Het identiteitsbeheersysteem van Adobe helpt beheerders om gebruikers toegang te geven tot applicaties en services en de toegang ertoe te beheren. Adobe biedt drie soorten identiteiten of accounts om gebruikers te verifiëren en te autoriseren.

Overzicht van identiteiten

Identiteitstypes bieden de organisatie verschillende niveaus van controle over het account en de gegevens van een gebruiker. Welk identiteitsmodel u kiest, heeft een grote invloed op de manier waarop uw organisatie middelen opslaat en deelt. De modellen Federated ID en Enterprise ID zijn de ideale keuze voor organisaties die willen bepalen hoe de gebruikers apps en producten gebruiken, terwijl Adobe ID beter geschikt is voor individuen, teams of freelancers.

Behalve dat Enterprise ID' en Federated ID's alle mogelijkheden van een Adobe ID bieden, ondersteunen ze ook de beste gegevensprocedures en maken ze een effectieve softwaredistributie en gegevensbeheer mogelijk. De volgende tabel helpt u om op basis van verschillende factoren te beslissen welk identiteitsmodel het meest geschikt is voor uw organisatie.

Accounttype

Bedrijfs- of schoolaccount

Persoonlijk account

 


Federated ID

Enterprise ID


Adobe ID

Belangrijkste kenmerken

Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens van de gebruikers en gebruikt eenmalige aanmelding (SSO) via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).

Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. Adobe voert de verificatie uit en de organisatie behoudt de exclusieve rechten om gebruikersaccounts in geverifieerde domeinen te maken.

Wordt gemaakt en beheerd door de eindgebruiker en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit.

Account en eigendom van gegevens

Eigendom van en beheerd door de organisatie

Beheerd door de gebruiker

 

Beveiliging en bewaking

 • Gebeurtenislogbestanden van Federated ID
 • Inhoudslogbestanden
 • Beperkingen voor het delen van inhoud
 • Verificatie-instellingen van de organisatie
 • Inhoudslogbestanden
 • Beperkingen voor het delen van inhoud
 • Wachtwoordbeleid1

Creative Cloud voor ondernemingen

Ondersteund

Gedeeltelijk ondersteund2

Creative Cloud voor teams

Niet ondersteund

Ondersteund

Experience Cloud

Ondersteund

Ondersteund

Aanbevolen voor

 • Organisaties die al SSO of SAML gebruiken
 • Bestaande directoryservices, zoals Google en Azure Active Directory
 • Organisaties die naadloze integratie vereisen met services die niet van Adobe zijn
 • Gebruikersaccounts maken in geverifieerde domeinen
 • Gebruikersaccounts maken in geverifieerde domeinen
 • Situaties waarin geen SSO is vereist
 • Creative Cloud voor teams
 • Instellingen voor hoger onderwijs
 • Situaties waarin de gebruiker de controle moet hebben
 • Toegang tot apps zoals Digital Publishing Suite3
 • Gebruikers behouden het eigendom van middelen nadat ze de organisatie verlaten

Aan de slag

Identiteit instellen

Domeinen claimen

Gebruiker toevoegen

Opmerking:

1 Het wachtwoordbeleid voor Creative Cloud voor teams is hetzelfde als dat voor Creative Cloud voor individuen.

2 Gebruikers met een Adobe ID kunnen worden toegevoegd, maar kunnen geen productrechten krijgen. Migreer uw Adobe ID-gebruikers naar een ander identiteitstype.

3 Er zijn enkele producten en services, zoals de Adobe-licentiewebsite en Adobe Digital Publishing Suite, die alleen Adobe ID's ondersteunen.

Het identiteitstypen wijzigen

Als u al een identiteitstype gebruikt en wilt overstappen op een ander identiteitsmodel, kunt u als systeembeheerder het identiteitstype van uw eindgebruikers wijzigen. Bewerk de volgende identiteitstypen met de Adobe Admin Console:

 • Adobe ID naar Enterprise ID,
 • Adobe ID naar Federated ID,
 • Enterprise ID naar Federated ID of
 • Federated ID naar Enterprise ID.

U hebt een nieuwe of bestaande directory nodig om het identiteitstype van een gebruiker te kunnen wijzigen van Enterprise ID in Federated ID of omgekeerd. Zie Domeinen tussen directory's verplaatsen voor meer informatie.

Gevolgen voor eindgebruikers van Creative Cloud

Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, blijven deze gebruikers toegang houden tot hun persoonlijke Adobe ID. De toegang tot de Adobe-apps, -services en -oplossingen van de organisatie gebeurt echter wel via de nieuwe Federated ID of Enterprise ID die aan hen is toegewezen.

Als uw gebruikers al een Adobe ID hebben waaraan middelen zijn gekoppeld, kunnen ze deze middelen migreren van hun Adobe ID-account naar hun nieuwe ondernemingsaccount.

Als bestaande gebruikers van Creative Cloud gebruikmaakten van services die niet zijn opgenomen in Creative Cloud voor ondernemingen, worden hun lidmaatschap weer omgezet naar de gratis versies.

Identiteitstype bewerken via CSV-bestand

Met de volgende procedure kunt u het identiteitstype bewerken voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. U kunt gebruikersgegevens zoals e-mailadressen en namen echter ook bewerken in de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer.

 1. Meld u aan bij Admin Console en navigeer naar Gebruikers.

 2. Klik op  en selecteer Identiteitstype bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

  Het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via CSV-bestand wordt weergegeven.

  Identiteitstype bewerken via CSV-bestand
 3. Als u gebruikers wilt opnemen van wie u het identiteitstype wilt bewerken, downloadt u de huidige lijst met gebruikers of de CSV-standaardsjabloon door op CSV-sjabloon downloaden te klikken.

  Het gedownloade CSV-bestand bevat de volgende gegevens.

  Veldnaam Beschrijving
  Identity Type Het identiteitstype dat momenteel aan de gebruiker is toegewezen.
  Username De gebruikersnaam die overeenkomt met de betreffende gebruikers-ID.
  Domain Domein dat overeenkomt met de Enterprise ID of Federated ID.
  New Identity Type

  Voer het identiteitstype in waarnaar u wilt overstappen.

  Deze waarde bepaalt het type ID dat aan de gebruiker wordt toegewezen. Niet hoofdlettergevoelig. Het type ID moet geldig zijn voor het domein.

  Geldige waarden:

  • Federated ID
  • Enterprise ID
  • Adobe ID
  New Email

  Een geldig e-mailadres.

  Maximaal 60 tekens.

  Een naam en domein. Als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is, moet het domein zijn geclaimd en geactiveerd door de organisatie. De gebruikersnaam bepaalt de accountnaam. 

  Voor andere accounttypen is dit het e-mailadres dat wordt gebruikt voor de gebruikers- en accountnaam. 

  Zie RFC 2822 sec 3.4.1

  New Username

  Beperkt tot ASCII.

  De gebruikersnaam die correspondeert met de desbetreffende gebruikers-ID.

  Voor Adobe ID-gebruikers is dit de gebruikersnaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is opgegeven.

  Wordt alleen gebruikt in domeinen die door de onderneming worden beheerd. Accountnaam die voor deze gebruiker moet worden gebruikt. De domeineigenaar kan beperkingen instellen voor e-mailadressen of voorschrijven dat hetzelfde e-mailadres moet worden gebruikt. 

  De maximumlengte is 255 tekens.

  New Country Code

  Een landcode van twee letters (bijvoorbeeld Verenigde Staten = 'US')

  Voer voor Adobe ID-gebruikers de landcode in die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

  Indien aanwezig, dient u te controleren of de gebruiker afkomstig is uit een land waarmee Adobe zakendoet. Moet aanwezig zijn voor accounts die door de onderneming worden beheerd.

  Zie https://www.iso.org/obp/ui/#home. om na te gaan wat de landcode is.

  Zie ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes voor meer informatie. 

 4. Open het .csv-bestand in een applicatie die CSV-bestanden kan bewerken en bewerk de identiteitstypen naar wens.

  Opmerking:

  Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, moet het e-mailadres van de Adobe ID overeenkomen met die van het ondernemingsaccount.

  E-mailadres van Adobe ID E-mailadres van Federated ID of Enterprise ID Identiteitstype bewerken
  janniedevries@xyz.com janniedevries@xyz.com Geslaagd
  jandevries@adobe.com jandevries.@xyz.com Mislukt
 5. Open het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via een CSV-bestand en upload het bijgewerkte CSV-bestand. Zorg dat dit bestand wordt opgeslagen met UTF-8-codering.

  Zodra het proces is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht.

Via deze procedure worden de machtigingen en beschikbare producten voor alle gemigreerde gebruikers overgezet. De gebruikers van wie de identiteit is gewijzigd, ontvangen een melding dat ze hun nieuwe Enterprise ID- of Federated ID-account moeten gebruiken wanneer ze met de Adobe-producten werken waartoe ze toegang hebben.

Als uw gebruikers eerder een Adobe ID gebruikten en er middelen aan hebben gekoppeld, moeten deze gebruikers bovendien toestemming geven voor de migratie van middelen. Wanneer middelen worden gemigreerd, worden de middelen van gebruikers automatisch van hun Adobe ID-account verplaatst naar hun ondernemingsaccount.

Middelen migreren

Wanneer u het identiteitstype van de gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated ID/Enterprise ID, kunnen gebruikers ondersteunde inhoud van hun huidige Adobe ID-account dat aan hun bedrijf is toegewezen, migreren naar hun nieuwe ondernemingsaccount. Deze migratie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

Als u wilt dat gebruikers hun inhoud automatisch migreren, moet u aan gebruikers opslagruimte/services voor zowel Creative Cloud als Document Cloud toewijzen. U kunt gebruikers op een van de volgende manieren toegang geven tot opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud:

 • Wijs een productprofiel toe dat het Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap met opslagruimte biedt en waarbij PDF Services is ingeschakeld.
 • Wijs een Creative Cloud-productprofiel met opslagruimte en een Document Cloud-productprofiel met opslagruimte toe (met uitzondering van aanbiedingen alleen voor desktop) waarbij PDF Services is ingeschakeld.

Opmerking:

Voor alle productlicenties waaraan de gebruiker is toegewezen, moet opslag zijn inbegrepen. Zo niet, dan mislukt de migratie van middelen. Een Adobe ID-gebruiker waaraan bijvoorbeeld een licentie voor een losse app voor Photoshop zonder opslag en een andere licentie voor een losse app voor XD met 100 GB opslagruimte is toegewezen, kan de middelen niet automatisch migreren.

Nadat het identiteitstype is bewerkt, ontvangt de eindgebruiker een e-mailmelding met instructies over hoe hij of zij hun middelen kan migreren.

Als IT-beheerder kunt u het statusrapport voor de voltooiing van de migratie van middelen downloaden voor alle gebruikers die onderdeel waren van het identiteitsbewerkingsproces. U kunt het rapport als volgt downloaden:

 1. Navigeer naar Admin Console > Gebruikers.

 2. Klik op en selecteer Migratierapport exporteren naar CSV in de vervolgkeuzelijst.

  Het rapport wordt gedownload.

Dit rapport vermeldt wie toestemming heeft gegeven, wie toestemming heeft geweigerd en wie nog geen actie heeft ondernomen. Als u meer wilt weten over inhoudstypen die worden ondersteund in het migratieproces, bekijkt u de veelgestelde vragen over de migratie van middelen.

Opmerking:

Soms kan de automatische migratie van middelen voor enkele gebruikers niet worden geactiveerd. Deze gebruikers ontvangen een melding waarin hen wordt gevraagd hun inhoud handmatig over te zetten en ze worden uitgesloten van het migratierapport.

Praat mee

ask-the-community

Discussieer mee als je vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu aanmelden


Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid