Werken met ConnectNow en Dreamweaver

Werk met ConnectNow en Dreamweaver om een persoonlijke onlinevergaderruimte te regelen, zodat u in real-time met anderen kunt samenwerken.

Werken met ConnectNow

Adobe® ConnectNow verschaft u een veilige, persoonlijke onlinevergaderruimte waarin u via het web met collega's in real-time kunt afspreken en samenwerken. Dankzij ConnectNow kunt u uw computerscherm delen en er notities aan toevoegen, chatberichten verzenden en communiceren aan de hand van de geïntegreerde audio. Het is ook mogelijk live videobeelden uit te zenden, bestanden te delen, vergadernotities vast te leggen en de computer van een aanwezige te besturen.

U hebt rechtstreeks vanuit de toepassingsinterface toegang tot ConnectNow.

  1. Kies Bestand > Mijn scherm delen.

  2. Geef in het dialoogvenster Intekenen bij Adobe CS Live uw e-mailadres en wachtwoord op en klik op Aanmelden. Als u geen Adobe ID hebt, klikt u op de knop Adobe ID maken.

  3. Als u uw scherm wilt delen, klikt u op de knop Mijn computerscherm delen midden in het toepassingsvenster van ConnectNow.

Zie Adobe ConnectNow Help voor de volledige gebruiksinstructies voor ConnectNow.

Ga voor een zelfstudie over het gebruik van ConnectNow naar Using ConnectNow to share your screen (7:12). (Deze demonstratie is in Dreamweaver.)

Adobe-logo

Aanmelden bij je account