Problemen oplossen met bulk uploaden van gebruikers via CSV | Adobe Admin Console

Overzicht

Met de functie Gebruikers via CSV toevoegen, die beschikbaar is op de pagina Gebruikers, kan een beheerder in de Admin Console meerdere gebruikersaccounts maken met een CSV-bestand. De status en de voortgang van de het maken van gebruikersaccounts worden weergegeven op de pagina Resultaten bulkbewerkingen. U kunt de verwerking van het maken van het gebruikersaccount op elk moment annuleren.

Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

Zie voor meer informatie over het werken met gebruikers in de Admin Console Gebruikers beheren.

Bestandsvereisten

De beheerder moet aan de volgende verwerkingsvereisten voldoen voor het uploaden van een bestand:

 • Bestandsindeling en kopteksten
 • Bestandsgegevens of rijvereisten

Bestandsindeling en kopteksten

 • Het bestand heeft de indeling Comma-Separated Values (CSV) en heeft het achtervoegsel .csv. Elke record staat op een afzonderlijke regel, begrensd door een regeleinde (CRLF). Bijvoorbeeld aaa,bbb,ccc CRLF. Zie voor meer informatie RFC 4180 (specificatie CSV-bestand)
 • Kolomkop is geldig. De koptekstrij is verplicht.Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.
Opmerking:

De CSV-bestanden die u uploadt, moeten komma's (',') gebruiken als scheidingsteken voor velden. 

Voor sommige landinstellingen gebruikt het besturingssysteem een puntkomma (;) als veldscheidingsteken. Hierdoor slaat Microsoft Excel de bestanden op met de puntkomma als het scheidingsteken, waardoor de verwerking mislukt. U kunt de regionale instellingen tijdelijk bijwerken om dit probleem op te lossen. Wanneer u het bestand opslaat in Excel, selecteer dan Opslaan als en sla het bestand op als CSV door UTF -8 te selecteren als coderingstype.

Tussenoplossing

Let op:

De beschreven wijzigingen kunnen andere toepassingen en spreadsheets beïnvloeden. Voer daarom de vereiste wijzigingen in de CSV uit en draai daarna deze instellingen terug. 

 1. Ga naar de Instellingen van Windows.

 2. Navigeer naar Tijd en taal > Regio en taal > Extra datum-, tijd-   en regionale instellingen > Datum-, tijd- en nummerindelingen wijzigen.

 3. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

 1. Navigeer naar Configuratiescherm > Alle configuratieschermitems > Regio en taal.

 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

Gegevens- of rijvereisten

Zorg ervoor dat voor elke gegevensrij aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Het bestaat uit een geldig e-mailadres.
 • Productprofielen (of -configuraties), indien aanwezig, zijn geldig.
Opmerking:

Als u een klant van Teams bent, wijzigt u de kolomnaam van de productconfiguraties in Teamproducten. Voer voor de gegevens in deze kolom de productnaam in (niet de naam van het productprofiel).

 • Aanwezige opties zijn geldig.
Opmerking:

Landcodes moeten tweeletterige ISO 3166 (alpha-2)-codes zijn.

Vereisten voor bestandsgrootte

Uw CSV-bestand kan maximaal 25.000 rijen bevatten (5000 voor optimale prestaties). Als uw  bestand meer dan 5000 rijen bevat, krijgt u te maken met prestatieproblemen wanneer het bestand in de Admin Console wordt verwerkt (zie de volgende sectie, Bestandsverwerking). We weigeren echter elk CSV-bestand dat groter is dan 25.000 rijen.

Als u toch meer dan 25.000 gebruikers moet uploaden, raden we een van de volgende opties aan:

 1. Splits uw CSV-bestand in meerdere bestanden van maximaal 25.000 rijen.  Gebruik voor optimale prestaties 5000 rijen of minder.
 2. Gebruik de User Sync Tool van Adobe.Dit is een opdrachtregelprogramma dat gegevens over gebruikers en groepen uit het directorysysteem van uw organisatie (zoals Active Directory of een ander LDAP-systeem) verplaatst naar de directory van uw organisatie in de Adobe Admin Console.
 3. Gebruik de User Management REST API van Adobe. U kunt deze API integreren in de administratieve applicaties en processen van uw organisatie.
 4. Als u Federated ID's heeft ingesteld in de Admin Console met Microsoft Azure of Google Federation, gebruikt u hun Admin Console-connectoren. Zie Google-federatie instellen voor SSO met Adobe of SSO instellen met Azure AD Connector.
 5. Als u geen van de bovenstaande methoden kunt gebruiken om gebruikers in bulk te uploaden, meldt u zich aan bij de Admin Console, navigeert u naar Ondersteuning en neemt u contact op met de Adobe-klantenservice.

Bestandsverwerking

Wanneer een bestand wordt verwerkt, op basis van het specifieke domein, wordt ieder item afzonderlijk verwerkt zoals aangegeven in de volgende tabel:

Zo gauw de verwerking is voltooid, wordt een overzicht naar de initiatiefnemende beheerder verzonden. Als het importeren wordt geannuleerd, wordt de verwerking stopgezet. Al verwerkte rijen worden echter niet teruggedraaid.

Identiteitstypen

Handeling

Uitzonderingen

Federated ID

 • Gebruikersregistratie wordt gemaakt met de opgegeven gebruikersnaam.
 • Account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen.
 • E-mailadres wordt niet gebruikt, behalve om het domein te bepalen.
 • Er wordt een e-mail naar de gebruiker verzonden als meldingen voor productprofiel zijn ingeschakeld.

 • Gebruikersnaam bestaat
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.

Enterprise  ID

 • Er wordt een account gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • Account wordt toegevoegd aan opgegeven productconfiguraties.
 • Er wordt een verwelkomingsmail verzonden aan de gebruiker.

 • Er is al een uitnodiging verstuurd of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.

Adobe ID

 • Er wordt een account gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • De uitgenodigde persoon is gekoppeld aan de vermelde productprofielen.
 • Als het account bestaat, voegt u het toe aan productprofielen.
 • Er wordt een verwelkomingsmail verzonden aan de gebruiker.

 • Er bestaat een account met het ingevoerde e-mailadres.
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract zal een van de volgende situaties plaatsvinden als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De foutmelding "Niet genoeg licenties" verschijnt
  • VIP: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter worden overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker
  • ETLA: account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. De kosten worden in rekening gebracht.

* Adobe-services en -software worden beheerd door Amerikaanse exportwetten die de export en het gebruik van Adobe-services en -software beperken in bepaalde regio's, inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim-regio van Oekraïne.

Opmerking:

De functie Gebruikers importeren ondersteunt geen bijnamen van gebruikers die speciale tekens bevatten, zoals een komma (,) en de puntkomma (;).

Prestatiedetails

Om overbelasting te voorkomen, is een regel met een werkcyclus van 66,6% deel van de verwerking. Wanneer de tijd om een item te verwerken meer dan 10% afwijkt van het rollende gemiddelde, dan wordt de snelheid aangepast zodat de aanvraagverwerking slechts 2/3 van realtime is.

Bovendien beperkt een beheerde snelheid eveneens de verwerkingssnelheid. Als de snelheidsbediening expliciet is ingesteld, wordt de opvolging van de werkcyclus uitgeschakeld. Er is een API-aanroep om terug te wisselen naar een snelheid op basis van de werkcyclus.

Hier wordt het aantal aanvragen weergegeven dat per seconde wordt verwerkt, om u feedback te geven over de prestaties.

De richtsnelheid voor het maken van 1000 accounts met elk 2 productconfiguraties is 1 account/seconde, zonder rekening te houden met de werkcyclus van 66,6%, zodat de verwerkingssnelheid 0,66 account/seconde, ofwel ongeveer 40 accounts/minuut is. Het maken van 1.000 accounts aan deze snelheid duurt 25 minuten. Het maken van 5.000 accounts aan deze snelheid duurt twee uur en vijf minuten.

Problemen oplossen

Het gedeelte Problemen oplossen helpt u met het oplossen van fouten of overige problemen die kunnen optreden bij het gebruik van de functionaliteit om in bulk te importeren met de Adobe Admin Console.

Fouten bij uploaden

Soms mislukt het uploaden van een bestand omdat er niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheden weergegeven:

 • Het bestand is niet in CSV-indeling.
 • Een vereiste kolomkop (bijvoorbeeld E-mail) is ongeldig of ontbreekt.
 • Een vereiste kolom ontbreekt.

Ga als volgt te werk:

 • Gebruik alleen de .csv-bestandsindeling.
 • Zorg ervoor dat kolomkoppen geldig zijn.
 • Zorg ervoor dat kolomwaarden geldig zijn.

Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.

Ga als volgt te werk om problemen met de opmaak van gegevens in het CSV-bestand op te lossen:

 1. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel.

 2. Selecteer (markeer) in het werkblad een kolom met gegevens.

 3. Ga naar het tabblad Gegevens en klik op Tekst naar kolommen.

 4. Blijf in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Volgende klikken tot de knop Volgende niet langer actief is en de knop Voltooien actief wordt.

 5. Klik op Voltooien, sla het bestand op en sluit het.

 6. Upload het bijgewerkte CSV-bestand naar de Admin Console.

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheid weergegeven:

 • Wanneer de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken.

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Verwerkingsfouten

Er treedt een verwerkingsfout op als het systeem de gegevensrijen in het geüploade bestand niet kan verwerken. Zie Resultaten bulkbewerkingen voor de details.

De fout INTERNAL_SERVER_ERROR wordt veroorzaakt door een gatewaytime-out. INTERNAL_SERVER_ERROR wordt weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

U kunt het later opnieuw proberen.

Als u bestaande gebruikers opnieuw uploadt zonder wijzigingen aan te brengen, wordt Gebruiker al toegevoegd weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

Gebruiker al toegevoegd

Zorg ervoor dat u geen bestaande gebruikers opnieuw uploadt. Verwijder rijen die gegevens van bestaande gebruikers bevatten.

Als de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken, wordt het bericht Fout bij parseren van gegevens weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Fout bij parseren

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als het domein niet aan de volgende criteria voldoet:

 • Een geldige domeinnaam in de kolom Domein
 • E-mail-ID met de geldige domeinnaam
 • Gebruikersnaam met de geldige domeinnaam

Het bericht Domein is niet gevonden in uw organisatie wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Opmerking:

Deze fout treedt op wanneer u de ongeldige domeinnaam gebruikt en houdt in dat het domein niet door uw organisatie wordt geclaimd of vertrouwd.

Ga als volgt te werk:

 • Voer de geldige domeinnaam in de kolom Domein in.
 • Voer de geldige e-mail-ID op basis van het identiteitstype in.
 • Voer de geldige gebruikersnaam op basis van het identiteitstype in.

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als de kop van de landcode, de gegevenswaarden of beide ontbreken.

Het bericht 'Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn' wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Fout met landcode

Zorg ervoor dat u de kolomkop Landcode en de overeenkomstige geldige rijwaarden invoert.

If your organization has been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Adobe ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If your organization hasn't been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Business ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Adobe ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you've entered the Adobe ID identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you're adding an Adobe ID to a user group.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user to add to a user group.

You'll encounter this error if you try to edit first name, last name, country of a Business ID user. This operation is not permitted on Business ID type users.

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het uploaden van gebruikers in bulk, maakt u een aanvraag, start u een chat of beheert u een bestaande aanvraag via het tabblad Admin Console Ondersteuning als u een systeem- of ondersteuningsbeheerder bent.

Zie voor meer informatie Een ondersteuningsaanvraag maken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account