Overzicht

Met de functie Gebruikers via CSV toevoegen, die beschikbaar is op de pagina Gebruikers, kan een beheerder in de Admin Console meerdere gebruikersaccounts maken met een CSV-bestand. De status en de voortgang van de het maken van gebruikersaccounts worden weergegeven op de pagina Resultaten bulkbewerkingen. U kunt de verwerking van het maken van het gebruikersaccount op elk moment annuleren.

Gebruikers via CSV toevoegen

Zie voor meer informatie over het werken met gebruikers in de Admin Console Gebruikers beheren.

Bestandsvereisten

De beheerder moet aan de volgende verwerkingsvereisten voldoen voor het uploaden van een bestand:

 • Bestandsindeling en kopteksten
 • Bestandsgegevens of rijvereisten

Bestandsindeling en kopteksten

 • Het bestand heeft de indeling Comma-Separated Values (CSV) en heeft het achtervoegsel .csv. Elke record staat op een afzonderlijke regel, begrensd door een regeleinde (CRLF). Bijvoorbeeld aaa,bbb,ccc CRLF. Zie voor meer informatie RFC 4180 (specificatie CSV-bestand)
 • Kolomkop is geldig. De koptekstrij is verplicht.Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.

Opmerking:

De CSV-bestanden die u uploadt, moeten komma's (',') gebruiken als scheidingsteken voor velden. 

Voor sommige landinstellingen gebruikt het besturingssysteem een puntkomma (;) als veldscheidingsteken. Hierdoor slaat Microsoft Excel de bestanden op met de puntkomma als het scheidingsteken, waardoor de verwerking mislukt. U kunt de regionale instellingen tijdelijk bijwerken om dit probleem op te lossen. Wanneer u het bestand opslaat in Excel, selecteer dan Opslaan als en sla het bestand op als CSV door UTF -8 te selecteren als coderingstype.

Tussenoplossing

Let op:

De beschreven wijzigingen kunnen andere toepassingen en spreadsheets beïnvloeden. Voer daarom de vereiste wijzigingen in de CSV uit en draai daarna deze instellingen terug. 

Windows 10

 1. Ga naar de Instellingen van Windows.

 2. Navigeer naar Tijd en taal > Regio en taal > Extra datum-, tijd-   en regionale instellingen > Datum-, tijd- en nummerindelingen wijzigen.

 3. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

Windows 7

 1. Navigeer naar Configuratiescherm > Alle configuratieschermitems > Regio en taal.

 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

Bestandsgegevens of rijvereisten

Het bestand kan maximaal 5.000 rijen bevatten. Zorg ervoor dat voor elke rij aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Het bestaat uit een geldig e-mailadres.
 • Productprofielen (of -configuraties), indien aanwezig, zijn geldig.

Opmerking:

Als u een klant van Teams bent, wijzigt u de kolomnaam van de productconfiguraties in Teamproducten. Voer voor de gegevens in deze kolom de productnaam in (niet de naam van het productprofiel).

 • Aanwezige opties zijn geldig.

Opmerking:

Landcodes moeten tweeletterige ISO 3166 (alpha-2)-codes zijn.

 • Aanwezige opties zijn geldig.

Bestandsverwerking

Wanneer een bestand wordt verwerkt, op basis van het specifieke domein, wordt ieder item afzonderlijk verwerkt zoals aangegeven in de volgende tabel:

Zo gauw de verwerking is voltooid, wordt een overzicht naar de initiatiefnemende beheerder verzonden. Als het importeren wordt geannuleerd, wordt de verwerking stopgezet. Al verwerkte rijen worden echter niet teruggedraaid.

Identiteitstypen Handeling Uitzonderingen
Federated ID
 • Gebruikersregistratie wordt gemaakt met de opgegevengebruikersnaam.
 • Accountwordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen.
 • E-mailadres wordt niet gebruikt, behalve om het domein te bepalen.
 • Er wordt een e-mail naar de gebruiker verzonden als meldingen voor productprofiel zijn ingeschakeld.
 • Gebruikersnaambestaat
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.
Enterprise  ID
 • Er wordt een account gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • Accountwordt toegevoegd aan opgegeven productconfiguraties.
 • Er wordt een verwelkomingsmail verzonden aan de gebruiker.
 • Er is al een uitnodiging verstuurd of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.
Adobe ID
 • Verzend een 'Aan de slag'-e-mail naar het e-mailadres van de gebruiker.
 • Er wordt geen account gemaakt.
 • De uitgenodigde persoon is gekoppeld aan de vermelde productprofielen.
 • Als het account bestaat, voegt u het toe aan productprofielen.
 • Er bestaat een account met het ingevoerde e-mailadres.
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.

* Adobe-services en -software worden beheerd door Amerikaanse exportwetten die de export en het gebruik van Adobe-services en -software beperken in bepaalde regio's, inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim-regio van Oekraïne.

Opmerking:

De functie Gebruikers importeren ondersteunt geen bijnamen van gebruikers die speciale tekens bevatten, zoals een komma (,) en de puntkomma (;).

Prestatiedetails

Om overbelasting te voorkomen, is een regel met een werkcyclus van 66,6% deel van de verwerking. Wanneer de tijd om een item te verwerken meer dan 10% afwijkt van het rollende gemiddelde, dan wordt de snelheid aangepast zodat de aanvraagverwerking slechts 2/3 van realtime is.

Bovendien beperkt een beheerde snelheid eveneens de verwerkingssnelheid. Als de snelheidsbediening expliciet is ingesteld, wordt de opvolging van de werkcyclus uitgeschakeld. Er is een API-aanroep om terug te wisselen naar een snelheid op basis van de werkcyclus.

Hier wordt het aantal aanvragen weergegeven dat per seconde wordt verwerkt, om u feedback te geven over de prestaties.

De richtsnelheid voor het maken van 1.000 accounts met elk 2 productconfiguraties is 1 account/seconde, zonder rekening te houden met de werkcyclus van 66,6%, zodat de verwerkingssnelheid 0,66 account/seconde, ofwel ongeveer 40 accounts/minuut is. Het maken van 1.000 accounts aan deze snelheid duurt 25 minuten. Het maken van 5.000 accounts aan deze snelheid duurt twee uur en vijf minuten.

Problemen oplossen

Het gedeelte Problemen oplossen helpt u met het oplossen van fouten of overige problemen die kunnen optreden bij het gebruik van de functionaliteit om in bulk te importeren met de Adobe Admin Console.

Fouten bij uploaden

Soms mislukt het uploaden van een bestand omdat er niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Kopteksten (eerste regel van de CSV) ontbreken of zijn ongeldig

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheden weergegeven:

 • Het bestand is niet in CSV-indeling.
 • Een vereiste kolomkop (bijvoorbeeld E-mail) is ongeldig of ontbreekt.
 • Een vereiste kolom ontbreekt.
headers_are_missing

Ga als volgt te werk:

 • Gebruik alleen de .csv-bestandsindeling.
 • Zorg ervoor dat kolomkoppen geldig zijn.
 • Zorg ervoor dat kolomwaarden geldig zijn.

Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.

Ga als volgt te werk om problemen met de opmaak van gegevens in het CSV-bestand op te lossen:

 1. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel.

 2. Selecteer (markeer) in het werkblad een kolom met gegevens.

 3. Ga naar het tabblad Gegevens en klik op Tekst naar kolommen.

 4. Blijf in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Volgende klikken tot de knop Volgende niet langer actief is en de knop Voltooien actief wordt.

 5. Klik op Voltooien, sla het bestand op en sluit het.

 6. Upload het bijgewerkte CSV-bestand naar de Admin Console.

Fout bij parseren van gegevens (bijvoorbeeld ongeldige rollen of productconfiguraties)

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheid weergegeven:

 • Wanneer de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken.
error_parsing

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Verwerkingsfouten

Er treedt een verwerkingsfout op als het systeem de gegevensrijen in het geüploade bestand niet kan verwerken. Zie Resultaten bulkbewerkingen voor de details.

INTERNAL_SERVER_ERROR

De fout INTERNAL_SERVER_ERROR wordt veroorzaakt door een gatewaytime-out. INTERNAL_SERVER_ERROR wordt weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

InternalServerError

U kunt het later opnieuw proberen.

Gebruiker al toegevoegd

Als u bestaande gebruikers opnieuw uploadt zonder wijzigingen aan te brengen, wordt Gebruiker al toegevoegd weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

Gebruiker al toegevoegd

Zorg ervoor dat u geen bestaande gebruikers opnieuw uploadt. Verwijder rijen die gegevens van bestaande gebruikers bevatten.

Fout bij parseren van gegevens (bijvoorbeeld ongeldige rollen of productconfiguraties)

Als de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken, wordt het bericht Fout bij parseren van gegevens weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Domein is niet gevonden in uw organisatie

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als het domein niet aan de volgende criteria voldoet:

 • Een geldige domeinnaam in de kolom Domein
 • E-mail-ID met de geldige domeinnaam
 • Gebruikersnaammet de geldige domeinnaam

Het bericht Domein is niet gevonden in uw organisatie wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Opmerking:

Deze fout treedt op wanneer u de ongeldige domeinnaam gebruikt en houdt in dat het domein niet door uw organisatie wordt geclaimd of vertrouwd.

Ga als volgt te werk:

 • Voer de geldige domeinnaam in de kolom Domein in.
 • Voer de geldige e-mail-ID op basis van het identiteitstype in.
 • Voer de geldigegebruikersnaamop basis van het identiteitstype in.

Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als de kop van de landcode, de gegevenswaarden of beide ontbreken.

Het bericht 'Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn' wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Fout met landcode

Zorg ervoor dat u de kolomkop Landcode en de overeenkomstige geldige rijwaarden invoert.

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het uploaden van gebruikers in bulk, maakt u een aanvraag, start u een chat of beheert u een bestaande aanvraag via het tabblad Admin Console Ondersteuning als u een systeem- of ondersteuningsbeheerder bent.

Zie voor meer informatie Een ondersteuningsaanvraag maken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid