Inhoud labelen voor XML

Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Klik op onderstaande koppelingen voor gedetailleerde informatie en instructies.

XML-labels maken en laden

Voordat u pagina-items een label geeft, moet u labels maken (of laden) om elk inhoudstype of item in het document te identificeren. U kunt labels zelf maken of u kunt labels vanuit een andere bron laden, zoals een InDesign-document, InCopy-document of DTD-bestand. Gebruik een van de volgende methoden om XML-labels te maken of te laden voor het document:

 • Maak een label met de opdracht Nieuw label.

 • Laad labels vanuit een XML-bestand of ander document.

 • Importeer een DTD-bestand.

 • Importeer labels (en de inhoud) met de opdracht XML importeren.

Het deelvenster Labels met een lijst beschikbare labels

Een XML-label maken

 1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Labels om het deelvenster Labels te openen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Nieuw label in het menu van het deelvenster Labels.

  • Klik op de knop Nieuw label  in het deelvenster Labels.

 3. Typ een naam voor het label. De naam moet voldoen aan XML-standaarden. Als er een spatie of een ongeldig teken in de labelnaam staat, wordt er een waarschuwing weergegeven.
 4. Selecteer een kleur voor het label als u het label hebt gemaakt via het menu van het deelvenster Labels. (Als u het label hebt gemaakt met de knop Nieuw label, kunt u een kleur kiezen door de kleur van het label te wijzigen.)
  Opmerking:

  U kunt dezelfde kleur toewijzen aan verschillende labels. De geselecteerde kleur verschijnt als u het label op een kader toepast en Weergave > Structuur > Gelabelde kaders tonen kiest of als u het label op tekst in een kader toepast en Weergave > Structuur > Labelmarkeringen tonen kiest. (Labelkleuren worden niet weergegeven in geëxporteerde XML-bestanden.)

 5. Klik op OK.

XML-labels laden vanuit een andere bron

U kunt labels laden uit een XML-bestand, een InDesign-document of een InCopy-document.

Opmerking:

InDesign voegt automatisch labels toe aan het deelvenster Labels wanneer u een XML-bestand laadt.

 1. Kies Labels laden in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Selecteer het bestand met de labels die u wilt laden naar het deelvenster Labels en klik op Openen.

De naam of de kleur van het label wijzigen

 1. Dubbelklik op een labelnaam in het deelvenster Labels of kies Labelopties in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Wijzig de naam of kleur van het label en klik op OK.
Opmerking:

U kunt de naam van vergrendelde labels niet wijzigen. InDesign vergrendelt automatisch labels die zijn opgegeven in een geladen DTD-bestand. Als u de naam van deze labels wilt wijzigen, moet u het DTD-bestand bewerken en opnieuw laden in het document.

Items labelen

Voordat u de inhoud exporteert naar een XML-bestand, moet u de tekst en andere items (zoals kaders en tabellen) die u wilt exporteren een label geven. U moet ook een label geven aan de plaatsaanduidingen die u hebt gemaakt voor geïmporteerde XML-inhoud. Gelabelde items worden weergegeven als elementen in het deelvenster Structuur.

Maak (of laad) labels om de inhoudselementen te identificeren die u wilt exporteren of importeren. Vervolgens labelt u de tekst of pagina-items met een van de volgende methoden:

Handmatig labelen

Selecteer een kader of tekst en klik op een label in het deelvenster Labels. U kunt ook een label vanuit het deelvenster Labels slepen naar een tekst- of afbeeldingskader.

Automatisch labelen

Selecteer een tekstkader, een tabel, tabelcellen of een afbeelding en klik op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels. De items worden gelabeld op basis van uw voorinstellingsopties voor labelen.

Labels toewijzen aan stijlen

Koppel de labels aan alinea-, teken-, tabel- of celstijlen en pas de labels vervolgens automatisch toe op tekst, een tabel, tabelcellen en alinea's waaraan de desbetreffende stijlen waren toegewezen.

Houd rekening met het volgende bij het labelen van pagina-items:

 • U kunt labels toepassen op artikelen en op tekst binnen een artikel. U kunt bijvoorbeeld een label Artikel op een artikel toepassen en vervolgens bepaalde tekstlabels, zoals Titel en Tekst, toepassen op de alinea's in het artikel.

 • U kunt slechts één label toepassen op een artikel. Wanneer u een kader in een verbonden artikel labelt, wordt hetzelfde label toegewezen aan alle andere kaders in het artikel, inclusief aan eventuele overlopende tekst.

 • U kunt slechts één label toepassen op een afbeeldingskader. Als u een afbeeldingskader labelt, wordt door InDesign een verwijzing naar de afbeeldingslocatie (op schijf) vastgelegd.

 • U kunt geen groepen met objecten labelen. Als u een item wilt labelen dat onderdeel is van een groep, moet u het item selecteren met het gereedschap Direct selecteren .

 • Wanneer u tekst labelt in een gelabeld element (bijvoorbeeld een alinea in een artikel), wordt deze in het deelvenster Structuur weergegeven als een onderliggend element van het bestaande element.

 • U kunt tekst of afbeeldingen labelen op een stramienpagina, maar het bijbehorende element wordt maar één keer in het deelvenster Structuur weergegeven, ongeacht het aantal keren dat het item op documentpagina's staat. Als u een stramienitem echter handmatig overschrijft en het element vervolgens labelt op een documentpagina, wordt het item echter als een afzonderlijk element weergegeven in het deelvenster Structuur.

 • U kunt geen voetnoten labelen.

Opmerking:

Label geen speciale tekens zoals het teken voor automatische paginanummers. Bij het exporteren worden sommige speciale tekens verwijderd om te voldoen aan de XML-standaarden. InDesign waarschuwt u als er tekens zijn die niet kunnen worden gecodeerd in XML.

Handmatig kaders labelen

U kunt kaders als volgt labelen.

 • Sleep een label uit het deelvenster Labels naar een kader.
 • Selecteer een kader met een selectiegereedschap en klik op een label in het deelvenster Labels.
Opmerking:

Als het kader deel uitmaakt van een groep of is genest in een ander kader, selecteert u het met het gereedschap Direct selecteren.

 • Open het contextmenu van een kader, kies Kader labelen en kies vervolgens een label.
 • Selecteer met een selectiegereedschap een niet-gelabeld tekst- of afbeeldingskader, sleep het naar het deelvenster Structuur, laat de muisknop los en selecteer vervolgens een labelnaam in het menu dat wordt weergegeven.

Tekst in een tekstkader handmatig labelen

Als u tekst in een kader labelt, wordt het nieuwe element in het deelvenster Structuur weergegeven als een onderliggend element van het kader met de tekst.

 1. Controleer of het artikel waarin de tekst staat, is gelabeld. (Als een artikel niet is gelabeld en u wilt tekst in het artikel labelen, wordt het artikel automatisch gelabeld met het label dat is opgegeven in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.)
 2. Selecteer tekst in het tekstkader met het gereedschap Tekst.
 3. Klik op een label in het deelvenster Labels.
Opmerking:

U kunt geen voetnoten labelen.

Tekstkaders, tabellen, tabelcellen en afbeeldingen automatisch labelen

U kunt een tekstkader, een tabel, tabelcellen of een afbeelding automatisch labelen door te klikken op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels. Om het item te labelen, wordt in InDesign een standaardlabel toegepast dat u kunt opgeven in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.

 1. Selecteer het tekstkader dat of de tabel, tabelcellen of afbeelding die u wilt labelen.
 2. Klik in het deelvenster Labels op het pictogram Automatisch labelen  .

  Wanneer u op het pictogram Automatisch labelen klikt, wordt de naam van het standaardlabel in InDesign toegevoegd aan het deelvenster Labels.

Inhoud labelen op basis van de alinea- of tekenstijl

U kunt de alinea- en tekenstijlen die u aan tekst hebt toegewezen, gebruiken bij het labelen van alinea's en tekst voor XML. U kunt bijvoorbeeld de alineastijl Bijschrift koppelen aan het label Figuurnaam. Vervolgens gebruikt u de opdracht Stijlen toewijzen aan labels om het label Figuurnaam toe te passen op alle tekst in het document met de alineastijl Bijschrift. U kunt meerdere stijlen toewijzen aan hetzelfde label.

Opmerking:

Met de opdracht Stijlen toewijzen aan labels wordt inhoud automatisch gelabeld, inclusief alinea's en tekens die al gelabeld zijn. Als een alinea waaraan de stijl Context is toegewezen bijvoorbeeld wordt gelabeld met het label Hoofdtekst en u koppelt vervolgens de stijl Context aan het label Uiteenzetting, dan wordt het label van de alinea opnieuw ingesteld: het label Hoofdtekst is niet meer van toepassing en in plaats daarvan wordt het label Uiteenzetting gebruikt. Als u bestaande labels wilt behouden, moet u de labels handmatig toepassen (of de opdracht Stijlen toewijzen aan labels heel zorgvuldig gebruiken).

 1. Kies Stijlen toewijzen aan labels in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Geef voor elke stijl in het document het label op waaraan u de stijl wilt toewijzen.
  Dialoogvenster Stijlen toewijzen aan labels

 3. Als u de namen van de stijlen en labels met elkaar in overeenstemming wilt brengen, klikt u op Toewijzen op naam. Stijlen die dezelfde naam hebben als labels, worden in het dialoogvenster geselecteerd. De functie Toewijzen op naam is hoofdlettergevoelig. De labels Koptekst1 en koptekst1 worden bijvoorbeeld als verschillende labels behandeld.
 4. Als u stijltoewijzingen uit een ander InDesign-bestand wilt gebruiken, klikt u op Laden en selecteert u het bestand.
 5. Selecteer opties voor Inclusief of schakel deze opties uit:

  Artikelen op stramienpagina's

  Hiermee kunt u stijlen van tekstkaders op de stramienpagina toewijzen aan labels.

  Artikelen op plakbord

  Hiermee kunt u stijlen van tekstkaders op het plakbord toewijzen aan labels. (Schakel deze optie uit als u niet wilt dat inhoud op het plakbord wordt gelabeld.)

  Lege artikelen

  Hiermee kunt u stijlen van lege tekstkaders toewijzen aan labels. (Schakel deze optie uit als u niet wilt dat lege kaders worden gelabeld.)

 6. Klik op OK.

De nieuwe XML-labels worden in het hele document toegepast op de alinea- en tekenstijlen die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Stijlen toewijzen aan labels.

Opmerking:

Met de opdracht Stijlen toewijzen aan labels kunt u geen afbeeldingen labelen. U moet afbeeldingen handmatig labelen als u deze wilt opnemen in een XML-bestand.

Tekst in tabellen labelen

Wanneer u een tabel labelt voor XML, wordt voor elke tabelcel een tabelelement en één celelement gemaakt. De celelementen zijn onderliggende elementen van het tabelelement en worden automatisch gemaakt.

 1. Klik in de tabel en kies Tabel > Selecteren > Tabel.
 2. Selecteer een label voor de tabel in het deelvenster Labels.

  InDesign maakt voor elke cel in de tabel een celelement (u kunt deze weergeven in het deelvenster Structuur). Welk label wordt toegepast op de tabelcelelementen is afhankelijk van de standaardinstellingen van de optie Automatisch labelen.

 3. Indien nodig kunt u tabelcellen een ander label geven.

  U kunt bijvoorbeeld de cellen in de eerste rij een ander label geven om ze te identificeren als cellen in de koptekstrij. Om labels toe te passen op cellen, selecteert u de tabelcellen in het document, en vervolgens selecteert u een label. (Als u cellen in de tabel selecteert, worden ook de bijbehorende celelementen in het deelvenster Structuur geselecteerd.)

Opmerking:

U kunt een tabel ook labelen door deze te selecteren en vervolgens te klikken op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels. Het label Tabel (of een ander door u gekozen label) wordt direct op de tabel toegepast, op basis van uw standaardinstellingen van Automatisch labelen.

Label van items verwijderen

Verwijder het label van een item als u het label wilt verwijderen, maar de bijbehorende inhoud wilt behouden.

 1. Selecteer het element in het deelvenster Structuur of selecteer het pagina-item of de gelabelde tekst in de documentlayout.
 2. Klik op Label verwijderen in het deelvenster Labels.

Items opnieuw labelen

Label een item opnieuw als u het bestaande label wilt vervangen (u hoeft het label niet eerst te verwijderen). U kunt als volgt een item opnieuw labelen:

 • Selecteer met een selectiegereedschap een tekstkader, afbeeldingskader of element in het deelvenster Structuur en klik op een ander label in het deelvenster Labels.
 • Plaats met het gereedschap Tekst een invoegpositie in de tekst van het artikel als u een artikel opnieuw wilt labelen. Selecteer Opnieuw labelen in het deelvenster Labels en klik op een ander label.
 • Als u een tekstblok opnieuw wilt labelen, selecteert u het volledige tekstblok met het gereedschap Tekst. Selecteer Opnieuw labelen in het deelvenster Labels en klik op een ander label. (Als u Label toevoegen selecteert en op een ander label klikt, wordt een nieuw onderliggend element weergegeven in het deelvenster Structuur.)

Standaardinstellingen opgeven voor Automatisch labelen

Wanneer u een tekstkader, een tabel, tabelcellen of een afbeelding selecteert en vervolgens klikt op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels, wordt in InDesign een standaardlabel toegepast op het geselecteerde item. U kunt deze standaardlabels opgeven in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.

Opmerking:

InDesign past een standaardlabel toe wanneer u een element maakt waarvoor een nog niet bestaand bovenliggend element wordt vereist. Als u bijvoorbeeld tekst binnen een tekstkader labelt en het kader zelf geen label heeft, dan wordt in InDesign een label toegewezen aan het kader op basis van de Voorinstellingsopties voor labelen. Door het toepassen van standaardlabels in InDesign blijft de juiste XML-structuur gemakkelijker behouden.

 1. Kies Voorinstellingsopties voor labelen in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Kies een standaardlabel voor tekstkaders, tabellen, tabelcellen en afbeeldingen.
  Opmerking:

  Als het gewenste label niet wordt vermeld, kunt u Nieuw label kiezen in het menu en een label maken.

Gelabelde kaders of labelmarkeringen tonen of verbergen

Labelmarkeringen zijn haakjes op de pagina die rond gelabelde tekst worden weergegeven. U kunt labelmarkeringen tonen als u wilt bekijken welke titels, kopteksten en andere tekst op een pagina zijn gelabeld. Gelabelde kaders geven aan waar items zoals tekstkaders, tabellen en afbeeldingen zijn gelabeld. De kleur van labelmarkeringen en gelabelde kaders wordt bepaald door de kleur die aan een label is toegewezen in het deelvenster Labels. Labelmarkeringen en gelabelde kaders verschijnen alleen in de weergave Normaal.

Een gelabeld kader met daarin labelmarkeringen.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u de kleurcodering van gelabelde kaders wilt weergeven, kiest u Weergave > Structuur > Gelabelde kaders tonen.

  • Als u de kleurcodering van gelabelde kaders wilt verbergen, kiest u Weergave > Structuur > Gelabelde kaders verbergen.

  • Als u gelabelde tekst tussen gekleurde haken wilt weergeven, kiest u Weergave > Structuur > Labelmarkeringen tonen.

  • Als u de gekleurde haken aan weerszijden van gelabelde tekst wilt verbergen, kiest u Weergave > Structuur > Labelmarkeringen verbergen.

Opmerking:

Om te voorkomen dat u een labelmarkering per ongeluk verwijdert, bewerkt u de gelabelde tekst in de artikeleditor, waar labelmarkeringen duidelijk worden weergegeven.

Labels verwijderen

 • Als u een label wilt verwijderen uit het deelvenster Labels, sleept u het label naar het pictogram Verwijderen  onder in het deelvenster. Als het label op inhoud is toegepast, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven. Selecteer een ander label om het verwijderde label te vervangen en klik op OK.
 • Als u alle ongebruikte labels wilt verwijderen, kiest u Alle ongebruikte labels selecteren in het menu van het deelvenster Labels. Vervolgens klikt u op het pictogram Verwijderen onder in het deelvenster.
Opmerking:

Labels die met een DTD-bestand zijn geladen, kunnen alleen worden verwijderd als het DTD-bestand wordt verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account