Andere apps integreren met Dreamweaver

Over de integratie met Photoshop, Flash en Fireworks

Photoshop, Fireworks en Flash zijn krachtige webontwikkelingsprogramma's voor het maken en beheren van afbeeldingen en SWF-bestanden. U kunt Dreamweaver uitstekend met deze programma's integreren om het ontwikkelen van websites te vereenvoudigen.

Opmerking:

Er is eveneens een beperkte integratie met enkele andere toepassingen. U kunt bijvoorbeeld een InDesign-bestand als XHTML exporteren en er in Dreamweaver verder aan werken.

Afbeeldingen en inhoud gemaakt met Adobe Flash (SWF- en FLV-bestanden), kunt u eenvoudig invoegen in een Dreamweaver-document. U kunt een afbeelding of SWF-bestand ook bewerken in de oorspronkelijke editor nadat u de afbeelding of het bestand in een Dreamweaver-document hebt ingevoegd.

Opmerking:

Als u Dreamweaver samen met deze Adobe-toepassingen wilt gebruiken, moeten deze toepassingen op uw computer zijn geïnstalleerd.

Voor Fireworks en Flash wordt productintegratie verkregen met behulp van roundtrip-bewerking. Roundtrip-bewerking zorgt ervoor dat code-updates op de juiste wijze worden overgebracht van Dreamweaver naar deze andere toepassingen en andersom (zodat bijvoorbeeld rollover-gedrag of koppelingen naar andere bestanden behouden blijven).

Dreamweaver is voor productintegratie ook afhankelijk van ontwerpnotities. Ontwerpnotities zijn kleine bestanden die Dreamweaver in staat stellen het brondocument op te sporen voor een geëxporteerde afbeelding of geëxporteerd SWF-bestand. Wanneer u bestanden van Fireworks, Flash of Photoshop rechtstreeks naar een Dreamweaver-site exporteert, worden er automatisch ontwerpnotities met verwijzingen naar de PSD-, PNG- of FLA-bestanden naar de site geëxporteerd, samen met het bestand dat klaar is om op de website geplaatst te worden (GIF, JPEG, PNG of SWF).

Naast informatie over de locatie bevatten ontwerpnotities andere relevante gegevens over geëxporteerde bestanden. Wanneer u bijvoorbeeld een tabel van Fireworks exporteert, wordt er door Fireworks een ontwerpnotitie geschreven voor elk geëxporteerd afbeeldingsbestand in de tabel. Als het geëxporteerde bestand hotspots of rollovers bevat, bevatten de ontwerpnotities informatie over de scripts daarvoor.

Dreamweaver maakt als onderdeel van de exportbewerking een map met de naam _notes in dezelfde map als het geëxporteerde onderdeel. Deze map bevat de ontwerpnotities die Dreamweaver nodig heeft om de integratie met Photoshop, Flash of Fireworks tot stand te brengen.

Opmerking:

Als u ontwerpnotities wilt gebruiken, mogen deze niet zijn uitgeschakeld voor uw Dreamweaver-site. Ze zijn standaard ingeschakeld. Maar zelfs als ontwerpnotities zijn uitgeschakeld en u een Photoshop-afbeeldingsbestand invoegt, maakt Dreamweaver toch een ontwerpnotitie waarin de locatie van het PSD-bronbestand wordt opgeslagen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account