Installatiefouten | Afsluitcode 6 of 7 | Problemen oplossen met tekst foutmelding

Afsluitcode 6 of 7 met extra tekst foutmelding

Een installatiefout met afsluitcode 6 of 7 treedt op, met tekst in foutmelding in het dialoogvenster. De afsluittekst is vergelijkbaar met een van de volgende fouten:

Vergelijk de tekst van de foutmelding in het dialoogvenster van de installatie met de hieronder vermelde tekenreeksen.

 • Unable to preserve owner and group of <filepath>
 • Unable to set owner and group of <filepath> to <uid> and <gid>
 • Unable to get permissions of <path>
 • Unable to preserve owner and group of <path>
 • Unable to delete directory <path>
 • Unable to set permissions of "<filepath>" to <mode>
 • Unable to restore permissions of "<filepath>" to <mode>
 • Unable to copy file from "<source>" to "<destination>"

Oplossing 1: hernoem Adobe-mappen in de map Toepassingen (Mac OS) of Programmabestanden (Windows)

Opmerking: voordat u deze oplossing probeert, moet u ervoor zorgen dat u eerst hebt geprobeerd de programma's die u wilt installeren, te verwijderen.

Vaak is het installatieprogramma niet voorbereid op overgebleven bestanden van vorige installatiepogingen, wat kan leiden tot systeemfouten in het lezen of schrijven van bestanden. Controleer de Programma's (Mac OS) of Programmabestanden (Windows)-mappen voor overgebleven mappen van een vorige installatie of poging tot bijwerken.

 1. Navigeer naar:

  • Mac OS: /Programma's
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Zoek hierin naar mappen die duidelijk de naam hebben van de toepassingen die u probeert te installeren, en wijzig hun naam. Hernoem bijvoorbeeld Adobe Photoshop CS5 naar Adobe Photoshop CS5 oud.

 3. Controleer of de map AdobePatchFiles bestaat en hernoem deze.

 4. (Alleen Mac OS) in de map Programma's, wijzigt u de naam van de map Adobe.

 5. Probeer uw software opnieuw te installeren.
 6. Als uw installatie voltooid is, bevestig of de Adobe-toepassingen werken zoals verwacht en u kunt de hernoemde mappen vervolgens verwijderen.

Oplossing 2: controleer bestandsmachtigingen

Deze fouten wijzen op een probleem met de bestandsmachtigingen. Om dit op te lossen, moet u de bestandsmachtigingen controleren.

Het bestandspad in de foutberichten staat op de plaats van het woord <bestandspad> of <pad>. De bovenliggende bestandsmap is de map direct voor de laatste map die in de fout is genoemd. In de onderstaande voorbeeldberichten is de bovenliggende map Adobe. Volg de onderstaande instructies voor de volgende map in het pad.

Voorbeeld van een foutbericht:

Unable to delete directory C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om bevoegdheden te wijzigen.

  Belangrijk: om dit op te lossen, hebt u beheerdersbevoegdheden nodig op uw computer. Meld u aan met een beheerdersaccount.

Windows 8.1, 8, or 7

 1. Kies Start > Computer > Organiseren > Map- en zoekopties en open het tabblad Weergave.
 2. Schakel in Geavanceerde instellingen de wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit en klik op OK.
 3. Ga naar de bovenliggende map.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de volgende map en kies Eigenschappen.
 5. Hef in het onderdeel Kenmerken Alleen-lezen op. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

 6. Controleer op het tabblad Beveiliging of Administrators en System worden weergegeven en of de beveiligingsmachtigingen op Volledig beheer zijn ingesteld. Indien dat niet het geval is, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Als de prompt voor Gebruikersaccountbeheer verschijnt, volgt u de aanwijzingen om dit te accepteren.
  3. Wijzig de instellingen waar nodig.
 7. Klik op Geavanceerd en klik op het tabblad Eigenaar op Bewerken. Accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.
 8. In de Wijzig eigenaar-sectie, klik Beheerders en selecteer Vervang eigenaar voor subcontainers en objecten.Klik daarna op Toepassen.

 9. Klik op het tabblad Machtigingen op Bewerken en accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.
 10. Selecteer Vervang bevoegdheden voor alle child-objecten met vermeldingen die hier staan die van toepassing zijn op child-objecten.

 11. Klik op Ja en op OK tot het dialoogvenster Eigenschappen is gesloten.
 12. Herhaal dit voor alle extra bestandspaden.
 13. Start uw Adobe-toepassing.

Mac OS X

 1. Ga naar de bovenliggende map.
 2. Control-klik op de map Adobe en klik op Info.
 3. Klik in het vak Delen en bevoegdheden op Details om de eigenaar- en groepsopties te tonen.
 4. Klik op het pictogram Vergrendelen in de rechteronderhoek. Typ de gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder zoals gevraagd.

 5. Geef de lees- en schrijfmachtigingen op voor uw gebruikersnaam, admin en everyone.
 6. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Toepassen op ingesloten item.
 7. Sluit het venster Info.
 8. Herhaal dit proces voor de resterende paden.
 9. Start uw Adobe-toepassing.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account