Handboek Annuleren

Bestaande directory's en domeinen beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Nadat de directory's zijn ingesteld en aan gebruikers zijn toegewezen in de Admin Console, moeten beheerders de toewijzingen later mogelijk opnieuw afstemmen. Gebruik dit document voor technieken om domeinen en directory's te beheren om u te helpen bij het gebruikersbeheer. 

Selecteer het gewenste onderwerp:

Domeinen tussen directory's verplaatsen. Meer informatie.

Domeinen en directory's verwijderen. Meer informatie.

Een directory verplaatsen naar een andere Admin Console. Meer informatie.

Domeinen tussen directory's verplaatsen

Organisaties kunnen directory's structureren door domeinen in de Admin Console te verplaatsen van brondirectory's naar doeldirectory's. U kunt de koppeling tussen domeinen en directory's aanpassen op basis van de behoeften van uw organisatie zonder dat eindgebruikers de toegang tot hun producten, services of opgeslagen assets kwijtraken. Door domeinen die voor dezelfde identiteitsprovider zijn geconfigureerd, samen te voegen in één enkele directory vereenvoudigt u het beheer voor uw IT-teams.

Als u van plan bent domeinen te migreren van een directory naar een andere directory die een nieuwe identiteitsprovider (Azure, Google of een andere SAML) met SHA-2-verificatie gebruikt, moet u de nieuwe IdP in beide directory's configureren. Als u de nieuwe IdP configureert, kunt u de aanmelding van gebruikers van alle domeinen binnen de directory testen. Doe het volgende op basis van uw nieuwe identiteitsprovider:

 • Voor Microsoft Azure: Voeg een nieuwe Azure IdP toe aan uw directory en meld u aan bij dezelfde Azure-tenant.
 • Voor andere SAML-providers (inclusief Google): Upload hetzelfde metadatabestand dat verwijst naar dezelfde SAML-app van uw IdP.

Nadat de domeinmigratie is voltooid, kunnen gebruikers die deel uitmaken van de nieuwe directory zich nog steeds aanmelden. Zo wordt downtime voorkomen en zorgt u ervoor dat gebruikers direct toegang hebben tot hun toegewezen Adobe-apps en -services.

Let op:
 • Tijdens de domeinoverdracht worden gebruikers afgemeld bij hun account en kunnen ze zich niet aanmelden bij een nieuwe sessie. Het wordt aanbevolen directory's buiten piekuren te bewerken om onderbrekingen voor eindgebruikers tot het minimum te beperken.
 • U moet specifieke stappen uitvoeren als u een domein wilt migreren dat een vertrouwensrelatie heeft. U mag een vertrouwensrelatie niet intrekken wanneer u een vertrouwd domein migreert om zo verlies van gebruikersaccounts en toegang tot producten in de beheerorganisatie te voorkomen.
 • We raden u ten zeerste aan om, voordat u een domein migreert, een gebruikerslijst te exporteren vanuit de desbetreffende Admin Console of Consoles voordat u wijzigingen aanbrengt. Deze lijst vormt een momentopname van alle gebruikersgegevens, inclusief naam, e-mailadres, toegewezen productprofielen en toegewezen beheerdersrollen, voor het geval wijzigingen moeten worden teruggedraaid.

Waarom domeinen verplaatsen?

U kunt deze functie gebruiken in de volgende scenario's:

 • U wilt een bestaande directory migreren naar een andere identiteitsprovider.
 • U hebt directory's in een vertrouwensrelatie of wilt directory's delen met vertrouwde partijen zonder toegang te geven tot alle domeinen binnen de vertrouwde directory.
 • U moet directory's groeperen op basis van organisatieteams en afdelingen.
 • U hebt meerdere directory's die aan één domein zijn gekoppeld en u wilt deze samenvoegen.
 • U hebt per ongeluk een domein gekoppeld aan een onjuiste directory.
 • U wilt een domein verplaatsen van Enterprise ID naar Federated ID of van Federated ID naar Enterprise ID via selfservice.

Omgaan met versleutelde of vertrouwde directory's

Als de bron- of doeldirectory's zijn versleuteld of een vertrouwensrelatie hebben, kunt u domeinen niet rechtstreeks verplaatsen. Volg de instructies om domeinen in deze gevallen te verplaatsen:
 

Gebruiksscenario

Voorbeeld

Voorgestelde benadering

Domeinen verplaatsen tussen directory's in dezelfde vertrouwensrelatie

Directory 1 en Directory 2 zijn geconfigureerd in Console A en beide hebben een vertrouwensrelatie met Console B.

Volg de stappen voor het verplaatsen van domeinen.

Domeinen verplaatsen tussen directory's in vertrouwensrelaties

* Zie afbeelding A voor diagrammen van dit proces

Directory 1 is geconfigureerd in Console A en heeft een vertrouwensrelatie met Console B.

In Console A moet een domein in Directory 1 (Domein X) worden verplaatst naar Directory 2.

 

 1. Exporteer een gebruikerslijst van de console die eigenaar is van de vertrouwensrelatie en van alle vertrouwde consoles voordat u wijzigingen aanbrengt.
 2. Breng een vertrouwensrelatie tot stand tussen alle vertrouwde directory's en de doeldirectory (Directory 2) in Console A.
 3. Verplaats domeinen van de huidige directory (Directory 1) naar de doeldirectory (Directory 2) in Console A.
 4. Trek een vertrouwensrelatie in van vertrouwde directory's in Directory 1 in Console A.
 5. De gemachtigde verwijdert het ingetrokken domein uit Console B (herhaal deze stap voor andere vertrouwde directory's).
 6. Wanneer Directory 1 leeg is zonder domeinen of vertrouwensrelaties, kunt u de lege directory verwijderen.

 

Een domein of directory met meerdere domeinen verplaatsen naar een andere Admin Console in uw organisatie

Directory 1 is geconfigureerd in Console A. Directory 1 en de geclaimde domeinen erin moeten echter worden verplaatst naar Console B die het eigendom krijgt.

Neem contact op met de klantenservice van Adobe.

Domeinen verplaatsen van of naar een versleutelde directory binnen dezelfde Admin Console

Voor Directory 1 is versleuteling ingeschakeld en een domein uit Directory 2 in dezelfde Admin Console moet worden gemigreerd naar Directory 1.

Het verplaatsen van domeinen naar of vanuit een versleutelde directory wordt momenteel niet ondersteund.

Originele staat

Originele staat

Vertrouwende staat

Vertrouwende staat

Gemigreerde staat

Gemigreerde staat

Een domein verplaatsen

Volg de onderstaande stappen om domeinen over te zetten van een brondirectory naar een doeldirectory:

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console en ga naar Instellingen.

 2. Navigeer naar Domeinen en selecteer de domeinen die u naar de doeldirectory wilt verplaatsen. Selecteer Domeinen overzetten in het menu  .

 3. Selecteer een directory in de vervolgkeuzelijst in het scherm Domeinen overzetten. Gebruik de schakeloptie Melding ontvangen om meldingen over de voltooiing in of uit te schakelen. Selecteer daarna Overzetten.

U gaat naar het gedeelte Domeinen onder Instellingen > Identiteit. Alle domeinen met hun status worden weergegeven.

Nadat de domeinen zijn overgezet, ontvangen de systeembeheerders een e-mail over de domeinoverdracht. Vervolgens kunt u desgewenst directorynamen bewerken en lege directory's verwijderen.

Een directory verplaatsen naar een andere Admin Console

Als uw organisatie meerdere Admin Consoles gebruikt om gebruikers en rechten te beheren, moet u mogelijk de ene set gebruikers verplaatsen van de ene Admin Console naar de andere. Gebruik de Admin Console om een aanvraag in te dienen voor de migratie van een directory naar een andere Admin Console die eigendom is van uw organisatie.

Dit type migratie kan alleen worden uitgevoerd voor twee Admin Consoles met dezelfde eigenaar en met de hulp van Adobe. Een Adobe-vertegenwoordiger zal samen met u de migratie plannen als dit de juiste optie is.

Waarom een directory verplaatsen?

U kunt deze functie gebruiken in de volgende scenario's:

 • U wilt de eigenaar van een directory wijzigen van de systeembeheerders in de ene organisatie naar een andere.
 • U moet uw identiteitsbeheer consolideren of centraliseren.
 • U moet uw identiteitsbeheer isoleren of decentraliseren.
 • U bent van plan een organisatie buiten gebruik te stellen waarvoor een directory is geconfigureerd.
 • U moet directory's groeperen op basis van organisatieteams en -afdelingen.
Opmerking:
 • Als u gebruikers hebt die aan meerdere domeinen zijn gekoppeld, kunt u eerst domeinen naar één directory verplaatsen en vervolgens die directory naar een andere Admin Console verplaatsen met behulp van de onderstaande procedure.
 • U hoeft uw directory NIET naar een andere Admin Console te migreren als u overstapt naar een nieuw contract. U kunt een nieuw contract toevoegen aan een bestaande Admin Console wanneer u overstapt vanaf een aflopend contract. Meer informatie.
 • Momenteel kunt u alleen directory's verplaatsen tussen Admin Consoles als zowel de bron- als doelconsole het model met gebruikersopslag van Adobe gebruikt.

Een directory verplaatsen

Volg de onderstaande procedure om een directory naar de gewenste Admin Console te verplaatsen:

 1. Meld u aan bij de Admin Console, navigeer naar het gedeelte Ondersteuning en maak een nieuwe aanvraag.
  .

 2. Navigeer naar Gebruikers en licenties beheren > Aanvraag maken typ Directory verplaatsen in het veld Geef een samenvatting van het probleem.

 3. Beschrijf uw verzoek met relevante details, zoals de organisaties (Admin Console) waartussen u de directory wilt verplaatsen.

  Als u een controlelijst hebt gekregen van uw huidige Adobe-vertegenwoordiger (niet verplicht), voegt u die lijst toe aan het ondersteuningsticket of vermeld u de naam van de vertegenwoordiger bij het verzoek. 

  Selecteer daarna Verzenden.

 4. Een Adobe-vertegenwoordiger neemt contact met u op over de details van uw verzoek. Plan samen met de vertegenwoordiger een tijdvak om storingen tijdens de korte downtime van de migratie te voorkomen.

Opmerking:

Als uw directory is geïntegreerd met automatische synchronisatie, zoals Azure Sync of Google Sync, de tool Gebruikerssynchronisatie of de User Management API, wordt u gevraagd de synchronisatie te onderbreken terwijl de migratie wordt uitgevoerd. Hervat de synchronisatie zodra de desbetreffende directory is gemigreerd naar de beoogde Admin Console.

Directory's en domeinen verwijderen

U kunt directory's en domeinen die niet meer in gebruik zijn, verwijderen uit de Admin Console.

Opmerking:

U kunt geen directory verwijderen die het volgende bevat:

 • Actieve gebruikers
 • Gekoppelde domeinen
 • Beheerorganisaties
 • Standaard Business ID-directory's
 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit.

 2. Ga naar het tabblad Directory's.

 3. Schakel het selectievakje links van een of meer directorynamen in en selecteer Directory's verwijderen.

 4. Selecteer Verwijderen in het scherm Directory's verwijderen.

Opmerking:

U kunt een domein niet verwijderen als er gebruikers met dat domein in de Admin Console zijn of als het domein is gekoppeld aan een of meer directory's.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit.

 2. Ga naar het tabblad Domeinen.

 3. Schakel het selectievakje links van een of meer domeinnamen in en selecteer Domein verwijderen.

 4. Selecteer Verwijderen in het scherm Domeinen verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?