Via de Admin Console kunnen verschillende bulkbewerkingen worden uitgevoerd. Met deze bulkbewerkingen kunt u gemakkelijker grote hoeveelheden gebruikersgegevens, productgegevens en productprofielgegevens beheren.

U kunt bijvoorbeeld gebruikersgegevens extraheren uit een ander systeem dat u momenteel gebruikt en vervolgens met de hier beschreven bulkbewerkingen de indeling van deze gegevens wijzigen en de gegevens bulksgewijs uploaden naar de Admin Console. U kunt gebruikers van het ene naar het andere productprofiel verplaatsen door de gegevens van een productprofiel te exporteren en de gegevens vervolgens na het bewerken weer te importeren.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Meerdere gebruikers toevoegen

U kunt een lijst met door komma's gescheiden waarden uploaden om meerdere gebruikers tegelijk aan uw organisatie toe te voegen en ze tegelijkertijd aan productprofielen toe te voegen. U kunt een CSV-voorbeeldbestand downloaden via het dialoogvenster Gebruikers importeren en vervolgens de gegevens invullen en het bestand uploaden. U kunt maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren.

Eindgebruikers ontvangen een welkomstmail nadat ze zijn toegewezen aan een productprofiel of beheerdersrechten hebben gekregen.

Zie Gebruikers toevoegen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Gegevens van meerdere gebruikers bewerken

Als beheerder kunt u alleen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein waarvan uw organisatie de eigenaar is. U kunt geen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein dat uw organisatie vertrouwt, maar waarvan uw organisatie geen eigenaar is. U kunt de volgende gegevens voor een gebruiker wijzigen:

  • Naam van de gebruiker
  • De gebruikersgroepen en producten die aan de gebruiker zijn gekoppeld
  • Beheerdersrechten

Zie Gebruikersgegevens bewerken voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Het identiteitstype van gebruikers wijzigen

U kunt het identiteitstype van gebruikers wijzigen in de Adobe Admin Console. U hebt een nieuwe of bestaande directory nodig om het identiteitstype van een gebruiker te kunnen wijzigen van Enterprise ID in Federated ID of omgekeerd. Zie Domeinen tussen directory's verplaatsen voor meer informatie.

Zie Het identiteitstype van gebruikers wijzigen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikers verwijderen

Als u een gebruiker verwijdert, worden alle machtigingen en de toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, ingetrokken. De licenties voor producten worden bijvoorbeeld ingetrokken en de gebruikers kunnen de producten niet meer gebruiken.

Zie Gebruikers verwijderen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Gebruikersgegevens exporteren

Gebruikersgegevens

Als systeembeheerder kunt u de gegevens voor gebruikers die momenteel zijn geregistreerd in de Admin Console, downloaden naar een CSV-bestand. U kunt vervolgens de vereiste wijzigingen in de gebruikersgegevens aanbrengen in het CSV-bestand en het CSV-bestand weer uploaden naar de Admin Console. Zie Meerdere gebruikers bewerken voor meer informatie.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling hierboven.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Rapport over licentietekort

Als u Enterprise-producten hebt gekocht in VIP, kunt u een rapport over licentietekorten downloaden (in de .csv-indeling). Voor elk product dat u hebt gekocht, geeft dit rapport het tekort aan licenties weer als u meer gebruikers aan het product hebt toegewezen dan het aantal beschikbare licenties.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Rapport over licentietekort.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Opmerking:

Als u een ETLA-klant bent, worden in dit rapport geen gegevens weergegeven. Ook als uw organisatie Experience Cloud-producten heeft gekocht in de Admin Console, worden gegevens over licentietekorten niet vermeld.

Rapport over licentiestatus

Als u Enterprise-producten hebt gekocht in VIP, kunt u een rapport over de licentietestatus downloaden (.csv-indeling). Voor elke gebruiker geeft dit rapport aan of producten aan die gebruiker zijn gedelegeerd en of ze aan de gebruiker zijn geleverd.

Opmerking:

Product gedelegeerd: Een product is gedelegeerd als een gebruiker aan het product is toegewezen.

Product geleverd: Een product is geleverd aan een gebruiker als de gebruiker het recht heeft om het product te gebruiken. Met andere woorden, er is een licentie beschikbaar voor het product.

Als u een ETLA-klant bent, wordt in dit rapport Ja weergegeven voor zowel Product gedelegeerd als Product geleverd. Dit staat los van de licenties die u hebt toegewezen aan de gebruikers van een product.

Bekijk het tabblad Overzicht in de Admin Console om de status van gedelegeerde licenties en geleverde licenties te vergelijken voor elk product dat uw organisatie heeft gekocht.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Rapport over licentiestatus.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Zie Gebruikersgegevens exporteren voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikers aan een productprofiel toevoegen

U kunt de procedure Gebruikers toevoegen via CSV-bestand gebruiken om meerdere gebruikers tegelijk aan een productprofiel toe te voegen

Zie Meerdere gebruikers en gebruikersgroepen aan een productprofiel toevoegen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikers en gebruikersgroepen uit een productprofiel verwijderen

U kunt de procedure Meerdere gebruikers tegelijk verwijderen gebruiken om meerdere gebruikers tegelijk uit een productprofiel te verwijderen. Als u bijvoorbeeld meerdere gebruikers van het ene naar het andere profiel wilt verplaatsen, kunt u ze verwijderen uit het ene profiel en daarna toevoegen aan het andere profiel.

Zie Meerdere gebruikers en gebruikersgroepen uit een productprofiel verwijderen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Productoverzichtsgegevens exporteren

U kunt de lijst met aangeschafte en toegewezen producten exporteren, zodat de inkoopafdeling van uw organisatie deze lijst kan gebruiken.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de lijst met producten in uw organisatie:

  • Bijnaam: van het productprofiel
  • Product: het product waartoe een profiel behoort
  • Licentiequota: het aantal gebruikers dat aan een profiel is toegewezen. Zie Quota's definiëren en beheren.
  • Toegewezen: de gebruikers die aan een profiel zijn toegewezen
  • Beheerders: de beheerders voor een profiel

Zie Productoverzichtsgegevens exporteren voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Gebruikers van een profiel exporteren

Als systeembeheerder kunt u gegevens over gebruikers voor een profiel downloaden. U kunt dit bestand vervolgens gebruiken om meerdere gebruikers toe te voegen aan een ander productprofiel in uw organisatie.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling hierboven.

Zie Gebruikers van een profiel exporteren voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikers toevoegen aan een groep

U kunt tegelijkertijd meerdere gebruikers aan een groep toevoegen. Als u bijvoorbeeld de gebruikers (of een deel van de gebruikers) van de ene groep naar een andere groep wilt kopiëren, kunt u de gebruikers exporteren uit de ene groep en ze vervolgens toevoegen aan de andere groep.

Zie Meerdere gebruikers toevoegen aan een groep voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikersgroepen toevoegen

Wanneer u groepen maakt, kunt u ervoor kiezen om de groepen een voor een te maken in de Admin Console. U kunt ook meerdere groepen in één keer maken door ze te uploaden via een CSV-bestand.

Zie Gebruikersgroepen maken voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikersgroepen bewerken

In de Admin Console kunt u de naam of beschrijving van een bestaande gebruikersgroep bewerken. Als u echter de procedure van het bulksgewijs uploaden via een CSV-bestand gebruikt, kunt u ook de gebruikersgroepbeheerders en productenprofielen bewerken die momenteel aan deze groep zijn toegewezen. U kunt gebruikersgroepbeheerders en productprofielen van de groep toevoegen of verwijderen.

Zie Gebruikersgroepen bewerken voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Meerdere gebruikers uit een groep verwijderen

Met de procedure voor het verwijderen van meerdere gebruikers kunt u meerdere gebruikers tegelijk uit een groep verwijderen. Als u bijvoorbeeld een aantal gebruikers van de ene naar de andere groep wilt verplaatsen, kunt u ze verwijderen uit de ene groep en toevoegen aan de andere.

Zie Meerdere gebruikers uit een groep verwijderen voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Gebruikers uit een groep exporteren

U kunt gegevens voor gebruikers in een groep downloaden. Als u bijvoorbeeld gebruikers uit de ene groep wilt toevoegen aan een andere groep, kunt u de gebruikerslijst uit de brongroep downloaden en ze vervolgens toevoegen aan de andere groep. Als u gebruikers uit de brongroep wilt verwijderen, kunt u hetzelfde bestand gebruiken.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling.

Zie Gebruikers uit een groep exporteren voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Pagina's met resultaten van bulkbewerkingen

Op de pagina met de resultaten van de bulkbewerkingen wordt een lijst en de status van de bulkbewerkingen weergegeven die in de Admin Console zijn uitgevoerd.

Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor gebruikers

Nadat u een bulkbewerking hebt uitgevoerd, zoals meerdere gebruikers toevoegen of bewerken, ontvangt u een e-mail met de details van de bewerking. Daarnaast kunt u deze details bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Zie Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor gebruikers voor meer informatie.

Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor productprofielen

Als u een bulkbewerking uitvoert, zoals meerdere gebruikers aan een productprofiel toevoegen, ontvangt u een e-mailbericht. Daarnaast kunt u de details van de bulkbewerking bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Zie Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor productprofielen voor meer informatie.

Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor gebruikersgroepen

Als u een bulkbewerking uitvoert, bijvoorbeeld als u meerdere gebruikers toevoegt aan of verwijdert uit een groep, ontvangt u een e-mailbericht. Daarnaast kunt u de details van de bulkbewerking bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Zie Pagina met resultaten van bulkbewerkingen voor groepen voor meer informatie.