Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning

Adobe maakt gebruik van een onderliggend identiteitsbeheersysteem om gebruikers te verifiëren en te machtigen. Als u licenties op naam gebruikt of van plan bent om gebruikers toegang tot services te verlenen, is het gebruik van identiteiten een vereiste. Adobe ondersteunt drie identiteits- of accounttypen. Hiervoor wordt het e-mailadres als gebruikersnaam gebruikt.

adobe-id

Adobe ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit. Gebruikers behouden de volledige controle over bestanden en gegevens die zijn gekoppeld aan hun ID. Gebruikers kunnen extra producten en services kopen bij Adobe. Beheerders nodigen gebruikers uit om zich aan te sluiten bij de organisatie en kunnen ook gebruikers verwijderen. Beheerders kunnen gebruikers de toegang tot hun Adobe ID-accounts echter niet ontzeggen. De beheerder kan de accounts niet verwijderen of overnemen. U hoeft niets in te stellen om Adobe ID's te kunnen gebruiken.

In de volgende gevallen wordt het gebruik van Adobe ID's aanbevolen:

 • Als u wilt dat gebruikers hun eigen identiteit maken, beheren en eigenaar zijn van hun identiteit.
 • Als u gebruikers wilt toestaan om andere producten en services van Adobe te kopen of zich hiervoor aan te melden.
 • Als u verwacht dat gebruikers andere services van Adobe zullen gebruiken, die momenteel nog geen Enterprise ID of Federated ID ondersteunen.
 • Als gebruikers al beschikken over Adobe ID's en over aan deze ID's gekoppelde gegevens, zoals bestanden, lettertypen of instellingen. 
 • Voor onderwijsinstellingen waar studenten hun Adobe ID kunnen behouden nadat ze zijn afgestudeerd.
 • Als u contractanten en freelancers hebt die geen gebruikmaken van e-mailadressen in domeinen die u beheert.

enterprise-id

Enterprise ID: Wordt door een organisatie gemaakt en beheerd en is eigendom van de organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie onderhoudt de Enterprise ID. Eindgebruikers kunnen geen Enterprise ID registreren en maken en kunnen zich ook niet inschrijven voor extra producten en services van Adobe met een Enterprise ID.

Beheerders maken een Enterprise ID en verstrekken deze aan een gebruiker. Beheerders kunnen gebruikers de toegang tot producten en services ontzeggen door het account over te nemen of door de Enterprise ID te verwijderen om de toegang tot gekoppelde gegevens permanent te blokkeren.

In de volgende gevallen wordt het gebruik van Enterprise ID's aanbevolen:

 • Als u strikte controle wilt houden over apps en services die voor een gebruiker beschikbaar zijn.
 • Als u in geval van nood toegang wilt hebben tot bestanden en gegevens die aan een ID zijn gekoppeld.
 • Als u de mogelijkheid wilt hebben om een gebruikersaccount volledig te blokkeren of te verwijderen.

federated-id

Federated ID: Wordt gemaakt door en is eigendom van een organisatie en is gekoppeld aan de directory van de onderneming via federatie. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt eenmalige aanmelding via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).

Hier volgen enkele vereisten voor Federated ID's en wordt aangegeven in welke gevallen het gebruik ervan wordt aanbevolen:

 • Als u gebruikers toegang wilt geven tot apps en services op basis van de ondernemingsdirectory van uw organisatie.
 • Als u de verificatie van gebruikers wilt beheren.
 • Als u strikte controle wilt houden over apps en services die voor een gebruiker beschikbaar zijn.
 • Als u gebruikers wilt toestaan hetzelfde e-mailadres te gebruiken om zich aan te melden voor een Adobe ID.

Voor het instellen van een identiteitssysteem kunt u Identiteit instellen raadplegen.

U kunt in een en dezelfde bedrijfsomgeving zowel Adobe ID's, Enterprise ID's als Federated ID's gebruiken. Gebruik Enterprise ID's of Federated ID's voor gebruikers van wie u de accounts strikt wilt beheren.

Er kunnen gebruikers zijn die al Adobe ID's hebben met e-mailadressen van uw domein. Voordat u dus Enterprise ID's of Federated ID's maakt, dient u rekening te houden met de gevolgen voor de bestaande gebruikers.

Identiteitstype bewerken

Als systeembeheerder kunt u het identiteitstype voor gebruikers in uw organisatie bewerken van Adobe ID naar Enterprise ID of Federated ID. Het omgekeerde geldt ook: u kunt het identiteitstype voor gebruikers van een Enterprise ID of Federated ID bewerken naar een Adobe ID. Zie Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning voor meer informatie over ondersteunde identiteitstypen voor gebruikers.

Opmerking:

Via Admin Console kunt u het identiteitstype van gebruikers wijzigen.

 • Adobe ID naar Enterprise ID,
 • Enterprise ID naar Adobe ID,
 • Adobe ID naar Federated ID of
 • Federated ID naar Adobe ID.

Als u het identiteitstype echter wilt bewerken van Enterprise ID naar Federated ID of van Federated ID naar Enterprise ID, neemt u contact op met Adobe-ondersteuning.

Gevolgen voor eindgebruikers van Creative Cloud

Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID naar Enterprise/Federated ID, blijft de toegang tot hun persoonlijke Adobe ID voor deze gebruikers behouden. De toegang tot de Adobe-apps, -services en -oplossingen van de organisatie gebeurt echter wel via de nieuwe Enterprise ID of Federated ID die aan hen is toegewezen.

Als uw gebruikers al een Adobe ID hebben waaraan middelen zijn gekoppeld, kunnen ze deze middelen migreren van hun Adobe ID-account naar hun nieuwe ondernemingsaccount.

Als bestaande gebruikers van Creative Cloud gebruikmaakten van services die niet zijn opgenomen in Creative Cloud voor ondernemingen, wordt hun lidmaatschap weer omgezet naar gratis versies.

Identiteitstype bewerken via CSV-bestand

Met de volgende procedure kunt u het identiteitstype bewerken voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. U kunt gebruikersgegevens zoals e-mailadressen en namen echter ook bewerken in de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer.

 1. Meld u aan bij Admin Console en navigeer naar Gebruikers.

 2. Klik op  en selecteer Identiteitstype bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

  Het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via CSV-bestand wordt weergegeven.

  Identiteitstype bewerken via CSV-bestand
 3. Als u gebruikers wilt opnemen van wie u het identiteitstype wilt bewerken, kunt u de huidige lijst met gebruikers of het standaard-CSV-sjabloon downloaden door op CSV-sjabloon downloaden te klikken.

  Het gedownloade CSV-bestand bevat de volgende gegevens.

  • Identiteitstype: Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID.
  • Gebruikersnaam
  • Domein
  • Nieuw identiteitstype: Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID.
  • Nieuw e-mailadres
  • Nieuwe gebruikersnaam
  • Nieuwe landcode
 4. Open het CSV-bestand in Excel en breng de gewenste wijzigingen aan in de identiteitstypen.

  Opmerking:

  Als u het identiteitstype van gebruikers bewerkt van Adobe ID naar Enterprise/Federated ID, moet het e-mailadres van de Adobe ID overeenkomen met die van het account voor ondernemingen.

  E-mailadres van Adobe ID E-mailadres van Enterprise ID of Federated ID Identiteitstype bewerken
  janniedevries@xyz.com janniedevries@xyz.com Geslaagd
  jandevries@adobe.com jandevries.@xyz.com Mislukt
 5. Open het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via een CSV-bestand en upload het bijgewerkte CSV-bestand.

  Zodra het proces is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht.

Via deze procedure worden de machtigingen en beschikbare producten voor alle gemigreerde gebruikers overgezet. De gebruikers van wie de identiteit is gewijzigd, ontvangen een melding dat ze hun nieuwe Enterprise ID- of Federated ID-account moeten gebruiken wanneer ze met de Adobe-producten werken waartoe ze toegang hebben.

Als uw gebruikers eerder een Adobe ID gebruikten en er middelen aan hebben gekoppeld, moeten deze gebruikers bovendien toestemming geven voor de migratie van middelen. Wanneer middelen worden gemigreerd, worden de middelen van gebruikers automatisch van hun Adobe ID-account verplaatst naar hun ondernemingsaccount.

Middelen migreren

Wanneer u het identiteitstype van de gebruikers wijzigt van Adobe ID naar Enterprise ID/Federated ID, kunnen de gebruikers de ondersteunde inhoud van hun bestaande Adobe ID-account dat aan hun bedrijf is toegewezen, migreren naar hun nieuwe account voor ondernemingen. Deze migratie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

Als u wilt dat gebruikers hun inhoud automatisch kunnen migreren, moet u aan gebruikers opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud toewijzen. U kunt gebruikers op een van de volgende manieren toegang geven tot opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud:

 • Wijs een productprofiel toe dat het Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap met opslagruimte biedt en waarbij PDF Services is ingeschakeld.
 • Wijs een Creative Cloud-productprofiel met opslagruimte en een Document Cloud-productprofiel met opslagruimte toe (met uitzondering van aanbiedingen alleen voor desktop) waarbij PDF Services is ingeschakeld.

Nadat het identiteitstype is bewerkt, ontvangt de eindgebruiker een e-mailmelding met instructies over hoe ze hun middelen kunnen migreren.

Als IT-beheerder kunt u het statusrapport voor de voltooiing van de migratie van middelen downloaden voor alle gebruikers die onderdeel waren van het identiteitsbewerkingsproces. U kunt het rapport als volgt downloaden:

 1. Navigeer naar Admin Console > Gebruikers.

 2. Klik op en selecteer Migratierapport exporteren naar CSV in de vervolgkeuzelijst.

  Het rapport wordt gedownload.

Dit rapport vermeldt wie toestemming heeft gegeven, wie toestemming heeft geweigerd en wie nog geen actie heeft ondernomen. Als u meer wilt weten over inhoudstypen die worden ondersteund in het migratieproces, bekijkt u de veelgestelde vragen over de migratie van middelen.

Opmerking:

Soms kan de automatische migratie van middelen voor enkele gebruikers niet worden geactiveerd. Deze gebruikers ontvangen een melding waarin hen wordt gevraagd hun inhoud handmatig over te zetten en ze worden uitgesloten van het migratierapport.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid