Overzicht

Met de functie Gebruikers via CSV toevoegen, die beschikbaar is op de pagina Gebruikers, kan een beheerder in de Admin Console meerdere gebruikersaccounts maken met een CSV-bestand. De status en de voortgang van de het maken van gebruikersaccounts worden weergegeven op de pagina Resultaten bulkbewerkingen. U kunt de verwerking van het maken van het gebruikersaccount op elk moment annuleren.

Gebruikers via CSV toevoegen

Zie voor meer informatie over het werken met gebruikers in de Admin Console Gebruikers beheren.

Bestandsvereisten

De beheerder moet aan de volgende verwerkingsvereisten voldoen voor het uploaden van een bestand:

 • Bestandsindeling en kopteksten
 • Bestandsgegevens of rijvereisten

Bestandsindeling en kopteksten

 • Het bestand heeft de indeling Comma-Separated Values (CSV) en heeft het achtervoegsel .csv. Elke record staat op een afzonderlijke regel, begrensd door een regeleinde (CRLF). Bijvoorbeeld aaa,bbb,ccc CRLF. Zie voor meer informatie RFC 4180 (specificatie CSV-bestand)
 • Kolomkop is geldig. De koptekstrij is verplicht.Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.

Opmerking:

De CSV-bestanden die u uploadt, moeten komma's (',') gebruiken als scheidingsteken voor velden. 

In sommige regio's gebruikt het besturingssysteem een puntkomma (';') als scheidingsteken voor velden. Hierdoor slaat Microsoft Excel de bestanden op met de puntkomma als het scheidingsteken, waardoor de verwerking mislukt. U kunt de regionale instellingen tijdelijk bijwerken om dit probleem op te lossen.

Tussenoplossing

Let op:

De beschreven wijzigingen kunnen andere toepassingen en spreadsheets beïnvloeden. Voer daarom de vereiste wijzigingen in de CSV uit en draai daarna deze instellingen terug. 

Windows 7

 1. Navigeer naar Configuratiescherm > Alle configuratieschermitems > Regio en taal.

 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

Windows 10

 1. Ga naar de Instellingen van Windows.

 2. Navigeer naar Tijd en taal > Regio en taal > Extra datum-, tijd-   en regionale instellingen > Datum-, tijd- en nummerindelingen wijzigen.

 3. Kies in het vervolgkeuzemenu Indeling Engels (Verenigd Koninkrijk).

Bestandsgegevens of rijvereisten

Het bestand kan maximaal 5000 rijen bevatten. Zorg ervoor dat voor elke rij aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Het bestaat uit een geldig e-mailadres.
 • Productprofielen (of -configuraties), indien aanwezig, zijn geldig.
 • Het land, indien aanwezig, is geldig en een land waar Adobe zaken doet.
 • De opties, indien aanwezig, zijn geldig.

Bestandsverwerking

Wanneer een bestand wordt verwerkt, op basis van het specifieke domein, wordt ieder item afzonderlijk als volgt verwerkt:

Identiteitstypen Handeling Uitzonderingen
Federated ID
 • Gebruikersregistratie wordt gemaakt met de opgegevengebruikersnaam.
 • Accountwordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen.
 • E-mailadres wordt niet gebruikt, behalve om het domein te bepalen.
 • Er wordt geen e-mail naar de gebruiker verzonden.
 • Gebruikersnaambestaat.
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is.
 • Productprofielen zijn ongeldig of overschrijden de limiet.
Enterprise  ID
 • Er wordt een account gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • Accountwordt toegevoegd aan opgegeven productconfiguraties.
 • Er wordt een verwelkomingsmail verzonden aan de gebruiker.
 • Er is al een uitnodiging verstuurd of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres.
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is.
 • Productprofielen zijn ongeldig of overschrijden de limiet.
Adobe ID
 • Stuur een uitnodigingsmail naar het e-mailadres van de gebruiker.
 • Er wordt geen account gemaakt.
 • De uitgenodigde persoon is gekoppeld aan de vermelde productprofielen.
 • Als het account bestaat, voegt u het toe aan productprofielen.
 • Er is al een uitnodiging verstuurd of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres.
 • Een land, indien aanwezig, waar Adobe niet actief is.
 • Productprofielen zijn ongeldig of overschrijden de limiet.

Wanneer de verwerking is voltooid, wordt een overzicht naar de initiatiefnemende beheerders verzonden.

Als het importeren wordt geannuleerd, wordt de verwerking stopgezet. Al verwerkte rijen worden echter niet teruggedraaid.

Opmerking:

De functie Gebruikers importeren ondersteunt geen bijnamen van gebruikers die speciale tekens bevatten, zoals een komma (,) en de puntkomma (;).

Prestatiedetails

Om overbelasting te voorkomen, is een regel met een werkcyclus van 66,6% deel van de verwerking. Wanneer de tijd om een item te verwerken meer dan 10% afwijkt van het rollende gemiddelde, dan wordt de snelheid aangepast zodat de aanvraagverwerking slechts 2/3 van realtime is.

Bovendien beperkt een beheerde snelheid eveneens de verwerkingssnelheid. Als de snelheidsbediening expliciet is ingesteld, wordt de opvolging van de werkcyclus uitgeschakeld. Er is een API-aanroep om terug te wisselen naar een snelheid op basis van de werkcyclus.

Hier wordt het aantal aanvragen weergegeven dat per seconde wordt verwerkt, om u feedback te geven over de prestaties.

De richtsnelheid voor het maken van 1000 accounts met elk 2 productconfiguraties is 1 account/seconde, zonder rekening te houden met de werkcyclus van 66,6%, zodat de verwerkingssnelheid .66 account/seconde, ofwel ongeveer 40 accounts/minuut is. Het maken van 1000 accounts aan deze snelheid duurt 25 minuten. Het maken van 5000 accounts aan deze snelheid duurt twee uur en vijf minuten.

Problemen oplossen

Het gedeelte Problemen oplossen helpt u met het oplossen van fouten of overige problemen die kunnen optreden bij het gebruik van de functionaliteit om in bulk te importeren met de Adobe Admin Console.

Fouten bij uploaden

Soms mislukt het uploaden van een bestand omdat er niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Kopteksten (eerste regel van de CSV) ontbreken of zijn ongeldig

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheden weergegeven:

 • Het bestand is niet in CSV-indeling.
 • Een vereiste kolomkop (bijvoorbeeld E-mail) is ongeldig of ontbreekt.
 • Een vereiste kolom ontbreekt.
headers_are_missing

Ga als volgt te werk:

 • Gebruik alleen de .csv-bestandsindeling.
 • Zorg ervoor dat kolomkoppen geldig zijn.
 • Zorg ervoor dat kolomwaarden geldig zijn.

Raadpleeg de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindelingen.

Fout bij parseren van gegevens (bijvoorbeeld ongeldige rollen of productconfiguraties)

Het foutbericht wordt onder de volgende omstandigheid weergegeven:

 • Wanneer de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken.
error_parsing

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Verwerkingsfouten

Er treedt een verwerkingsfout op als het systeem de gegevensrijen in het geüploade bestand niet kan verwerken. Zie Resultaten bulkbewerkingen voor de details.

INTERNAL_SERVER_ERROR

Als u bestaande gebruikers opnieuw uploadt zonder wijzigingen aan te brengen, wordt  INTERNE_SERVERFOUT weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

InternalServerError

Zorg ervoor dat u geen bestaande gebruikers opnieuw uploadt. Verwijder rijen die gegevens van bestaande gebruikers bevatten.

Fout bij parseren van gegevens (bijvoorbeeld ongeldige rollen of productconfiguraties)

Als de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld E-mail) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken, wordt het bericht Fout bij parseren van gegevens weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Zorg ervoor dat u de overeenkomstige waarden voor elke rij invoert.

Domein is niet gevonden in uw organisatie

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als het domein niet aan de volgende criteria voldoet:

 • Een geldige domeinnaam in de kolom Domein
 • E-mail-ID met de geldige domeinnaam
 • Gebruikersnaammet de geldige domeinnaam

Het bericht Domein is niet gevonden in uw organisatie wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Opmerking:

Deze fout treedt op wanneer u de ongeldige domeinnaam gebruikt en houdt in dat het domein niet door uw organisatie wordt geclaimd of vertrouwd.

Ga als volgt te werk:

 • Voer de geldige domeinnaam in de kolom Domein in.
 • Voer de geldige e-mail-ID op basis van het identiteitstype in.
 • Voer de geldigegebruikersnaamop basis van het identiteitstype in.

Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn

Voor gebruikers van Enterprise ID of Federated ID treedt deze fout op als de kop van de landcode, de gegevenswaarden of beide ontbreken.

Het bericht 'Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn' wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

country_code_-_fileuploadedbutnotprocessed

Zorg ervoor dat u de kolomkop Landcode en de overeenkomstige geldige rijwaarden invoert.

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het uploaden van gebruikers in bulk, maakt u een aanvraag, start u een chat of beheert u een bestaande aanvraag via het tabblad Admin Console Ondersteuning als u een systeem- of ondersteuningsbeheerder bent.

Zie voor meer informatie Een ondersteuningsaanvraag maken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid