans en Duits

De Captivate Prime-toepassing is beschikbaar in het Frans en Duits. U kunt de taal aanpassen voor feedback, cursusinstanties en communicatie.

Verbeteringen

De bestaande kenmerken van Captivate Prime zijn aanzienlijk verbeterd. Enkele van de belangrijkste verbeteringen zijn:

CSV importeren

Als u gebruikers verwijdert, kunt u dezelfde gebruikers niet opnieuw aan de toepassing toevoegen door één gebruiker toe te voegen. U kunt de verwijderde gebruiker echter wel weer toevoegen met behulp van het CSV-uploadproces. Er zijn belangrijke wijzigingen in de beperking voor verplichte velden in de CSV-uploadfunctie. Raadpleeg deVeelgestelde vragen over CSV voor meer informatie.

Cursuslijstweergave

U kunt cursussen standaard als kaarten bekijken. In deze release is een lijstweergave geïntroduceerd. U kunt op het pictogram met de drie balkjes naast het zoekveld klikken om de weergave te wijzigen.

Cursussen verwijderen

U kunt cursussen nu in de fasenconceptgearchiveerd verwijderen. Raadpleeg de functie Cursussen voor meer informatie. Als een leerobject wordt verwijderd, worden ook alle bijbehorende rapportagegegevens verwijderd. Als een cursus wordt verwijderd en als deze deel uitmaakte van een ander leerobject, verschijnt een passende melding voor de gebruiker. 

Leerprogramma's en -plannen

U kunt de volgorde waarin studenten cursussen volgen binnen leerprogramma's afdwingen. U kunt leerprogramma's in de fasenconcepten gearchiveerd verwijderen. Als een leerobject wordt verwijderd, worden ook alle bijbehorende rapportagegegevens verwijderd.

Certificeringen 

U kunt certificeringen in de fasenconcepten gearchiveerd verwijderen. Als een leerobject wordt verwijderd, worden ook alle bijbehorende rapportagegegevens verwijderd.

Effectiviteitsscore van cursus

U kunt L1- en L3-feedbackgegevens exporteren voor elke cursus in Beheerdersaanmelding. 

Cursussen met modules maken

U kunt studenten verplichten om aan vereisten te voldoen voordat ze aan een cursus beginnen. 

Gebruikersmeldingen

Studenten krijgen een melding telkens wanneer zij zichzelf inschrijven voor een leerprogramma. 

Klaslokaalmodules (ILT)

U kunt klassikale cursussen maken voor een datum in het verleden. Met behulp van deze functie kunnen bedrijfsbeheerders informatie over oudere klassikale cursussen ook in Captivate Prime invoeren en rapporten genereren. 

Rapporten exporteren

Het studentenrapport is verbeterd. In het rapport kunt u naam, e-mailadres,statusvan het leerobject, inschrijvingscriteria, inschrijvingsdatum, voltooiingsdatum en startdatum bekijken. 

Externe partners toevoegen

Nadat u de externe studenten voor het Captivate Prime-account hebt ingeschreven, kunt u ook het aantal studenten verlagen, indien nodig. Het aantal studenten mag echter niet lager zijn dan het aantal gebruikte plaatsen. Als tijdelijke oplossing kunt u de geregistreerde studenten eerst verwijderen en vervolgens opnieuw inschrijven met het vereiste aantal plaatsen. 

Opgeloste problemen

Aanwezigheid van studenten

Aanwezigheidsformulier in de weergave Beheerder geeft de volledige naam van de werknemer weer als deze beschikbaar is. Eerder verscheen alleen de voornaam van de student. 

Leerprogramma's en -plannen

Alle cursussen in leerprogramma's worden in de verwachte volgorde weergegeven. Eerder waren er problemen met de volgorde van de cursussen in een leerprogramma. Dit probleem is opgelost. 

Studenten toevoegen

Als een bestaande gebruiker die zichzelf heeft geregistreerd, zichzelf opnieuw probeert te registreren via een zelfregistratieproces, verschijnt er een passende melding. De indeling en de inhoud van het bericht staan vast. 

Rapporten

Als u wilt dat wordt aangegeven hoeveel tijd de gebruiker aan de inhoud heeft besteed, kunt u dit doen behulp van de variabele cmi.core.sessie_time. De variabele was eerder niet ingesteld. Dit probleem is opgelost. 

Cursussen met modules maken

Telkens wanneer een bestaande cursusmodule wordt vervangen door een andere module, wordt er een nieuwe versie van gegenereerd. Als de quiz van deze nieuwe module werd geëxporteerd, trad er een uitzondering op en werd het quizrapport niet gegenereerd. Dit probleem is nu opgelost. 

E-mailsjablonen

De typfouten in de e-mailsjablonen zijn verbeterd. 

Releasedatum: 9 februari 2016.

Afmeldgedrag bijgewerkt

Wanneer gebruikers in Captivate Prime op Afmelden klikken, worden ze nu afgemeld van de Captivate Prime-toepassing en van hun Adobe ID's.

Releasedatum: 20 januari 2016.

Verbeteringen

Aanpasbare e-mails

 • Gebruikers kunnen de voettekst van de e-mailsjablonen aanpassen. U kunt de voettekst van een e-mailsjabloon aanpassen met tekst van uw keuze. De aangepaste voettekst wordt automatisch toegepast op alle soorten e-mailsjablonen.

Cursus volgen

 • In de voorbeeldmodus van een cursus worden leermiddelen na elkaar weergegeven op een nieuwe regel. Eerder werden de gebruikte leermiddelen soms naast elkaar op één regel weergegeven. 

Directe link naar leerobjecten

 • U heeft toegang tot de leerobjecten (met uitzondering van Certificering) via een directe URL. Op de tegels van leerobjecten wordt de optie URL kopiëren weergegeven. Gebruikers kunnen op URL kopiëren klikken en de link in een aparte browserpagina plakken om het leerobject direct te openen.

Cursussen maken met behulp van modules

 • Tijdens het maken van een cursus kunnen auteurs de volgorde van vereiste cursussen bepalen. Deze optie was eerder niet beschikbaar in Captivate Prime. 
 • Auteurs kunnen vereiste cursussen toevoegen of verwijderen in Gepubliceerde cursussen. Deze functie was eerder alleen beschikbaar voor conceptcursussen.

Gebruikersregistratie

 • Gebruikers kunnen zich zonder extra URL-verificatie bij Captivate Prime aanmelden als hun Adobe ID met de e-mail-ID van Captivate Prime overeenkomt. Wanneer de beheerder van een organisatie gebruikers aan het account toevoegt, geeft deze de e-mail-ID van Captivate Prime op. 

Catalogus maken

 • Als in de beheerdersrol catalogi worden gemaakt via het dialoogvenster Leerobjecten toevoegen, worden gearchiveerde cursussen niet in de lijst met cursussen weergegeven.

Andere oplossingen

 • In de beheerdersrol wordt de volledige naam van de studenten weergegeven op het tabblad Studenten. Eerder verscheen alleen de voornaam van de student. 
Releasedatum: 13 januari 2016.

Opgeloste problemen

Cursus volgen
 • In cursusinhoud verschijnt de inhoudsbalk altijd op het scherm. Eerder was er een probleem met de inhoudsbalk, omdat deze af en toe van het scherm verdween. 
 • Als gebruikers in de cursusinhoud een pop-upvenster zien waarin wordt gevraagd of ze echt willen stoppen of op de pagina willen blijven, gaan ze terug naar de inhoud wanneer ze er in dit venster voor kiezen op de pagina te blijven. In sommige scenario's verliet de gebruiker de inhoud wanneer op de knop Blijven werd geklikt. 

Andere oplossingen

 • Er zijn maar weinig problemen met betrekking tot het afspelen van inhoud opgelost. 

Releasedatum: 22 december 2015.

Verbeteringen

Persoonlijk dashboard

 • De volgorde van tabbladen is gewijzigd in Gepubliceerd - Concept - Alle - Gearchiveerd in cursussen, catalogi en leerprogramma's in de beheerders- en auteursrol. Standaard is Gepubliceerd geselecteerd.

Opgeloste problemen

Cursus volgen

 • Als u in de rol van student een cursus volgt, wordt de bestede leertijd in rapporten vastgelegd als de speler met de knop Terug van de browser of de Backspace-toets op het toetsenbord wordt gesloten. In sommige scenario's werd deze duur niet in rapporten vastgelegd.

Gebruikersregistratie

 • Als een gebruiker een Captivate Prime-account registreert met behulp van zelfregistratie via eenmalige aanmelding, verschijnt de gebruikersnaam correct in de gebruikerslijst, zoals in de records. In sommige gevallen werd de gebruikersnaam verkeerd weergegeven. 

Cursussen maken met behulp van modules

 • Wanneer een auteur een cursus dupliceert, kunnen de bronbestanden van de gedupliceerde cursus worden verwijderd of bijgewerkt. Gebruikers ondervonden soms problemen bij het updaten of verwijderen van de leermiddelen uit gedupliceerde cursussen. 

Aangepaste catalogus maken voor de gebruikersgroep

 • In het dialoogvenster Leerobjecten toevoegen kunt u cursussen filteren, een cursus kiezen en een cursus toevoegen met de knop Toevoegen onderaan het venster. Sommige gebruikers zagen de knop Toevoegen niet. 

Releasedatum: 11 december 2015.

Opgeloste problemen

Gebruikersaanmelding

 • Wanneer een gebruiker zich bij de Captivate Prime-toepassing probeerde aan te melden zonder de activeringslink te gebruiken, verscheen de foutmelding in de verkeerde indeling. Dit probleem is opgelost.

App voor tablets

 • Na installatie van Captivate Prime op een Android- of iOS-tablet, verschijnen er geen berichten over browsercompatibiliteit. Eerder zagen gebruikers een bericht over browsercompatibiliteit. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 9 december 2015.

Verbeteringen

Gebruikers toevoegen

 • Wanneer de beheerder in de beheerdersrol gebruikers registreert of één gebruiker toevoegt, verschijnt er een bericht dat de workflow is voltooid met volgende stappen. 
 • Wanneer een gebruiker probeert zich rechtstreeks bij de Captivate Prime-toepassing aan te melden zonder de activeringslink voor gebruikers te gebruiken, verschijnt er een foutmelding waarin gebruikers wordt gevraagd deze link te gebruiken. 

Ondersteunde browsers

 • Als gebruikers de Captivate Prime-toepassing in een niet-ondersteunde browsers openen, ontvangen zij een waarschuwing met de lijst van goedgekeurde browsers. 

Opgeloste problemen

Rapporten

 • Wanneer u in de beheerders- of managersrol een rapport maakte met de leertijd als secundaire as, een managerfilter toepaste en het rapport opsloeg, kon de gebruiker dergelijke rapporten niet downloaden. U kunt elk type rapport downloaden. 

Gebruikers toevoegen

 • Er stonden enkele typfouten in de waarschuwingen die werden weergegeven tijdens het inschakelen van externe studenten in de beheerdersrol. Dit probleem is opgelost. 
 • In de beheerdersrol verschijnt een passende foutmelding wanneer het veld Manager niet goed wordt geselecteerd tijdens het toevoegen van één gebruiker. 

Gebruikersregistratie

 • De welkomstmail die nieuwe gebruikers ontvangen, benadrukt hoe belangrijk het is Adobe ID aan de Captivate Prime-ID te koppelen voor geslaagde aanmelding. 

Aanpasbare e-mails

 • Wanneer u meerdere studenten toevoegde aan de klassikale cursussen die sessies als bijlage hebben, ontvingen sommige studenten geen e-mailmeldingen. Dit probleem is opgelost. 
 • E-mails aan studenten over inschrijvingen voor leerobjecten en andere gebeurtenissen bevatten de naam van het specifieke leerobject in het onderwerp van de e-mail. 

Andere oplossingen

 • De problemen met betrekking tot URL-links in e-mailsjablonen zijn opgelost. 
 • Ondersteuning voor
  • Publiceren naar Prime
  • Ondersteuning voor sneller uploaden van inhoud voor CP 8-versie (CP803-patch is vereist)

Releasedatum: 26 oktober 2015.

Verbeteringen

Gebruikers toevoegen

 • Link naar online Help in dialoogvenster Gebruikers toevoegen > Een CSV uploaden voor gebruikers wanneer zij een CSV-bestand uploaden. 

Fluidic Player

 • Wanneer u Captivate-cursusinhoud met een omvang van meer dan 500 MB uploadde, werd de inhoud niet afgespeeld in Fluidic Player. Deze beperking is opgeheven. De limiet voor de omvang is op dit moment 2 GB. 

Facturering

 • Wanneer een gebruiker in de beheerdersrol het aantal studenten invoert en op Bestelling plaatsen klikt, verschijnt een dialoogvenster met details over de maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten per gebruiker.

Opgeloste problemen

Cursussen maken met behulp van modules
 • Wanneer auteurs cursussen met activiteitenmodules maken, kunnen zij geldige externe URL's kiezen, zelfs als deze mappaden in de URL bevatten. De URL's met mappaden werden eerder niet ondersteund. Dit probleem is opgelost.  
 • Als de cursusinhoud een project was dat met een ZIP-bestand in Captivate Prime werd geüpload en als dat ZIP-bestand mappaden bevatte, zoals Zip>map>inhoud, werd dit type inhoud niet ondersteund. Dit probleem is opgelost. 

App voor tablets

 • Wanneer een gebruiker de bronbestanden van een cursus in de Captivate Prime Android app probeerde te downloaden, waren de bronbestanden niet downloadbaar. Dit probleem is opgelost. 
 • Wanneer de gebruiker een cursus volgt met behulp van een Fluidic Player, een notitie neemt en deze later probeert te downloaden, is deze niet downloadbaar. Dit probleem is opgelost. 

Releasedatum: 28 september 2015.

Verbeteringen

Cursussen maken met behulp van modules

 • De Captivate Prime-toepassing ondersteunt het uploaden van SCORM-inhoud, zelfs als de versie niet in het bestand manifest.xml wordt vermeld. De versie wordt standaard beschouwd als 1.2.  
 • Wanneer u Captivate-cursusinhoud met een omvang van meer dan 500 MB uploadde, werd de inhoud niet afgespeeld in Fluidic Player. Als onderdeel van Update 2 is de maximale grootte gewijzigd in 800 MB.

Facturering

 • Wanneer de gebruiker in de beheerdersrol een abonnement koopt met een creditcard, kan de gebruiker de eerste bestelling kiezen vanaf 10 studenten. Het minimumaantal studenten dat vereist is voor de eerste bestelling is teruggebracht van 100 naar 10. 

Gebruikersregistratie

 • In de welkomstmail die studenten na registratie ontvangen, is een URL-link opgenomen om een Adobe ID te maken. 

Gebruikers toevoegen

 • Het was soms niet mogelijk in de beheerdersrol gebruikers rechtstreeks vanuit Exavault-account toe te voegen via CSV-upload. Dit probleem is opgelost. 

Opgeloste problemen

Leerprogramma's en -plannen

 • Studenten kunnen automatisch worden ingeschreven voor hetzelfde leerprogramma als onderdeel van meerdere leerplannen. Eerder waren er enkele uitzonderingen op deze workflow. Dit probleem is opgelost. 

Leaderboard en badges weergeven

 • Nadat in de studentrol een cursus was gevolgd die een badge bevatte, werd de badgeafbeelding niet weergegeven op de badgekaart op het dashboard van de student en in het gedownloade bestand. Dit probleem is opgelost. 

App voor tablets

 • Er verschijnt een pop-up om de beschikbaarheid van de student-app aan te geven wanneer de url van de student-app in een browser op een Android-apparaat wordt geopend. 

Andere oplossingen

 • Een probleem met het maken van gebruikersaccounts als gevolg van Akamai-ondersteuning voor netto-opslag is opgelost. 
 • Een probleem met betrekking tot het uploaden van SCORM 1.2-inhoud die een ZIP-bestand met meerdere mappen bevat, is opgelost. 
Adobe-logo

Aanmelden bij je account