Stille installatie en configuraties van Shockwave Player

De gelicentieerde installatieprogramma's voor Windows EXE en MSI Shockwave Player bieden een opdrachtregeloptie voor stille installaties. Een stille installatie voert de installatie uit zonder dialoogvensters weer te geven.

 • Gebruik voor de EXE (Windows, alle ondersteunde browsers) de optie /S op de opdrachtregel:
  C:\>sw_lic_full_installer.EXE /S
 • Gebruik voor de MSI (Windows, alleen Internet Explorer) de optie /qn op de opdrachtregel:
  C:\>msiexec /i sw_lic_full_installer.msi /qn

Meldingsservices, Shockwave Player heeft een licentie voor een intranet

De service voor updatemeldingen is standaard ingeschakeld. Shockwave Player probeert regelmatig te communiceren met de server van Adobe om te bepalen of er een nieuwe versie van de speler is. Vanaf de v10.1-release bevatten de installatieprogramma's voor zakelijk gebruik en vaste media geen vensters voor gebruikersregistratie en geen omleiding naar www.shockwave.com meer. U kunt de service uitschakelen door de instellingen in het menu Eigenschappen van Shockwave Player te wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op Shockwave-inhoud om dit menu te openen.

Belangrijk: Adobe biedt momenteel niet de mogelijkheid om de updatemelding-service opnieuw te configureren onder de voorwaarden van deze licentie. U kunt het dus niet configureren om naar een intranet te wijzen voor updates.

Als er updates beschikbaar zijn, geeft de updatemelding-service alleen een updatevenster weer als aan ALLE volgende voorwaarden is voldaan:

 • U speelt Shockwave-inhoud af in een webbrowser.
 • De Shockwave-inhoud (het DCR-bestand) bevindt zich op een web/intranetadres. Het bestand staat niet lokaal op de computer. Met andere woorden, de URL moet er ongeveer uitzien als http://mijnserver.eenlocatie.com/mijnbestand.dcr, in plaats van als bestand:///C:\eenbestand.dcr.
 • De computer is verbonden met internet.
 • Shockwave Player kan communiceren met de Adobe-server. Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is, mislukt het zonder dat u het merkt en ziet u nooit het updatevenster. In deze situatie vindt de update niet plaats.
 • Er is een nieuwe versie van ShockwaveShockwave Player beschikbaar. 
 • De gebruiker heeft de optie Automatische update of Updatemelding geselecteerd.

Opmerking: als niet wordt voldaan aan een van deze voorwaarden, ziet de gebruiker op geen enkel moment een update-prompt.

Als de computer geen verbinding heeft met internet, wordt dan geprobeerd een inbelverbinding tot stand te brengen voor updates?

A: Nee. Shockwave Player brengt nooit een verbinding met internet tot stand voor een installatie.

Als gebruikers op een intranet Shockwave Player niet hebben geïnstalleerd, hoe kunnen ze dan naar het gelicentieerde installatieprogramma op mijn intranet worden geleid?

A: Wijzig de codebase-URL in de Object-tag om naar het bestand op uw server te verwijzen. Vervang de URL, hieronder gemarkeerd door de juiste URL op uw server.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=10,1,0,11" ID=linkedcasttest width=500 height=330><param name=src value="linkedcasttest.dcr"><param name=swRemote value="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' "><param name=swStretchStyle value=none><PARAM NAME=bgColor VALUE=#FFFFFF><embed href="/support/director/ts/documents/linkedcasttest.dcr" bgColor=#FFFFFF width=500 height=330 swRemote="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' " swStretchStyle=none type="application/x-director" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/"></embed>
Adobe-logo

Aanmelden bij je account